La Edukada Servo
de I-LO en Tarnovo
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materialoj por geliceanoj
 

  Librejo       Enhavo       Reen       Antaŭen  


HUMORAĴOJ

Aŭtoro: Petr Tomašovský

©2023 Geo
I-LO en Tarnovo

La Enhavo

VII

• Ju pli multe oni dikiĝas, des pli multe oni plimalforti- ĝas.

• Mi ĝojas ridi, ĉar ili ankaŭ senĉese ridas al mi.

• Kiam simio aplaŭdos, tiuokaze homoj aplaŭdos al ĝi ankaŭ.

• Por ke korko subakviĝu, ni devas post provo la nesubakvi ĝintan parton fortranĉi.

• Al duelo oni defiis pro ofendo je honoro. Kiu venkis, tiu pravis.

• Cindrulino estis junulino, kiu ricevis amaseton, kiun ŝi grupigis.

• Helikoptero staras en unu loko, ĉar ekzemple estas finiĝinta ĝia benzino.

• La unua grado de idioteco estas sento de genieco.

• Se pigo havas makulojn nigrajn kaj inter ili blankajn, tiuokaze tio estas virbesto. Se ĝi havas makulojn blankajn kaj inter ili nigrajn, temas pri inbesto.

• Kiam leono en cirko estas finiĝinta ekzercadon, tiel dresistino kliniĝas al ĝi.

• Polipo havas sakan korpon konsistanta el polipaĵoj.

• Modelon de aviadilo ni konstruis precize laŭ plano.

Kiam blovas vento, do flugas sole tiu plano.

• Mi havas ŝancon esti en la vivo tre saĝa. Survoje al tio mi jam faris ĉiujn erarojn, kiuj estas entute eblaj.

• Komponisto planis komponaĵon tiel, ke morto nervostreĉe intensiĝu en ĝi.

• Mi bone aŭdas, ĉar mi havas pli grandajn orelojn.

• Pejzaĝo estis verŝita de la suno, sed de tute seka.

• Vespo estas pli saĝa ol abelo, ĉar kiam ĝi donos pikilon, ĝi ne mortos.

• Niaj gepatroj alveturigis el Hungario paprikon, el Bulgario pliskon kaj el vilaĝo la avinon.

• Mola ligno estas ekzemple alumetoj.

• Kukolo pri idaro ne zorgas, ĝi ne havas por tio pro nura kukolado tempon.

• La panjo faras tiel bonaj marmeladoj, ke post ili apenaŭ restos glasetoj.

• La langon mi havas kovrita per mukozo, kiu sekrecias vortojn.

• Decaj infanoj estas tiaj, kiuj ne drinkas, ne fumas kaj ne diras vulgarajn vortojn antaŭ la gepatroj.

• Suneklipson mi ne vidis. Estis preskaŭ mallumo.

• Simplaj frazoj estiĝas tiel, se ni kune kunigos kelke da vortoj tiel, ke ili estu almenaŭ du.

• Hodiaŭ mi jam ne staris en angulo, ĉar jam nenia estis libera.

• KION KULPIGIS TELEFONCENTRALO.

Edzino de sinjoro Novulo kuŝis en malsanulejo. La zorgemo de la edzo estis granda, tial tuj la sekvantan tagon post la operacio li telefonis en la malsanulejon.

Aŭdiĝis al li ĉefkuracisto dirinte, ke sinjoro Novulo atendu, ke li iros rigardi en ĉambron. Intertempe la centralo pro eraro kunigis sinjoron Novulon kun estro de aŭtoriparejo, kiu telefonis kun posedanto de motorciklo, kiu estis riparata tie. Sinjoro Novulo pensante, ke li parolas kun la ĉefkuracisto, ekatentis, ĉar li timis pri la edzino. Kaj tion ĉi li eksciis: ”La laboro estis malfacila, ni devis doni novan postaĵon. Vi veturis tro rapide kaj ofte. Ankaŭ mi devas diri al vi, ke via piŝto estas jam malnova kaj eluzita. Hodiaŭ matene ni provis tion kun ankoraŭ pli granda ol estis la via kaj ni estis surprizitaj pri la rezulto. Ni uzis kiel eble plej grandan pezon, kian ni povis kaj kia estis eltenebla. Ĉe tiu ŝarĝigo krevis gumo. Sekvojn vi havos nur vi mem, ĉar vi estis aĉetonta pli bonan markon. El la antaŭaĵo elfluis oleo kaj el la postaĵo fumiĝis. Tiel la antaŭaĵon ni ŝtopis per ĉifono …” Tion jam sinjoro Novulo ne aŭdis, trafis lin apopleksio.

• Sekco pruvis, ke paciento mortis nur dum sekco.

• Mi ekkonis, ke ekzistas pli belajn klarigojn ol en la lernejo.

• Kiam hipopotamo oscedas, tiam ĝi ridas.

• Knabino havis sur la kapo blankan ĉapeleton kaj bluajn ŝuetojn.

• Abio kreskis sola en densa abia arbaro.

• Diferenco inter mineralakvo kaj riverakvo estas en tio, ke la riverakvo estas enverŝiĝanta maron kaj la mineralakvo en botelojn.

• Kiom da jaroj daŭris tridekjara milito, mi precize ne scias, sed ĝi daŭris tre longan tempon.

• Kvankam mi kuras plej rapide el la tuta klaso, leporon mi ne ĝiskuros.

• MI AMAS VIN.

Mi ne scias, per kiaj vortoj esprimi mian amon al vi.

Nur vi scias, ke mi bezonas vin. Sen vi mi estas nenio.

Neniu salutas min, la amikoj forsidadas de mi, junulinoj ridas al mi. Tio ne estas grava por mi. Mi amas vin, nur vin. Vi estas mia vivo, mia hodiaŭa tago, mia ĉio. Venu! Kiam mi havos vin ĉe mi kaj kiam ajn mi povos karesi kaj kisi vin, mi iĝos feliĉa. Denove mi havos multe da amikoj, denove mi iĝos estimata civitano.

Plezure mi iros kun vi en vendejon, en vinejon kaj mi estimos ĉiun momenton kun vi, ĝis kiam mi denove ne adiaŭos kun vi. Nun mi estas malĝoja kaj mi diras al mi: ”Ankoraŭ du tagojn mi devas elteni sen vi. Kiel mi vivos sen vi? Ili estos tiel longaj. Mia sopirplene atendata – salajro!”

• Ĉiuvespere enlitiĝinte li diris al ŝi: ”Karulino, belajn sonĝojn pri tio, kion vi dezirus.”

• Malfacile estis konstateble, kiuj el liaj vortoj estas mensogaj kaj kiuj malveraj.

• En la lernejo mi eksciis multe da utilaj aferoj. Ekzemple tion, ke plimulto da knaboj el la klaso ricevas pli altan poŝmonon.

• Leporo dolĉe dormis, ĉar ĝi sonĝis pri karoto.

• Li forte batis sin en la kapon, tial li ankoraŭ longtempe lamis.

• La unuaj homoj estis akirantaj fajron per frotado kaj poste ili estis disvastigantaj ĝin per malnovaj ĵurnaloj.

• Arkitekturoj de centjaroj estas tiaj, kiujn oni konstruas cent jarojn.

• Tendo estas komforta kaj mi dormas en ĝi tute same kiel hejme dum dormado.

• Pegaso havis evidente ĉevalkarakteron.

• Laboro estas por mi la plej bona amuzo, sed mi ne povas senĉese amuzi.

• Fiulo, vi ne meritos, ke vi sidu apud decaj homoj! Vi sidiĝos apud mi, kaj vi eĉ ne moviĝos!

• Laŭ leĝo pri tergravito rajtas homoj fali nur teren.

• En kinejo oni ludas, kio ĉi tie ankoraŭ ne estis.

• Paĉjo havis hejme lastan vorton. Li diris, ke panjo pravas.

• Kiam geaktoroj estas ludantaj, tiam ili trompas publikon, ke tio estas ili.

• Boksistoj portas sur la manoj gantojn, por ke ili boksante ne gratu sin.

• Estis tiel varmega tago, ke ien supren grimpis sole termometroj.

• Farbojn mi miksis laŭ tio, kiel mi vere vidis la naturon kaj laŭ tio, kiajn Evo pruntedonis al mi.

• En la vilaĝo vivas homoj kaj en la urbo nur loĝantaro.

• La plej raraj markoj estas jam ne plu validaj.

• Salamo enpikiĝos sur pli longan branĉeton kaj poste ĝi rostiĝos kvazaŭ ĝusta kolbaso.

• En tendaro mi denove renkontiĝis kun kelkaj malnovaj junaj amikoj.

• Kiam ni estas en kabano, ni dormas ĉe malfermitaj fenestroj, por ke povu enflui al ni freŝa sano.

• Ĉi tie vi ne estas en restoracio, sinjoro, ĉi tie ci estas en uzina manĝejo, ulo!

• Glubendon ni havas, sed ni ne povas ĝin malglui de breto.

• Se jam sinjoraj moŝtoj pagis, do tiujn ulojn elĵetu.

• Li havis tian sklerozon, ke kartorakolantoj devis montri lian pasintecon.

• Aleksandro komandis al ekskursoj eksterlanden, kie li faris ĉiĉeronon.

• Nigra maro havas multe da refreŝiĝejoj kaj similaj allogaĵoj.

• Se vi ankoraŭ morgaŭ sentus vin malbone, do venu la lernejon kaj mi sendos vin al kuracisto.

• Neniam naŭzis al li subaĉetojn kiel tiam, kiam li devis ilin doni.

• Se iu en ekskurso perdiĝus, tiu devas mem troviĝi.

Kunveno estos en placo.

• Hibridoj estas homoj, kies gepatroj havas diversan sekson.

• Ni startos en minutaj intervaloj po minutoj.

• Sunradioj flugas al ni longtempe, pro tio ili tiel akri- ĝos, ke ili pikas.

DEMANDO:

Antaŭ dek kvar tagoj mi aĉetis 1 kilogramon da kotletoj. Sed tie estis homamaso kaj la kotletoj estis en sangmakulita saketo. Hejme per fortranĉo de viando mi konstatis, ke en la saketo estis 60 dekagramojn da ostoj. Reston kreis forte fiodoranta viando. Ĉu mi povas ie validigi garantion?

RESPONDO:

Problemo estiĝas en tio, ke vi ne subskribis vian nomon. Ne eblas tial prijuĝi, ĉu temis pri nutraĵvaro aŭ pri furaĝo. Unu kaj la sama aĵo povas esti foje nutraĵvaro kaj alifoje denove furaĝo. Ni diru, laktuta salato, alportita al homo estas nutraĵvaro, sed la sama salato, alportita ekzemple al testudo estas jam furaĝo.

Rilate al nutraĵvaro estas garantia tempo ok tagojn, sed rilate al furaĝo plenajn tri semajnojn. Ĉar laŭ kono pri skribado eblas prijuĝi, ke vi estas homo, temas pri nutraĵvaro kaj la garantio estas pasinta. Sed se vi ekzemple estas rabobesto, tuj vi aŭ via mastro validigu garantion!

• Ludolfo estis numero, pri kiu ni lernas.

• Antikvaj grekoj revenis kun ŝildo, sur ŝildo aŭ sub ŝildo, se pluvis.

• Estro de unu afrika tribo vizitis Erarlandon kaj post sia reveno lia tuta tribo ĉirkaŭigis lin:

– Rakontu, estro. Kiel oni vivas tie? – 

– Interese. Mirinde. Eksterordinare, preskaŭ nekredeble.

Do ekzemple: mi vidis tie grandegan rektangulon kun belege pritondita herbejo. Subite tien alkuris 11 sinjoroj en blankaj vestoj, tuj post ili 11 sinjoroj en ruĝaj vestoj, poste serioze alkuretis du sinjoroj en nigraj vestoj kaj subite sur la herbejon venis ankoraŭ unu sinjoro en nigra vesto. Kun fajfilo en la mano. Kaj en tiu momento, kiam li ekfajfis en la fajfilon, komencis pluvi. – 

• Neeblaĵojn mi aranĝas tuj, miraklojn ĝis tri tagoj.

• Knabo dormis metinte la kapon sur la dekstran genuon de la maldekstra kruro.

• Sinjorino instruistino estas tial tiel saĝa, ke ŝi vizitas senĉese lernejon.

• Mia paĉjo havas unusolan hobion: kiam li estas veninta hejmen, tuj li enlitiĝos.

• Kiam antikvaj egiptanoj estis mortantaj, tiam ili envolvi ĝis en mumion irante ripozi en piramidon.

• En julio estis tia varmego, kvazaŭ estus somero.

• Pezon de malmolaj korpoj ni mezuras per kilogramoj, likvaĵojn ni esprimas en litroj kaj longecon ni difinos per liniilo.

• Malantaŭe iris maljuna homo. Tiu povis esti proksimume dekokjara.

• Viva bildo estas tia, kiam homoj estas starantaj tiel senmove, ke ili aspektas kiel mortaj.

• Mi prenis por mi virkaton Voskon, kiam ĝi estis ankoraŭ katido.

• En miaj ŝuoj mi sentas min kiel hejme.

• La desegnaĵon mi ne havas ankoraŭ preta, ĉar la paĉjo ne plu havis tempon.

• Hejme ni havas kelke da bildoj, sur kiuj estas floroj, pejzaĝoj aŭ nur elverŝitaj farboj.

• La bildo de Tertremo estas preta katastrofo.

• Bildo estiĝos, se la mano obeos la okulon de pentristo.

• Mi demandis la amikon: ”Josefo, kiel ili nomigas vin?”

• Mia amiko havas belan vizaĝon kun malbona karaktero.

• Rano naĝis tre rapide, ĉar ĝi remis per la manoj kaj per la kruroj.

• Kristnasko apartenas inter la plej belaj festotagoj de la jaro, precipe en decembro.

• Tra kie li estis kuranta, tra tie ili estis pelantaj lin.

• Ĉokolado estas miksaĵo de kakao, sukero, lakto kaj pakumo.

• Koleri signifas fari malbonon en la propra korpo pro idioteco de aliaj.

• Kovkokino kondukis kokidojn, instruante ilin, kiel oni ĝuste batas en la teron.

• Kiam ĉiuj estos alportintaj la kapojn en vestgardejon, ni trovos posedanton de la ĉapo.


<<  |  <  |  >


La letero al prizorganto de la Edukada Servo

Via email: (se vi volas ricevi respondon)
La temo:
Atenton: ← Enskribu la vorton  ilo   , alie la letero pereos

Skribu la mesaĝon sube (ne pli ol 2048 literoj).

La nombro de literoj por uzado: 2048


La Fakgrupo de
Kemio-Fiziko-Informatiko

en la Unua Liceo Ĝeneraledukada
nomita al Kazimierz Brodziński
en Tarnowo
Str. Piłsudskiego 4
©2023 mag. Jerzy Wałaszek

La materialoj nur por edukada uzado. Ilia kopiado kaj multobligado licas
nur se oni sciigas pri la fonto kaj ne demandas monon por ili.

Bonvolu sendi demandojn al: i-lo@eduinf.waw.pl

Nia edukada servo uzas kuketojn. Se vi ne volas ricevi ilin, bloku ilin en via legilo.