Lp. Data l.godz.

STYCZEŃ 2007

1. 02-01-2007 3 Przygotowanie programu gry Wąż w języku C++ dla koła informatyczne
2. 03-01-2007 4
3. 05-01-2007 4 Przebudowa systemu odbioru poczty  dla administratora serwisu. Modyfikacja modułu statystyki odwiedzin.
4. 07-01-2007 3 Przebudowa wszystkich artykułów w sekcji informatyki - zmiana nagłówków graficznych na tekstowe. Poprawa i ujednolicenie wyglądu wszystkich specyfikacji, list kroków oraz listingów programów.
5. 08-01-2007 4
6. 09-01-2007 4 Przygotowanie programu gry Domino w języku C++ dla koła informatycznego
7. 10-01-2007 4
8. 11-01-2007 4 Opracowywanie rozdziału: Sterownik wyświetlacza kostki do gry w artykule Mały leksykon struktur danych. Określenie i zminimalizowanie funkcji logicznych za pomocą tablic Karnaugha, zaprojektowanie symulatora sieci logicznej sterownika w Macromedia Flash.
9. 12-01-2007 3
10. 14-01-2007 3
11. 15-01-2007 2 Odpowiedzi na liczne listy napływające do serwisu edukacyjnego
12. 16-01-2007 4 Przygotowanie materiałów na koło informatyczne - programowanie w systemie MS-Windows
13. 17-01-2007 4
14. 20-01-2007 5 Opracowanie materiałów dla zaawansowanych (na olimpiadę informatyczną) dotyczących algorytmów wyszukiwania wzorca w tekście:
 • Pojęcia podstawowe przy przetwarzaniu tekstów.
 • Wyszukiwanie maksymalnego brzegu.
 • Wyszukiwanie wzorca algorytmem N.
 • Wyszukiwanie wzorca algorytmem MP.
 • Wyszukiwanie wzorca algorytmem KMP.
 • Wyszukiwanie wzorca uproszczonym algorytmem BM.
 • Wyszukiwanie wzorca pełnym algorytmem BM .
15. 21-01-2007 4
16. 22-01-2007 5
17. 23-01-2007 4
18. 24-01-2007 4
19. 26-01-2007 4
20. 28-01-2007 5
21. 29-01-2007 3
22. 30-01-2007 3
23. 31-01-2007 3 Dopracowanie materiałów na koło informatyczne - prosta gra w odgadywanie liczb, wykorzystująca okienka wiadomości.
Razem: 86 Kumulacja: 1319
Lp. Data l.godz.

LUTY 2007

1. 01-02-2007 4 Opracowywanie materiałów dla zaawansowanych (na olimpiadę informatyczną) dotyczących kompresji danych za pomocą algorytmu Huffmana.
 • Lista.
 • Algorytm wyszukiwanie dwóch najmniejszych elementów na liście.
 • Drzewo binarne, algorytm inorder.
 • Algorytm Huffmana z listą dwukierunkową i drzewo binarne z implementacją w C++
2. 02-02-2007 3
3. 03-02-2007 3
4. 04-02-2007 4
5. 05-02-2007 3
6. 06-02-2007 3
7. 10-02-2007 3 Przygotowywanie materiałów dla koła informatycznego - tworzenie okna w MS-Windows. Opis oraz program w języku C++
8. 11-02-2007 2
9. 13-02-2007 3
10. 14-02-2007 4 Praca nad rozdziałem Sterownik wyświetlacza LED w artykule Mały Leksykon Struktur Danych. Zaprojektowanie funkcji logicznych oraz ich minimalizacja za pomocą tablic Karnaugha. Program testujący w C++. Symulator sieci logicznej.
11. 15-02-2007 3
12. 16-02-2007 3
13. 17-02-2007 3
14. 18-02-2007 4 Przygotowywanie materiałów dla koła informatycznego - wypisywanie tekstu w oknie MS-Windows. Opis oraz program w C++.
15. 19-02-2007 4
16. 20-02-2007 5 Opracowywanie materiałów dla zaawansowanych dotyczących teorii grafów i podstawowych algorytmów grafowych.
 • Pojęcia podstawowe z teorii grafów
 • Znajdowanie spójnych składowych grafu - implementacja w C++
 • Sortowanie topologiczne acyklicznego grafu skierowanego - implementacja w C++
17. 21-02-2007 4
18. 22-02-2007 3
19. 23-02-2007 4
20. 24-02-2007 3
21. 25-02-2007 4
22. 26-02-2007 1 Instalacja internetowego stanowiska komputerowego na oddziale chemicznym
23. 27-02-2007 1
Razem: 74 Kumulacja: 1393
Lp. Data l.godz.

MARZEC 2007

01. 02-03-2007 2 Opracowanie HTML artykułu prof. Tadeusza Sypka pt. Studnia potencjału grawitacyjnego. Publikacja artykułu w Serwisie Edukacyjnym I LO.
02. 03-03-2007 3
03. 04-03-2007 2 Opracowywanie materiałów dla zaawansowanych dotyczących teorii grafów i podstawowych algorytmów grafowych:
 • Przeszukiwanie drzew i grafów metodami preorder, inorder, postorder, DFS i BFS.
 • Numerowanie odwiedzanych węzłów, tworzenie drzew rozpinających
 • Drzewa rozpinające w szerz i w głąb
 • Zaprojektowanie algorytmów preorder, inorder, postorder, DFS i BFS - utworzenie na ich podstawie przykładowych programów w języku C++
 • Opracowanie graficzne otrzymanych wyników pracy programów

 

04. 06-03-2007 2
05. 07-03-2007 2
06. 09-03-2007 3
07. 10-03-2007 4
08. 11-03-2007 2
09. 12-03-2007 2
10. 13-03-2007 2
11. 14-03-2007 4
12. 15-03-2007 2 Opracowywanie materiałów dla zaawansowanych dotyczących teorii grafów i podstawowych algorytmów grafowych:
 • Grafy dwudzielne - opracowanie algorytmu testującego dwudzielność grafu oraz na jego podstawie utworzenie programu w języku C++
 • Biblioteka STL i jej zastosowania w programowaniu w języku C++
13. 16-03-2007 2
14. 18-03-2007 3
15. 19-03-2007 2
16. 20-03-2007 3
17. 21-03-2007 2
18. 22-03-2007 3 Praca nad rozdziałem Konwerter kodu BCD na kod 1 z 10 w artykule Mały Leksykon Struktur Danych. Zaprojektowanie funkcji logicznych oraz symulatora sieci logicznej w Macromedia Flash.
19. 23-03-2007 2
20. 24-03-2007 2 Praca nad projektem: Sterownik wskaźnika postępu z 10 diod LED w artykule Mały Leksykon Struktur Danych:
 • Zaprojektowanie funkcji logicznych i ich minimalizacja tablicami Karnaugha
 • Utworzenie programu testującego wyprowadzone funkcje logiczne
 • Zaprojektowanie symulatora sieci logicznej w Macromedia Flash.
21. 25-03-2007 2
22. 26-03-2007 2
23. 27-03-2007 2
24. 28-03-2007 3
Razem: 58 Kumulacja: 1451
Lp. Data l.godz.

KWIECIEŃ 2007

1. 01-04-2004 3 Opracowanie materiałów (algorytmy oraz przykładowe programy w C++) dla zaawansowanych dotyczących teorii grafów i podstawowych algorytmów grafowych:
 • Grafy dwudzielne - kojarzenie małżeństw
 • Cykl Eulera
 • Cykl Hamiltona
 • Problem chińskiego listonosza - rozwiązanie metodą Dijkstry i znajdowania skojarzeń
 • Problem wędrującego komiwojażera - rozwiązanie metodą brutal force

Publikacja materiałów w sekcji koła informatycznego

2. 02-04-2007 2
3. 03-04-2007 2
4. 04-04-2007 4
5. 06-04-2007 3
6. 07-04-2007 2
7. 09-04-2007 3
8. 10-04-2007 2
9. 13-04-2007 3
10. 14-04-2007 2
11. 15-04-2007 3
12. 05-04-2007 3 Praca nad projektem: 4-bitowy multiplekser w artykule Mały Leksykon Struktur Danych:
 • Zaprojektowanie funkcji logicznych i ich minimalizacja tablicami Karnaugha
 • Utworzenie programu w języku C++ testującego wyprowadzone funkcje logiczne
 • Zaprojektowanie symulatora sieci logicznej w Macromedia Flash.
13. 08-04-2007 2
14. 11-04-2007 2
15. 12-04-2007 2
16. 18-04-2007 2
17. 19-04-2007 2 Praca nad projektem: 4-bitowy demultiplekser w artykule Mały Leksykon Struktur Danych:
 • Zaprojektowanie funkcji logicznych
 • Zaprojektowanie symulatora sieci logicznej w Macromedia Flash.
18. 20-04-2007 2
19. 21-04-2007 2
20. 22-04-2007 1
21. 16-04-2007 3 Opracowanie HTML oraz publikacja w Serwisie Edukacyjnym artykułu z obserwacji roju Orionidów, przeprowadzonej przez koło astronomiczne pod opieką mgr Tadeusza Sypka.
22. 17-04-2007 2
23. 23-04-2007 2 Praca nad projektem: 1-bitowy sumator w artykule Mały Leksykon Struktur Danych:
 • Zaprojektowanie funkcji logicznych i ich minimalizacja tablicami Karnaugha
 • Utworzenie programu w języku C++ testującego wyprowadzone funkcje logiczne
 • Zaprojektowanie symulatora sieci logicznej w Macromedia Flash.
24. 24-04-2007 2
25. 25-04-2007 2
26. 27-04-2007 2
27. 28-04-2007 3
Razem: 63 Kumulacja: 1514
Lp. Data l.godz.

MAJ 2007

1. 03-05-2007 2 Opracowanie materiałów (algorytmy oraz przykładowe programy w C++) dla zaawansowanych dotyczących teorii grafów i podstawowych algorytmów grafowych:
 • Sieci przepływowe - definicje i własności
 • Maksymalny przepływ w sieci przepływowej, sieci residualne
 • Algorytm Forda-Fulkersona - podstawowy algorytm wyznaczania maksymalnego przepływu
 • Algorytm Edmondsa-Karpa - wyznaczanie maksymalnego przepływu przy wykorzystaniu przeszukiwania wszerz BFS
 • Znajdowanie maksymalnych skojarzeń w grafach dwudzielnych metodą wyznaczania maksymalnego przepływu

Publikacja materiałów w sekcji koła informatycznego

2. 05-05-2007 3
3. 07-05-2007 2
4. 08-05-2007 2
5. 09-05-2007 3
6. 11-05-2007 2
7. 12-05-2007 2
8. 13-05-2007 2
9. 16-05-2007 3
10. 17-05-2007 2
11. 19-05-2007 2
12. 22-05-2007 3
13. 25-05-2007 3
14. 28-05-2007 2
15. 04-05-2007 3 Praca nad rozdziałem o zjawisku hazardów w Małym Leksykonie Danych.

Publikacja rozdziału w Serwisie Edukacyjnym

16. 06-05-2007 2
17. 10-05-2007 3 Praca nad rozdziałem o przerzutnikach w Małym Leksykonie Danych. Opracowanie podrozdziałów o przerzutnikach RS, D i J-K. W każdym podrozdziale umieszczono dokładny opis działania przerzutnika danego rodzaju, tabelki przejść, symulację sieci logicznej w Macromedia Flash oraz opis układów scalonych zawierających dany przerzutnik.

Publikacja rozdziałów w Serwisie Edukacyjnym.

18. 14-05-2007 3
19. 15-05-2007 2
20. 18-05-2007 3
21. 20-05-2007 2
22. 21-05-2007 3
23. 23-05-2007 3
24. 24-05-2007 2
25. 26-05-2007 2
26. 29-05-2007 2
Razem: 63 Kumulacja: 1577
Lp. Data l.godz.

CZERWIEC 2007

1. 05-06-2007 3 Praca nad poniższymi rozdziałami w Małym Leksykonie Danych. Każdy rozdział zawiera dokładny opis elementu cyfrowego, symulację w Macromedia Flash oraz opis układów scalonych zawierających omawiane elementy cyfrowe:
 • Licznik asynchroniczny
 • Licznik synchroniczny
 • Licznik rewersyjny
 • Rejestr
 • Rejestr przesuwny

Publikacja rozdziałów w Serwisie Edukacyjnym

2. 07-06-2007 2
3. 08-06-2007 3
4. 09-06-2007 2
5. 11-06-2007 3
6. 12-06-2007 2
7. 14-06-2007 2
8. 15-06-2007 3
9. 17-06-2007 2
10. 18-06-2007 3
11. 20-06-2007 2
12. 22-06-2007 2
13. 26-06-2007 2
14. 28-06-2007 3
Razem: 34 Kumulacja: 1611
Lp. Data l.godz.

LIPIEC 2007

1. 01-07-2007 3 Praca nad poniższymi rozdziałami w Małym Leksykonie Danych:
 • Pamięć
 • Historia rozwoju pamięci komputerowych
 • Budowa pamięci komputerowej
 • RAM / ROM
 • EPROM / PROM / FLASH
 • Pamięć dyskowa - dyski magnetyczne i optyczne

Publikacja rozdziałów w Serwisie Edukacyjnym

2. 02-07-2007 2
3. 03-07-2007 4
4. 04-07-2007 5
5. 05-07-2007 3
6. 09-07-2007 2
7. 12-07-2007 2
8. 15-07-2007 3
9. 17-07-2007 2
10. 20-07-2007 4
Razem: 30 Kumulacja: 1641
Lp. Data l.godz.

SIERPIEŃ 2007

1. 19-08-2007 3 Zmiana szaty graficznej serwisu edukacyjnego, przebudowa menu oraz modułu zliczania statystyk odwiedzin.
2. 20-08-2007 2
3. 21-08-2007 2
4. 22-08-2007 1 Artykuł: Zadania z informatyki

Rozdział: Składniki komputera

Opracowanie tematów 90 zadań obejmujących działy:

 • Pamięć
 • Procesor
 • Urządzenia wejścia/wyjścia
5. 23-08-2007 1
6. 24-08-2007 2
7. 25-08-2007 1
8. 26-08-2007 2
9. 27-08-2007 1
10. 28-08-2007 1
11. 29-08-2007 2
Razem: 18 Kumulacja: 1659
Lp. Data l.godz.

WRZESIEŃ 2007

1. 02-09-2007 3 Przebudowa artykułu Rozkład materiału z Informatyki:

- Uaktualnienie rozkładów materiału dla przedmiotu informatyka rozszerzona - uzupełnienie kryteriów oceniania oraz wymagań programowych
- Uaktualnienie rozkładu materiału dla przedmiotu technologia informacyjna - opracowanie kursu tworzenia grafiki przy pomocy programu Corel Draw
- Przebudowa działu zajęć uzupełniających - dodanie nowych pozycji w menu - tematy zajęć wraz z materiałami dydaktycznymi w poszczególnych latach działalności koła

2. 03-09-2007 4
3. 04-09-2007 3
4. 05-09-2007 2
5. 07-09-2007 3
6. 08-09-2007 3
7. 10-09-2007 3 Przygotowanie materiałów dla koła informatycznego w roku 2007/2008
8. 11-09-2007 3
9. 12-09-2007 1 Artykuł: Zadania z informatyki

Rozdział: System operacyjny

Opracowanie tematów 66 zadań obejmujących działy:

- Pojęcia podstawowe
- Funkcje systemu operacyjnego
- Start systemu operacyjnego

10. 13-09-2007 1
11. 14-09-2007 1
12. 15-09-2007 1
13. 16-09-2007 1
14. 17-09-2007 1
15. 12-09-2007 2 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Podstawy pracy z biblioteką SDL - Simple Directmedia Layer

    OL031 - instalacja środowiska Dev-C++ oraz biblioteki SDL
    OL032 - inicjalizacja biblioteki SDL
    OL033 - powierzchnie graficzne w SDL, dostęp do pikseli.

16. 13-09-2007 2
17. 14-09-2007 2
18. 15-09-2007 2
19. 16-09-2007 3
20. 17-09-2007 2 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Rysowanie punktów i odcinków w SDL

    OL034 - przygotowanie plików dla własnej biblioteki graficznej w SDL
    OL035 - rysowanie punktów na powierzchni graficznej
    OL036 - algorytm Bresenhama rysowania odcinka

21. 18-09-2007 3
22. 19-09-2007 2
23. 20-09-2007 2
24. 21-09-2007 2
25. 22-09-2007 3
26. 25-09-2007 2
27. 27-09-2007 2
28. 29-09-2007 3
29. 30-09-2007 2
Razem: 64 Kumulacja: 1723
Lp. Data l.godz.

PAŹDZIERNIK 2007

1. 03-10-2007 2 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Rysowanie punktów i odcinków w SDL

    OL037 - obcinanie grafiki do prostokąta - algorytm Cohena-Sutherlanda

2. 04-10-2007 4
3. 06-10-2007 3
4. 07-10-2007 2
5. 09-10-2007 2 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Wypełnianie obszarów

    OL038 - podstawowe algorytmy wypełniania obszarów
    OL039 - algorytm Smitha

6. 11-10-2007 3
7. 12-10-2007 3
8. 13-10-2007 2
9. 17-10-2007 3
10. 18-10-2007 3
11. 20-10-2007 3
12. 21-10-2007 1 Artykuł: Zadania z informatyki

Rozdział: Bazy danych - MS-Access

Opracowanie tematów 24 zadań obejmujących działy:

- Podstawowe pojęcia baz danych
- Projektowanie struktury bazy danych

13. 22-10-2007 1
14. 23-10-2007 1
15. 23-10-2007 2 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Obsługa zdarzeń w bibliotece SDL

    OL040 - praca w środowisku sterowanym zdarzeniami

16. 24-10-2007 2
17. 25-10-2007 3
18. 26-10-2007 2
19. 28-10-2007 3
20. 29-10-2007 2 Artykuł: Zadania z informatyki

Rozdział: Algorytmika i programowanie

Opracowanie tematów 23 zadań obejmujących podstawy algorytmiki

21. 30-10-2007 1
22. 31-10-2007 1
Razem: 49 Kumulacja: 1772
Lp. Data l.godz.

LISTOPAD 2007

1. 01-11-2007 3 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Tekst graficzny

    OL041 - czcionka bitmapowa
    OL042 - czcionka wektorowa

2. 02-11-2007 3
3. 03-11-2007 3
4. 05-11-2007 2
5. 07-11-2007 3
6. 09-11-2007 4
7. 11-11-2007 4
8. 13-11-2007 3 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Elementy GUI - prostego, graficznego interfejsu użytkownika dla SDL_gfx

    OL043 - przyciski poleceń
    OL044 - menu
    OL045 - edytor jednowierszowy
    OL046 - kontrolki opcji
    OL047 - pasek przewijania
    OL048 - listy rozwijane

9. 14-11-2007 4
10. 16-11-2007 4
11. 17-11-2007 3
12. 18-11-2007 3
13. 21-11-2007 3
14. 22-11-2007 4
15. 23-11-2007 3
16. 24-11-2007 2
17. 27-11-2007 4
18. 28-11-2007 4
19. 29-11-2007 3
20. 30-11-2007 4
Razem: 66 Kumulacja: 1838
Lp. Data l.godz.

GRUDZIEŃ 2007

1. 01-12-2007 2 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Przekształcenia na płaszczyźnie

    OL050 - macierze - podstawowe operacje na macierzach
    OL051 - przekształcenia na płaszczyźnie i ich reprezentacja przy pomocy macierzy

2. 02-12-2007 4
3. 03-12-2007 3
4. 04-12-2007 3
5. 08-12-2007 4
6. 09-12-2007 3
7. 10-12-2007 3 Artykuł: Zadania z informatyki

Rozdział: Algorytmika i programowanie

Opracowanie tematów 41 zadań z działu kodowanie informacji

8. 11-12-2007 1
9. 12-12-2007 2
10. 11-12-2007 2 Opracowanie tematów i materiałów dydaktycznych na zajęcia koła informatycznego:

Wypełnianie wielokątów

    OL052 - algorytm wypełniania wielokątów przez skanowanie liniami poziomymi

11. 13-12-2007 3
12. 14-12-2007 3
13. 15-12-2007 2
14. 16-12-2007 1 Artykuł: Zadania z informatyki

Rozdział: Algorytmika i programowanie

Opracowanie tematów 24 zadań z działu naturalny system dwójkowy - NBS

15. 18-12-2007 2
16. 19-12-2007 2
Razem: 40 Kumulacja: 1878