Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATmega8

Konfiguracja końcówek i obudowy

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Konfiguracja końcówek

PDIP

TQFP (widok z góry)

MLF (widok z góry)

Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis końcówek

VCC

Napięcie zasilania części cyfrowej mikrokontrolera.

GND

Masa.

Port B (PB7..PB0)
XTAL1/XTAL2/TOSC1/TOSC2

Port B jest 8-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe posiadają symetryczne charakterystyki prądowe z jednakowymi możliwościami pochłaniania i dostarczania prądu. Jako wejścia końcówki portu B wysterowane niskim stanem logicznym będą wyprowadzały prąd po aktywacji oporników podciągających. Końcówki portu B przechodzą w stan wysokiej impedancji po aktywacji warunku resetu, nawet jeśli zegar nie pracuje.

W zależności od ustawień bitów bezpiecznikowych wyboru zegara końcówka BP6 może być używana jako wejście odwracającego wzmacniacza oscylatora.

W zależności od ustawień bitów bezpiecznikowych wyboru zegara końcówka BP7 może być używana jako wyjście odwracającego.

Jeśli wewnętrzny, kalibrowany oscylator RC jest używany jako źródło zegarowe mikrokontrolera, to końcówki PB7...6 są wejściami TOSC2...1 asynchronicznego timera/licznika 2 po ustawieniu bitu AS2 w rejestrze  ASSR.

Specjalne funkcje portu B są omówione w podrozdziale "Alternatywne funkcje portów".


Port C (PC5..PC0)

Port B jest 7-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe posiadają symetryczne charakterystyki prądowe z jednakowymi możliwościami pochłaniania i dostarczania prądu. Jako wejścia końcówki portu C wysterowane niskim stanem logicznym będą wyprowadzały prąd po aktywacji oporników podciągających. Końcówki portu C przechodzą w stan wysokiej impedancji po aktywacji warunku resetu, nawet jeśli zegar nie pracuje.

PC6/RESET

Jeśli zostanie zaprogramowany bit bezpiecznikowy RSTDISBL, to końcówka PC6 staje się końcówką we/wy. Zauważ jednak, iż jej parametry elektryczne różnią się od parametrów pozostałych końcówek portu C.

Jeśli bit bezpiecznikowy RSTDISBL nie jest zaprogramowany, to końcówka PC6 jest wejściem resetowania mikrokontrolera. Impuls o niskim poziomie na tej końcówce przez czas dłuższy od minimalnej długości impulsu wygeneruje reset, nawet jeśli zegar nie pracuje. Minimalna długość impulsu wynosi 1,5 µs. Impulsy krótsze nie gwarantują wygenerowania resetu.

Specjalne funkcje portu C są omówione w podrozdziale "Alternatywne funkcje portów".

Port D (PD7..PD0)

Port D jest 8-bitowym, dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi dla każdego bitu). Bufory wyjściowe posiadają symetryczne charakterystyki prądowe z jednakowymi możliwościami pochłaniania i dostarczania prądu. Jako wejścia końcówki portu D wysterowane niskim stanem logicznym będą wyprowadzały prąd po aktywacji oporników podciągających. Końcówki portu D przechodzą w stan wysokiej impedancji po aktywacji warunku resetu, nawet jeśli zegar nie pracuje.

Specjalne funkcje portu D są omówione w podrozdziale "Alternatywne funkcje portów".

RESET

Wejście resetu. Impuls o niskim poziomie na tej końcówce przez czas dłuższy od minimalnej długości impulsu wygeneruje reset, nawet jeśli zegar nie pracuje. Minimalna długość impulsu wynosi 1,5 µs. Impulsy krótsze nie gwarantują wygenerowania resetu.

AVCC

AVCC jest końcówką napięcia zasilania dla przetwornika A/C, Portu C (3...0) i ADC (7...6). Powinna ona być zewnętrznie połączona z VCC, nawet jeśli przetwornik A/C nie jest używany. Jeśli przetwornik A/C jest używany, końcówkę należy połączyć z VCC poprzez filtr dolno-przepustowy. Zauważ, iż Port C (5...4) używa cyfrowego napięcia zasilania, VCC.

AREF

AREF jest końcówką analogowego napięcia odniesienia dla przetwornika A/C.

ADC7..6 (Tylko dla obudów TQFP i QFN/MLF)

W obudowach typu TQFP i QFN/MLF końcówki ADC7...6 służą jako analogowe wejścia dla przetwornika A/C. Końcówki te są zasilane z napięcia analogowego i służą jako kanały przetwornika A/C.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Obudowy

32A

Typowe wymiary w mm


28P3

Typowe wymiary w mm


32M1-A

Typowe wymiary w mm

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.