Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Zmodyfikowano 30.01.2024

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Matura - programowanie w C++

Operacje na tekstach, cz. 1

SPIS TREŚCI

Porównanie funkcji tekstowych C i C++

Teksty są ciągami znaków, które nazywamy łańcuchami znakowymi (ang. character strings). Łańcuchy znakowe mogą być przechowywane w tablicach char lub w zmiennych klasy string. Tablice znakowe są reliktem z języka C, który był poprzednikiem obecnego języka C++. Jeśli jesteś uparty, to problemy maturalne możesz z powodzeniem rozwiązywać przy pomocy tablic char i funkcji zdefiniowanych w pliku nagłówkowym cstring (łańcuchy z języka C). Jednak sposobu tego nie polecamy, ponieważ rozwiązania języka C++ są dużo lepsze i mniej kłopotliwe w stosowaniu, a także bezpieczniejsze. W języku C++ łańcuchy znakowe przechowujemy w zmiennych klasy string. Do typu string daje nam dostęp plik nagłówkowy string (w odróżnieniu od cstring, który dotyczył łańcuchów z języka C). Wraz z klasą string otrzymujemy pełny zestaw funkcji składowych, które operują na tekstach zawartych w zmiennych string. Rozwiązania z języka C zachowano, ponieważ początkowo duża liczba programistów C++ przeszła z języka C (ja sam się do nich zaliczam - programowania uczyłem się w latach 80-tych w językach Basic, Asembler, Pascal i właśnie C, a na język C++ przeszedłem dopiero w latach 90-tych). Zaletą C++ jest to, iż język ten jest prawie w 100% kompatybilny ze swoim poprzednikiem: językiem C. Jeśli nie chcesz, to nie musisz korzystać z nowych funkcji. Jednak po pewnym czasie każdy z nas przekonał się do nich i nie wyobraża sobie teraz programowania w czystym C. Jedynym minusem klasy string jest to, iż operacje są wolniejsze od funkcji z języka C. Ma to znaczenie jedynie na olimpiadach informatycznych. Na maturze tym się zupełnie nie musisz przejmować.

Tutaj porównamy ze sobą kilka sposobów obsługi tekstu w językach C i C++.

C C++
Reprezentacja tekstu
Na końcu łańcucha tekstowego
umieszczany jest kod NUL:
"JANEK" → 'J','A','N','E','K','\0'
Tak samo jak w C
Plik nagłówkowy
#include <cstring>
#include <string> 
Zmienna tekstowa s
Tablica znakowa char:
char s[100]; // Stały rozmiar
char s[ ] = "tekst"; // Rozmiar tekstu + 1
char s[100] = {'J','A','N','\0'}; // stały rozmiar
Zmienna klasy string.
string s; // Rozmiar dynamiczny
string s("...tekst..."); // Rozmiar dynamiczny
string s = {'J','A','N','\0'}; // Rozmiar dynamiczny
Liczba znaków tekstu s
d = strlen(s); //s - tablica char z tekstem
        //zakończonym znakiem NUL
d = s.length( ); // s - zmienna string
Dostęp do znaków tekstu s
s[indeks]
s[indeks]
s.at(indeks)
Odczyt tekstu ze strumienia do zmiennej s
Jeden wyraz:
cin >> s; // ss - tablica char
Cały wiersz:
cin.getline(s,n);
Jeden wyraz:
cin >> s; // s - zmienna string
Cały wiersz:
getline(cin,s);
Wprowadzanie nowego tekstu t do zmiennejs
strcpy(s,"...tekst...");
strcpy(s,t); //t - tablica char z tekstem.
      //Nie może być większa od s.
s = "...tekst...";
s = t; // t - zmienna string
Łączenie tekstów
strcat(s,t); // s,t - tablice char

strcpy(s,t);
strcat(s,u); // s,t,u - tablice char
s += t; // s,t - zmienne string

s = t + u; // s,t,u - zmienne string;
Zmniejszenie rozmiaru tekstu s do n znaków
s[n] = '\0'; // Rozmiar tablicy s >= n+1!
s.resize(n);
Zwiększenie rozmiaru tekstu s do n znaków z wypełnieniem znakiem '+'
for(i = length(s); i < n; i++)   s[i] = '+';
s[n] = '\0'; // Rozmiar tablicy s >= n+1!
s.resize(n,'+');
Dodanie znaku c na końcu tekstu a
d = strlen(s);
s[d] = c;
s[d+1] = '\0'; // Tablica s musi
        // pomieścić nowy tekst
a += z;
Usunięcie ostatniego znaku tekstu
s[strlen(s)-1] = '\0';
s.pop_back( );
Wstawienie znaku c na początku tekstu
for(i = strlen(s); i > 0; i--) s[i] = s[i-1];
s[0] = c; // tablica s musi pomieścić nowy tekst
s = c + s;
Wstawienie znaku c na pozycję p w tekście s
for(i = strlen(s); i > p; i--) s[i] = s[i-1];
s[p] = c; // tablica s musi pomieścić nowy tekst
s.insert(p,1,c);
Dodanie nowego tekstu t na początku tekstu
strcpy(u,s); // u - pomocnicza tablica char
strcpy(s,t) // t - tablica char
       // z dołączanym tekstem
strcat(s,u);
s = t + s;
Zmiana kolejności znaków tekstu na odwrotną
for(j = strlen(s) - 1,i = 0; i < j; i++,j--)
{
 x = s[i]; // x - zmienna pomocnicza char
 s[i]= s[j];
 s[j] = x;
}

Operator przecinek pozwala wykonać
obie instrukcje jako jedną.
for(j = s.length( )-1,i = 0; i < j; i++,j--)
 swap(s[i],s[j]);

Operator przecinek pozwala wykonać obie
instrukcje jako jedną.
Funkcja swap( ) zamienia zawartości
podanych zmiennych. W tym przypadku
zmiennymi są znaki na pozycjach i oraz j.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zamiana liczby na łańcuch znaków

Naszym zadaniem jest zamiana wartości liczbowej na ciąg cyfr reprezentujących tę wartość w określonym systemie pozycyjnym. Ponieważ wszystkie systemy pozycyjne posiadają podobne własności, zadanie można rozwiązać ogólnie, lecz na początku zrobimy to dla systemu dziesiętnego. Przypomnijmy:

W systemie dziesiętnym mamy 10 cyfr: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Podstawa systemu wynosi 10. Oznaczmy ją symbolicznie jako p. Cyfr jest zawsze tyle, ile wynosi podstawa systemu.
Wartość liczby dziesiętnej (tzn. o podstawie p = 10) reprezentuje ciąg cyfr. Cyfry znajdują się na pozycjach, których wartości są kolejnymi potęgami podstawy systemu p (czyli tutaj liczby 10). Wartości te nazywamy wagami pozycji

  ... 1000 100 10 0
Wagi pozycji ... p3=103 p2=102 p1=101 p0=100
cyfry ... C C C C
Numery pozycji ... 3 2 1 0

Wartość liczby jest równa sumie iloczynów cyfr przez wagi pozycji na których cyfry się znajdują. Na przykład:

  ... 1000 100 10 1
 
Wagi pozycji ... p3=103 p2=102 p1=101 p0=100
 
cyfry ... 7 2 3 9
= 7 × 1000 + 2 × 100 + 3 × 10 + 9 × 1
Numery pozycji ... 3 2 1 0
 

Co się stanie, jeśli liczbę 7239 podzielimy stałoliczbowo przez podstawę systemu (czyli 10)? Otrzymamy:

7239 : 10 = 723 i reszta 9

Zwróć uwagę, iż cyfry liczby przesunęły się o jedną pozycję w prawo, a reszta z dzielenia jest ostatnią cyfrą. Wykonujemy zatem następne dzielenia, aż otrzymamy wynik 0:

7239 : 10
=
723
i reszta 9
 723 : 10
=
 72
i reszta 3
 72 : 10
=
 7
i reszta 2
  7 : 10
=
 0
i reszta 7

Otrzymaliśmy jako reszty z dzieleń cyfry liczby, ale w kolejności odwrotnej, czyli od końca. Aby w łańcuchu tekstowym cyfry znalazły się we właściwej kolejności musimy je wstawiać kolejno na początek tekstu lub na koniec i po zakończeniu przetwarzania odwrócić kolejność znaków (ten drugi sposób jest bardziej efektywny, gdyż przestawianie znaków wykonujemy tylko jeden raz). Zasada przetwarzania jest zatem następująca:

Łańcuch wyjściowy zerujemy.
Wartość W dzielimy całkowitoliczbowo przez podstawę p systemu pozycyjnego, w którym chcemy otrzymać reprezentację liczby. Jako nowe W przyjmujemy wynik dzielenia. Reszta z dzielenia jest kolejną od końca cyfrą reprezentacji liczby. Wartość reszty zamieniamy na znak ASCII cyfry i dodajemy na początku łańcucha wyjściowego. Jeśli wartość W jest większa od zera, to operację powtarzamy. W przeciwnym razie kończymy przetwarzanie. W łańcuchu jest reprezentacja liczby.

Zobaczmy jak to działa dla kilku konwersji:

7239 na system ósemkowy:

7239 : 8
=
904
i reszta 7
 904 : 8
=
113
i reszta 0
 113 : 8
=
 14
i reszta 1
 14 : 8
=
 1
i reszta 6
  1 : 8
=
 0
i reszta 1
723910 = 161078

7239 na system czwórkowy:

7239 : 4
=
1809
i reszta 3
1809 : 4
=
 452
i reszta 1
 452 : 4
=
 113
i reszta 0
 113 : 4
=
 28
i reszta 1
 28 : 4
=
  7
i reszta 0
  7 : 4
=
  1
i reszta 3
  1 : 4
=
  0
i reszta 1
723910 = 13010134

7239 na system trójkowy:

7239 : 3
=
2413
i reszta 0
2413 : 3
=
 804
i reszta 1
 804 : 3
=
 268
i reszta 0
 268 : 3
=
 89
i reszta 1
 89 : 3
=
 29
i reszta 2
 29 : 3
=
  9
i reszta 2
  9 : 3
=
  3
i reszta 0
  3 : 3
=
  1
i reszta 0
  1 : 3
=
  0
i reszta 1
723910 = 1002210103

7239 na system dwójkowy:

7239 : 2
=
3619
i reszta 1
3619 : 2
=
1809
i reszta 1
1809 : 2
=
 904
i reszta 1
 904 : 2
=
 452
i reszta 0
 452 : 2
=
 226
i reszta 0
 226 : 2
=
 113
i reszta 0
 113 : 2
=
 56
i reszta 1
 56 : 2
=
 28
i reszta 0
 28 : 2
=
 14
i reszta 0
 14 : 2
=
  7
i reszta 0
  7 : 2
=
  3
i reszta 1
  3 : 2
=
  1
i reszta 1
  1 : 2
=
  0
i reszta 1
723910 = 11100010001112

Jeśli podstawa systemu p jest większa od 10, to jest pewien drobny problem. W takim przypadku liczba cyfr jest również większa od 10 i jako brakujące cyfry przyjęto litery alfabetu A, B, C.... Kod ASCII dla cyfry 0...9 otrzymujemy przez dodanie 48. Kody ASCII cyfr literowych otrzymamy przez dodanie 55 (sprawdź to) do wartości cyfry.

7239 na system dwunastkowy:

7239 : 12
=
603
i reszta 3
→ cyfra 3
 603 : 12
=
 50
i reszta 3
→ cyfra 3
 50 : 12
=
 4
i reszta 2
→ cyfra 2
  4 : 12
=
 0
i reszta 4
→ cyfra 4
723910 = 423312

7239 na system szesnastkowy:

7239 : 16
=
452
i reszta 7
→ cyfra 7
 452 : 16
=
 28
i reszta 4
→ cyfra 4
 28 : 16
=
 1
i reszta 12
→ cyfra C
  1 : 16
=
 0
i reszta 1
→ cyfra 1
723910 = 1C4716

Maksymalnym systemem pozycyjnym, który tą metodą można osiągnąć jest system o podstawie 36, który posiada cyfry:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Chińczycy mają tutaj przewagę z uwagi na posiadanie kilku tysięcy znaków w swoim alfabecie :).

Przejdźmy do algorytmu:

Dla cstring

Dane wejściowe:
a – tablica znakowa, w której znajdzie się wynik przetwarzania
p – podstawa systemu docelowego 2...36
W – wartość liczby

Dane wyjściowe:
a – łańcuch znaków ASCII z reprezentacją liczby

Lista kroków:
K01: a[0] ← '\0'
K02: r ← reszta z W : p
K03: W ← W : p
K04: Jeśli r > 9, to
    c ← r + 55
   inaczej
    c ← r + 48
K05: d ← strlen(a)
K06: a[d] ← c
K07: a[d + 1] ← '\0'
K08: Jeśli W > 0,
   to idź do kroku K02
K09: Zmień kolejność znaków w a
K10: Zakończ

Program:

// Konwersja liczby na tekst
//--------------------------

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

int main()
{
  char a[20],x;
  int p,W,r,c,d,i,j;

  cout << "p = "; cin >> p;
  cout << "W = "; cin >> W;

  a[0] = '\0';

  do
  {
    r = W % p;
    W /= p;
    if(r > 9) c = r + 55;
    else   c = r + 48;
    d = strlen(a);
    a[d] = c;
    a[d+1] = '\0';
  } while(W);


  for(j = strlen(a)-1,i = 0; i < j; i++,j--)
  {
    x = a[i]; a[i]= a[j]; a[j] = x;
  }

  cout << endl << a << endl << endl;

  return 0;
}
p = 3
W = 7239

100221010
p = 16
W = 7239

1C47

Dla string

Dane wejściowe:
a – zmienna string, w której znajdzie się wynik przetwarzania
p – podstawa systemu docelowego 2...36
W – wartość liczby

Dane wyjściowe:
a – łańcuch znaków ASCII z reprezentacją liczby

Lista kroków:
K01: a.clear( )
K02: r ← reszta z W : p
K03: W ← W : p
K04: Jeśli r > 9,
   to
    c ← r + 55
   inaczej
    c ← r + 48
K05: a ← c + a
K06: Jeśli W > 0,
   to idź do kroku K02
K07: Zakończ

Program:

// Konwersja liczby na tekst
//--------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  string a;
  int p,W,r;
  char c;

  cout << "p = "; cin >> p;
  cout << "W = "; cin >> W;

  a.clear();

  do
  {
    r = W % p;
    W /= p;
    if(r > 9) c = r + 55;
    else   c = r + 48;
    a = c + a;
  } while(W);

  cout << endl << a << endl << endl;

  return 0;
}
p = 4
W = 7239

1301013
p = 12
W = 7239

4233

W C++ istnieje funkcja to_string( ) konwertująca liczby typu całkowitego i zmiennoprzecinkowego na łańcuch tekstowy string. Funkcja jako parametr przyjmuje dowolne wyrażenie liczbowe. Wynikiem jest łańcuch tekstowy reprezentujący wartość tego wyrażenia jako string. Uruchom program:

// Konwersja liczby na tekst
//--------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  cout << to_string(1286) << endl
     << to_string(-3127-55) << endl
     << to_string(75.63) << endl
     << to_string(1.5e10) << endl << endl;

  return 0;
}
1286
-3127
75.630000
15000000000.000000

Do czego taka funkcja może się nam przydać? Wyobraźmy sobie, iż chcemy wstawić do jakiegoś łańcucha tekstowego wiek użytkownika. Mamy trzy zmienne: imie (zmienna string, w której przechowywane jest imię użytkownika), wiek (zmienna int z jego wiekiem) oraz wynik (zmienna string, w której chcemy umieścić imię i wiek). Nie możemy tego zrobić tak:

wynik = imie + wiek;

Dlaczego? Ponieważ operator dodawania oznacza tutaj łączenie tekstów (konkatencję). A zmienna wiek nie jest tekstem, nie składa się ze znaków ASCII, tylko z binarnej wartości. Zatem komputer nie może połączyć jej z tekstem w zmiennej imie i otrzymamy błąd kompilacji. Musimy liczbę w zmiennej wiek przetworzyć na tekst, czyli ciąg znaków cyfr, które będą reprezentowały wartość tej liczby jako tekst. Do tego celu wykorzystamy właśnie funkcję to_string( ), która w wyniku zwraca odwołanie do bufora znakowego z cyframi wartości przekazanej w jej parametrze przy wywołaniu. Uruchom program:

// Konwersja liczby na tekst
//--------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  string imie("Małgorzata");
  string wynik;
  int wiek = 21;

  wynik = imie + " ma lat "
         + to_string(wiek)
         + '.';
  cout << wynik << endl << endl;

  return 0;
}
Małgorzata ma lat 21.

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zamiana łańcucha na liczbę - schemat Hornera

W poprzednim podrozdziale zamienialiśmy wartość liczbową na ciąg cyfr, które reprezentowały tę wartość w wybranym systemie pozycyjnym o podstawie od 2 do 36 (dlaczego nie od 1?). Tutaj zajmiemy się operacją odwrotną: mamy ciąg znaków reprezentujący liczbę w danym systemie pozycyjnym i musimy obliczyć wartość tej liczby.

Wartość w liczby zapisanej ciągiem n cyfr c przy podstawie p obliczamy wg wzoru:

w = cn-1 · pn-1 + cn-2 · pn-2 + cn-3 · pn-3 + ... + c2 · p2 + c1 · p1 + c0 · p0

matematycznie:

Indeksy przy cyfrach są numerami pozycji, na których te cyfry stoją w zapisie liczby. Pozycje numerujemy od 0 poczynając od ostatniej do pierwszej. Zauważ, iż numery pozycji są również wykładnikami potęgi podstawy. Tworzymy iloczyny cyfr przez podstawę podniesioną do potęgi numeru numeru pozycji cyfry, po czym te iloczyny sumujemy. Podstawa podniesiona do potęgi o wykładniku równym numerowi pozycji jest wagą tej pozycji:

p = 10
wagi: 103 102 101 100
1000 100 10 1
cyfry: 7 8 5 3
pozycje: 3 2 1 0
785310 = 7 · 103 + 8 · 102 + 5 · 101 + 3 · 100
785310 = 7 · 1000 + 8 · 100 + 5 · 10 + 3 · 1
785310 = 7000 + 800 + 50 + 3 = 7852

Ta sama zasada obowiązuje dla wszystkich systemów pozycyjnych:

p = 8
wagi: 83 82 81 80
512 64 8 1
cyfry: 6 7 5 3
pozycje: 3 2 1 0
67538 = 6 · 83 + 7 · 82 + 5 · 81 + 3 · 80
67538 = 6 · 512 + 7 · 64 + 5 · 8 + 3 · 1
67538 = 3072 + 448 + 40 + 3 = 356310

p = 2
wagi: 23 22 21 20
8 4 2 1
cyfry: 1 1 0 1
pozycje: 3 2 1 0
11012 = 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20
11012 = 1 · 8 + 1 · 4 + 0 · 1 + 1 · 1
11012 = 8 + 4 + 0 + 1 = 1310

p = 16
wagi: 163 162 161 160
4096 256 16 1
cyfry: E F 8 4
pozycje: 3 2 1 0
E = 14; F = 15
EF8416 = 14 · 163 + 15 · 162 + 8 · 161 + 4 · 160
EF8416 = 14 · 4096 + 15 · 256 + 8 · 16 + 4 · 1
EF8416 = 57344 + 3840 + 128 + 4 = 6131610

Jednakże ten sposób obliczania wartości liczby pozycyjnej nie jest wygodny, ponieważ wymaga potęgowania. Załóżmy dla prostoty, iż nasza liczba składa się z 4 cyfr (zawsze będziemy to mogli później dowolnie rozszerzyć):

p – podstawa systemu pozycyjnego, p > 1
c – cyfra systemu o podstawie p
w – wartość
w = p3 · c3 + p2 · c2 + p1 · c1 + p0 · c0

Ponieważ p0 = 1, wzór możemy uprościć:

w = p3 · c3 + p2 · c2 + p1 · c1 + c0

Wyciągamy p przed nawias:

w = p · (p2 · c3 + p · c2 + c1) + c0

Ponownie wyciągamy p przed nawias:

w = p · (p · (p · c3 + c2) + c1) + c0

Potęgi zniknęły ze wzoru. Wartość liczby będziemy teraz obliczać krokowo. Na początku za w przyjmiemy wartość pierwszej cyfry:

w = c3

Teraz kolejno aż do wyczerpania wszystkich cyfr wykonujemy operację: w mnożymy przez p i dodajemy kolejną cyfrę liczby:

w = p · w + c2 = p · c3 + c2
w = p · w + c1 = p · (p · c3 + c2) + c1
w = p · w + c0 = p · (p · (p · c3 + c2) + c1) + c0

Zwróć uwagę, iż po wyczerpaniu cyfr otrzymaliśmy ten sam wzór.

Opisana metoda nosi nazwę schematu Hornera i była pierwotnie opracowana do efektywnego wyliczania wartości wielomianów. Zobaczmy, jak to działa:

p = 8, L = 67538
w = 6
w = 8 · 6 + 7 = 55
w = 8 · 55 + 5 = 445
w = 8 · 445 + 3 = 3563; ostatnia cyfra, kończymy.
67538 = 3563

p = 2; L = 11012
w = 1
w = 2 · 1 + 1 = 3
w = 2 · 3 + 0 = 6
w = 2 · 6 + 1 = 13
11012 = 13

p = 16; L = EF8416
w = 14
w = 16 · 14 + 15 = 239
w = 16 · 239 + 8 = 3832
w = 16 · 3832 + 4 = 61316
EF8416 = 61316

Doszliśmy do momentu, gdy możemy utworzyć algorytm obliczania wartości liczby pozycyjnej podanej w postaci ciągu znaków ASCII. Najpierw stworzymy funkcję, która przekształca znak ASCII cyfry w jej wartość. Ponieważ będzie się to odnosiło do systemów pozycyjnych o podstawach od 2 do 36, to cyframi mogą być znaki 0...9 oraz A...Z lub a...z. Zasada jest następująca:

Jeśli znakiem jest 0...9, to zwracamy jego kod pomniejszony o 48. W przeciwnym razie jeśli znakiem jest A...Z, zwracamy kod pomniejszony o 55. Inaczej zwracamy kod pomniejszony o 87 (kody małych liter są większe od kodów dużych liter o 32).

Funkcja cyfra(c)

Dane wejściowe: c – znak ASCII cyfry: 0...9 lub A...Z lub a...z
Dane wyjściowe: wartość liczbowa cyfry c

Lista kroków:
K01: Jeśli c ≤ '9', to zakończ z wynikiem c - 48
K02: Jeśli c ≤ 'Z', to zakończ z wynikiem c - 55
K03: Zakończ z wynikiem c - 87

Kod C++:

// Funkcja zamieniająca znak cyfry
// na jej wartość liczbową
//--------------------------------

int cyfra(char c)
{
  if(c <= '9') return c - 48;
  if(c <= 'Z') return c - 55;
  return c - 87;
} 

Algorytm Schematu Hornera

Dane wejściowe:
p – podstawa systemu pozycyjnego (2...36)
s – łańcuch tekstu zawierający cyfry liczby
cyfra( ) – funkcja zamieniająca znak cyfry w jej wartość liczbową

Dane wyjściowe:
w – wartość liczby

Lista kroków:
K01: w ← cyfra(s[0])
K02: i ← 1
K03: Dopóki s[i] ≠ 0:
   wykonuj kroki K04..K05
K04:  w ← p · w + cyfra(s[i])
K05:  i ← i + 1
K06: Zakończ

Program C++ (tablica char)

// Zamiana łańcucha w liczbę
//--------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

// Funkcja zamieniająca znak cyfry
// na jej wartość liczbową
//--------------------------------
int cyfra(char c)
{
  if(c <= '9') return c - 48;
  if(c <= 'Z') return c - 55;
  return c - 87;
}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  char s[100]; // Tablica na cyfry liczby
  int i, w, p;

  cout << "Podstawa p = "; cin >> p;
  cout << "Liczba  L = "; cin >> s;
  cout << endl;

  // Schemat Hornera
  w = cyfra(s[0]);
  for(i = 1; s[i]; i++)
    w = p * w + cyfra(s[i]);

  cout << "Wartość L = " << w
     << endl << endl;

  return 0;
}
Podstawa p = 16
Liczba   L = ef84

Wartość  L = 61316

Program C++ (string)

// Zamiana łańcucha w liczbę
//--------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// Funkcja zamieniająca znak cyfry
// na jej wartość liczbową
//--------------------------------
int cyfra(char c)
{
  if(c <= '9') return c - 48;
  if(c <= 'Z') return c - 55;
  return c - 87;
}

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  string s; // Cyfry liczby
  int i, w, p;

  cout << "Podstawa p = "; cin >> p;
  cout << "Liczba  L = "; cin >> s;
  cout << endl;

  // Schemat Hornera
  w = cyfra(s[0]);
  for(i = 1; s[i]; i++)
    w = p * w + cyfra(s[i]);

  cout << "Wartość L = " << w
     << endl << endl;

  return 0;
}
Podstawa p = 2
Liczba   L = 1101

Wartość  L = 13

Przerób programy tak, aby potrafiły obliczać wartości liczb 64 bitowych bez znaku.

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Szyfr Cezara

Szyfrowanie polega na takiej zmianie tekstu, aby stał się on nieczytelny dla osoby niewtajemniczonej. Szyfr Cezara jest takim prostym szyfrem. Obecnie posiada on jedynie wartość dydaktyczną. Zasada szyfrowania jest bardzo prosta. Załóżmy, iż tekst składa się tylko z dużych liter od A do Z. Każdą literę tekstu zastępujemy literą, która leży o trzy pozycje dalej w alfabecie. Np. literę A zastępujemy literą D (A B C D E...), literę B zastępujemy literą E (...B C D E F...), itd. Zróbmy tabelę szyfrowania:
Tekst:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Szyfr
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
?
?
?

Jak widzisz, szyfrowanie liter A...W nie sprawia problemu. Co jednak z literami X, Y i Z. Otóż umówmy się, iż alfabet szyfru zawija się i po literze Z znów mamy: A, B, C:

Tekst:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Szyfr
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A
B
C

Zatem X szyfrujemy jako A, Y jako B i Z jako C.

Zaszyfrujmy szyfrem Cezara tekst KROKODYL AREK:

Tekst:
K
R
O
K
O
D
Y
L
 
A
R
E
K
Szyfr
N
U
R
N
R
G
B
O
 
D
U
H
N
KROKODYL AREK → NURNRGBO DUHN

Tekst stał się nieczytelny. Przy rozszyfrowywaniu postępujemy odwrotnie: literę szyfru zastępujemy literą leżącą w alfabecie o trzy pozycje wcześniej. Tutaj podobnie musimy zawinąć alfabet, aby przed literą A znalazły się litery X, Y i Z:

Szyfr
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tekst:
X
Y
Z
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W

Otrzymaliśmy szyfr: DWDNXMHPB:

Szyfr
D
W
D
N
X
M
H
P
B
Tekst:
A
T
A
K
U
J
E
M
Y
DWDNXMHPB → ATAKUJEMY

Przejdźmy do szczegółów technicznych. Szyfrowanie będzie polegało na zamianie kodu ASCII znaku tekstu na kod ASCII znaku szyfru. Wykorzystamy operację modulo, ponieważ pozwoli ona nam zawijać kody liter.

Najpierw omówimy operacje dodawania i odejmowania modulo (reszta z dzielenia całkowitoliczbowego - operator %).

Dodawanie modulo m

Operacja a % m (a modulo m) daje w wyniku resztę z dzielenia całkowitoliczbowego a przez m. Zakładamy, że a i m są liczbami nieujemnymi, a m jest większe od 0. Na przykład:

16 % 3 = 1

3 mieści się całkowitą liczbę razy 5 w 16:

3 × 5 = 15 i do 16 brakuje 1,

1 jest tym, co pozostaje po odjęciu 3 × 5 = 15 od 16. Dlatego nazywamy to resztą z dzielenia. Zobaczmy kilka przykładów:

10 % 3 = 1, bo 10 - 3 × 3 = 10 - 9 = 1
10 % 4 = 2, bo 10 - 2 × 4 = 10 - 8 = 2
10 % 5 = 0, bo 10 - 2 × 5 = 10 - 10 = 0
10 % 6 = 4, bo 10 - 1 × 6 = 10 - 6 = 4

Drugi argument operatora % nazywamy modułem. Reszta z dzielenia jest zawsze mniejsza od modułu. Dlaczego? Bo gdyby była równa lub większa, to by oznaczało, iż moduł mieści się więcej razy w dzielonej liczbie. Zobaczmy wszystkie reszty z dzielenia różnych liczb przez moduł m = 6:

13 % 6 = 1 (13 - 2 × 6 = 13 - 12 = 1)
20 % 6 = 2 (20 - 3 × 6 = 20 - 18 = 2)
27 % 6 = 3 (27 - 4 × 6 = 27 - 24 = 3)
34 % 6 = 4 (34 - 5 × 6 = 34 - 30 = 4)
41 % 6 = 5 (41 - 6 × 6 = 41 - 36 = 5)
48 % 6 = 0 (48 - 6 × 8 = 48 - 48 = 0)

Reszta z dzielenia może przyjąć wartości: a % m = 0 ... m - 1.

Reszta z dzielenia jest równa 0, gdy moduł m dzieli a całkowitą liczbę razy.

Jeśli pierwszym argumentem operatora % jest wyrażenie a + b, a i b nieujemne, to wynikiem będzie liczba mniejsza od modułu:

(a + b) % m = 0 ... m - 1

Dodawanie poddane działaniu reszty z dzielenia nazywamy dodawaniem modulo. Zobaczmy kilka przykładów:

...
(5 + 3) % 10 = 8
(6 + 3) % 10 = 9
(7 + 3) % 10 = 0
(8 + 3) % 10 = 1
(9 + 3) % 10 = 2
...

Szyfrowanie Cezara

Jak to zastosować do szyfrowania szyfrem Cezara? Prześledź poniższe wyprowadzenie:

Mamy kod znaku tekstu t. Ma on zakres od 65 (A) do 90 (Z). Najpierw kod ten zmieniamy tak, aby otrzymać wartości 0...25:

t' ← t - 65

Za moduł przyjmujemy liczbę 26 – to liczba liter A ... Z.

Teraz dodajemy 3, czyli przesuwamy się o 3 pozycje do przodu. W wyniku dostaniemy wartości 3...28:

t" ← t' + 3

Jest to nasza suma, poddajemy ją operacji modulo 26. W ten sposób wartości równe lub większe od modułu (czyli 26...28) wrócą na początek 0...2:

t''' ← t" % 26

I wracamy z powrotem do kodu ASCII:

t'''' ← t''' + 65

Złóżmy to w jedno wyrażenie i otrzymamy wzór na kod znaku szyfru Cezara c:

c ← (t - 65 + 3) % 26 + 65
c ← (t - 62) % 26 + 65

Sprawdźmy:

t = kod(G) = 71
c = (71 - 62) % 26 + 65
c = 9 % 26 + 65
c = 9 + 65
c = 74 : kod litery J
t = kod(Y) = 89
c = (89 - 62) % 26 + 65
c = 27 % 26 + 65
c = 1 + 65
c = 66 : kod litery B

Odejmowanie modulo m

Jeśli pierwszym argumentem operatora % będzie wyrażenie a - b, a i b nieujemne, to wynikiem jest:

(a - b) % m = -m + 1 ... m - 1

Aby pozbyć się wartości ujemnych, do różnicy dodajemy m:

(a - b + m) % m = 0 ... m - 1

Jest to prawdziwe, gdy |a - b| < m.

Sprawdźmy, m = 10:

...
(0 - 3 + 10) % 10 = 7
(1 - 3 + 10) % 10 = 8
(2 - 3 + 10) % 10 = 9
(3 - 3 + 10) % 10 = 0
(4 - 3 + 10) % 10 = 1
...

Rozszyfrowywanie szyfru Cezara

Tutaj postępujemy podobnie, mamy kod znaku szyfru c, który jest literą ASCII o kodzie 65...90. Kod sprowadzamy do przedziału 0...25:

c' ← c - 65

Odejmujemy 3, aby przesunąć kod o 3 pozycje w tył. Otrzymujemy wynik w przedziale -3..22. Do wyniku odejmowania dodajemy moduł 26, aby zniwelować ewentualną wartość ujemną. Otrzymamy wynik w przedziale 23...48:

c" ← c' - 3 + 26
c" ← c' + 23

Teraz operacja reszty z dzielenia przez 26 da nam wynik w przedziale 0...25:

c''' ← c'' % 26

Wracamy do kodu ASCII:

c'''' ← c''' + 65

Składamy wzór:

t = (c - 65 - 3 + 26) % 26 + 65
t = (c - 42) % 26 + 65

Sprawdźmy:

c = Kod(G) = 71
t = (71 - 42) % 26 + 65
t = 29 % 26 + 65
t = 3 + 65
t = 68 : kod litery D
c = Kod(B) = 66
t = (66 - 42) % 26 + 65
t = 24 % 26 + 65
t = 24 + 65
t = 89 : kod litery Y

Podsumujmy:

t - kod ASCII znaku tekstu
c - kod ASCII znaku szyfru Cezara

Szyfrowanie:
c ← (t - 62) % 26 + 65
Rozszyfrowywanie:
t = (c - 42) % 26 + 65

Teraz jesteśmy gotowi do konstrukcji algorytmu. Umówmy się, iż pierwszy znak tekstu na pozycji 0 będzie informował o operacji, którą należy wykonać. Jeśli znakiem będzie 1, to tekst zostanie zaszyfrowany począwszy od znaku na pozycji 1. Jeśli będzie to dowolny inny znak, to tekst będzie rozszyfrowywany.

Algorytm szyfrowania/deszyfrowania szyfrem Cezara

Dane wejściowe:
S -tekst do szyfrowania/rozszyfrowania. S[0] oznacza operację do wykonania: S[0] = '1' - szyfrowanie, S[0] ≠ '1' - rozszyfrowywanie

Dane wyjściowe:
S - tekst przetworzony

Lista kroków:
K01: i ← 1
K02: Dopóki S[i] ≠ 0:
   wykonuj kroki K03...K05
K03:  Jeśli S[i] < 'A' lub S[i] > 'Z,
    to idź do kroku K05
K04:  Jeśli S[0] = '1',
    to S[i] ← (S[i] - 62) % 26 + 65
    Inaczej S[i] ← (S[i] - 42) % 26 + 65
K05:  i ← i + 1
K06: Zakończ

Program C++:

// Szyfr Cezara
//--------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  setlocale(LC_ALL,"");

  string S;
  int i;

  cout << "Wpisz poniżej tekst:" << endl;
  getline(cin,S);
  cout << endl;

  for(i = 1; S[i]; i++)
    if((S[i] >= 'A') && (S[i] <= 'Z'))
    {
      if(S[0] == '1')
        S[i] = (S[i] - 62) % 26 + 65;
      else
        S[i] = (S[i] - 42) % 26 + 65;
    }
  if(S[0] == '1') S[0] = '0';
  else      S[0] = '1';

  cout << S << endl << endl;

  return 0;
}
Wpisz poniżej tekst:
1ALA MA BOCIANA I DWA SZARE SZCZURKI

0DOD PD ERFLDQD L GZD VCDUH VCFCXUNL
Wpisz poniżej tekst:
0DOD PD ERFLDQD L GZD VCDUH VCFCXUNL

1ALA MA BOCIANA I DWA SZARE SZCZURKI

Opisany tutaj algorytm szyfru Cezara nie jest jedynym. Zaprojektuj go tak, aby nie było w nim operacji reszty z dzielenia. Wykorzystaj instrukcję warunkową i operatory porównań.

Program wykorzystuje klasę string. Zmień program tak, aby korzystał z tablicy char o odpowiedniej pojemności. Zwróć uwagę, iż specjalnie nie użyto żadnej funkcji składowej klasy string, dzięki czemu konwersja będzie prosta.

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Szyfry przestawieniowe

Szyfr przestawieniowy polega na przestawianiu liter tekstu jawnego w taki sposób, aby szyfr stał się nieczytelny. Nie ma tutaj jakiegoś określonego algorytmu, istnieje wiele metod przestawiania liter i trudno przewidzieć, co egzaminatorzy umieszczą w arkuszu maturalnym.

Najprostszym przykładem szyfru przestawieniowego jest utworzenie tekstu wspak, czyli w odwrotnej kolejności:

AREKKERA
KERAAREK

Zwróć uwagę, iż taki szyfr jest symetryczny, z tekstu jawnego otrzymujemy szyfr, a z szyfru tekst jawny.

Cechą charakterystyczną szyfrów przestawieniowych jest to, iż szyfrogram zawiera te same znaki, co tekst jawny, lecz ustawione w innej kolejności.

Odwracanie wspak będzie polegało na zamianie liter: pierwsza z ostatnią, druga z przedostatnią i tak dalej, aż dojdziemy do połowy tekstu. Dalej liter nie zamieniamy, gdyż są one już zamienione.

Algorytm 1: szyfr przestawieniowy

Dane wejściowe: s: tekst do zaszyfrowania/rozszyfrowania
Dane wyjściowe: s: tekst zaszyfrowany/rozszyfrowany

Lista kroków:
K01: i ← 0
K02: j ← długość tekstu s - 1
K03: Dopóki i < j:
   wykonuj kroki K04...K06
K04  Zamień miejscami s[i] z s[j]
K05:  i ← i + 1
K06:  j ← j - 1
K07: Zakończ

Program C++ dla cstring

// Szyfr przestawieniowy #1
//-------------------------

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

void PL(char * t)
{
  while(*t)
  {
    switch((unsigned char)*t)
    {
      case 164 : *t = 165; break;
      case 143 : *t = 198; break;
      case 168 : *t = 202; break;
      case 157 : *t = 163; break;
      case 227 : *t = 209; break;
      case 224 : *t = 211; break;
      case 151 : *t = 140; break;
      case 141 : *t = 143; break;
      case 189 : *t = 175; break;
      case 165 : *t = 185; break;
      case 134 : *t = 230; break;
      case 169 : *t = 234; break;
      case 136 : *t = 179; break;
      case 228 : *t = 241; break;
      case 162 : *t = 243; break;
      case 152 : *t = 156; break;
      case 171 : *t = 159; break;
      case 190 : *t = 191; break;
      default : break;
    }
    t++;
  }
}

int main()
{
  char s[100],x;
  int i,j;

  setlocale(LC_ALL,"");

  cout << "Wpisz tekst poniżej:" << endl << endl;
  cin.getline(s ,100); PL(s); // Odczytujemy tekst
  cout << endl;
  for(i = 0, j = strlen(s)-1; i < j; i++,j--)
  {
    x = s[i]; s[i] = s[j]; s[j] = x;
  }
  cout << s << endl << endl;


  return 0;
}
Wpisz tekst poniżej:

Krokodyl Arek lubi naleśniki z truskawkami na śniadanie

einadainś an imakwaksurt z ikinśelan ibul kerA lydokorK
Wpisz tekst poniżej:

einadainś an imakwaksurt z ikinśelan ibul kerA lydokorK

Krokodyl Arek lubi naleśniki z truskawkami na śniadanie

Program C++ dla string

// Szyfr przestawieniowy #1
//-------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

void PL(string & t)
{
  unsigned i,len = t.length();
  for(i = 0; i < len; i++)
    switch((unsigned char) t[i])
    {
      case 164 : t[i] = 165; break;
      case 143 : t[i] = 198; break;
      case 168 : t[i] = 202; break;
      case 157 : t[i] = 163; break;
      case 227 : t[i] = 209; break;
      case 224 : t[i] = 211; break;
      case 151 : t[i] = 140; break;
      case 141 : t[i] = 143; break;
      case 189 : t[i] = 175; break;
      case 165 : t[i] = 185; break;
      case 134 : t[i] = 230; break;
      case 169 : t[i] = 234; break;
      case 136 : t[i] = 179; break;
      case 228 : t[i] = 241; break;
      case 162 : t[i] = 243; break;
      case 152 : t[i] = 156; break;
      case 171 : t[i] = 159; break;
      case 190 : t[i] = 191; break;
      default : break;
    }
}

int main()
{
  string s;
  int i,j;

  setlocale(LC_ALL,"");

  cout << "Wpisz tekst poniżej:" << endl << endl;
  getline(cin ,s); PL(s); // Odczytujemy tekst
  cout << endl;
  for(i = 0, j = s.length() - 1; i < j; i++,j--)
    swap(s[i],s[j]);
  cout << s << endl << endl;


  return 0;
}
Wpisz tekst poniżej:

Ala ma miśka

akśim am alA

Kolejny szyfr polega na podziale tekstu na kolejne pary znaków i przestawienie znaków w każdej parze:

Kubuś Puchatek
(Ku)(bu)(ś )(Pu)(ch)(at)(ek)
(uK)(un)( ś)(uP)(hc)(ta)(ke)
uKun śuPhctake

Jeśli w ostatniej parze brakuje znaku (jeśli tekst posiada nieparzystą liczbę znaków), to nie przestawiamy w niej liter. Szyfr jest symetryczny i rozszyfrowanie polega na powtórzeniu operacji szyfrowania.

Algorytm 2: szyfr przestawieniowy

Dane wejściowe: s: tekst do zaszyfrowania/rozszyfrowania
Dane wyjściowe: s: tekst zaszyfrowany/rozszyfrowany

Lista kroków:
K01: n ← długość s
K02: Jeśli n jest nieparzyste,
   to n ← n - 1
K03: i ← 1
K04: Dopóki i < n:
   wykonuj kroki K05...K06
K05:  s[i] ↔ S[i - 1]
K06:  i ← i + 2
K07: Zakończ

Program C++ dla cstring

// Szyfr przestawieniowy #2
//-------------------------

#include <iostream>
#include <cstring>

using namespace std;

void PL(char * t)
{
  while(*t)
  {
    switch((unsigned char)*t)
    {
      case 164 : *t = 165; break;
      case 143 : *t = 198; break;
      case 168 : *t = 202; break;
      case 157 : *t = 163; break;
      case 227 : *t = 209; break;
      case 224 : *t = 211; break;
      case 151 : *t = 140; break;
      case 141 : *t = 143; break;
      case 189 : *t = 175; break;
      case 165 : *t = 185; break;
      case 134 : *t = 230; break;
      case 169 : *t = 234; break;
      case 136 : *t = 179; break;
      case 228 : *t = 241; break;
      case 162 : *t = 243; break;
      case 152 : *t = 156; break;
      case 171 : *t = 159; break;
      case 190 : *t = 191; break;
      default : break;
    }
    t++;
  }
}

int main()
{
  char s[100];
  int i,n;

  setlocale(LC_ALL,"");

  cout << "Wpisz tekst poniżej:" << endl << endl;
  cin.getline(s ,100); PL(s); // Odczytujemy tekst
  cout << endl;
  n = strlen(s); // Liczba znaków tekstu
  if(n % 2) n--; // n w liczbę parzystą
  for(i = 1; i < n; i += 2)
    swap(s[i], s[i - 1]); // Zamiana
  cout << s << endl << endl;

  return 0;
}
Wpisz tekst poniżej:

Miś Puchatek i Prosiaczek to dwaj dobrzy przyjaciele

iM śuPhctakei P oriscaez kotd aw jodrbyzp zrjycaeiel
Wpisz tekst poniżej:

iM śuPhctakei P oriscaez kotd aw jodrbyzp zrjycaeiel

Miś Puchatek i Prosiaczek to dwaj dobrzy przyjaciele

Program C++ dla string

// Szyfr przestawieniowy #2
//-------------------------

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

void PL(string & t)
{
  unsigned i,len = t.length();
  for(i = 0; i < len; i++)
    switch((unsigned char) t[i])
    {
      case 164 : t[i] = 165; break;
      case 143 : t[i] = 198; break;
      case 168 : t[i] = 202; break;
      case 157 : t[i] = 163; break;
      case 227 : t[i] = 209; break;
      case 224 : t[i] = 211; break;
      case 151 : t[i] = 140; break;
      case 141 : t[i] = 143; break;
      case 189 : t[i] = 175; break;
      case 165 : t[i] = 185; break;
      case 134 : t[i] = 230; break;
      case 169 : t[i] = 234; break;
      case 136 : t[i] = 179; break;
      case 228 : t[i] = 241; break;
      case 162 : t[i] = 243; break;
      case 152 : t[i] = 156; break;
      case 171 : t[i] = 159; break;
      case 190 : t[i] = 191; break;
      default : break;
    }
}

int main()
{
  string s;
  int i,n;

  setlocale(LC_ALL,"");

  cout << "Wpisz tekst poniżej:" << endl << endl;
  getline(cin ,s); PL(s); // Odczytujemy tekst
  cout << endl;
  n = s.length();
  if(n % 2) n--; // n w liczbę parzystą
  for(i = 1; i < n; i += 2)
    swap(s[i], s[i - 1]); // Zamiana
  cout << s << endl << endl;

  return 0;
}

Do zapamiętania:


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.