Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Warsztat

Kurs Eagle

Projekt nr 1: schemat

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Tworzenie projektu Eagle

Pracę z Eagle rozpoczynamy od utworzenia projektu. Uruchom aplikację, następnie kliknij w katalog Projects, aby się rozwinął:

obrazek

Wskaż kursorem myszki katalog eagle i kliknij w niego prawym przyciskiem. Ukaże się menu kontekstowe, z którego wybierz opcję New Project (nowy projekt):

obrazek

Eagle utworzy nowy projekt:

obrazek

Nadaj mu nazwę test:

obrazek

 

Po prawej stronie nazwy projektu pojawiło się zielone kółko. Kolor zielony kółka oznacza, że dany projekt jest aktywny w Eagle i można go edytować. Na początek wprowadzimy krótki opis projektu (przydaje się, gdy liczba projektów znacząco rośnie).

Kliknij prawym przyciskiem myszki nazwę swojego projektu (test) i z menu kontekstowego wybierz opcję Edit Description (edytuj opis):

obrazek

W efekcie pojawi się edytor opisu:

obrazek

Edytor opisu posiada dwa pola. Górne pole pokazuje wygląd opisu tak, jak zostanie on wyświetlony przez Eagle na panelu sterowania. Dolne pole służy do wprowadzania tekstu opisu. Wykorzystywany tutaj jest język HTML, jak dla stron WWW. Nie musisz znać całego języka HTML, aby wprowadzić krótki opis. Wystarczy kilka faktów:

Do formatowania tekstu w HTML (ang. Hyper Text Markup Language – język znaczników hipertekstu) służą tzw. znaczniki. Znacznik HTML jest nazwą ujętą w nawiasy trójkątne: <nazwa>. Nazwa definiuje funkcję znacznika. Istnieją znaczniki samodzielne oraz blokowe. Znacznik blokowy obejmuje fragment tekstu opisu i coś z tym tekstem robi. Znacznik blokowy ma dwie postacie, które umieszczamy na początku i na końcu bloku tekstu:
<nazwa>... blok tekstu ... </nazwa>

Oto krótki opis niektórych znaczników:

<br> przechodzi do następnego wiersza. (ang. br – break, złamanie wiersza).
<p>...</p> obejmuje akapit, czyli niezależny blok tekstu (ang. p – paragraph, akapit)
<b>...</b> objęty tekst będzie pogrubiony (ang. b – bold, gruby, tłusty)
<i>...</i> objęty tekst będzie pisany kursywą (ang. i – italics, italiki, pismo pochyłe)
<u>...</u> objęty tekst będzie podkreślony (ang. u – underlined, podkreślony linią)
<sub>...</sub> objęty tekst będzie w indeksie dolnym (ang. sub – subscript, indeks dolny)
<sup>...</sup> objęty tekst będzie w indeksie górnym (ang. sup – superscript, indeks górny)

Znaczniki blokowe można zagnieżdżać:

T<sub><i>6</i></sub> → T6

Znaczników blokowych nie wolno krzyżować:

T<sub><i>6</sub></i>

Wpisz w dolne pole edytora tekst:

obrazek

Zatwierdź opis kliknięciem w przycisk OK.

obrazek

Pierwszy wiersz opisu ukazuje się obok nazwy projektu w katalogu eagle. Cały opis wyświetlony zostaje w prawym panelu.

Projekt został utworzony, teraz zajmiemy się jego składnikami.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Tworzenie schematu

Schemat jest rysunkiem technicznym, na którym umieszczamy symbole elementów elektronicznych wraz z ich parametrami, a następnie określamy sposób połączenia ze sobą tych elementów. Utworzymy schemat prostego układu elektronicznego: przerzutnika bistabilnego. Schemat jest następujący (to nie jest schemat w Eagle, ten dopiero zrobimy):

obrazek

Przerzutnik bistabilny jest układem elektronicznym, który może znajdować się w jednym z dwóch stabilnych (czyli niezmiennych, ustalonych) stanów (przedrostek bi- oznacza dwu-). Analiza tego układu jest dosyć prosta. Gdy podłączymy go do zasilania, to zawsze jeden z tranzystorów będzie w stanie przewodzenia, a drugi będzie zatkany. Tranzystory nie mogą jednocześnie oba przewodzić ani oba być zablokowane, ponieważ są ze sobą sprzężone. Jeśli przewodzi tranzystor T1, to baza T2 jest wysterowana niskim napięciem z kolektora T1, co powoduje zatkanie T2. Przy zatkanym T2 baza T1 jest wysterowana wysokim napięciem z kolektora T2, co powoduje przewodzenie T1, czyli stan ten się sam podtrzymuje. W sytuacji odwrotnej jest identycznie: jeśli przewodzi T2, to T1 jest blokowany niskim napięciem na bazie, które pochodzi z kolektora T2. Przy zablokowanym T1, baza T2 jest wysterowana wysokim napięciem z kolektora T1, co podtrzymuje stan przewodzenia T2. Zwarcie przycisku W1 powoduje zablokowanie T2, a w konsekwencji przewodzenie T1, zaświeci dioda LED1. Gdy zwolni się przycisk W1 stan ten będzie się wciąż utrzymywał z powodów opisanych powyżej. Podobnie, wciśnięcie W2 zablokuje tranzystor T1, dioda LED1 zgaśnie, a zostanie odblokowany T2 i zapali się dioda LED2. Po zwolnieniu W2 stan ten się wciąż utrzyma.

Zanim przystąpisz do tworzenia schematu, dobrym pomysłem jest zrobienie sobie listy potrzebnych elementów.

Lp. Element Ilość
1. Tranzystor npn BC547 2
2. Opornik 1k 2
3. Opornik 10k 2
4. Dioda LED czerwona 1
5. Dioda LED zielona 1
6. Przycisk 2

Uruchom Eagle i otwórz katalogi Projects i eagle. Powinieneś zobaczyć utworzony w poprzednim rozdziale projekt test. Jeśli z jakiś powodów kółko obok nazwy jest szare, to znaczy, że projekt test nie jest otwarty do edycji:

obrazek

W takim przypadku kliknij nazwę projektu prawym przyciskiem myszki i z menu kontekstowego wybierz opcję Open Project (otwórz projekt):

obrazek

Gdy projekt jest otwarty, kółko jest zielone i masz dostęp do wszystkich składników oraz możesz tworzyć nowe:

obrazek

Kliknij prawym przyciskiem w nazwę test i z menu kontekstowego wybierz kolejno opcje New i Schematic (nowy schemat):

obrazek

Eagle otworzy edytor schematów:

obrazek

Edytory w Eagle wyglądają podobnie, co jest dla ciebie dobrą wiadomością, ponieważ nie będziesz tracił czasu na naukę obsługi każdego z nich od podstaw (wiele operacji wykonuje się podobnie).

Okno edytora zawiera po lewej stronie przybornik z dostępnymi narzędziami, pole z miniaturami schematów oraz pole tworzenia schematu.

U góry masz menu, pasek narzędziowy oraz pasek własności narzędzia.

Elementy okna edytora można włączać/wyłączać i konfigurować w razie potrzeby. Dostęp do ustawień masz poprzez opcję:

Options → User Interface...

 

Pojawi się wtedy okno dialogowe opcji Interfejsu użytkownika:

obrazek

Proponowałbym nie bawić się na początku tymi opcjami, dopóki dokładnie nie poznasz aplikacji, bo możesz łatwo stracić nad nią kontrolę. Bezpiecznie będzie wyłączyć opcję Sheet thumbnails (miniatury schematów), ponieważ wersja darmowa i tak pozwala na pracę z maksymalnie dwoma schematami w jednym projekcie, zatem podgląd miniatur posiada problematyczną użyteczność, a zajmuje przestrzeń okna edytora.

Jeśli przez przypadek wyłączysz sobie menu główne (Pulldown menu), to dostęp do opcji masz w panelu sterowania Eagle.

Elementy okna edytora można również szybko włączać/wyłączać z menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki pod paskiem tytułowym okna edytora:

obrazek

Ten sposób jest bezpieczniejszy od okna opcji interfejsu użytkownika, bo masz mniejszą możliwość uszkodzenia czegoś istotnego.

Przejdźmy teraz do tworzenia schematu. Najpierw wstawimy sobie ładną ramkę z tabelką.

W edytorach Eagle akcje można uruchamiać na dwa sposoby: wybierając odpowiednią ikonę z przybornika lub wpisując nazwę polecenia. Dzięki tej funkcji w przyszłości będziesz mógł pisać własne skrypty, które będą wykonywały różne rutynowe działania w edytorach Eagle.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Ramka z tabliczką informacyjną

Aby wstawić jakiś element na schemat, wybierasz polecenie Add (dodaj). W przyborniku kliknij ikonę obrazek lub wpisz z klawiatury add i wciśnij Enter.

Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego dodawania elementu:

obrazek

Lista umieszczona po lewej stronie zawiera aktywne biblioteki (czyli te, które włączyłeś w katalogu Libraries).  Możesz ją przewinąć i wybrać z bibliotek odpowiedni element, jednakże istnieje szybszy sposób. Wykorzystamy opcję wyszukiwania. W polu Search (szukaj) wpisz frame i wciśnij Enter:

obrazek

Na liście zostaną tylko ramki z biblioteki frames. Teraz musisz wybrać odpowiednią ramkę. Nasz schemat nie jest specjalnie duży, zatem wybierzemy małą ramkę: DINA5_L (format A5, układ poziomy):

obrazek

Zatwierdź wybór przez kliknięcie w OK lub wciśnięcie klawisza Enter.

Nastąpi powrót do edytora schematów. Teraz element musisz umieścić w odpowiednim miejscu. Wstawiany element jest wyświetlany na czerwono i podąża za kursorem myszki. Umieść go, tak aby lewy dolny róg ramki zgrał się z krzyżykiem widocznym w edytorze:

obrazek

Po czym kliknij lewym przyciskiem myszki. Ramka zostanie umieszczona na schemacie. Jednak element wciąż podąża za kursorem myszki. Tak to działa. Gdy umieścisz jeden element, to możesz szybko umieścić następny. Aby skasować umieszczanie ramek (potrzebujemy tylko jednej), wciśnij dwukrotnie klawisz ESC. Ramka na schemacie ma kolor brązowy.

obrazek

Zwróć uwagę, że zmieniła się zawartość tabelki z opisem. Zapiszemy teraz nasz schemat w projekcie. Kliknij ikonę dyskietki na pasku narzędziowym u góry okna edytora (lub naciśnij Ctrl+S), po czym w oknie zapisu wpisz nazwę pliku przerzutnik. Jeśli podejrzysz teraz okno panelu sterowania Eagle, to zobaczysz, że w katalogu projektowym pojawił się nowy plik schematu:

obrazek

Kliknij na pasku narzędziowym ikonę lupy:

obrazek

Możesz również nacisnąć klawisze lewy Alt + F2. Lupa ta dopasowuje powiększenie obrazu, tak aby objęte zostało wszystko, co jest na schemacie. W tym wypadku zobaczysz całą swoją ramkę:

obrazek

Zwróć uwagę, że po zapisie schematu w tabelce pojawiły się odpowiednie informacje.

W następnym rozdziale umieścimy w ramce elementy elektroniczne (nie opisuję tego tutaj, ponieważ strona zbytnio by się rozrosła i długo wczytywała).


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.