Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Dodatek A

Zestaw znaków

SPIS TREŚCI

Dodatek A: Zestaw znaków

Oto kompletny zestaw znaków komputera ZX Spectrum z kodami podanymi dziesiętnie i szesnastkowo. Jeśli potraktuje się te kody jako instrukcje maszynowe mikroprocesora Z80, to prawa kolumna podaje mnemoniki asemblera tych instrukcji. Jak zapewne wiesz, jeśli masz pojęcie o tych rzeczach, pewne instrukcje Z80 są złożone i rozpoczynają się od prefiksów CBh lub EDh — ostatnie dwie prawe kolumny podają te instrukcje.
Kod Znak Szesnastkowo Asembler Z80 po CBh po EDh
0 obrazek

 

 

 
Nieużywane 00 nop rlc b  
1 01 ld bc,NN rlc c  
2 02 ld (bc),a rlc d  
3 03 inc bc rlc e  
4 04 inc b rlc h  
5 05 dec b rlc l  
6 przecinek PRINT 06 ld b,N rlc (hl)  
7 EDIT 07 rlca rlc a  
8 obrazek 08 ex af,af' rrc b  
9 obrazek 09 add hl,bc rrc c  
10 obrazek 0A ld a,(bc) rrc d  
11 obrazek 0B dec bc rrc e  
12 DELETE 0C incc rrc h  
13 ENTER 0D dec c rrc l  
14 liczba 0E ld c,N rrc (hl)  
15 Nie używane 0F rrca rrc a  
16 znak INK 10 djnz DIS rl b  
17 znak PAPER 11 ld de,NN rl c  
18 znak FLASH 12 ld (de),a rl d  
19 znak BRIGHT 13 inc de rl e  
20 znak INVERSE 14 inc d rl h  
21 znak OVER 15 dec d rl l  
22 znak AT 16 ld d,N rl (hl)  
23 znak TAB 17 rla rl a  
24 obrazek

 

 

 

 
Nieużywane 18 jr DIS rr b  
25 19 add hl,de rr c  
26 1A ld a,(de) rr d  
27 1B dec de rr e  
28 1C inc e rr h  
29 1D dec e rr l  
30 1E ld e,N rr (hl)  
31 1F rra rr a  
32 spacja 20 jr nz, DlS sla b  
33 ! 21 ld hl,NN sla c  
34 " 22 ld (NN),hl sla d  
35 # 23 inc hl sla e  
36 $ 24 inc h sla h  
37 % 25 dec h sla l  
38 & 26 ld h,N sla (hl)  
39 , 27 daa sla a  
40 ( 28 jr z,DlS sra b  
41 ) 29 add hl,hl sra c  
42 * 2A ld hl,(NN) sra d  
43 + 2B dec hl sra e  
44 , 2C inc ll sra h  
45 - 2D dec l sra l  
46 . 2F ld l,N sra (hl)  
47 / 2F cpl sra a  
48 0 30 jr nc,DlS    
49 1 31 ld sp,NN    
50 2 32 ld (NN),a    
51 3 33 inc sp    
52 4 34 inc (hl)    
53 5 35 dec (hl)    
54 6 36 ld (hl),N    
55 7 37 scf    
56 8 38 lr c,DlS srl b  
57 9 39 add hl,sp srl c  
58 : 3A ld a,(NN) srl d  
59 ; 3B dec sp srl e  
60 < 3C inc a srl h  
61 = 3D dec a srl l  
62 > 3E ld a,N srl (hl)  
63 ? 3F ccf srl a  
64 @ 40 ld b,b bit 0,b in b,(c)
65 A 41 ld b,c bit 0,c out (c),b
66 B 42 ld b,d bit 0,d sbc hl,bc
67 C 43 ld b,e bit 0,e ld (NN),bc
68 D 44 ld b,h bit 0,h neg
69 E 45 ld b,l bit 0,l retn
70 F 46 ld b,(hl) bit 0,(hl) im 0
71 G 47 ld b,a bit 0,a ld i,a
72 H 48 ld c,b bit 1,b in c,(c)
73 I 49 ld cc bit 1,c out (c),c
74 J 4A ld c,d bit 1,d adc hl,bc
75 K 4B ld c,e bit 1,e ld bc,(NN)
76 L 4C ld c,h bit 1,h  
77 M 4D ld c,l bit 1,l reti
78 N 4E ld c,(hl) bit 1,(hl)  
79 O 4F ld c,a bit 1,a ld r,a
80 P 50 ld d,b bit 2,b in d,(c)
81 Q 51 ld d,c bit 2,c out (c),d
82 R 52 ld d,d bit 2,d sbc hl,de
83 S 53 ld d,e bit 2,e ld (NN),de
84 T 54 ld d,h bit 2,h  
85 U 55 ld d,l bit 2,l  
86 V 56 ld d,(hl) bit 2,(hl) im 1
87 W 57 ld d,a bit 2,a ld a,i
88 X 58 ld e,b bit 3,b in e,(c)
89 Y 59 ld e,c bit 3,c out (c),e
90 Z 5A ld e,d bit 3,d adc hl,de
91 [ 5B ld e,e bit 3,e ld de,(NN)
92 / 5C ld e,h bit 3,h  
93 ] 5D ld e,l bit 3,l  
94

^

5E ld e,(hl) bit 3,(hl) im 2
95 _ 5F ld e,a bit 3,a ld a,r
96 £ 60 ld h,b bit 4,b in h,(c)
97 a 61 ld h,c bit 4,c out (c),h
98 b 62 ld h,d bit 4,d sbc hl,hl
99 c 63 ld h,e bit 4,e ld (NN),hl
100 d 64 ld h,h bit 4,h  
101 e 65 ld h,l bit 4,l  
102 f 66 ld h,(hl) bit 4,(hl)  
103 g 67 ld h,a bit 4,a rrd
104 h 68 ld l,b bit 5,b in l,(c)
105 i 69 ld l,c bit 5,c out (c),l
106 j 6A ld l,d bit 5,d adc hl,hl
107 k 6B ld l,e bit 5,e ld hl,(NN),sp
108 l 6C ld l,h bit 5,h  
109 m 6D ld l,l bit 5,l  
110 n 6E ld l,(hl) bit 5,(hl)  
111 o 6F ld l,a bit 5,a rld
112 p 70 ld (hl),b bit 6,b in f,(c)
113 q 71 ld (hl),c bit 6,c  
114 r 72 ld (hl),d bit 6,d sbc hl,sp
115 s 73 ld (hl),e bit 6,e ld (NN),sp
116 t 74 ld (hl),h bit 6,h  
117 u 75 ld (hl),l bit 6,l  
118 v 76 halt bit 6,(hl)  
119 w 77 ld (hl),a bit 6,a  
120 x 78 ld a,b bit 7,b in a,(c)
121 y 79 ld a,c bit 7,c out (c),a
122 z 7A ld a,d bit 7,d adc hl,sp
123 { 7B ld a,e bit 7,e ld sp,(NN)
124 | 7C lda,h bit 7,h  
125 } 7D ld al bit 7,l  
126 ~ 7E ld a,(hl) bit 7,(hl)  
127 © 7F ld a,a bit 7,a  
128 obrazek 80 add a,b res 0,b  
129 obrazek 81 add a,c res 0,c  
130 obrazek 82 add a,d res 0,d  
131 obrazek 83 add a,e res 0,e  
132 obrazek 84 add a,h res 0,h  
133 obrazek 85 add a,l res 0,l  
134 obrazek 86 add a,(hl) res 0,(hl)  
135 obrazek 87 add a,a res 0,a  
136 obrazek 88 adc a,b res 1,b  
137 obrazek 89 adc a,c res 1,c  
138 obrazek 8A adc a,d res 1,d  
139 obrazek 8B adc a,e res 1,e  
140 obrazek 8C adc a,h res 1,h  
141 obrazek 8D adc a,l res 1,l  
142 obrazek 8E adc a,(hl) res 1,(hl)  
143 obrazek 8F adc a,a res 1,a  
144 grafika A 90 sub b res 2,b  
145 grafika B 91 sub c res 2,c  
146 grafika C 92 sub d res 2,d  
147 grafika D 93 sub e res 2,e  
148 grafika E 94 sub h res 2,h  
149 grafika F 95 sub i res 2,l  
150 grafika G 96 sub (hl) res 2,(hl)  
151 grafika H 97 sub a res 2,a  
152 grafika I 98 sbc a,b res 3,b  
153 grafika J 99 sbc a,c res 3,c  
154 grafika K 9A sbc a,d res 3,d  
155 grafika L 9B sbc a,e res 3,e  
156 grafika M 9C sbc a,h res 3,h  
157 grafika N 9D sbc a,l res 3,l  
158 grafika O 9E sbc a,(hl) res 3,(hl)  
159 grafika P 9F sbc a,a res 3,a  
160 grafika Q A0 and b res 4,b ld
161 grafika R A1 and c res 4,c cpi
162 grafika S A2 and d res 4,d ini
163 grafika T A3 and e res 4,e outi
164 grafika U A4 and h res 4,h  
165 RND A5 and l res 4,l  
166 INKEY$ A6 and (hl) res 4,(hl)  
167 PI A7 and a res 4,a  
168 FN A8 xor b res 5,b ldd
169 POINT A9 xor c res 5,c cpd
170 SCREEN$ AA xor d res 5,d ind
171 ATTR AB xor e res 5,e outd
172 AT AC xor h res 5,h  
173 TAB AD xor l res 5,l  
174 VAL$ AE xor (hl) res 5,(hl)  
175 CODE AF xor a res 5,a  
176 VAL B0 or b res 6,b ldir
177 LEN B1 or c res 6,c cpir
178 SIN B2 or d res 6,d inir
179 COS B3 or e res 6,e otir
180 TAN B4 or h res 6,h  
181 ASN B5 or l res 6,l  
182 ACS B6 or (hl) res 6,(hl)  
183 ATN B7 or a res 6,a  
184 LN B8 cp b res 7,b lddr
185 EXP B9 cp c res 7,c cpdr
186 INT BA cp d res 7,d indr
187 SOR BB cp e res 7,e otdr
188 SGN BC cp h res 7,h  
189 ABS BD cp l res 7,l  
190 PEEK BE cp (hl) res 7,(hl)  
191 IN BF cp a res 7,a  
192 USR C0 ret nz set 0,b  
193 STR$ C1 pop bc set 0,c  
194 CHR$ C2 jp nz,NN set 0,d  
195 NOT C3 jp NN set 0,e  
196 BIN C4 call nz,NN set 0,h  
197 OR C5 push bc set 0,l  
198 AND C6 add a,N set 0,(hl)  
199 <= C7 rst 0 set 0,a  
200 >= C8 ret z set 1,b  
201 <> C9 ret set 1,c  
202 LINE CA jp z,NN set 1,d  
203 THEN CB prefiks CB set 1,e  
204 TO CC call z,NN set 1,h  
205 STEP CD call NN set 1,l  
206 DEF FN CE adc a,N set 1,(hl)  
207 CAT CF rst B set 1,a  
208 FORMAT D0 ret nc set 2,b  
209 MOVE D1 pop de set 2,c  
210 ERASE D2 jpnc,NN set 2,d  
211 OPEN # D3 out (N),a set 2,e  
212 CLOSE # D4 call nc,NN set 2,h  
213 MERGE D5 push de set 2,l  
214 VERIFY D6 sub N set 2,(hl)  
215 BEEP D7 rst 16 set 2,a  
216 CIRCLE D8 ret c set 3,b  
217 INK D9 exx set 3,c  
218 PAPER DA jpc,NN set 3,d  
219 FLASH DB in a,(N) set 3,e  
220 BRIGHT DC call c,NN set 3,h  
221 INVERSE DD

Prefiks dla ix

set 3,l  
222 OVER DE sbc a,N set 3,(hl)  
223 OUT DF rst 24 set 3,a  
224 LPRINT E0 ret po set 4,b  
225 LLIST E1 pop hl set 4,c  
226 STOP E2 jp po,NN set 4,d  
227 READ E3 ex (sp),hl set 4,e  
228 DATA E4 call po,NN set 4,h  
229 RESTORE E5 push hl set 4,l  
230 NEW E6 and N set 4,(hl)  
231 BORDER E7 rst 32 set 4,a  
232 CONTINUE E8 ret pe set 5,b  
233 DIM E9 jp (hl) set 5,c  
234 REM EA jp pe,NN set 5,d  
235 FOR EB ex de,hl set 5,e  
236 GO TO EC call pe,NN set 5,h  
237 GO SUB ED Prefiks ED set 5,l  
238 INPUT EE xor N set 5,(hl)  
239 LOAD EF rst 40 set 5,a  
240 LIST F0 ret p set 6,b  
241 LET Fl pop af set 6,c  
242 PAUSE F2 jp p,NN set 6,d  
243 NEXT F3 di set 6,e  
244 POKE F4 call p,NN set 6,h  
245 PRINT F5 push af set 6,l  
246 PLOT F6 or N set 6,(hl)  
247 RUN F7 rst 48 set 6,a  
248 SAVE F8 ret m set 7,b  
249 RANDOMIZE F9 ld sp,hl set 7,c  
250 IF FA jp m,NN set 7,d  
251 CLS FB ei set 7,e  
252 DRAW FC call m,NN set 7,h  
253 CLEAR FD Prefiks dla iy set 7,l  
254 RETURN FE cp N set 7,(hl)  
255 COPY FF rst 56 set 7,a  

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.