Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny4/5/9/10

Komparator analogowy

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Komparator analogowy

Komparator analogowy (ang. Analog Comparator) porównuje wartości wejściowe na nieodwracającej końcówce AIN0 (ang. Analog Input, wejście analogowe) oraz na odwracającej końcówce AIN1:

Gdy napięcie na nieodwracającej końcówce AIN0 jest wyższe od napięcia napięcia na końcówce odwracającej AIN1, to jest ustawiane wyjście komparatora analogowego ACO. Komparator może wyzwalać oddzielne przerwanie, wyłączne dla komparatora analogowego Użytkownik może wybrać wyzwalanie przerwania przy zboczu narastającym, opadającym lub zmianie poziomu logicznego na wyjściu z komparatora. Poniższy rysunek przedstawia schemat blokowy komparatora wraz z otaczającą go siecią logiczną:

obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis rejestrów

ACSR – Analog Comparator Control and Status Register – Rejestr stanu i sterowania komparatorem analogowym

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x1F ACD - ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0 ACSR
Zapis/Odczyt Z/O O O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bit 7 – ACD: Analog Comparator Disable – Wyłączenie komparatora analogowego

Gdy do tego bitu zostanie zapisana logiczna jedynka, zostaje wyłączone zasilanie komparatora analogowego. Bit ten można ustawić w dowolnym momencie, aby wyłączyć komparator analogowy i w ten sposób zmniejszyć pobór energii przez mikrokontroler w trybach aktywnym i bezczynnym. Przy zmienianiu stanu bitu ACD należy wyłączyć przerwanie od komparatora przez wyzerowanie bitu ACIE w rejestrze ACSR. W przeciwnym razie może pojawić się przerwanie przy zmianie stanu tego bitu.

Bit 6 – Zarezerwowany

Ten bit jest zarezerwowany i przy odczycie zawsze daje stan zero.

Bit 5 – ACO: Analog Comparator Output – Wyjście komparatora analogowego

Wyjście komparatora analogowego jest synchronizowane, a następnie podłączane bezpośrednio do ACO. Synchronizacja wprowadza opóźnienie 1...2 cykli zegarowych.

Bit 4 – ACI: Analog Comparator Interrupt Flag – Znacznik przerwania komparatora analogowego

Ten bit jest ustawiany sprzętowo, gdy zdarzenie z wyjścia komparatora wyzwala przerwanie w trybie zdefiniowanym bitami ACIS1 i ACIS0. Procedura obsługi przerwania z komparatora analogowego jest wykonywana, jeśli bit ACIE jest ustawiony oraz jest ustawiony znacznik I w rejestrze SREG. Bit ACI jest zerowany sprzętowo, gdy zostanie uruchomiony odpowiedni wektor obsługi przerwania. Alternatywnie bit ACI jest zerowany przez zapis logicznej jedynki do tego znacznika.

Bit 3 – ACIE: Analog Comparator Interrupt Enable – Włączenie przerwań z komparatora analogowego

Gdy do bitu ACIE zostanie wpisana logiczna jedynka, włączane jest przerwanie z komparatora analogowego. Przy zapisie zera, przerwanie to zostaje wyłączone.

Bit 2 – ACIC: Analog Comparator Input Capture Enable – Włączenie Input Capture z komparatora analogowego

Gdy bit jest ustawiony, włączana jest funkcja Input Capture w timerze/liczniku 0, która będzie wyzwalana przez komparator analogowy. W tym przypadku, wyjście komparatora jest połączone bezpośrednio z siecią logiczną Input Capture z wykorzystaniem reduktora szumów oraz możliwością wyboru zbocza wyzwalającego przerwania Input Capture dla timera/licznika 0. By komparator mógł wyzwalać to przerwanie musi być ustawiony bit ICIE0 w rejestrze maski przerwań timera/licznika TIMSK0.
Gdy ten bit jest wyzerowany, nie istnieje połączenie pomiędzy komparatorem analogowym a funkcją Input Capture.

Bity 1:0 – ACIS1, ACIS0: Analog Comparator Interrupt Mode Select – Wybór trybu przerwania dla komparatora analogowego

Bity te określają rodzaj zdarzenia z komparatora, które wyzwoli przerwanie. Poniższa tabela podaje ustawienia tych bitów:

Wybór źródła dla przerwania z komparatora analogowego

ACIS1 ACIS0 Tryb przerwania
0 0 Przerwanie z komparatora przy zmianie stanu wyjścia
0 1 Zarezerwowane.
1 0 Przerwanie z komparatora przy opadającym zboczu sygnału wyjściowego
1 1 Przerwanie z komparatora przy narastającym zboczu sygnału wyjściowego

Przy zmianie bitów ACIS1/ACIS0 przerwanie z komparatora musi być wyłączone przez wyzerowanie bitu ACIE. W przeciwnym razie zmiana tych bitów może wyzwolić przerwanie.


DIDR0 – Digital Input Disable Register 0 – Rejestr 0 wyłączania wejść cyfrowych

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x17 - - - - ADC3D ADC2D ADC1D ADC0D DIDR0
Zapis/Odczyt O O O O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bity 1:0 – ADC1D, ADC0D: Digital Input Disable – Wyłączanie wejść cyfrowych

Gdy dany bit jest ustawiony, to cyfrowy bufor wejścia na końcówce AIN1 (ADC1) / AIN0 (ADC0) jest wyłączony, a odpowiadający mu bit rejestru PIN będzie dawał odczyt zero. Gdy końcówka jest używana jako wejście analogowe i nie jest potrzebne jej wejście cyfrowe, wyłączenie to spowoduje mniejsze zużycie energii przez mikrokontroler.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.