Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny20

Rejestry

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Podsumowanie rejestrów mikrokontrolera ATtiny20

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0x3F SREG I T H S V N Z C
0x3E SPH Starszy bajt wskaźnika stosu
0x3D SPL Młodszy bajt wskaźnika stosu
0x3C CCP Bajt ochrony zmiany konfiguracji
0x3B RSTFLR WDRF BORF EXTRF PORF
0x3A MCUCR ICSC01 ICSC00 BODS SM2 SM1 SM0 SE
0x39 OSCCAL Bajt kalibracyjny oscylatora
0x38 Zarezerwowane
0x37 CLKMSR CLKMS1 CLKMS0
0x36 CLKPSR CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0
0x35 PRR PRTWI PRSPI PRTIM1 PRTIM0 PRADC
0x34 QTCSR Rejestr sterowania i stanu QTouch
0x33 NVMCMD Rozkaz NVM
0x32 NVMCSR NVMBSY
0x31 WDTCSR WDIF WDIE WDP3 WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x30 SPCR SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0
0x2F SPSR SPIF WCOL SSPS SPI2X
0x2E SPDR Rejestr danych SPI
0x2D TWSCRA TWSHE TWDIE TWASIE TWEN TWSIE TWPME TWSME
0x2C TWSCRB TWAA TWCMD[1.0]
0x2B TWSSRA TWDIF TWASIF TWCH TWRA TWC TWBE TWDIR TWAS
0x2A TWSA Rejestr adresu układu Slave TWI
0x29 TWSAM Rejestr maski adresu układu Slave TWI
0x28 TWSD Rejestr danych układu Slave TWI
0x27 GTCCR TSM PSR
0x26 TIMSK ICE1 OCIE1B OCIE1A TOIE1 OCIE0B OCIE0A TOIE0
0x25 TIFR ICF1 OCF1B OCF1A TOV1 OCF0B OCF0A TOV0
0x24 TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 WGM11 WGM10
0x23 TCCR1B ICNC1 ICES1 WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
0x22 TCCR1C FOC1A FOC1B
0x21 TCNT1H Starszy bajt rejestru timera/licznika 1
0x20 TCNT1L Młodszy bajt rejestru timera/licznika 1
0x1F OCR1AH Starszy bajt rejestru porównania A dla timera/licznika 1
0x1E OCR1AL Młodszy bajt rejestru porównania A dla timera/licznika 1
0x1D OCR1BH Starszy bajt rejestru porównania B dla timera/licznika 1
0x1C OCR1BL Młodszy bajt rejestru porównania B dla timera/licznika 1
0x1B ICR1H Starszy bajt rejestru Input Capture dla timera/licznika 1
0x1A ICR1L Młodszy bajt rejestru Input Capture dla timera/licznika 1
0x19 TCCR0A COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 WGM01 WGM00
0x18 TCCR0B FOC0A FOC0B WGM02 CS02 CS01 CS00
0x17 TCNT0 Rejestr danych timera/licznika 0
0x16 OCR0A Rejestr porównania A dla timera/licznika 0
0x15 OCR0B Rejestr porównania B dla timera/licznika 0
0x14 ACSRA ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0
0x13 ACSRB HSEL HLEV ACLP ACCE ACME ACIRS1 ACIRS0
0x12 ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0
0x11 ADCSRB VDEN VDPD ADLAR ADTS2 ADTS1 ADTS0
0x10 ADMUX REFS REFEN ADC0EN MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
0x0F ADCH Starszy bajt wyniku przetwarzania w przetworniku A/C
0x0E ADCL Młodszy bajt wyniku przetwarzania w przetworniku A/C
0x0D DIDR0 ADC7D ADC6D ADC5D ADC4D ADC3D ADC2D ADC1D ADC0D
0x0C GIMSK PCIE1 PCIE0 INT0
0x0B GIFR PCIF1 PCIF0 INTF0
0x0A PCMSK1 PCINT11 PCINT10 PCINT9 PCINT8
0x09 PCMSK0 PCINT7 PCINT6 PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0
0x08 PORTCR BBMB BBMA
0x07 PUEB PUEB3 PUEB2 PUEB1 PUEB0
0x06 PORTB PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x05 DDRB DDRB3 DDRB2 DDRB1 DDRB0
0x04 PINB PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x03 PUEA PUEA7 PUEA6 PUEA5 PUEA4 PUEA3 PUEA2 PUEA1 PUEA0
0x02 PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0
0x01 DDRA DDRA7 DDRA6 DDRA5 DDRA4 DDRA3 DDRA2 DDRA1 DDRA0
0x00 PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0
Uwagi:
  1. Dla kompatybilności z przyszłymi wersjami mikrokontrolera zarezerwowane bity powinny być zapisywane stanem 0 przy dostępie. Zarezerwowane komórki w obszarze we/wy nigdy nie należy zapisywać.
  2. Rejestry we/wy w o adresach z zakresu 0x00 - 0x1F są bezpośrednio dostępne dla instrukcji SBI i CBI. W rejestrach tych wartości pojedynczych bitów można sprawdzać instrukcjami SBIS i SBIC.
  3. Niektóre ze znaczników stanu są zerowane przez zapis w nich logicznej jedynki. Zwróć uwagę, iż w przeciwieństwie do większości innych instrukcji AVR instrukcje CBI i SBI działają na określonym bicie, z tego powodu można ich używać w rejestrach zawierających takie znaczniki stanu. Instrukcje CBI i SBI działają tylko na rejestrach o adresach od 0x00 do 0x1F.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.