Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny13

Parametry typowe

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Dane zawarte w tym rozdziale są w dużej części oparte na symulacjach oraz parametrach podobnych mikrokontrolerów tworzonych za pomocą tego samego procesu i metod projektowania. Stąd dane te powinny być traktowane jako wskazówki co do sposobu zachowania się tego mikrokontrolera.

Kolejne wykresy pokazują typowe zachowanie się układu. Parametry te nie są testowane podczas produkcji, gdzie testy wykonywane są z częstotliwościami wykraczającymi poza normalne granice, co nie oznacza, iż w normalnych warunkach pracy mikrokontroler również będzie pracował właściwie przy takich częstotliwościach.

Wszystkie pomiary poboru prądu są wykonywane przy konfiguracji wszystkich końcówek do pracy jako wejścia z włączonymi wewnętrznymi opornikami podciągającymi. Pobór prądu jest funkcją kilku czynników takich jak, napięcie pracy, częstotliwość robocza, obciążenie końcówek we/wy, częstotliwość przełączania poziomów logicznych na końcówkach we/wy, wykonywany kod i temperatura otoczenia. Dominującymi czynnikami są napięcie zasilania i częstotliwość pracy.

Jako źródło zegarowe używany jest generator sinusoidalny z wyjściem typu rail-to-rail (napięcie wyjściowe oscyluje pomiędzy GND a VCC), lecz bieżący pobór prądu w trybie wyłączenia zasilania (ang. Power-Down mode) jest niezależny od wyboru zegara. Różnica pomiędzy bieżącym poborem prądu w trybie wyłączenia zasilania z uruchomionym licznikiem zegarowym (ang. Watchdog Timer) oraz w tym samym trybie bez uruchomionego licznika zegarowego  reprezentuje prąd różnicowy pobierany przez ten licznik.

Prąd pobierany z końcówek przy obciążeniu pojemnościowym można oszacować (dla jednej końcówki) następująco:

gdzie:
VCC = napięcie pracy,
CL = pojemność obciążenia,
fSW = średnia częstotliwość przełączania stanów logicznych na końcówce we/wy.

Prąd zasilania w trybie aktywnym

Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji niskich częstotliwości 0,1 ... 1MHz
obrazek

Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji częstotliwości 1 ... 20MHz
obrazek

Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 9,6MHz)
obrazek

Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 4,8MHz)
obrazek

Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator licznika zegarowego, 128kHz)
obrazek

Prąd zasilania w trybie aktywnym w funkcji VCC (zewnętrzny zegar 32kHz)
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Prąd zasilania w trybie bezczynnym

Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji niskich częstotliwości 0,1 ... 1MHz
obrazek

Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji częstotliwości 1 ... 20MHz
obrazek

Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 9,6MHz)
obrazek

Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator RC, 4,8MHz)
obrazek

Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (wewnętrzny oscylator licznika zegarowego, 128kHz)
obrazek

Prąd zasilania w trybie bezczynnym w funkcji VCC (zewnętrzny zegar 32kHz)
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Prąd zasilania w trybie wyłączenia zasilania

Prąd zasilania w trybie wyłączenia zasilania w funkcji VCC (licznik zegarowy wyłączony)
obrazek

Prąd zasilania w trybie wyłączenia zasilania w funkcji VCC (licznik zegarowy włączony)
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Oporniki podciągające końcówek

Prąd opornika podciągającego w funkcji napięcia wejściowego, VCC = 5V
obrazek

Prąd opornika podciągającego w funkcji napięcia wejściowego, VCC = 2,7V
obrazek

Prąd opornika podciągającego RESET w funkcji napięcia RESET , VCC = 5V
obrazek

Prąd opornika podciągającego RESET w funkcji napięcia RESET , VCC = 2,7V
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Moc wysterowania końcówek we/wy

Prąd wypływający z końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, porty niskiej mocy, VCC = 5V
obrazek

Prąd wypływający z końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, porty niskiej mocy, VCC = 2,7V
obrazek

Prąd wypływający z końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, porty niskiej mocy, VCC = 1,8V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, porty niskiej mocy, VCC = 5V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, porty niskiej mocy, VCC = 2,7V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, porty niskiej mocy, VCC = 1,8V
obrazek

Prąd wypływający z końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 5V
obrazek

Prąd wypływający z końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 2,7V
obrazek

Prąd wypływający z końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 1,8V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 5V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 2,7V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 1,8V
obrazek

Prąd wypływający z końcówki RESET jako końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 5V
obrazek

Prąd wypływający z końcówki RESET jako końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 2,7V
obrazek

Prąd wypływający z końcówki RESET jako końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 1,8V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki RESET jako końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 5V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki RESET jako końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 2,7V
obrazek

Prąd wpływający do końcówki RESET jako końcówki we/wy w funkcji napięcia wyjściowego, VCC = 1,8V
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Progi napięć końcówek i histereza

Próg napięcia wejściowego końcówki we/wy w funkcji VCC, VIH, końcówka we/wy odczytywana jako "1"
obrazek

Próg napięcia wejściowego końcówki we/wy w funkcji VCC, VIL, końcówka we/wy odczytywana jako "0"
obrazek

Histereza wejściowa końcówki we/wy w funkcji VCC
obrazek

Próg napięcia wejściowego końcówki RESET jako końcówki we/wy w funkcji VCC, VIH, końcówka RESET odczytywana jako "1"
obrazek

Próg napięcia wejściowego końcówki RESET jako końcówki we/wy w funkcji VCC, VIL, końcówka RESET odczytywana jako "0"
obrazek

Końcówka RESET jako końcówka we/wy – histereza końcówki w funkcji VCC
obrazek

Próg napięcia wejściowego końcówki RESET w funkcji VCC, VIH, końcówka RESET odczytywana jako "1"
obrazek

Próg napięcia wejściowego końcówki RESET w funkcji VCC, VIL, końcówka RESET odczytywana jako "0"
obrazek

Histereza wejściowa końcówki RESET w funkcji VCC
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Progi BOD i niezrównoważenie napięcia odniesienia

BOD (ang. Brown-Out Detection – wykrywanie spadków napięcia zasilającego)

Progi BOD w funkcji temperatury, BODLEVEL równy 4,3V
obrazek

Progi BOD w funkcji temperatury, BODLEVEL równy 2,7V
obrazek

Progi BOD w funkcji temperatury, BODLEVEL równy 1,8V
obrazek

Napięcie odniesienia w funkcji VCC
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Prędkość oscylatora wewnętrznego

Częstotliwość oscylatora RC skalibrowanego na 9,6MHz w funkcji temperatury
obrazek

Częstotliwość oscylatora RC skalibrowanego na 9,6MHz w funkcji VCC
obrazek

Częstotliwość oscylatora RC skalibrowanego na 9,6MHz w funkcji wartości OSCCAL
obrazek

Częstotliwość oscylatora RC skalibrowanego na 4,8MHz w funkcji temperatury
obrazek

Częstotliwość oscylatora RC skalibrowanego na 4,8MHz w funkcji VCC
obrazek

Częstotliwość oscylatora RC skalibrowanego na 4,8MHz w funkcji wartości OSCCAL
obrazek

Częstotliwość oscylatora 128kHz licznika zegarowego w funkcji VCC
obrazek

Częstotliwość oscylatora 128kHz licznika zegarowego w funkcji temperatury
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Pobór prądu przez moduły peryferyjne

Prąd detektora spadku napięcia zasilania w funkcji VCC
obrazek

Prąd przetwornika analogowo-cyfrowego w funkcji VCC
obrazek

Prąd komparatora analogowo w funkcji VCC
obrazek

Prąd programowania w funkcji VCC
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Pobór prądu w trakcie resetu i szerokość impulsu resetu

Prąd zasilania w trakcie resetu w funkcji VCC (0,1 ... 1 MHz, bez prądu płynącego przez opornik podciągający)
obrazek

Prąd zasilania w trakcie resetu w funkcji VCC (1 ... 24 MHz, bez prądu płynącego przez opornik podciągający)
obrazek

Szerokość impulsu RESET w funkcji VCC
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.