Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny4/5/9/10

Parametry elektryczne

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Parametry ekstremalne

UWAGA: Przeciążenie układu poza podane tutaj wartości ekstremalne może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Również wystawienie układu przez dłuższy czas na podane tutaj warunki ekstremalne może wpłynąć na poprawność działania mikrokontrolera.
Temperatura pracy   -55°C do +125°C
Temperatura przechowywania   -65°C do +150°C
Napięcie względem masy na dowolnej  końcówce z wyjątkiem RESET   -0,5V do VCC+0,5V
Napięcie względem masy na końcówce RESET   -0,5V do +13,0V
Maksymalne napięcie pracy   6,0V
Prąd stały na końcówkę we/wy   40,0 mA
Prąd stały na końcówkach VCC i GND   200,0 mA
Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry dla prądu stałego

Symbol Parametr Warunki Min. Typowo Max. Jednostka
VIL Napięcie wejściowe
w stanie niskim
VCC = 1,8V do 2,4V
VCC = 2,4V do 5,5V
-0,5   0,2VCC
0,3VCC
V
VIH Napięcie wejściowe
w stanie wysokim
z wyjątkiem końcówki RESET
VCC = 1,8V do 2,4V
VCC = 2,4V do 5,5V
0,7VCC(1)
0,6VCC(1)
  VCC +0,5(2) V
Napięcie wejściowe
w stanie wysokim
na końcówce RESET
VCC = 1,8V do 5,5V 0,9VCC(1)   VCC +0,5(2) V
VOL Napięcie wyjściowe
w stanie niskim (3)
z wyjątkiem końcówki RESET(5)
IOL = 10 mA, VCC = 5V
IOL = 5 mA, VCC = 3V
    0,6
0,5
V
VOH Napięcie wyjściowe
w stanie wysokim(4)
z wyjątkiem końcówki RESET(5)
IOH = -10 mA, VCC = 5V
IOH = -5 mA, VCC = 3V
4,3
2,5
    V
ILIL Wejściowy prąd upływu
końcówki we/wy
VCC = 5,5V, końcówka w stanie niskim
(wartość bezwzględna)
  <0,05 1 μA
LLIH Wejściowy prąd upływu
końcówki we/wy
VCC = 5,5V, końcówka w stanie wysokim
(wartość bezwzględna)
  <0,05 1 μA
RRST Opornik podciągający resetu VCC = 5,5V, wejście w stanie niskim 30   60
RPU Opornik podciągający
końcówki we/wy
VCC = 5,5V, wejście w stanie niskim 20   50
IACLK Wejściowy prąd upływu
komparatora analogowego
VCC = 5V
Vin = VCC/2
-50   50 nA
ICC Prąd zasilania(6) Aktywny 1MHz, VCC = 2V   0,2 0,5 mA
Aktywny 4MHz, VCC = 3V   0,8 1,2 mA
Aktywny 8MHz, VCC = 5V   2,7 4 mA
Bezczynny 1MHz, VCC = 2V   0,02 0,2 mA
Bezczynny 4MHz, VCC = 3V   0,13 0,5 mA
Bezczynny 8MHz, VCC = 5V   0,6 1,5 mA
Tryb wyłączenia zasilania(7) Licznik zegarowy włączony, VCC = 3V   4,5 10 μA
Licznik zegarowy wyłączony, VCC = 3V   0,15 2 μA
Uwagi: 1. "Min" oznacza najniższą wartość, przy której stan końcówki zostanie poprawnie odczytany jako wysoki.
2. "Max" oznacza najwyższą wartość, przy której stan końcówki zostanie odczytany jako niski.
3. Chociaż każdy port we/wy może pochłaniać więcej niż w warunkach testowych (10mA przy VCC = 5V, 5mA przy VCC = 3V) w warunkach stanu ustalonego (nie przejściowego),  to jednak suma wszystkich prądów wejściowych w stanie niskim dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 60mA. Jeśli IOL wykracza poza warunki testowe, to VOL może przekroczyć specyfikację. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą w stanie pochłonąć większy prąd od podanego w warunkach testowych.
4. Chociaż każdy port we/wy może oddawać więcej niż w warunkach testowych (10mA przy VCC = 5V, 5mA przy VCC = 3V) w warunkach stanu ustalonego (nie przejściowego),  to jednak suma wszystkich prądów wyjściowych w stanie wysokim dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 60mA. Jeśli IOH wykracza poza warunki testowe, to VOH może przekroczyć specyfikację. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą w stanie oddawać większy prąd od podanego w warunkach testowych.
5. Końcówka RESET musi tolerować wyższe napięcia przy wchodzeniu i działaniu trybów programowania i w konsekwencji posiada ona niższe parametry prądowe w porównaniu z normalnymi końcówkami we/wy. Tworzy tzw. słaby port (ang. weak port).
6. Wartości są z zewnętrznym zegarem przy wykorzystaniu metod opisanych w rozdziale "Minimalizowanie poboru energii". Redukcja poboru energii jest włączona (PRR = 0xFF), a we/wy nie jest sterowane.
7. Monitoring zasilania wyłączony.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Szybkość

Maksymalna prędkość działania mikrokontrolera zależy od napięcia zasilającego VCC. Związek pomiędzy napięciem zasilającym a maksymalną prędkością działania jest fragmentami liniowy, jak pokazuje poniższy wykres:

obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry zegarowe

Dokładność kalibrowanego oscylatora wewnętrznego

Możliwe jest ręczne skalibrowanie wewnętrznego oscylatora, aby był dokładniejszy niż standardowe ustawienie fabryczne. Zwróć uwagę, iż częstotliwość tego oscylatora zależy od temperatury i napięcia.

Metoda
kalibracji
Docelowa
częstotliwość
VCC Temperatura Dokładność przy danej
temperaturze i napięciu
(1)
Kalibracja
fabryczna
8,0 MHz 3V 25°C ±10%
Kalibracja
użytkownika
Ustalona częstotliwość:
7,13 – 8,1 MHz
Ustalone napięcie:
1,8V – 5,5V
Ustalona temperatura:
-40°C – 85°C
±1%
Uwagi: 1. Dokładność częstotliwości oscylatora w punkcie kalibracyjnym (ustalona temperatura i ustalone napięcie).

Zegar zewnętrzny

Przebieg zewnętrznego sygnału zegarowego

obrazek

Parametry zegara zewnętrznego

Symbol Parametr VCC = 1,8 – 5,5V VCC = 2,7 – 5,5V VCC = 4,5 – 5,5V Jednostki
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1/tCLCL Częstotliwość zegarowa 0 4 0 8 0 12 MHz
tCLCL Okres zegarowy 250   125   83   ns
tCHCX Czas stanu wysokiego 100   50   33   ns
tCLCX Czas stanu niskiego 100   50   33   ns
tCLCH Czas narastania   2,0   1   0,6 μs
tCHCL Czas opadania   2,0   1   0,6 μs
ΔtCLCL Zmiana okresu z jednego cyklu zegara w następny   2   2   2 %
Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry systemowe i resetu

Parametry Reset, VLM (monitorowanie napięcia zasilania) oraz napięcia wewnętrznego

Symbol Parametr Warunek Min.(1) Typowe(1) Max.(1) Jednostki
VRST Napięcie progowe
końcówki RESET
  0,2VCC   0,9VCC V
tRST Minimalna długość impulsu
na końcówce RESET
VCC = 1,8V
VCC = 3V
VCC = 5V
  2000
700
400
  ns
tTOUT Czas zwłoki po resecie   32 64 128 ms
Uwaga: 1. Wartości jedynie poglądowe.

Reset przy włączaniu zasilania

Parametry rozszerzonego resetu przy włączaniu zasilania. TA = -40 ... +85°C

Symbol Parametr Min.(1) Typowe(1) Max.(1) Jednostki
VPOR Próg uwalniania przy resecie
przy włączaniu zasilania(2)
1,1 1,4 1,6 V
VPOA Próg aktywacji przy resecie
przy włączaniu zasilania(3)
0,6 1,3 1,6 V
SRON Szybkość narastania zbocza
napięcia zasilającego
0,01     V/ms
Uwagi: 1. Wartości jedynie poglądowe.
  2. Próg, przy którym mikrokontroler zostaje uwolniony przy wzroście napięcia
  3. Reset przy włączaniu zasilania nie nastąpi, o ile napięcie zasilania nie spadnie poniżej VPOA

VLM, monitorowanie poziomu napięcia zasilającego

Progi monitora poziomów napięcia

Parametr Min. Typowe(1) Max. Jednostki
Poziom wyzwalania VLM1L 1,1 1,4 1,6 V
Poziom wyzwalania VLM1H 1,4 1,6 1,8
Poziom wyzwalania VLM2 2,0 2,5 2,7
Poziom wyzwalania VLM3 3,2 3,7 4,5
Czas ustawiania VLM2,VLM3 (VLM1H, VLM1L)       μs
Uwagi: 1. Wartości typowe w temperaturze pokojowej.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry komparatora analogowego

Parametry komparatora analogowego, TA = -40°C ... +85°C

Symbol Parametr Warunki Min. Typowe Max. Jednostki
VAIO Napięcie przesunięcia na wejściu VCC = 5V, VIN = VCC / 2   < 10 40 mV
ILAC Wejściowy prąd upływu VCC = 5V, VIN = VCC / 2 -50   50 nA
tAPD Opóźnienie propagacji analogowej
(od nasycenia do lekkiego przesterowania)
VCC = 2,7V   750   ns
VCC = 4,0V   500  
Opóźnienie propagacji analogowej
(zmiana o dużej wartości)
VCC = 2,7V   100  
VCC = 4,0V   75  
tDPD Opóźnienie propagacji cyfrowej VCC = 1,8V ... 5,5V   1 2 CLK
Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry przetwornika A/C (tylko ATtiny 5/10)

Parametry przetwornika A/C, T = -40°C ... +85°C. VCC = 2,5V ... 5,5V

Symbol Parametr Warunki Min. Typowe Max. Jednostki
  Rozdzielczość       8 bity
  Bezwzględna dokładność
(łącznie z wszystkimi błędami)
VREF = VCC = 4V,
zegar = 200 kHz
  1,0   LSB
VREF = VCC = 4V,
zegar = 200 kHz
Tryb zmniejszania szumu
  1,0  
  Nieliniowość całkowa
(dokładność po kalibracji)
VREF = VCC = 4V,
zegar = 200 kHz
  1,0   LSB
  Nieliniowość różniczkowa VREF = VCC = 4V,
zegar = 200 kHz
  0,5   LSB
  Błąd wzmocnienia VREF = VCC = 4V,
zegar = 200 kHz
  1,0   LSB
  Błąd niezrównoważenia VREF = VCC = 4V,
zegar = 200 kHz
  1,0   LSB
  Czas przetwarzania Przetwarzanie ciągłe 65   260 μs
  Częstotliwość zegarowa   50   200 kHz
VIN Napięcie wejściowe   GND   VREF V
  Pasmo wejściowe     7,7   kHz
RAIN Oporność wejścia analogowego     100  
  Zakres wartości kodów wyjściowych   0   255 LSB

LSB (ang. least significant byte) – najmniej znaczący bit

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry programowania szeregowego

Przebiegi czasowe w programowaniu szeregowym
obrazek

Parametry programowania szeregowego, TA = -40°C do 85°C, VCC = 5V ± 5%

Symbol Parametr Min. Typowe Max. Jednostki
1/tCLCL Częstotliwość zegarowa     2 MHz
tCLCL Okres zegarowy 500     ns
tCLCH Szerokość impulsu niskiego zegara 200     ns
tCHCH Szerokość impulsu wysokiego zegara 200     ns
tIVCH Czas ustalania wejścia po impulsie wysokim zegara 50     ns
tCHIX Czas przetrzymywania wejścia po impulsie wysokim zegara 100     ns
tCLOV Ważność wyjścia po impulsie niskim zegara     200 ns
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.