Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega8

Charakterystyki elektryczne: TA = -40°C do 105°C

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Parametry ekstremalne

Uwaga: Typowe wartości zawarte w tych danych zostały oparte na symulacjach i własnościach innych mikrokontrolerów AVR wytwarzanych za pomocą tej samej technologii.

UWAGA: Przeciążenie układu poza podane tutaj wartości ekstremalne może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Również wystawienie układu przez dłuższy czas na podane tutaj warunki ekstremalne może wpłynąć na poprawność działania mikrokontrolera.
Temperatura pracy   -55°C do +125°C
Temperatura przechowywania   -65°C do +150°C
Napięcie względem masy na dowolnej  końcówce z wyjątkiem RESET   -0,5V do VCC+0,5V
Napięcie względem masy na końcówce RESET   -0,5V do +13,0V
Maksymalne napięcie pracy   6,0V
Prąd stały na końcówkę we/wy   40,0 mA
Prąd stały na końcówkach VCC i GND   300,0 mA
Na początek:  podrozdziału   strony 

Charakterystyki dla prądu stałego

TA = -40°C do +105°C, VCC = 2,7V do 5,5V (o ile nie podano inaczej)

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Max. Jednostka
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 Z wyjątkiem końcówek XTAL1 i RESET -0,5   0,2VCC(1) V
VIL1 Napięcie wejściowe dla stanu 0 Na końcówce XTAL1, wybrany zegar zewnętrzny -0,5   0,1VCC(1)
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 Z wyjątkiem końcówek XTAL1 i RESET 0,6VCC(2)   VCC+0,5
VIH1 Napięcie wejściowe dla stanu 1 Na końcówce XTAL1, wybrany zegar zewnętrzny 0,8VCC(2)   VCC+0,5
VIH2 Napięcie wejściowe dla stanu 1 Na końcówce RESET 0,9VCC(2)   VCC+0,5
VIL3 Napięcie wejściowe dla stanu 0 na końcówce RESET jako końcówce we/wy VCC = 2,7 - 5,5V -0,5   0,2VCC
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0(3), (porty B, C i D) IOL = 20mA, VCC = 5V
IOL = 10mA, VCC = 3V
    0,8
0,6
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1(4), (porty B, C i D) IOH = -20mA, VCC = 5V
IOH = -10mA, VCC = 3V
4,0
2,2
   
IIL Wejściowy prąd upływu końcówki we/wy VCC = 5,5V, końcówka w stanie 0
(wartość bezwzględna)
    3 μA
IIH Wejściowy prąd upływu końcówki we/wy VCC = 5,5V, końcówka w stanie 1
(wartość bezwzględna)
    3
RRST Opornik podciągający resetu   30   80
Rpu Opornik podciągający końcówki we/wy   20   50
ICC Prąd zasilania Tryb aktywny 4MHz, VCC = 3V
(ATmega8L)
    6 mA
Tryb aktywny 8MHz, VCC = 5V
(ATmega8)
    15
Tryb bezczynny 4MHz, VCC = 3V
(ATmega8L)
    3
Tryb bezczynny 8MHz, VCC = 5V
(ATmega8)
    8
Tryb wyłączenia(5) WDT włączony, VCC = 3V     35 μA
WDT wyłączony, VCC = 3V     6
VACIO Wejściowe napięcie niezrównoważenia komparatora analogowego VCC = 5V
Vin = VCC/2
    20 mV
IACLK Wejściowy prąd upływu komparatora analogowego VCC = 5V
Vin = VCC/2
-50   50 nA
tACPD Opóźnienie propagacji komparatora analogowego VCC = 2,7V
VCC = 5,0V
  750
500
  ns
Uwagi: 1. “Max” oznacza najwyższą wartość dla której wartość końcówki będzie odczytana jako niska.
  2. “Min” oznacza najniższą wartość, dla której wartość końcówki zostanie odczytana jako wysoka.
  3. Chociaż każdy port we/wy może pochłaniać większy prąd niż w warunkach testowych (20mA przy VCC = 5V, 10mA przy VCC = 3V) w stanie ustalonym (nieprzejściowym), należy przestrzegać następujących obostrzeń:

Obudowa PDIP:

 1. Suma wszystkich prądów wyjściowych IOL dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 400mA.
 2. Suma wszystkich prądów IOL dla portów C0 - C5 nie powinna przekraczać 200mA.
 3. Suma wszystkich prądów IOL dla portów B0 - B7, C6, D0 - D7 i XTAL2 nie powinna przekraczać 100mA.

Obudowy TQFP i MLF:

 1. Suma wszystkich prądów wyjściowych IOL dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 400mA.
 2. Suma wszystkich prądów IOL dla portów C0 - C5 nie powinna przekraczać 200mA.
 3. Suma wszystkich prądów IOL dla portów C6, D0 - D4 nie powinna przekraczać 300mA.
 4. Suma wszystkich prądów IOL dla portów B0 - B7, D5 - D7 nie powinna przekraczać 300mA.

Jeśli IOL przekracza warunki testowe, to VOL może przekroczyć wartości określone w specyfikacji. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą pochłaniały prąd większy niż ten podany w warunku testowym.

  4. Chociaż każdy port we/wy może wyprowadzać większy prąd niż w warunkach testowych (20mA przy VCC = 5V, 10mA przy VCC = 3V) w stanie ustalonym (nieprzejściowym), należy przestrzegać następujących obostrzeń:

Obudowa PDIP:

 1. Suma wszystkich prądów wyjściowych IOH dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 400mA.
 2. Suma wszystkich prądów IOH dla portów C0 - C5 nie powinna przekraczać 100mA.
 3. Suma wszystkich prądów IOH dla portów B0 - B7, C6, D0 - D7 i XTAL2 nie powinna przekraczać 200mA.

Obudowy TQFP i MLF:

 1. Suma wszystkich prądów wyjściowych IOH dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 400mA.
 2. Suma wszystkich prądów IOH dla portów C0 - C5 nie powinna przekraczać 200mA.
 3. Suma wszystkich prądów IOH dla portów C6, D0 - D4 nie powinna przekraczać 300mA.
 4. Suma wszystkich prądów IOH dla portów B0 - B7, D5 - D7 nie powinna przekraczać 300mA.

Jeśli IOH przekracza warunki testowe, to VOH może przekroczyć wartości określone w specyfikacji. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą wyprowadzały prąd większy niż ten podany w warunku testowym.

  5. Minimalne napięcie VCC wyłączania wynosi 2,5V
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.