Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor: prof. Horst Zuse
Tłumaczył: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Wprowadzenie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Wiele encyklopedii oraz innych prac źródłowych podaje, iż pierwszym dużym, automatycznym komputerem cyfrowym był Harvard Mark 1, zaprojektowany w Ameryce przez zespół Howarda H. Aikena w latach pomiędzy 1939 a 1944. Jednakże po zakończeniu II Wojny Światowej odkryto, iż sterowany programem komputer Z3 został skonstruowany w Niemczech już w roku 1941, co oznacza, że Z3 istniał przed maszyną Harvard Mark 1.

Twórcą Z3 okazał się niemiecki inżynier o nazwisku Konrad Zuse, który w roku 1938 zaprojektował swoją pierwszą maszynę komputer Z1 w pokoju gościnnym rodziców w Berlinie. Pomimo oparcia konstrukcji na przekaźnikach komputer Z3 był bardzo zaawansowaną maszyną jak na swoje czasy; na przykład stosował dwójkowy system liczenia oraz potrafił wykonywać obliczenia zmiennoprzecinkowe.

Zuse był zadziwiającym człowiekiem, wyprzedzającym o całe lata swoje czasy. Aby w pełni docenić jego osiągnięcia, musimy wziąć pod uwagę, iż miał wykształcenie z zakresu inżynierii wodno-lądowej (a nie z elektroniki).

Komputer Z1
Komputer Z1 (zrekonstruowany).
Na pierwszym planie widoczny
jest kołowrót do ręcznegoodmierzania
cykli zegarowych.

Zuse nie zdawał sobie sprawy ze stopnia rozwoju maszyn liczących w Niemczech i w innych krajach aż do bardzo późnego etapu prac, więc niezależnie od nikogo i w samotności obmyślił oraz zaimplementował zasady działania nowoczesnych komputerów cyfrowych.

Autoportret Konrada Zuse
Autoportret Konrada Zuse (1994)

Powszechnie potwierdza się, iż komputer Z3 był pierwszym w pełni użytecznym, automatycznym komputerem cyfrowym, natomiast jego twórca Konrad Zuse jest ogłaszany przez informatyków za najbardziej godnego podziwu i  szacunku pioniera komputeryzacji. Większość z poprzednio opublikowanych materiałów dotyczących Konrada Zuse pochodziła z tej samej niekompletnej puli materiałów źródłowych. Materiały te mają tendencję do koncentrowania się na Konradzie Zuse jako inżynierze, pomijają natomiast Konrada Zuse jako człowieka.

Dzisiaj na całym świecie Konrad Zuse jest jednomyślnie akceptowany jako wynalazca i twórca pierwszego dowolnie programowalnego(1) komputera(2) z systemem dwójkowej arytmetyki zmiennoprzecinkowej oraz obwodami przełączającymi, który rzeczywiście działał. Maszyna ta, zwana Z3, została ukończona w jego małym warsztacie w Berlin-Kreuzberg w roku 1941.

Konrad Zuse po raz pierwszy rozpoczął rozważania nad logicznymi i technicznymi zasadami pracy komputerów już w roku 1934, gdy był jeszcze studentem. Stworzył on również pierwszy na świecie język programowania (1942-1945/46), który nazwał Plankalkül.

W przeszłości naukowcy i inżynierowie prowadzili wiele ożywionych dyskusji nad składnikami komputera oraz nad tym, kogo należy uznać za jego prawdziwego wynalazcę. Na Międzynarodowej Konferencji na temat Historii Komputeryzacji (14 do 18 sierpnia 1998) odbyła się dyskusja w gronie ekspertów, w której naukowcy rozważali zagadnienie: Kto jest wynalazcą komputera? Po dyskusji trwającej półtorej godziny większość z nich wyznaczyła Konrada Zuse jako najbardziej godnego podziwu pioniera komputerów.

Artykuł ten ukaże ci w szerszym świetle prace Konrada Zuse nad budową komputerów. Chociaż o Konradzie Zuse napisano setki artykułów, to ich treść niewiele różni się od siebie. My natomiast spojrzymy z nowego punktu widzenia na jego komputery i ukażemy nieznane fakty dotyczące prac nad komputerami i architekturą tworzonych przez niego maszyn.


(1)Dowolnie programowalny oznacza, iż maszyna zdolna jest do interpretacji sekwencji logicznie powiązanych instrukcji, umieszczonych na pewnym nośniku danych. Nośnikiem tym mogą być taśmy lub karty perforowane albo pamięć samej maszyny

(2)Używamy określenia "komputer" chociaż wiemy, iż termin ten zmienił swoje znaczenie w stosunku do pierwotnego. Ceruzzi podaje następującą definicję komputera: Przed 1945 - osoba wykonująca obliczenia. Po 1945 - maszyna zdolna wykonywać cztery operacje arytmetyczne, automatycznie zapisująca i odczytująca wyniki pośrednie oraz automatycznie wprowadzająca i wyprowadzająca dane, wszystko to sterowane za pomocą jednostki sterującej.

Nowoczesna definicja mówi, iż jest to maszyna, która może przetwarzać informację symboliczną w dowolnej kolejności i w dowolnie wymagany sposób, przechowująca wewnętrznie program, który maszyna również może przetwarzać, jeśli to konieczne. Zgodnie z tą definicją maszyny Konrada Zuse były komputerami w czasie ich konstrukcji. Dlatego możemy powiedzieć, iż komputery Konrada Zuse to prototypy nowoczesnych komputerów.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Życie i Praca Konrada Zuse

Autor Horst Zuse

Schaperstraße 21
10719 Berlin, Germany
Tel./fax: +49-30-881-59-88
E-mail: horst.zuse@t-online.de

Tekst, fotografie oraz inne obrazki pojawiające się w artykule "Życie i Praca Konrada Zuse" są prywatną własnością Horsta Zuse i ich nieupoważniona reprodukcja lub imitacja w całości lub w części jest jawnie zabroniona. Historia życia i twórczości Konrada Zuse została umieszczona w Serwisie Edukacyjnym Nauczycieli I-LO w Tarnowie za pisemną zgodą syna wynalazcy, prof. dr inż. Horsta Zuse


Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.