Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Elementy

Sieci logiczne

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Co to jest sieć logiczna

Wiesz, że bramki realizują podstawowe funkcje logiczne algebry Boole'a: NOT, OR, AND, NAND i NOR. Ale do czego one służą? Co z ich pomocą można zrobić? To jest podstawowe zagadnienie techniki cyfrowej. Bramki są jakby cegiełkami, z których budujemy większe układy cyfrowe, zwane sieciami logicznymi. W tym rozdziale pokażę ci, jak się takie sieci konstruuje. Jest to jakby "programowanie sprzętowe".

Dawniej, gdy mikrokontrolery nie były powszechnie dostępne, większość układów cyfrowych (mierniki, zegary, generatory) tworzono właśnie głównie z bramek cyfrowych. W naszych czasach dużą część takich zadań może przejąć mikrokontroler, który również jest siecią logiczną (bardzo skomplikowaną wewnętrznie). Jednak często sam mikrokontroler nie będzie wystarczający. Będzie wymagał dodatkowej sieci logicznej. Właśnie dlatego powinieneś nauczyć się projektować takie sieci.

Sieć logiczna posiada zbiór sygnałów sterujących (wejście), które ustalają jej stan wewnętrzny, oraz zbiór sygnałów wyjściowych (wyjście), które są tworzone na podstawie sygnałów sterujących wg funkcji logicznych zawartych w sieci. Schematycznie wygląda to tak:

obrazek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Metoda algebraiczna

Aby docenić ułatwienia wymyślone przez ludzi do tworzenia sieci logicznych, najpierw należy wykonać tę pracę bez ułatwień. Metoda algebraiczna polega na określaniu funkcji sieci za pomocą odpowiednich przekształceń zdefiniowanych w Algebrze Boole'a. Przypomnijmy podstawowe prawa logiki:

Prawo wyłączonego środka

obrazek

Prawo podwójnej negacji

obrazek

Prawa przemienności

obrazek

obrazek

obrazek

Prawa łączności

obrazek

obrazek

Prawa rozdzielności

obrazek

W rachunku tym kreska u góry oznacza NOT, + oznacza OR, a · oznacza AND. Niech cię nie przeraża ilość tych praw. Zawsze możesz je sobie wydrukować na małej kartce i mieć pod ręką. Chociaż lepiej się ich nauczyć na pamięć, co może ci się przydać na maturze z matematyki.

Umiejętne stosowanie tych praw pozwala redukować i przekształcać funkcje logiczne.

Załóżmy, że jest nam potrzebna sieć logiczna, która będzie posiadała trzy wejścia a, b, c oraz dwa wyjścia x i y:

obrazek

Sygnały wyjściowe x i y określimy za pomocą tabelki:

  a b c x y
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 1 0
3 0 1 0 1 1
4 0 1 1 1 1
5 1 0 0 0 1
6 1 0 1 1 1
7 1 1 0 0 1
8 1 1 1 1 0

Jak tą tabelkę należy interpretować? W trzech pierwszych kolumnach mamy sygnały wejściowe a, b i c. W poszczególnych wierszach tabelki znajdują się wszystkie możliwe kombinacje tych sygnałów i jest ich 8. Dla każdej kombinacji sygnałów wejściowych w dwóch kolejnych kolumnach mamy stan wyjść x i y. Na przykład dla a = 0, b = 0 i c = 0, mamy x = 1 i y = 0, itd. Skąd to się bierze? Po prostu tak ustalamy, bo taką mamy potrzebę w tworzonym układzie cyfrowym.

Ja się teraz za to zabrać algebraicznie? Obserwuj:

Wyjście x

Rozważamy wiersze tabelki, dla których wyjście x przyjmuje stan logiczny 1.

W wierszu nr 1 mamy: dla a = 0, b = 0, c = 0 x przyjmuje wartość logiczną 1.  Będzie to prawdą dla funkcji logicznej:

Funkcję tę tworzymy jako iloczyn logiczny sygnałów a, b i c. Jeśli sygnał ma wartość 0, to w iloczynie przyjmujemy jego zaprzeczenie (inaczej iloczyn nie dałby wartości 1!).

W wierszu nr 2:

obrazek

W wierszu nr 3:

W wierszu nr 4:

W wierszu nr 6 (nr 5 pomijamy, bo x = 0):

W wierszu nr 8 (w nr 7 x = 0):

Sumujemy logicznie podwyrażenia:

 

Otrzymaliśmy funkcję logiczną dla wyjścia x. W tej postaci nie jest ona użyteczna, ponieważ jest zbyt skomplikowana. Spróbujmy ją uprościć, wykorzystując prawa Algebry Boole'a. Wyciągamy wspólne czynniki przed nawias:

Powtarzamy tę samą operację dla wyrażeń w nawiasach:

Stosujemy prawo wyłączonego środka:

Upraszczamy:

Ponownie upraszczamy:

I jeszcze raz upraszczamy:

Stosujemy zasadę rozdzielności:

Upraszczamy:

Upraszczamy:

Jak widzisz, stan wyjścia x zależy tylko od sygnałów a i c. Sygnał b jest tutaj nieistotny. Otrzymaliśmy funkcję logiczną w prostej postaci, którą łatwo da się zrealizować za pomocą bramek.

Wyjście y

Postępujemy podobnie, jak z wyjściem x.

Wiersz trzeci:

Wiersz czwarty:

Wiersz piaty:

Wiersz szósty:

Wiersz siódmy:

Sumujemy logicznie podwyrażenia:

Wyciągamy przed nawiasy powtarzające się czynniki:

Powtarzamy wyciąganie przed nawias:

Upraszczamy:

Upraszczamy:

Zasada rozdzielności i uproszczenie jak dla x:

Mamy obie funkcje wyjść:


Na ich podstawie budujemy sieć logiczną:

obrazek

Jako ćwiczenie prześledź ją dokładnie i sprawdź, czy odpowiada wyprowadzonym funkcjom.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Metoda Karnaugha

Metoda algebraiczna jest uciążliwa. Dlatego wymyślono różne ułatwienia, które pozwalają dojść do tych samych wyników (lub równoważnych) szybciej i mniejszym nakładem środków. Do metod takich należy popularna metoda Karnaugha (czytaj Karno) minimalizacji funkcji logicznych. Zanim przejdziemy do tej metody, musisz poznać jej elementy.

Kod Graya

Jest to kod, w którym kolejne wyrazy kodowe różnią się wartością tylko jednego bitu. Takich kodów może być wiele. Umówmy się jednak, że bity będziemy zmieniać począwszy od ostatniej pozycji w lewo. Oto kilka kodów Graya o różnej liczbie bitów:

Liczba bitów 1 2 3 4
Kody Graya 0
1
00
01

11
10
000
001
011
010

110
111
101
100
0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100

1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000

Jak się tworzy wyrazy tego kodu? Przyjrzyj się tabelce. Startową sekwencją jest 1-bitowy kod Graya:

0
1

Dwa początkowe wyrazy kodu dwubitowego otrzymamy dołączając do kodu jednobitowego bit o wartości 0:

0 + 0 → 00
0 + 1 → 01

Dwa następne otrzymujemy dołączając bit o wartości 1 do kodu jednobitowego o odwrotnej kolejności (czytany od końca do początku, lustrzane odbicie):

1 + 1 → 11
1 + 0 → 10

Gdy mamy kod 2-bitowy, to w analogiczny sposób tworzymy wyrazy kodu 3-bitowego:

0 + 00 → 000
0 + 01 → 001
0 + 11 → 011
0 + 10 → 010

1 + 10 → 110
1 + 11 → 111
1 + 01 → 101
1 + 00 → 100

Wynika z tego prosty algorytm rekurencyjnego tworzenia kodów Graya:

Jeśli masz n-bitowy kod Graya, to kod (n+1)-bitowy otrzymasz przez dołączenie do kolejnych wyrazów kodu n-bitowego bitu o wartości 0, a następnie przez dołączenie bitu o wartości 1 do wyrazów kodu n-bitowego wziętych w odwrotnej kolejności.

Zwróć uwagę na jeszcze jedną ciekawą własność kodów Graya: ostatni wyraz i pierwszy również różnią się tylko jednym bitem: 0 i 1, 00 i 10, 000 i 100, 0000 i 1000...

Mapa logiczna Karnaugha

Każda mapa posiada współrzędne, które określają na niej położenie. Mapa logiczna przedstawia wartości funkcji logicznej. Tworzymy ją następująco:

Załóżmy, że mamy funkcję logiczną zadaną tabelką wartości:

x y f(x,y)
0 0 1
0 1 0
1 0 1
1 1 1

Argumentami funkcji są x i y. Funkcja ma 4 wartości, po jednej dla każdej kombinacji argumentów. Argumenty rozdzielamy na dwie grupy: tutaj na x i y. Mapa ma postać tabelki. Współrzędne to wartości argumentów w każdej grupie zapisane w kodzie Graya:

y\x 0 1
0    
1    

Poziomo mamy wartości x, pionowo mamy wartości y. Każda kratka mapy odpowiada wartości funkcji f(x,y) dla wybranych wartości argumentów:

y\x 0 1
0 f(0,0) f(1,0)
1 f(0,1) f(1,1)

Przepisujemy z tabelki wartości funkcji:

y\x 0 1
0 1 1
1 0 1

Otrzymaliśmy mapę Karnaugha dla danej funkcji logicznej.

Załóżmy teraz, że nasza funkcja posiada trzy argumenty a, b i c i jest zadana tabelką:

a b c f(a,b,c)
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1

Postępujemy podobnie, argumenty rozdzielamy na dwie grupy: np. a i bc.  Poziomo będą współrzędne bc, pionowo będzie współrzędna a:

a\bc 00 01 11 10
0 f(0,0,0) f(0,0,1) f(0,1,1) f(0,1,0)
1 f(1,0,0) f(1,0,1) f(1,1,1) f(1,1,0)

Wpisujemy do mapy Karnaugha wartości funkcji z tabelki:

a\bc 00 01 11 10
0 1 1 0 0
1 0 1 1 1

Gotowe.

Niech z kolei funkcja posiada 4 argumenty a, b, c, d i jest zadana tabelką:

a b c d f(a,b,c,d)
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
0 0 1 1 1
0 1 0 0 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 1 0
1 0 1 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 0 X
1 1 0 1 X
1 1 1 0 X
1 1 1 1 X

X oznacza wartość dowolną, tzn. nie jest istotne, czy dla tych argumentów funkcja przyjmuje wartość 0, czy też 1. Czasami występuje taka sytuacja, że w projektowanym urządzeniu chcemy, aby funkcja miała zdefiniowane wartości tylko dla wybranych kombinacji wartości jej argumentów, a inne nas nie interesują. Jak zobaczymy później, takie podejście pozwoli uprościć funkcję wynikową.

Argumenty dzielimy na dwie grupy: ab i cd:

ab\cd 00 01 11 10
00        
01        
11        
10        

W pola mapy wpisujemy wartości funkcji zgodnie z tabelką:

ab\cd 00 01 11 10
00 0 0 1 1
01 1 1 1 1
11 X X X X
10 0 0 1 1

Obszary na mapie Karnaugha

Kolejnym elementem do opanowania jest zaznaczanie na mapie obszarów, w których funkcja posiada wartość 1. Zaznaczane obszary obejmują przyległe wiersze i kolumny. Liczba objętych wierszy lub kolumn musi być potęgą 2, np. 1, 2, 4, 8...

Na mapie Karnaugha pierwszy wiersz jest przyległy do ostatniego. Tak samo pierwsza kolumna jest przyległa do ostatniej. Zatem obszary mogą zawierać skrajne wiersze i kolumny (współrzędne w kodzie Graya również przechodzą gładko w siebie na skrajnych pozycjach). Rozważmy kilka przykładów:

Mamy taką mapę Karnaugha:

obrazek

Tutaj sprawa jest prosta. Zaznaczamy obszar zawierający przyległe jedynki. Przy zaznaczaniu staramy się zawsze objąć jak największą liczbę wierszy i kolumn, jednak liczba ta musi być potęgą 2:

obrazek

A teraz nieco inna mapa:

obrazek

Taka mapa wymaga zaznaczenia dwóch obszarów, aby pokryły wszystkie jedynki:

obrazek

Nie przeszkadza, że obszary się częściowo pokrywają. Ważne, aby były możliwie największe i zawierały liczby wierszy i kolumn będące potęgami 2, a tak jest w tym przypadku.

Kolejna mapa:

obrazek

Tutaj zwróć uwagę, że jedynki są w skrajnych kolumnach. Skrajne wiersze i kolumny mogą znaleźć się w tym samym obszarze, zatem:

obrazek

Kolejna mapa:

obrazek

Stosujemy tę samą zasadę. To jest jeden obszar, w którym znajdą się pola leżące w skrajnych wierszach i kolumnach:

obrazek

Na koniec taka oto mapa Karnaugha:

obrazek

Jeśli funkcja może przyjmować dowolną wartość X (0 lub 1), to pola takie w razie potrzeb możemy zawsze dołączyć do obszaru, jeśli uzyskamy w ten sposób obszar większy. I tak postąpimy tutaj:

obrazek


Mamy już wszystkie potrzebne składniki do opisu metody Karnaugha. Metoda ta ma na celu minimalizację funkcji logicznych, czyli otrzymanie funkcji logicznej w prostej postaci. Dla przykładu wykonamy tą metodą minimalizację funkcji dla x i y z poprzedniego przykładu. Najpierw tabelka wartości:

  a b c x y
1 0 0 0 1 0
2 0 0 1 1 0
3 0 1 0 1 1
4 0 1 1 1 1
5 1 0 0 0 1
6 1 0 1 1 1
7 1 1 0 0 1
8 1 1 1 1 0

Metodę Karnaugha zastosujemy tutaj dwukrotnie: raz dla x i raz dla y.

Wyznaczenie funkcji dla sygnału x

Tabelka dla x jest następująca:

a b c x
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1

Mamy trzy argumenty a, b i c. Dzielimy je na dwie grupy a i bc. Tworzymy mapę Karnaugha:

obrazek

Zaznaczamy obszary zawierające stany 1:

obrazek

Ze współrzędnych obszaru pozostawiamy tylko te, które się w nim nie zmieniają.

Dla obszaru czerwonego to a.

Dla obszaru zielonego to c.

Dla każdego obszaru tworzymy jego funkcję jako iloczyn logiczny pozostawionych współrzędnych. Jeśli współrzędna ma w obszarze wartość 0, to w iloczynie umieszczamy jej negację:

Funkcja całkowita jest sumą logiczną wszystkich funkcji obszarów:

Wyznaczenie funkcji dla sygnału y

Tabelka:

a b c y
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

Mapa Karnaugha:

obrazek

Obszary:

obrazek

Funkcje obszarów:

I ostatecznie:

Otrzymaliśmy pełną zgodność z wynikiem wyprowadzonym algebraicznie, a prawie wcale nie wykonywaliśmy rachunków w Algebrze Boole'a. Na tym właśnie polega metoda Karnaugha – upraszcza obliczenia. Dlatego warto się jej nauczyć.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zjawisko hazardu

Rzeczywiste bramki cyfrowe nie zmieniają stanu swojego wyjścia natychmiast po zmianie stanu wejść. Musi upłynąć pewien krótki czas, zanim bramka zareaguje i na jej wyjściu pojawi się stan zgodny z realizowaną funkcją logiczną. Czas reakcji bramki na zmianę stanu wejść nazywa się czasem propagacji, czyli czasem przejścia sygnału z wejścia na wyjście.

Czas propagacji zależy od rodzaju bramki oraz jej budowy. Dla typowych bramek TTL wynosi on około 10 ns. Czas propagacji tworzy tzw. zjawisko hazardu, czyli powstawanie stanu przejściowego w sieci, w czasie którego sieć nie realizuje zaprojektowanej funkcji. Aby to zrozumieć, prześledźmy prosty przykład. Mamy następującą sieć logiczną:

obrazek

Sieć realizuje funkcję:

Zatem na wyjściu bramki AND powinien zawsze panować stan 0 bez względu na stan wejścia A. Tyle teoria. Teraz praktyka. Załóżmy, że na wejściu A panuje stan 0. Wtedy na wyjściu bramki NOT jest stan 1, a na wejściach bramki AND mamy stany odpowiednio 1 z wyjścia bramki not i 0 z wejścia A. Na wyjściu Y jest spodziewany stan 0. To nasz punkt wyjścia:

obrazek

Teraz stan wejścia zmienia się na 1. Bramka NOT zareaguje dopiero po czasie propagacji i na jej wyjściu wciąż jest poprzedni stan 1. W rezultacie na wejściach bramki AND mamy dwa stany 1. Ta bramka również nie reaguje natychmiast, lecz po swoim czasie propagacji, zatem na jej wyjściu jest wciąż stan 0:

obrazek

Po czasie propagacji stan wyjścia bramki NOT zmienia się na 0, lecz poprzedni stan 1 i 1 propaguje się przez bramkę AND i na jej wyjściu pojawia się niedozwolony stan 1:

obrazek

Gdy upłynie czas propagacji bramki AND jej stan wyjścia znów wróci do poziomu 0:

obrazek

W efekcie przy każdej zmianie stanu wejścia A z 0 na 1 na wyjściu Y pojawia się krótki impuls napięciowy związany z propagacją sygnału przez bramki. To jest właśnie hazard.

Hazardy mogą powodować błędne działanie sieci, dlatego należy je brać pod uwagę przy projektowaniu. Jest to zagadnienie trudne, ale trzeba o nim pamiętać.

Jednym ze sposobów eliminacji hazardów w układach cyfrowych jest wprowadzenie taktowania. Polega to na tym, iż sieć otrzymuje ciąg impulsów (zwanych taktami zegarowymi), wg których następuje synchronizacja. Czas pomiędzy impulsami przeznaczony jest na wygaśnięcie hazardów w sieci.

Czasem zjawisko hazardu może być użyteczne. Generator jest układem, który tworzy ciąg impulsów (naprzemiennych stanów 0 i 1) o określonej częstotliwości. Najprostszy generator da się zbudować z nieparzystej liczby bramek NOT połączonych w sieć:

obrazek

Wyjście sieci jest połączone z jej wejściem. Uzyskuje się w ten sposób tzw. sprzężenie zwrotne (ang. feedback). Ponieważ liczba bramek NOT jest nieparzysta, to na wejście po czasie propagacji przez poszczególne bramki podawany jest zawsze sygnał przeciwny od poprzedniego. W rezultacie układ generuje ciąg impulsów o częstotliwości zależnej od czasu propagacji bramek. Częstotliwość ta nie jest specjalnie stabilna, zależy od temperatury, napięcia zasilania, budowy i własności bramek. W przybliżeniu wyraża się wzorem:

f – częstotliwość impulsów
n – liczba bramek NOT (nieparzysta, zwykle co najmniej 3)
tp – czas propagacji bramki

Dla bramek TTL tp = 10ns = 0,00000001 s, f = 16,6MHz.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Bramki uniwersalne

Projektując sieć logiczną dąży się do zastosowania w niej bramek uniwersalnych. Do takich bramek zaliczamy bramki NAND i NOR. Pokażę teraz, jak przekształcić funkcje logiczne zaprojektowanej wcześniej sieci, tak aby otrzymać tylko funkcje NAND lub NOR.

NAND

Sieć wyjściowa jest następująca:

obrazek

obrazek

Przekształcamy funkcję dla x:

obrazek

Zaprzeczamy podwójnie:

Zaprzeczenie alternatywy jest koniunkcją zaprzeczeń:

Podwójne zaprzeczenie się znosi:

Mamy już funkcję NAND dla x.

Przekształcamy funkcję dla y:

Zaprzeczamy podwójnie:

Zaprzeczenie alternatywy jest koniunkcją zaprzeczeń:

Zaprzeczamy podwójnie wyrażenie w nawiasach:

Zaprzeczenie alternatywy jest koniunkcją zaprzeczeń:

Podwójne zaprzeczenie się znosi:

Mamy funkcję NAND dla y. Tworzymy sieć.

obrazek

Ta sieć zachowuje się identycznie jak poprzednia, lecz jest zbudowana z jednorodnych bramek NAND.

NOR

Dla x:

obrazek

Dla y:

obrazek

Bramki NAND są bardziej popularne i, jak widzisz, tworzą mniejsze sieci.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Symulacja sieci w języku C

Gdy zaprojektujesz sieć logiczną, dobrym pomysłem jest sprawdzenie jej działania przed rozpoczęciem budowy urządzenia elektronicznego. Na tym etapie będziesz mógł wyłapać błędy w projekcie. Pokażę teraz jak za pomocą języka C symulować działanie sieci.

Jeśli nie umiesz programować w języku C, to przejdź przez nasz szybki kurs, który znajdziesz tutaj.

Symulacja będzie polegała na znalezieniu odpowiedzi sieci na wszystkie kombinacje sygnałów sterujących, a następnie na sprawdzeniu tych odpowiedzi z projektem. Oprzemy się na przerobionej tutaj przykładowej sieci, którą mamy zadaną tabelką:

a b c x y
0 0 0 1 0
0 0 1 1 0
0 1 0 1 1
0 1 1 1 1
1 0 0 0 1
1 0 1 1 1
1 1 0 0 1
1 1 1 1 0

Sygnałami wejściowymi są a, b i c. Odpowiedziami sieci na te sygnały są x i y.

Uruchom CodeBlocks i utwórz nowy projekt C dla konsoli.

Sygnały wejściowe i wyjściowe sieci będziemy reprezentować w programie za pomocą zmiennych typu int o nazwach a, b, c, x i y. Najpierw utworzymy środowisko, w którym sygnały wejściowe przyjmują wszystkie kombinacje wartości, jak w powyższej tabelce. Następnie będziemy wyliczać sygnały wyjściowe x i y wg zaprojektowanej sieci. Na koniec program wyświetli sygnały wejściowe i wyjściowe, które porównamy z tabelką.

Projekt pierwszy

obrazek

obrazek

Program będzie symulował poszczególne bramki, które ponumerujemy sobie następująco:

obrazek

Takie podejście pozwoli sprawdzić, czy nie popełniliśmy błędu w przetworzeniu funkcji na bramki w sieci. W poniższej tabelce wypisujemy wszystkie bramki sieci, ich typy oraz to, co otrzymują one na wejściach.

Bramka Typ Wejścia
b1 NOT a
b2 NOT b
b3 NOT c
b4 (x) OR b1,c
b5 AND b1,b
b6 OR b2,b3
b7 AND a,b6
b8 (y) OR b5,b7

Program jest następujący:

/*
** SYMULACJA SIECI LOGICZNEJ
** (C)2018 mgr Jerzy Wałaszek
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  // Sygnały wejściowe sieci
  int a,b,c;
  // Sygnały wyjściowe sieci
  int x,y;
  // Bramki
  int b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8;

  printf("Symulacja sieci nr 1\n");
  printf("--------------------\n");
  printf("\n\n");
  printf("a b c  x y\n-----------\n");

  // Tworzymy środowisko pracy sieci
  for(a = 0; a < 2; a++)     // sygnał a 0,1
    for(b = 0; b < 2; b++)   // sygnał b 0,1
      for(c = 0; c < 2; c++) // sygnał c 0,1
      {
        // Wyświetlamy sygnały wejściowe a, b i c
        printf("%d %d %d - ",a,b,c);

        // Wyznaczamy wartości na wyjściach bramek sieci

        b1 = !a;
        b2 = !b;
        b3 = !c;

        x = b4 = b1 || c;

        b5 = b1 && b;
        b6 = b2 || b3;
        b7 = a && b6;
        y = b8 = b5 || b7;

        // Wyświetlamy sygnały wyjściowe

        printf("%d %d\n",x,y);
      }
  printf("\n--- KONIEC SYMULACJI ---\n\n");
  return 0;
}

Projekt drugi


obrazek

Bramka Typ Wejścia
b1 NOT c
b2 NOT a
b3 NAND b,c
b4 (x) NAND a,b1
b5 NAND b,b2
b6 NAND a,b3
b7 (y) NAND b5,b6
/*
** SYMULACJA SIECI LOGICZNEJ
** (C)2018 mgr Jerzy Wałaszek
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  // Sygnały wejściowe sieci
  int a,b,c;
  // Sygnały wyjściowe sieci
  int x,y;
  // Bramki
  int b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7;

  printf("Symulacja sieci nr 2\n");
  printf("--------------------\n");
  printf("\n\n");
  printf("a b c  x y\n-----------\n");

  // Tworzymy środowisko pracy sieci
  for(a = 0; a < 2; a++)     // sygnał a 0,1
    for(b = 0; b < 2; b++)   // sygnał b 0,1
      for(c = 0; c < 2; c++) // sygnał c 0,1
      {
        // Wyświetlamy sygnały wejściowe a, b i c
        printf("%d %d %d - ",a,b,c);

        // Wyznaczamy wartości na wyjściach bramek sieci

        b1 = !c;
        b2 = !a;

        b3 = !(b && c);
        x = b4 = !(a && b1);
        b5 = !(b && b2);
        b6 = !(a && b3);
        y = b7 = !(b5 && b6);

        // Wyświetlamy sygnały wyjściowe

        printf("%d %d\n",x,y);
      }
  printf("\n--- KONIEC SYMULACJI ---\n\n");
  return 0;
}

Projekt trzeci

obrazek

Bramka Typ Wejścia
b1 NOT a
b2 NOT b
b3 NOT c
b4 NOR c,b1
b5 NOR a,b2
b6 NOR b2,b3
b7 (x) NOT b4
b8 NOR b1,b6
b9 NOR b5,b8
b10 (y) NOT b9
/*
** SYMULACJA SIECI LOGICZNEJ
** (C)2018 mgr Jerzy Wałaszek
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  // Sygnały wejściowe sieci
  int a,b,c;
  // Sygnały wyjściowe sieci
  int x,y;
  // Bramki
  int b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10;

  printf("Symulacja sieci nr 3\n");
  printf("--------------------\n");
  printf("\n\n");
  printf("a b c  x y\n-----------\n");

  // Tworzymy środowisko pracy sieci
  for(a = 0; a < 2; a++)     // sygnał a 0,1
    for(b = 0; b < 2; b++)   // sygnał b 0,1
      for(c = 0; c < 2; c++) // sygnał c 0,1
      {
        // Wyświetlamy sygnały wejściowe a, b i c
        printf("%d %d %d - ",a,b,c);

        // Wyznaczamy wartości na wyjściach bramek sieci

        b1 = !a;
        b2 = !b;
        b3 = !c;

        b4 = !(c||b1);
        b5 = !(a||b2);
        b6 = !(b2||b3);
        x = b7 = !b4;
        b8 = !(b1||b6);
        b9 = !(b5||b8);
        y = b10 = !b9;

        // Wyświetlamy sygnały wyjściowe

        printf("%d %d\n",x,y);
      }
  printf("\n--- KONIEC SYMULACJI ---\n\n");
  return 0;
}

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.