Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Tłumaczenie: mgr Jerzy Wałaszek

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Instrukcje mikroprocesora – 7

SPIS TREŚCI

Instrukcje mikroprocesora – 7

Operacje wejścia/wyjścia

Mikroprocesor Z80 posiada duży zbiór instrukcji wejścia i wyjścia, jak pokazano w tablicach 19 i 20.  Adresowanie urządzenia wejściowego lub wyjściowego może być albo absolutne, albo pośrednie rejestrowe przy wykorzystaniu rejestru C. W trybie adresowania pośredniego rejestrowego dane można przesyłać pomiędzy urządzeniem we/wy a dowolnym z rejestrów wewnętrznych. Dodatkowo zaimplementowano osiem instrukcji przesyłu blokowego. Instrukcje te są podobne do przesyłów bloków pamięci, lecz używają pary rejestrów HL jako wskaźnika źródła w pamięci (instrukcje wyjścia) lub miejsca docelowego w pamięci (instrukcje wejścia), natomiast rejestr B używany jest jako licznik bajtów. Rejestr C przechowuje adres portu, poprzez który prowadzona jest wymiana danych. Ponieważ rejestr B posiada 8 bitów długości, przesył blokowy we/wy jest ograniczony do 256 bajtów.

W instrukcjach IN A,n oraz OUT n,A adres urządzenia we/wy n pojawia się w dolnej połowie magistrali adresowej (A7-A0), natomiast zawartość akumulatora jest przesyłana do górnej połowy magistrali adresowej (A15-A8). We wszystkich instrukcjach wejścia i wyjścia, które wykorzystują tryb adresowania rejestrowy pośredni, zawartość rejestru C jest przesyłana do dolnej połówki magistrali adresowej (adres urządzenia), natomiast zawartość rejestru B jest przesyłana do górnej połówki magistrali adresowej.

Tablica 19. Grupa instrukcji wejścia

  Natych-
miastowe
Rejestrowe
pośrednie
 
(n) (C)
Adres docelowy
dla operacji wejścia
 
IN - odczyt Adres
Rejestru
A DB
n
ED
78
B   ED
40
C   ED
48
D   ED
50
E   ED
58
H   ED
60
L   ED
68
INI - odczyt, HL+1, B-1 Rejestrowe
pośrednie
(HL)   ED
A2
Blokowe
Rozkazy
Wejścia
INIR -odczyt, HL+1, B-1, powtarzaj, jeśli B≠0   ED
B2
IND - odczyt, HL-1, B-1   ED
AA
INDR - odczyt, HL-1, B-1, powtarzaj, jeśli B≠0   ED
BA

Tablica 20. Grupa instrukcji wyjścia

  Źródło  
Rejestrowe Rej. pośred.
A B C D E H L (HL)
OUT - zapis Natychm. (n) D3
n
             
Rejestrowe
pośrednie
(C) ED
79
ED
41
ED
49
ED
51
ED
59
ED
61
ED
69
 
OUTI - zapis, HL+1, B-1               ED
A3
Blokowe
Rozkazy
Wyjścia
OUTIR - zapis, HL+1, B-1, powtarzaj, jeśli B≠0               ED
B3
OUTD - zapis, HL-1, B-1               ED
AB
OUTDR - zapis, HL-1, B-1, powtarzaj, jeśli B≠0               ED
BB
  Adres Portu
Docelowego
 
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.