Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Dalej  

Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Cele instrukcji

SPIS TREŚCI

Cele instrukcji

Niniejsza instrukcja opisuje architekturę oraz listę rozkazów mikroprocesora Z80.

Słowo na temat tej instrukcji

Firma ZiLOG zaleca, aby użytkownik przeczytał i dokładnie wszystko zrozumiał w tej instrukcji zanim zacznie korzystać z mikroprocesora Z80. Jednakże rozumiemy, iż użytkownicy posiadają różne style nauki: niektórzy chcą od razu zacząć używać zestawu ewaluacyjnego w trakcie czytania jego instrukcji; a inni zajrzą tutaj tylko w celu pozyskania określonych informacji. Dlatego opracowaliśmy tę instrukcję w taki sposób, aby można z niej było korzystać krok po kroku lub jako leksykon istotnych informacji.

Kto powinien to czytać?

Dokument ten został napisany dla klientów firmy ZiLOG, którzy posiadają doświadczenie w pracy przy mikroprocesorach lub potrafią programować w kodzie maszynowym.

Układ materiału w instrukcji

Instrukcję użytkownika mikroprocesora Z80 podzieliliśmy na cztery rozdziały:

Przegląd

Prezentuje przegląd architektury mikroprocesora, opis wyprowadzeń, przebiegi czasowe  oraz reakcję na przerwania.

Implementacja sprzętowa i programowa

Prezentuje przykłady różnych układów sprzętowych oraz ich oprogramowania.

Opis instrukcji mikroprocesora Z80

Prezentuje typy instrukcji, tryby adresowania oraz kody operacji.

Zbiór instrukcji mikroprocesora Z80

Prezentuje przegląd języka maszynowego, rejestru znaczników stanu oraz instrukcji mikroprocesora Z80.

Konwencje stosowane w tej instrukcji

Przyjęliśmy następujące założenia i konwencje w celu zapewnienia przejrzystości prezentowanego materiału i łatwości jego wykorzystania:

Użycie słów Ustawiony i Wyzerowany

Słowa ustawiony  oraz wyzerowany  sugerują, iż bit rejestru lub warunku posiada wartość odpowiednio logicznego 1  lub logicznego 0. Jeśli za jednym z tych określeń wystąpi liczba, to słowo logiczne  może się nie pojawić, lecz jest implikowane.

Notacja dla bitów oraz podobnych rejestrów

Pole bitowe (grupa przyległych do siebie bitów) w rejestrze jest oznaczane jako: Rejestr (n-n). Na przykład PWM_CR (31-20). Pole bitów w obrębie magistrali jest oznaczane jako: Magistralan-n. Na przykład: PCntl7-4. Grupa podobnych (całych) rejestrów jest oznaczana jako: Rejestrn-Rejestrn. Na przykład: OPBCS5-OPBCS0.

Użycie określeń LSB i MSB

W tym dokumencie określenia LSB i MSB pisane dużymi literami odnoszą się odpowiednio do najmniej  i najbardziej znaczącego bajtu. Pisane małymi literami, lsb i msb, odnoszą się odpowiednio do najmniej  i najbardziej znaczącego bitu.

Czcionka Courier

Rozkazy, wiersze kodu i ich fragmenty, rejestry i mnemoniki, wartości, równania oraz różne elementy wykonawcze są rozróżniane od zwykłego tekstu przez zastosowanie czcionki Courier. Na przykład: Bit STP w rejestrze CNTR musi być 1.

Wartości szesnastkowe oznaczane literą H

Wartości szesnastkowe posiadają dołączoną na końcu dużą literę H i są pisane czcionką Courier. Na przykład: STAT jest ustawiony na 0F8H.

Użycie w nazwie wszystkich liter jako dużych

Jeśli nazwa zawiera same duże litery, to oznacza stan lub rozkaz. Na przykład: Odbiornik może wymusić na linii SCL stan Low (niski), aby wprowadzić nadajnik w stan WAIT (oczekiwania). Zakłada się, iż magistrala jest w stanie BUSY (zajęta) po warunku Startu. Rozkaz START wyzwala przetwarzanie ciągu inicjalizacji.

Użycie nazw z początkową dużą literą

Nazwy rozpoczynające się jedną dużą literą oznaczają w tekście ustawienia, tryby i warunki. Na przykład: Odbiornik Slave (podporządkowany) pozostawia linię danych w stanie High (wysokim). W trybie Transmit (wysyłania) bajty są wysyłane w kolejności od najbardziej znaczącego bitu. Master (nadrzędny) może wygenerować warunek Stop w celu przerwania transmisji.

Skróty opisu dostępu do rejestrów

Dostęp do rejestrów jest oznaczany przez następujące skróty:

Oznaczenie Opis
R Tylko Odczyt (ang. Read Only)
R/W Odczyt/Zapis (ang. Read/Write)
W Tylko Zapis (ang. Write Only)
- Nieokreślony lub niezdefiniowany

Znaki handlowe

Z80, Z180, Z380 i Z80382 są znakami handlowymi firmy ZiLOG, Inc

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.