Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny4/5/9/10

Przegląd

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Przegląd

Mikrokontrolery ATtiny4/5/9/10 są 8-bitowymi mikrokontrolerami CMOS o niskim poborze energii opartymi na zwartej i ulepszonej architekturze AVR RISC (ang. Reduced Instruction Set Computer – komputer o zredukowanej liście rozkazów). Dzięki wykonywaniu zaawansowanych instrukcji w ciągu pojedynczego taktu zegara ATtiny4/5/9/10 osiągają wydajność około 1MIPS'a (ang. Million Instructions Per Second) na 1MHz, co pozwala projektantowi systemu zoptymalizować pobór mocy w stosunku do prędkości przetwarzania.

obrazek

Rdzeń AVR zawiera bogaty zbiór instrukcji z 16 roboczymi rejestrami ogólnego przeznaczenia oraz rejestrami systemowymi. Wszystkie rejestry są bezpośrednio połączone z Jednostką Arytmetyczno Logiczną JAL (ang. Arithmetic Logic Unit ALU), umożliwiając jednoczesny dostęp do dwóch niezależnych rejestrów w pojedynczej instrukcji wykonywanej w ciągu jednego cyklu zegarowego. Wynikowa architektura jest zwarta i efektywna pod względem kodów instrukcji, a jednocześnie osiąga wydajność do dziesięciu razy większą od typowych mikrokontrolerów CISC (ang. Complex Instruction Set Computer – komputer o liście złożonych rozkazów).

Mikrokontrolery ATtiny4/5/9/10 posiadają następujące cechy: 512/1024 bajtów pamięci FLASH programowanej poprzez ISP (programowanie w systemie, bez konieczności oddzielania od niego mikrokontrolera), 32 bajty statycznej pamięci RAM, cztery linie we/wy ogólnego przeznaczenia, 16 roboczych rejestrów ogólnego przeznaczenia, 16-bitowy timer/licznik z dwoma kanałami PWM (ang. Pulse Width Modulation – modulacja szerokości impulsu), przerwania wewnętrzne i zewnętrzne, programowany licznik zegarowy z wewnętrznym oscylatorem, wewnętrzny, kalibrowany oscylator oraz cztery wybierane programowo tryby oszczędzania energii. Mikrokontrolery ATtiny 5/10są również wyposażone w 4-kanałowy 8-bitowy przetwornik analogowo cyfrowy (ang. Analog to Digital Converter ADC).
Tryb bezczynny zatrzymuje CPU (ang. Central Processing Unit – mikroprocesor), podczas gdy dalej działają pamięć SRAM, timer/licznik, przetwornik A/C (tylko ATtiny5/10), komparator analogowy oraz system przerwań. Tryb zmniejszania zakłóceń przetwornika A/C minimalizuje zakłócenia od przełączeń sieci logicznej przy konwersji analogowo cyfrowej przez wstrzymanie CPU i wszystkich modułów we/wy za wyjątkiem przetwornika A/C. W trybie wyłączenia zasilania rejestry utrzymują swoją zawartość, a wszystkie funkcje układu zostają wyłączone aż do następnego przerwania lub sprzętowego resetu. W trybie gotowości oscylator pracuje, gdy reszta urządzenia trwa w uśpieniu, co umożliwia bardzo szybki start połączony z małym zużyciem energii.

Urządzenie jest wytwarzane z wykorzystaniem technologii wysokiej gęstości pamięci nieulotnej, którą opracowała firma ATMEL. Wewnętrzna, programowalna poprzez ISP pamięć FLASH pozwala na zaprogramowanie w układzie aplikacyjnym użytkownika za pomocą zwykłego programatora pamięci nieulotnych.

Mikrokontrolery AVR ATtiny4/5/9/10 są wspierane przez komplet narzędzi do tworzenia systemów oraz ich oprogramowywania, łącznie z makroasemblerami oraz zestawami uruchomieniowymi.

 Różnice pomiędzy mikrokontrolerami ATtiny4/5/9/10
Model FLASH ADC Sygnatura
ATtiny4 512 B Nie 0x1E 0x8F 0x0A
ATtiny 5 512 B Tak 0x1E 0x8F 0x09
ATtiny 9 1024 B Nie 0x1E 0x90 0x08
ATtiny10 1024 B Tak 0x1E 0x90 0x03
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.