Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor: prof. Horst Zuse
Tłumaczył: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Biografia

SPIS TREŚCI

Biografia

Proszę zwrócić uwagę, iż niektóre z wymienionych tutaj pozycji na temat Konrada Zuse nie zostało opublikowane w czasopismach. Stało się tak za sprawą sytuacji politycznej w Niemczech od roku 1933 i w okresie powojennym.

Wszystkie tytuły literatury zachowano w oryginalnym brzmieniu, aby umożliwić ich wyszukanie w zasobach światowych - wiele z nich nie zostało nigdy przetłumaczonych na język polski (tłumacz).

[BAUE98]

Bauer, Friedrich, L.: Wer erfand den Neumann’schen Rechner?  Informatik Spektrum, kwiecień 98, str. 84

Jest to artykuł napisany w języku niemieckim, gdzie F.L. Bauer rozważa spór dotyczący wynalazku komputera z pamięcią programu.

[BURK46]

Burks, A.W.; Goldstine, H.H. Neumann, John von: Preliminary Discussion of the Logical Design of an Electronical Computing Instrument, 1946. W: Taub, A.H., Collected Works of John von Neumann, Tom 5, Nowy Jork, Wydawnictwo Macmillan, 1963, str. 34-79. Również w Randell z 1973 [RAND73], str. 371.

Jest to artykuł z roku 1946, w którym są wytłumaczone podstawowe zasady komputera. Wymaga się tutaj rozdzielenia funkcjonalnego jednostki sterującej, jednostki arytmetycznej, pamięci oraz urządzeń wejścia/wyjścia. Burks i inni proponują również umieszczanie programu wraz z danymi w pamięci. Jednakże Konrad Zuse już zastosował rozdzielenie różnych modułów komputera w roku 1938 w Z1, a w 1941 w komputerze Z3. Prawdą jest, iż maszyny Konrada Zuse nie przechowywały w swojej pamięci programu. Jednakże Konrad Zuse wspominał o tej możliwości już w latach 1936/37 [ZUSE36], [ZUSE37a].

[GILO97]

Giloi, Wolfgang, K.: Konrad Zuse’s Plankalkül: The First High-Level "non von Neumann" Programming Language. IEEE Annals of the History of Computing, Tom 19, Nr 2, 1997.

W tym artykule Giloi opisuje podstawowe idee języka Plankalkül Konrada Zuse i wykazuje, iż propozycja ta jest znacznie bliższa językowi Prolog niż językom imperatywnym.

[IEEE85]

IEEE: IEEE Standard for Binary Floating Point Arithmetic (ANSI / IEEE Std 754-1985), Nowy Jork, sierpień 1985.

Jest to pochodzący z 1985 roku standard IEEE dotyczący liczb zmiennoprzecinkowych. Standard ten stosuje również semi-logarytmiczny zapis liczb zmiennoprzecinkowych. Binarne liczby zmiennoprzecinkowe są dzielone na mantysę i wykładnik. Zapisy liczb 0 i ±nieskończoność są identyczne z implementacją ich przez Konrada Zuse w komputerze Z1 (1938) i późniejszych jego maszynach Zx..

[NEUM45]

Neumann, John von: First Draft of a Report on the EDVAC. Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvenia, 30 czerwca 1945. W [RAND73], str. 355.

W tym dokumencie John von Neumann opisuje architekturę maszyn liczących. Między innymi proponuje on zasadę rozdziału modułów komputera (jednostki sterującej, pamięci, jednostki arytmetycznej i urządzeń wejścia/wyjścia). Proponuje również zasadę komputera z pamięcią programu. Jednakże ważne jest tutaj stwierdzenie, iż Konrad Zuse już zastosował taki podział funkcji modułów komputera w 1938 w maszynie Z1. W [ZUSE36] oraz [ZUSE37a] Konrad Zuse wspomina możliwość umieszczania różnych danych w pamięci, między innymi także instrukcji programu.

[POEL62]

Poel, van der: Micro-Programming and Trickology. W: Hoffmann, Walter: Digitale Informationswandler, Probleme der Informationsverarbeitung in ausgewählten Beiträgen, Braunschweig, 1962, str. 269-2311.

[RAND73]

Randell, B.: The Origins of Digital Computers. Springer Verlag, Heidelberg, Nowy Jork, 1973.

Jest to bardzo dobra książka na temat historii komputerów.

[ROJA97]

Rojas, Raul: Konrad Zuse’s Legacy: The Architecture of the Z1 and Z3. IEEE Roczniki History of Computing, Tom 19, Nr 2, 1997.

Jest to bardzo dobry artykuł na temat architektury maszyn Z1 i Z3 Konrada Zuse.

[ROJA98]

Rojas, Raul: How to make Zuse’s Z3 a Universal Computer. IEEE Roczniki Computing, Tom 20, Nr 3, lipiec/wrzesień 1998.

Raul Rojas udowadnia, że Z3 był komputerem uniwersalnym w sensie Turinga. Pokazuje również, iż skok warunkowy nie jest instrukcją niezbędną dla komputera uniwersalnego.

[ROJA98a]

Rojas Raul: Die Rechenmaschinen von Konrad Zuse, Springer Verlag, 1998.

Jest to szczegółowa analiza maszyn Z1 i Z3 Konrada Zuse z wieloma nowymi szczegółami. Zawiera również opis walki Konrada Zuse o jego prawa patentowe w latach od1938 aż do 1967 (Konrad Zuse przegrał tę walkę w 1967).

[SCHW89]

Schweier, U. i Saupe, D.: Funktions- und Konstruktionsprinzipien der programmgesteuerten Rechenmaschine Z1, Arbeitspapiere der GMD, 321, 1988.

Są to tezy pracy dyplomowej dwóch studentów, którzy pomagali Konradowi Zuse w odbudowie komputera Z1. W pracy tej opisana jest realizacja operacji logicznych AND, OR i NOT przy pomocy cienkich pasków metalowych.

[SEBE96]

Robert Sebesta: Concepts of Programming Languages, Addison Wesley Publishing Company, 1996, str. 55, 97.

W tej książce można znaleźć m.in. wiele szczegółów związanych z językiem programowania Plankalkül.

[SPEI98]

Speiser, Ambros: The Early Years of the Institute: Aquisition and Operation of the Z4, Planning of the ERMETH. Departement of Computer Science, ETH-Zürich, 1998.

[ZUSE36]

Zuse, Konrad: Verfahren zur selbsttätigen Durchführung von Rechnungen mit Hilfe von Rechenmaschinen. Patentanmeldung Z 23 139 / GMD Nr. 005/021 / Jahr 1936.

W dokumencie tym Konrad Zuse składa podanie o przyznanie patentu, którego nie otrzymał. Sprawiło mu to dylemat. Z jednej strony walka o patent byłaby bardzo kosztowna, z drugiej strony chciał budować komputery. Zdecydował się budować maszyny liczące. Oświadczył również po raz pierwszy, że pamięć może przechowywać wiele różnych rodzajów informacji, takich jak zdania, nazwiska, liczby, stopnie, dane, instrukcje, wiadomości, wnioski itp.

[ZUSE37a]

Zuse, Konrad: Einführung in die allgemeine Dyadik., 1937.

W tym dokumencie Konrad Zuse stwierdza w bardzo jasny sposób, iż program również może być przechowywany w pamięci komputera.

[ZUSE39]

Zuse, Konrad: Rechenmaschine. Bericht von Konrad Zuse als Gefreiter, 1939.

W tym dokumencie Konrad Zuse opisuje w bardzo klarowny sposób architekturę swoich maszyn.

[ZUSE45]

Zuse, Konrad: Theorie der angewandten Logistik  - 2. Buch. Wersja ostateczna z Hinterstein/Allgäu 1945/46.

Jest to kompletna praca na temat programowania komputerów za pomocą języka Plankalkül Konrada Zuse. Ukazuje on tu potęgę języka Plankalkül przy rozwiązywaniu problemów arytmetycznych spotykanych przy inżynierskiej pracy projektowej, a na ponad 60 stronach przedstawia programy szachowe.

[ZUSE47]

Zuse, Konrad: Über die Mechanisierung Schematisch  - Kombinativer Aufgaben. Zuse Ingenieurbüro Hopferau, 1947.

W tym artykule Konrad Zuse opisuje swoje przewidywania rozwoju komputerów w przyszłości. Jego pomysł opiera się na używaniu maszyn logistycznych, których można używać do rozwiązywania matematycznych problemów inżynierskich i naukowych w inny sposób niż robią to maszyny algebraiczne, takie jak Z4 czy Mark 1 Howarda Aikena. Maszyny logistyczne miały być programowane za pomocą języka Plankalkül.

[ZUSE48]

Zuse, Konrad: Über den Plankalkül als Mittel zur Formulierung schematisch-kombinativer Aufgaben. W: Archiv Mathematik, Band I (1948/49).

[ZUSE69]

Zuse, Konrad: Rechnender Raum, Schriften zur Datenverarbeitung Band 1. Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig (1969).

[ZUSE72]

Zuse, Konrad: Der Plankalkül. Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung. Nr. 63, BMBW - GMD - 63, 1972.

[ZUSE86]

Zuse, Konrad: Der Computer - Mein Lebenswerk. 2. Auflage, Springer-Verlag, 1986.

[ZUSE93]

Zuse, Konrad: The Computer – My Life. Springer Publisher, 1993.

To jest tłumaczenie na język angielski pracy [ZUSE86].

[ZUSE98]

Zuse, Horst: Konrad Zuse Multimedia Show, zawiera system hipertekstowy złożony z 330 stron, ponad 500 obrazków i 30 filmów o Konradzie Zuse i jego firmie Zuse KG, 1998. Również dołączono symulator Z3, na którym można uruchamiać przykładowe programy. Obecnie pokaz multimedialny jest tylko w języku niemieckim i angielskim. Można go uzyskać od autora z jego strony WWW pod adresem http://home.t-online.de/home/horst.zuse.

[ZUSE99]

Zuse, Horst: Ograniczone wydanie obrazów olejnych Konrada Zuse dostępne ze strony WWW autora pod adresem http://home.t-online.de/home/horst.zuse.

Pod tym adresem oferowany jest ograniczony nakład siedmiu obrazów olejnych Konrada Zuse pochodzących z okresu od 1964 do 1995. Każdy obraz ma format 40cm x 60cm.

[ZUSE99a]

Zuse, Horst: Koncepcja komputera Johna von Neumanna kontra Idee Konrada Zuse i Maszyny Z1 oraz Z3  - dostępne ze strony WWW autora pod adresem http://home.t-online.de/home/horst.zuse.

Jest to kolekcja tekstów Konrada Zuse związanych z komputerem wyposażonym w pamięć programu.

[ZUSE99b]

Zuse, Horst: Geschichte der Programmiersprachen. Technischer Bericht 1/99, TU-Berlin, 1999. Również dostępne w Internecie pod adresem http://www.cs.tu-berlin.de/~zuse.

Jest to referat na temat rozwoju języków programowania, w którym opisano pracę dwudziestu pionierów.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Życie i Praca Konrada Zuse

Autor Horst Zuse

Schaperstraße 21
10719 Berlin, Germany
Tel./fax: +49-30-881-59-88
E-mail: horst.zuse@t-online.de

Tekst, fotografie oraz inne obrazki pojawiające się w artykule "Życie i Praca Konrada Zuse" są prywatną własnością Horsta Zuse i ich nieupoważniona reprodukcja lub imitacja w całości lub w części jest jawnie zabroniona. Historia życia i twórczości Konrada Zuse została umieszczona w Serwisie Edukacyjnym Nauczycieli I-LO w Tarnowie za pisemną zgodą syna wynalazcy, prof. dr inż. Horsta Zuse


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.