Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny13

Rejestry

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Rejestry ATtiny13

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0x3F SREG I T H S V N Z C
0x3E Zarezerwowane
0x3D SPL SP[7:0]
0x3C Zarezerwowane
0x3B GIMSK INT0 PCIE
0x3A GIFR INTF0 PCIF
0x39 TIMSK0 OCIE0B OCIE0A TOIE0
0x38 TIFR0 OCF0B OCF0A TOV0
0x37 SPMCSR CTPB RFLB PGWRT PGERS SELFPR
0x36 OCR0A Rejestr A Output Compare dla timera/licznika 0
0x35 MCUCR PUD SE SM1 SM0 ISC01 ISC00
0x34 MCUSR WDRF BORF EXTRF PORF
0x33  TCCR0B FOC0A FOC0B WGM02 CS02 CS01 CS00
0x32 TCNT0 Timer/licznik (8 bitów)
0x31 OSCCAL Rejestr kalibracyjny oscylatora
0x2F  TCCR0A COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 WGM01 WGM00
0x2E DWDR DWDR[7:0]
0x2D Zarezerwowane
0x2C Zarezerwowane
0x2B Zarezerwowane
0x2A Zarezerwowane
0x29 OCR0B Rejestr B Output Compare dla timera/licznika 0
0x28 GTCCR TSM
0x27 Zarezerwowane
0x26 CLKPR CLKPCE CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0
0x25 Zarezerwowane
0x24 Zarezerwowane
0x23 Zarezerwowane
0x22 Zarezerwowane
0x21 WDTCR WDTIF WDTIE WDP3 WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x20 Zarezerwowane
0x1F Zarezerwowane
0x1E EEARL Rejestr adresowy EEPROM
0x1D EEDR Rejestr danych EEPROM
0x1C EECR EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE
0x1B Zarezerwowane
0x1A Zarezerwowane
0x19 Zarezerwowane
0x18 PORTB PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x17 DDRB DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
0x16 PINB PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x15 PCMSK PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0
0x14 DIDR0 ADC0D ADC2D ADC3D ADC1D AIN1D AIN0D
0x13 Zarezerwowane
0x12 Zarezerwowane
0x11 Zarezerwowane
0x10 Zarezerwowane
0x1F Zarezerwowane
0x1E Zarezerwowane
0x1D Zarezerwowane
0x1C Zarezerwowane
0x1B Zarezerwowane
0x1A Zarezerwowane
0x09 Zarezerwowane
0x08 ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIS1 ACIS0
0x07 ADMUX REFS0 ADLAR MUX1 MUX0
0x06 ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0
0x05 ADCH Górny bajt danych przetwornika A/C
0x04 ADCL Dolny bajt danych przetwornika A/C
0x03 ADCSRB ACME ADTS2 ADTS1 ADTS0
0x02 Zarezerwowane
0x01 Zarezerwowane
0x00 Zarezerwowane
Uwagi: 1. W celu zachowania kompatybilności z przyszłymi wersjami mikrokontrolera bity zarezerwowane powinny być zapisywane stanem zero przy dostępie. Zarezerwowane adresy we/wy nie powinny nigdy być używane do zapisu.
  2. Rejestry we/wy w zakresie adresów 0x00 ... 0x1F są bezpośrednio dostępne bitowo przy użyciu instrukcji SBI i CBI. W tych rejestrach wartość pojedynczych bitów można sprawdzać instrukcjami SBIS i SBIC. Niektóre znaczniki stanu są zerowane przez zapis do nich jedynki logicznej. Zwróć uwagę, iż w przeciwieństwie do większości innych mikrokontrolerów AVR instrukcje CBI i SBI działają tylko na wybranym bicie i z tego powodu mogą być stosowane do rejestrów zawierających takie znaczniki stanu. Instrukcje CBI i SBI działają tylko z rejestrami od 0x00 do 0x1F.
  3. Jeśli nazwa rejestru jest w kolorze czerwonym, to jego opis znajduje się na kilku różnych stronach instrukcji. W takim przypadku klikaj w nazwy bitów, aby przejść do ich opisu.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.