Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny13

Parametry elektryczne

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Parametry ekstremalne

UWAGA: Przeciążenie układu poza podane tutaj wartości ekstremalne może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Również wystawienie układu przez dłuższy czas na podane tutaj warunki ekstremalne może wpłynąć na poprawność działania mikrokontrolera.
Temperatura pracy   -55°C do +125°C
Temperatura przechowywania   -65°C do +150°C
Napięcie względem masy na dowolnej  końcówce z wyjątkiem RESET   -0,5V do VCC+0,5V
Napięcie względem masy na końcówce RESET   -0,5V do +13,0V
Maksymalne napięcie pracy   6,0V
Prąd stały na końcówkę we/wy   40,0 mA
Prąd stały na końcówkach VCC i GND   200,0 mA

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry dla prądu stałego

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Max. Jednostka
VIL Napięcie wejściowe w stanie niskim, każda końcówka we/wy. VCC = 1,8V ...  2,4V -0,5   0,2VCC(2) V
VCC = 2,4V ... 5,5V -0,5   0,3VCC(2) V
Napięcie wejściowe w stanie niskim, końcówka RESET jako reset(3). VCC = 1,8V ... 5,5V -0,5   0,2VCC(2) V
VIH Napięcie wejściowe w stanie wysokim, każda końcówka we/wy. VCC = 1,8V ...  2,4V 0,7VCC(4)   VCC+0,5 V
VCC = 2,4V ... 5,5V 0,6VCC(4)   VCC+0,5 V
Napięcie wejściowe w stanie wysokim, końcówka RESET jako reset(3). VCC = 1,8V ... 5,5V 0,9VCC(4)   VCC+0,5 V
VOL Napięcie wyjściowe w stanie niskim, końcówki PB0 i PB1(5) IOL = 20mA, VCC = 5V     0,7 V
IOL = 10mA, VCC = 3V     0,5 V
Napięcie wyjściowe w stanie niskim, końcówki PB2, PB3 i PB4(5) IOL = 10mA, VCC = 5V     0,7 V
IOL = 5mA, VCC = 3V     0,5 V
VOH Napięcie wyjściowe w stanie wysokim, końcówki PB0 i PB1(6) IOH = -20mA, VCC = 5V 4,2     V
IOH = -10mA, VCC = 3V 2,5     V
Napięcie wyjściowe w stanie wysokim, końcówki PB2, PB3 i PB4(6) IOH = -10mA, VCC = 5V 4,2     V
IOH = -5mA, VCC = 3V 2,5     V
ILIL Wejściowy prąd upływu końcówki we/wy VCC = 5,5V, stan niski -1   1 μA
LLIH Wejściowy prąd upływu końcówki we/wy VCC = 5,5V, stan wysoki -1   1 μA
RPU Opornik podciągający końcówki we/wy VCC = 5,5V, stan niski 20   50
Opornik podciągający końcówka RESET VCC = 5,5V, stan niski 30   80
ICC Prąd zasilania w trybie aktywnym f = 1MHz, VCC = 2V   0,3 0,35 mA
f = 4MHz, VCC = 3V   1,6 1,8 mA
f = 8MHz, VCC = 5V   5 6 mA
Prąd zasilania w trybie bezczynności f = 1MHz, VCC = 2V   0,08 0,2 mA
f = 4MHz, VCC = 3V   0,41 1 mA
f = 8MHz, VCC = 5V   1,6 3 mA
Prąd zasilania w trybie wyłączenia zasilania WDT włączony, VCC = 3V   5 10 μA
WDT wyłączony, VCC = 5V   0,5 2 μA
Uwagi: 1. Wartości typowe w temperaturze +25°C
2. “Max” oznacza najwyższą wartość, przy której stan końcówki na pewno zostanie odczytany jako niski.
3. Nie testowane w produkcji
4. “Min” oznacza najniższą wartość, przy której stan końcówki na pewno zostanie odczytany jako wysoki.
5. Chociaż każdy port we/wy może pochłaniać prąd większy niż w czasie testów w warunkach stanu ustalonego (nie przejściowego),  to jednak suma wszystkich prądów wejściowych w stanie niskim dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 60mA. Jeśli IOL wykracza poza warunki testowe, to VOL może przekroczyć specyfikację. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą w stanie pochłonąć większy prąd od podanego w warunkach testowych.
6. Chociaż każdy port we/wy może oddawać prąd większy niż w warunkach testowych w stanie ustalonym (nie przejściowym),  to jednak suma wszystkich prądów wyjściowych w stanie wysokim dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 60mA. Jeśli IOH wykracza poza warunki testowe, to VOH może przekroczyć specyfikację. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą w stanie oddawać większy prąd od podanego w warunkach testowych.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Stopnie prędkości

Maksymalna częstotliwość działania mikrokontrolera zależy od napięcia zasilającego VCC. Jak pokazują poniższe rysunki, zależność maksymalnej częstotliwość w funkcji VCC jest liniowa w zakresach 1,8V < VCC < 2,7V oraz 2,7V < VCC < 4,5V.

Maksymalna częstotliwość pracy w funkcji VCC dla ATtiny13V
obrazek

Maksymalna częstotliwość pracy w funkcji VCC dla ATtiny13
obrazek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry zegarowe

Dokładność wewnętrznego, kalibrowanego oscylatora RC

Możliwa jest ręczna kalibracja wewnętrznego oscylatora, aby osiągnąć większą dokładność od standardowej kalibracji fabrycznej. Zwróć uwagę, że częstotliwość tego oscylatora zależy od temperatury i napięcia.

Dokładność kalibracji wewnętrznego oscylatora RC

Metoda
kalibracji
Częstotliwość
docelowa
VCC Temperatura Dokładność(1)
Kalibracja
fabryczna
4,8/9,6MHz 3V 25°C ±10%
Kalibracja
użytkownika
Ustalona częstotliwość
4..5MHz / 8...9MHz
Ustalone napięcie:
1,8V...5,5V(2)
2,7V...5,5V(3)
Ustalona temperatura:
-40°C ... +85°C
±2%
Uwagi: 1. Dokładność częstotliwości oscylatora w punkcie kalibracji (ustalona temperatura i ustalone napięcie).
  2. Zakres napięć dla ATtiny13V.
  3. Zakres napięć dla ATtiny13.

Zegar zewnętrzny

Przebieg sygnału dla zegara zewnętrznego
obrazek

Parametry zegara zewnętrznego

Symbol Parametr VCC = 1,8 - 5,5V VCC = 2,7 - 5,5V VCC = 4,5 - 5,5V Jednostki
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1/tCLCL Częstotliwość  zegara 0 4 0 10 0 20 MHz
tCLCL Okres zegara 250   100   50   ns
tCHCX Czas stanu wysokiego 100   40   20   ns
tCLCX Czas stanu niskiego 100   40   20   ns
tCLCH Czas narastania   2,0   1,6   0,5 μs
tCHCL Czas opadania   2,0   1,6   0,5 μs
ΔtCLCL Zmiana okresu z cyklu na cykl   2   2   2 %

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry systemowe i resetu

Parametry resetu, wykrywania spadku napięcia zasilania i wewnętrznego napięcia odniesienia

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Maks. Jednostki
VPOT Napięcie progowe resetu włączania zasilania (narastanie) TA = -40 do +85°C       V
Napięcie progowe resetu włączania zasilania (opadanie) (1) TA = -40 do +85°C       V
VRST Napięcie progowe końcówki RESET VCC = 1,8V - 5,5V 0,2 VCC   0,9VCC V
tRST Minimalna szerokość impulsu na końcówce RESET VCC = 1,8V - 5,5V     2,5 μs
VHYST Histereza detektora spadku napięcia zasilania     50   mV
tBOD Minimalna szerokość impulsu dla resetu przy spadku zasilania   2     μs
VBG Wewnętrzne napięcie odniesienia   1,0 1,1 1,2 V
tBG Czas włączania napięcia odniesienia     40 70 μs
IBG Pobór prądu przez układ napięcia odniesienia     15   μA
Uwaga: 1. Reset włączania zasilania nie zadziała, aż napięcie zasilania nie spadnie poniżej VPOT (opadanie).

Wykrywanie spadku napięcia zasilania (ang. Brown-Out Detection, BOD)

VBOD w funkcji kodowania bitów bezpiecznikowych BODLEVEL

BODLEVEL[1:0] Min.(1) Typ.(1) Maks.(1) Jednostki
11 Moduł BOD wyłączony
10   1,8   V
01   2,7  
00   4,3  
Uwaga: 1. VBOT może być poniżej nominalnego minimalnego napięcia zasilania w niektórych mikrokontrolerach.
Jeśli występuje taki przypadek, to mikrokontroler jest testowany w dół do VCC = VBOT podczas testu produkcyjnego. Zapewnia to wystąpienie resetu przy spadku zasilania przed spadkiem VCC do poziomu, przy którym nie można już zagwarantować poprawnego działania mikrokontrolera.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry komparatora analogowego

Parametry komparatora analogowego, TA = -40°C do +85°C

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Maks. Jednostki
VAIO Wejściowe napięcie niezrównoważenia VCC = 5V, VIN = VCC / 2   <10 40 mV
ILAC Wejściowy prąd upływu VCC = 5V, VIN = VCC / 2 -50   50 nA
tAPD Opóźnienie propagacji analogowej (od nasycenia do lekkiego przesterowania) VCC = 2,7V   750   ns
VCC = 4,0V   500  
Opóźnienie propagacji analogowej (zmiana o dużą wartość) VCC = 2,7V   100  
VCC = 4,0V   75  
tDPD Opóźnienie propagacji cyfrowej VCC = 1,8V - 5,5V   1 2 CLK
Uwaga:   Wszystkie dane oparte są na wynikach symulacji i nie testuje się ich w produkcji.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry przetwornika analogowo-cyfrowego

Parametry przetwornika A/C, TA = -40°C do +85°C

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Maks. Jednostki
  Rozdzielczość       10 Bity
  Dokładność bezwzględna (łącznie ze wszystkimi błędami przetwarzania) VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  2   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 1MHz
  3   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
Tryb zmniejszania szumów
  1,5   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 1MHz
Tryb zmniejszania szumów
  2,5   LSB
  Nieliniowość całkowa (INL, po kalibracji wzmocnienia i niezrównoważenia) VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  1   LSB
  Nieliniowość różniczkowa (DNL) VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  0,5   LSB
  Błąd wzmocnienia VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  2,5   LSB
  Błąd niezrównoważenia VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  1,5   LSB
  Czas przetwarzania Tryb pracy ciągłej 13   260 μs
  Częstotliwość zegarowa   50   1000 kHz
VIN Napięcie wejściowe   GND   VREF V
  Szerokość pasma     38,5   kHz
VINT Wewnętrzne napięcie odniesienia   1,0 1,1 1,2 V
RAIN Oporność wejścia analogowego     100  

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry programowania szeregowego

Czasy w programowaniu szeregowym
obrazek

Przebiegi sygnałów w programowaniu szeregowym
obrazek

Parametry programowania szeregowego, TA = -40°C do +85°C, VCC = 1,8 - 5,5V (o ile nie podano inaczej)

Symbol Parametr Min. Typ. Maks. Jednostki
1/tCLCL Częstotliwość oscylatora (ATtiny13V, VCC = 1,8 - 5,5V) 0   1 MHz
tCLCL Okres oscylatora (ATtiny13V, VCC = 1,8 - 5,5V) 1000     ns
1/tCLCL Częstotliwość oscylatora (ATtiny13, VCC = 2,7 - 5,5V) 0   9,6 MHz
tCLCL Okres oscylatora (ATtiny13, VCC = 2,7 - 5,5V) 104     ns
1/tCLCL Częstotliwość oscylatora (ATtiny13, VCC = 4,5 - 5,5V) 0   20 MHz
tCLCL Okres oscylatora (ATtiny13, VCC = 4,5 - 5,5V) 50     ns
tSHSL Szerokość impulsu 1 SCK 2 tCLCL (1)     ns
tSLSH Szerokość impulsu 0 SCK 2 tCLCL (1)     ns
tOVSH Ustalanie MOSI przy SCK 1 tCLCL     ns
tSHOX Utrzymywanie MOSI po SCK 1 2 tCLCL     ns
Uwaga: 1. 2 tCLCL dla fck < 12 MHz, 3 tCLCL dla fck >= 12 MHz

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry wysokonapięciowego programowania szeregowego

Czasy w wysokonapięciowym programowaniu szeregowym
obrazek

Parametry wysokonapięciowego programowania szeregowego, TA = 25°C, VCC = 5.0V ± 10% (o ile nie podano inaczej)

Symbol Parametr Min. Typ. Maks. Jednostki
tSHSL SCI (PB3) Szerokość impulsu 1 110     ns
tSLSH SCI (PB3) Szerokość impulsu 0 110     ns
tIVSH Ważność SDI (PB0) i SII (PB1) do stanu 1 na SCI(PB3) 50     ns
tSHIX Utrzymanie SDI (PB0) i SII (PB1) po stanie 1 na SCI(PB3) 50     ns
tSHOV Stan 1 SCI(PB3) ważny dla SDO(PB2)   16   ns
tWLWH_PFB Oczekiwanie po instr.3 przy zapisie bitów bezpiecznikowych   2,5   ms

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.