Spis treści

Cele instrukcji

Przegląd

Przykłady Implementacji Sprzętowej i Programowej

Opis instrukcji mikroprocesora Z80

Zestaw instrukcji mikroprocesora Z80

Język asemblera Z80
Znaczniki stanu mikroprocesora Z80

Opis instrukcji mikroprocesora Z80

Grupa instrukcji ładowania 8 bitowego

Grupa instrukcji ładowania 16 bitowego Grupa instrukcji wymiany, przesłań i przeszukiwań blokowych
EX DE,HL       EX AF,AF'       EXX        
EX (SP),HL EX (SP),IX EX (SP).IY        
LDI LDIR LDD LDDR      
CPI CPIR CPD CPDR
Grupa instrukcji arytmetyki 8 bitowej
ADD A,r       ADD A,n       ADD A,(HL)       ADD A,(IX+d)       ADD A,(IY+d)
ADC A,r       ADC A,n       ADC A,(HL)       ADC A,(IX+d)       ADC A,(IY+d)
SUB r       SUB n       SUB (HL)       SUB (IX+d)       SUB (IY+d)
SBC A,r       SBC A,n       SBC A,(HL)       SBC A,(IX+d)       SBC A,(IY+d)
Grupa instrukcji logiki 8 bitowej
AND r       AND n       AND (HL)       AND (IX+d)       AND (IY+d)
OR r       OR n       OR (HL)       OR (IX+d)       OR (IY+d)
XOR r       XOR n       XOR (HL)       XOR (IX+d)       XOR (IY+d)
Grupa instrukcji porównań 8 bitowych
CP r       CP n       CP (HL)       CP (IX+d)       CP (IY+d)
Grupa instrukcji modyfikacji 8 bitowych
INC r INC (HL) INC (IX+d) INC (IY+d)
DEC r        DEC (HL)       DEC (IX+d)       DEC (IY+d)
Grupa instrukcji ogólnych arytmetycznych oraz sterujących mikroprocesorem
DAA       CPL       NEG       CCF       SCF        
NOP                
HALT       DI       EI       IM 0 IM 1 IM 2
Grupa instrukcji arytmetyki 16 bitowej
ADD HL,ss       ADC HL,ss       ADD IX,pp       ADD IY,rr       SBC HL,ss
INC ss   INC IX INC IY  
DEC ss   DEC IX DEC IY  
Grupa instrukcji obrotów
RLCA       RLA          
RRCA RRA    
RLC r RLC (HL)       RLC (IX+d)       RLC (IY+d)      
RRC r RRC (HL) RRC (IX+d) RRC (IY+d)
RL r RL (HL) RL (IX+d) RL (IY+d)
RR r RR (HL) RR (IX+d) RR (IY+d)
Grupa instrukcji przesuwów Grupa instrukcji obrotów BCD Grupa instrukcji ustawiania, zerowania i testowania bitów Grupa instrukcji skoków
JP nn       JP cc,nn       JP (HL)       JP (IX)       JP (IY)
JR e JR C,e JR NC,e JR Z,e JR NZ,e
DJNZ e        
Grupa instrukcji wywoływania i powrotów z podprogramów
CALL nn       CALL cc,nn          
RET RET cc RETI       RETN      
RST p      
Grupa instrukcji wejścia / wyjścia
IN A,(n)       IN r,(C)          
OUT (n),A       OUT (C),r          
INI INIR IND       INDR      
OUTI OTIR OUTD       OTDR      

Spis rysunków

Spis Tablic

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe