Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny20

Parametry elektryczne

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Parametry ekstremalne

UWAGA: Przeciążenie układu poza podane tutaj wartości ekstremalne może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Również wystawienie układu przez dłuższy czas na podane tutaj warunki ekstremalne może wpłynąć na poprawność działania mikrokontrolera.
Temperatura pracy   -55°C do +125°C
Temperatura przechowywania   -65°C do +150°C
Napięcie względem masy na dowolnej  końcówce z wyjątkiem RESET   -0,5V do VCC+0,5V
Napięcie względem masy na końcówce RESET   -0,5V to +13,0V
Maksymalne napięcie pracy   6,0V
Prąd stały na końcówkę we/wy   40,0 mA
Prąd stały na końcówkach VCC i GND   200,0 mA

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry dla prądu stałego

Symbol Parametr Warunki Min Typ Max Jednostki
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 VCC = 1,8V...2,4V
VCC = 2,4V...5,5V
-0,5   0,2VCC(3)
0,3VCC(3)
V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 z wyjątkiem końcówki RESET VCC = 1,8V...2,4V
VCC = 2,4V...5,5V
0,7VCC(2)
0,6VCC(2)
  VCC+0,5 V
Napięcie wejściowe dla stanu 1 na końcówce RESET Vcc = 1,8V...5,5V     VCC+0,5 V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0(4) z wyjątkiem końcówki RESET(6) IOL = 10 mA, VCC = 5V
IOL = 5 mA, VCC = 3V
IOL = 2mA, VCC = 1.8V
    0,6
0,5
0,4
V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1(5) z wyjątkiem końcówki RESET(6) IOH = -10 mA, VCC = 5V
IOH = -5 mA, VCC = 3V
IOH = -2mA, VCC = 1.8V
4,3
2,5
1,4
    V
ILIL Prąd wejściowy upływu końcówki we/wy VCC = 5,5V, końcówka w stanie 0
(wartość bezwzględna)
  < 0,05   µA
ILIH Prąd wejściowy upływu końcówki we/wy VCC = 5,5V, końcówka w stanie 1
(wartość bezwzględna)
  < 0,05   µA
RRST Opornik podciągający resetu VCC = 5,5V, wejście w stanie 0 30   60
RPU Opornik podciągający końcówki we/wy VCC = 5,5V, wejście w stanie 0 20   50
IACLK Wejściowy prąd upływu komparatora analogowego VCC = 5V
Vin = VCC/2
-50   50 nA
ICC Prąd zasilania(7) Tryb czynny 1 MHz, VCC = 2V   0,2 0,6 mA
Tryb czynny 4 MHz, VCC = 3V   1,1 2 mA
Tryb czynny 8 MHz, VCC = 5V   3,2 5 mA
Tryb bezczynny 1 MHz, VCC = 2V   0,03 0,2 mA
Tryb bezczynny 4 MHz, VCC = 3V   0,2 0,5 mA
Tryb bezczynny 8 MHz, VCC = 5V   0,8 1,5 mA
Tryb wyłączenia zasilania(8) Licznik zegarowy włączony, VCC = 3V   4,5 10 µA
Licznik zegarowy wyłączony, VCC = 3V   0,15 2 µA
Uwagi: 1. Wartości typowe w temperaturze 25°C.
  2. "Min" oznacza najniższą wartość, przy której gwarantuje się, iż końcówka zostanie odczytana jako 1.
  3. "Max" oznacza najwyższą wartość, przy której gwarantuje się, iż końcówka zostanie odczytana jako 0.
  4. Chociaż każdy port we/wy może pochłaniać więcej niż w warunkach testowych (10 mA przy VCC = 5V, 5 mA przy VCC = 3V) przy stanie ustalonym (nie-przejściowym), to jednak suma wszystkich prądów IOL (dla wszystkich portów) nie powinna przekraczać wartości 100 mA. If IOL przekracza warunki testowe, VOL może wyjść poza granice określone w specyfikacji. Nie gwarantuje się pochłaniania prądów przez końcówki większych niż te podane dla warunków testowych.
  5. Although each I/O port can source more than the test conditions (10 mA at VCC = 5V, 5 mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the sum of all IOH (for all ports) should not exceed 100 mA. If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current greater than the listed test condition
  6. The RESET pin must tolerate high voltages when entering and operating in programming modes and, as a consequence, has a weak drive strength as compared to regular I/O pins. See Figure 21-30 on page 190, and Figure 21-33 on page 191.
  7. Values are with external clock using methods described in “Minimizing Power Consumption” on page 25. Power Reduction is enabled (PRR = 0xFF) and there is no I/O drive.
  8. Wyłączony moduł BOD (sprawdzania spadku napięcia zasilającego).

Na początek:  podrozdziału   strony 

Szybkość

Maksymalna prędkość działania mikrokontrolera zależy od napięcia zasilającego VCC. Związek pomiędzy napięciem zasilającym a maksymalną prędkością działania jest fragmentami liniowy, jak pokazuje poniższy wykres:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry zegarowe

Dokładność kalibrowanego oscylatora wewnętrznego

Możliwe jest ręczne skalibrowanie wewnętrznego oscylatora, aby był dokładniejszy niż standardowe ustawienie fabryczne. Zwróć uwagę, iż częstotliwość tego oscylatora zależy od temperatury i napięcia.

Metoda
kalibracji
Docelowa
częstotliwość
VCC Temperatura Dokładność przy danej
temperaturze i napięciu
(1)
Kalibracja fabryczna 8,0 MHz 3V 25°C ±10%
Kalibracja użytkownika Ustalona częstotliwość:
7,13 – 8,1 MHz
Ustalone napięcie:
1,8V – 5,5V
Ustalona temperatura:
-40°C – 85°C
±1%
Uwagi: 1. Dokładność częstotliwości oscylatora w punkcie kalibracyjnym (ustalona temperatura i ustalone napięcie).

Zegar zewnętrzny

Przebieg zewnętrznego sygnału zegarowego

obrazek

Parametry zegara zewnętrznego

Symbol Parametr VCC = 1,8 – 5,5V VCC = 2,7 – 5,5V VCC = 4,5 – 5,5V Jednostki
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1/tCLCL Częstotliwość zegarowa 0 4 0 8 0 12 MHz
tCLCL Okres zegarowy 250   125   83   ns
tCHCX Czas stanu wysokiego 100   50   33   ns
tCLCX Czas stanu niskiego 100   50   33   ns
tCLCH Czas narastania   2,0   1   0,6 μs
tCHCL Czas opadania   2,0   1   0,6 μs
ΔtCLCL Zmiana okresu z jednego cyklu zegara w następny   2   2   2 %

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry systemowe i resetu

Parametry Reset, VLM (monitorowanie napięcia zasilania) oraz napięcia wewnętrznego

Symbol Parametr Warunek Min.(1) Typowe(1) Max.(1) Jednostki
VRST Napięcie progowe końcówki RESET   0,2VCC   0,9VCC V
VBG Wewnętrzne napięcie odniesienia VCC = 2,7V
TA = 25°C
1,0 1,1 1,2 V
tRST Minimalna długość impulsu na końcówce RESET VCC = 1,8V
VCC = 3V
VCC = 5V
  2000
700
400
  ns
tTOUT Czas zwłoki po resecie Moduł BOD włączony   64 128 ms
Moduł BOD wyłączony   128 256
Uwaga: 1. Wartości są jedynie poglądowe.

Reset przy włączaniu zasilania

Parametry rozszerzonego resetu przy włączaniu zasilania. TA = -40 ... +85°C

Symbol Parametr Min.(1) Typowe(1) Max.(1) Jednostki
VPOR Próg uwalniania przy resecie przy włączaniu zasilania(2) 1,1 1,4 1,6 V
VPOA Próg aktywacji przy resecie przy włączaniu zasilania(3) 0,6 1,3 1,6 V
SRON Szybkość narastania zbocza napięcia zasilającego 0,01     V/ms
Uwagi: 1. Wartości jedynie poglądowe.
  2. Próg, przy którym mikrokontroler zostaje uwolniony przy wzroście napięcia
  3. Reset przy włączaniu zasilania nie nastąpi, o ile napięcie zasilania nie spadnie poniżej VPOA

Wykrywanie spadku napięcia zasilającego

VBOT w funkcji kodowania bitów bezpiecznikowych BODLEVEL

Bity bezpiecznikowe BODLEVEL[2:0] Min.(1) Typ.(1) Max.(1) Jednostki
111 Moduł BOD wyłączony V
110 1,7 1,8 2,0
101 2,5 2,7 2,9
100 4,1 4,3 4,5
0XX Zarezerwowane
Uwagi: 1. Napięcie VBOT może być niższe od roboczego napięcia pracy dla niektórych mikrokontrolerów. W takich przypadkach mikrokontroler jest testowany w dół do VCC = VBOT podczas testów fabrycznych. Gwarantuje to wystąpienie resetu przy spadku napięcia zasilania zanim VCC osiągnie poziom, przy którym nie jest już gwarantowana poprawna praca mikrokontrolera.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry komparatora analogowego

Parametry komparatora analogowego, TA = -40°C ... +85°C

Symbol Parametr Warunki Min. Typowe Max. Jednostki
VAIO Napięcie przesunięcia na wejściu VCC = 5V, VIN = VCC / 2   < 10 40 mV
ILAC Wejściowy prąd upływu VCC = 5V, VIN = VCC / 2 -50   50 nA
tDPD Opóźnienie propagacji cyfrowej VCC = 1,8V ... 5,5V   1 2 CLK
tAPD Opóźnienie propagacji analogowej (od nasycenia do lekkiego przesterowania) VCC = 2,7V   750   ns
VCC = 4,0V   500  
Opóźnienie propagacji analogowej (zmiana o dużej wartości) VCC = 2,7V   100  
VCC = 4,0V   75  

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry przetwornika A/C

Parametry przetwornika A/C, T = -40°C ... +85°C. VCC = 2,5V ...5,5V

Symbol Parametr Warunki Min. Typowo Maks. Jednostki
  Rozdzielczość       10 Bity
  Dokładność bezwzględna (łącznie ze wszystkimi błędami przetwarzania) VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  2   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 1MHz
  3   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
Tryb zmniejszania szumów
  1,5   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 1MHz
Tryb zmniejszania szumów
  2,5   LSB
  Nieliniowość całkowa (INL, po kalibracji wzmocnienia i niezrównoważenia) VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  1   LSB
  Nieliniowość różniczkowa (DNL) VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  0,5   LSB
  Błąd wzmocnienia VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  2,5   LSB
  Błąd niezrównoważenia VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  1,5   LSB
  Czas przetwarzania Tryb pracy ciągłej 13   260 μs
  Częstotliwość zegarowa   50   1000 kHz
VIN Napięcie wejściowe   GND   VREF V
  Szerokość pasma     38,5   kHz
VINT Wewnętrzne napięcie odniesienia   1,0 1,1 1,2 V
RAIN Oporność wejścia analogowego     100  
  Wynik przetwarzania w przetworniku   0   1023 LSB

LSB (ang. least significant byte) – najmniej znaczący bit


Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry programowania szeregowego

Przebiegi czasowe w programowaniu szeregowym
obrazek

Parametry programowania szeregowego

Symbol Parametr Min. Typowe Max. Jednostki
VCC Napięcie programowania 4,75 5 5,25 V
fCLCL Częstotliwość zegarowa     2 MHz
tCLCL Okres zegarowy 500     ns
tCLCH Szerokość impulsu niskiego zegara 200     ns
tCHCH Szerokość impulsu wysokiego zegara 200     ns
tIVCH Czas ustalania wejścia po impulsie wysokim zegara 50     ns
tCHIX Czas przetrzymywania wejścia po impulsie wysokim zegara 100     ns
tCLOV Ważność wyjścia po impulsie niskim zegara     200 ns

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.