Zestaw instrukcji mikroprocesora Z80


Grupa instrukcji modyfikacji 8 bitowych

 

INC r

      

INCREMENT = Zwiększ o 1

Operacja:   r ← r + 1
Mnemonik:   INC
Argumenty:   r
 
0 0 r 1 0 0  
Opis:  

Rejestr r jest zwiększany o 1. Symbol r odnosi się do rejestrów A, B, C, D, E, H i L, które w kodzie operacyjnym instrukcji są przedstawione następująco:
Rejestr   r
A
B
C
D
E
H
L
  111
000
001
010
011
100
101

   
Cykle Takty Czas
1 4 1,00μs
Zmieniane znaczniki:   S ustawiany na 1, jeśli wynik jest ujemny; inaczej zerowany
Z ustawiany na 1, jeśli wynik zero; inaczej zerowany
H ustawiany na 1, jeśli występuje przeniesienie z bitu 3; inaczej zerowany
P/V ustawiany na 1,  jeśli rejestr r miał przed operacją zawartość 7FH; inaczej zerowany
N jest zerowany
C nie jest zmieniany
Przykład:   Jeśli rejestr D zawiera 28H, to po wykonaniu instrukcji INC D zawartość rejestru D zmieni się na 29H..

 


 

INC (HL)

      

INCREMENT = Zwiększ o 1

Operacja:   (HL) ← (HL) + 1
Mnemonik:   INC
Argumenty:   (HL)
 
0 0 1 1 0 1 0 0 34
Opis:   Komórka pamięci o adresie przechowywanym przez parę rejestrów HL jest zwiększana o 1.
   
Cykle Takty Czas
3 11 (4,4,3) 2,75μs
Zmieniane znaczniki:   S ustawiany na 1, jeśli wynik jest ujemny; inaczej zerowany
Z ustawiany na 1, jeśli wynik zero; inaczej zerowany
H ustawiany na 1, jeśli występuje przeniesienie z bitu 3; inaczej zerowany
P/V ustawiany na 1,  jeśli (HL) miało przed operacją zawartość 7FH; inaczej zerowany
N jest zerowany
C nie jest zmieniany
Przykład:   Jeśli para rejestrów HL zawiera 3434H, komórka o adresie 3434H zawiera 82H, to po wykonaniu instrukcji INC (HL) komórka pod adresem 2323H zmieni zawartość na 83H.

 


 

INC (IX+d)

      

INCREMENT = Zwiększ o 1

Operacja:   (IX+d) ← (IX+d) + 1
Mnemonik:   INC
Argumenty:   (IX+d)
 
1 1 0 1 1 1 0 1 DD
0 0 1 1 0 1 0 0 34
← d →  
Opis:   Zawartość rejestru indeksowego IX jest dodawana do przesunięcia d w kodzie U2 w celu uzyskania adresu komórki pamięci. Zawartość tej komórki pamięci jest zwiększana o 1.
   
Cykle Takty Czas
6 23 (4,4,3,5,4,3) 5,75μs
Zmieniane znaczniki:   S ustawiany na 1, jeśli wynik jest ujemny; inaczej zerowany
Z ustawiany na 1, jeśli wynik zero; inaczej zerowany
H ustawiany na 1, jeśli występuje przeniesienie z bitu 3; inaczej zerowany
P/V ustawiany na 1,  jeśli (IX+d) miało przed operacją zawartość 7FH; inaczej zerowany
N jest zerowany
C nie jest zmieniany
Przykład:   Jeśli rejestr indeksowy IX zawiera 2020H, komórka o adresie 2030H zawiera 34H, to po wykonaniu instrukcji INC (IX+10H) komórka pod adresem 2030H zmieni zawartość na 35H.

 


 

INC (IY+d)

      

INCREMENT = Zwiększ o 1

Operacja:   (IY+d) ← (IY+d) + 1
Mnemonik:   INC
Argumenty:   (IY+d)
 
1 1 1 1 1 1 0 1 FD
0 0 1 1 0 1 0 0 34
← d →  
Opis:   Zawartość rejestru indeksowego IY jest dodawana do przesunięcia d w kodzie U2 w celu uzyskania adresu komórki pamięci. Zawartość tej komórki pamięci jest zwiększana o 1.
   
Cykle Takty Czas
6 23 (4,4,3,5,4,3) 5,75μs
Zmieniane znaczniki:   S ustawiany na 1, jeśli wynik jest ujemny; inaczej zerowany
Z ustawiany na 1, jeśli wynik zero; inaczej zerowany
H ustawiany na 1, jeśli występuje przeniesienie z bitu 3; inaczej zerowany
P/V ustawiany na 1,  jeśli (IY+d) miało przed operacją zawartość 7FH; inaczej zerowany
N jest zerowany
C nie jest zmieniany
Przykład:   Jeśli rejestr indeksowy IY zawiera 2020H, komórka o adresie 2030H zawiera 34H, to po wykonaniu instrukcji INC (IY+10H) komórka pod adresem 2030H zmieni zawartość na 35H.

 


 

DEC r

      

DECREMENT = Zmniejsz o 1

Operacja:   r ← r - 1
Mnemonik:   DEC
Argumenty:   r
 
0 0 r 1 0 1  
Opis:   Rejestr r jest zmniejszany o 1. Symbol r odnosi się do rejestrów A, B, C, D, E, H i L, które w kodzie operacyjnym instrukcji są przedstawione następująco:
Rejestr   r
A
B
C
D
E
H
L
  111
000
001
010
011
100
101
   
Cykle Takty Czas
1 4 1,00μs
Zmieniane znaczniki:   S ustawiany na 1, jeśli wynik jest ujemny; inaczej zerowany
Z ustawiany na 1, jeśli wynik zero; inaczej zerowany
H ustawiany na 1, jeśli występuje pożyczka z bitu 4; inaczej zerowany
P/V ustawiany na 1,  jeśli rejestr r miał przed operacją zawartość 80H; inaczej zerowany
N jest ustawiany na 1
C nie jest zmieniany
Przykład:   Jeśli rejestr D zawiera 2AH, to po wykonaniu instrukcji DEC D zawartość rejestru D zmieni się na 29H..

 


 

DEC (HL)

      

DECREMENT = Zmniejsz o 1

Operacja:   (HL) ← (HL) - 1
Mnemonik:   DEC
Argumenty:   (HL)
 
0 0 1 1 0 1 0 1 35
Opis:   Komórka pamięci o adresie przechowywanym przez parę rejestrów HL jest zmniejszana o 1.
   
Cykle Takty Czas
3 11 (4,4,3) 2,75μs
Zmieniane znaczniki:   S ustawiany na 1, jeśli wynik jest ujemny; inaczej zerowany
Z ustawiany na 1, jeśli wynik zero; inaczej zerowany
H ustawiany na 1, jeśli występuje pożyczka z bitu 4; inaczej zerowany
P/V ustawiany na 1,  jeśli (HL) miało przed operacją zawartość 80H; inaczej zerowany
N jest ustawiany na 1
C nie jest zmieniany
Przykład:   Jeśli para rejestrów HL zawiera 3434H, komórka o adresie 3434H zawiera 82H, to po wykonaniu instrukcji DEC (HL) komórka pod adresem 2323H zmieni zawartość na 81H.

 


 

DEC (IX+d)

      

DECREMENT = Zmniejsz o 1

Operacja:   (IX+d) ← (IX+d) - 1
Mnemonik:   DEC
Argumenty:   (IX+d)
 
1 1 0 1 1 1 0 1 DD
0 0 1 1 0 1 0 1 35
← d →  
Opis:   Zawartość rejestru indeksowego IX jest dodawana do przesunięcia d w kodzie U2 w celu uzyskania adresu komórki pamięci. Zawartość tej komórki pamięci jest zmniejszana o 1.
   
Cykle Takty Czas
6 23 (4,4,3,5,4,3) 5,75μs
Zmieniane znaczniki:   S ustawiany na 1, jeśli wynik jest ujemny; inaczej zerowany
Z ustawiany na 1, jeśli wynik zero; inaczej zerowany
H ustawiany na 1, jeśli występuje pożyczka z bitu 4; inaczej zerowany
P/V ustawiany na 1,  jeśli (IX+d) miało przed operacją zawartość 80H; inaczej zerowany
N jest ustawiany na 1
C nie jest zmieniany
Przykład:   Jeśli rejestr indeksowy IX zawiera 2020H, komórka o adresie 2030H zawiera 34H, to po wykonaniu instrukcji DEC (IX+10H) komórka pod adresem 2030H zmieni zawartość na 33H.

 


 

DEC (IY+d)

      

DECREMENT = Zmniejsz o 1

Operacja:   (IY+d) ← (IY+d) - 1
Mnemonik:   DEC
Argumenty:   (IY+d)
 
1 1 1 1 1 1 0 1 FD
0 0 1 1 0 1 0 1 35
← d →  
Opis:   Zawartość rejestru indeksowego IY jest dodawana do przesunięcia d w kodzie U2 w celu uzyskania adresu komórki pamięci. Zawartość tej komórki pamięci jest zmniejszana o 1.
   
Cykle Takty Czas
6 23 (4,4,3,5,4,3) 5,75μs
Zmieniane znaczniki:   S ustawiany na 1, jeśli wynik jest ujemny; inaczej zerowany
Z ustawiany na 1, jeśli wynik zero; inaczej zerowany
H ustawiany na 1, jeśli występuje pożyczka z bitu 4; inaczej zerowany
P/V ustawiany na 1,  jeśli (IY+d) miał przed operacją zawartość 80H; inaczej zerowany
N jest ustawiany na 1
C nie jest zmieniany
Przykład:   Jeśli rejestr indeksowy IY zawiera 2020H, komórka o adresie 2030H zawiera 34H, to po wykonaniu instrukcji DEC (IY+10H) komórka pod adresem 2030H zmieni zawartość na 33H.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2018 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe