Lp. Data l.godz.

STYCZEŃ 2008

1. 03-01-2008 3 Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla koła informatycznego:

Okręgi i elipsy, zastosowanie algorytmu Bresenhama dla okręgu i elipsy - procedury biblioteczne dla SDL.

2. 04-01-2008 3
3. 05-01-2008 2
4. 06-01-2008 3
5. 09-01-2008 3 Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla koła informatycznego:

Plansza do gry Go-Moku - projektowanie aplikacji oraz jej elementów, program w języku C++ wykorzystujący bibliotekę SDL oraz stworzone wcześniej graficzne elementy sterujące: przyciski poleceń, lista, obsługa zdarzeń.

W dziale Esperanto dodanie nowego artykułu pt. Fundamento de Esperanto napisanego w językach polskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim i esperanckim.

6. 10-01-2008 3
7. 12-01-2008 3
8. 13-01-2008 4
9. 16-01-2008 2
10. 19-01-2008 3
11. 20-01-2008 3
12. 22-01-2008 3 Przebudowa Serwisu Edukacyjnego - dodanie sekcji zbanowanych oraz sekcji odpowiedzi na listy czytelników.
13. 23-01-2008 3
14. 24-01-2008 4
Razem: 42 Kumulacja: 1920
Lp. Data l.godz.

LUTY 2008

1. 01-02-2008 2 Rozbudowa artykułu "Zadania z informatyki".

Opracowanie i dodanie do serwisu nowych zadań z Excela oraz algorytmiki i programowania.

2. 02-02-2008 3
3. 03-02-2008 2
4. 04-02-2008 3
5. 05-02-2008 4
6. 06-02-2008 3 Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla koła informatycznego

Drzewa BST, struktury danych do reprezentowania drzew BST w pamięci komputera oraz podstawowe algorytmy obsługiwania drzew BST:
- tworzenie drzewa, dodawanie elementów
- usuwanie elementów

7. 07-02-2008 3
8. 08-02-2008 4
9. 09-02-2008 4
10. 10-02-2008 4
11. 12-02-2008 3 Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla koła informatycznego

Drzewa AVL - rotacje, wstawianie i usuwanie węzłów
Samoorganizujące się drzewa BST - zamortyzowany koszt wstawiania elementu, operacja splay

12. 14-02-2008 3
13. 15-02-2008 4
14. 16-02-2008 3
15. 17-02-2008 4
Razem: 49 Kumulacja: 1969
Lp. Data l.godz.

MARZEC 2008

1. 07-03-2008 3 Rozpoczęcie pracy nad nowym artykułem o algorytmach wyszukujących. Utworzenie struktury artykułu, spisu treści, wstępu, rozdziału o przedziałach liczbowych oraz obsługi statystyki odwiedzin artykułu.
2. 08-03-2008 2
3. 09-03-2003 2
4. 10-03-2008 4 Algorytmy wyszukujące:

- rozdział o liczbach parzystych i nieparzystych
- rozdział o podzielności liczb
- NWD, algorytm Euklidesa
- liczby względnie pierwsze
- odwrotność modulo - rozszerzony algorytm Euklidesa
- liczby pierwsze - generacja przez sprawdzanie podzielności
- sito Eratostenesa
- sito liniowe

Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym.

5. 11-03-2008 4
6. 12-03-2008 6
7. 13-03-2008 6
8. 14-03-2008 6
9. 15-03-2008 6
10. 17-03-2008 6
11. 19-03-2008 2 Opracowanie HTML artykułu pt "Kryształy jednoosiowe" napisanego przez mgra Tadeusza Sypka. Publikacja w Serwisie Edukacyjnym, dodanie statystyki odwiedzin.
12. 21-03-2008 2
13. 25-03-2008 1
14. 20-03-2008 3 Algorytmy wyszukujące:

- sito Attkina-Bernsteina
- czynniki pierwsze
- metoda próbnych dzieleń
- metoda Fermata
- najmniejsza wspólna wielokrotność

Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym.

15. 21-03-2008 3
16. 23-03-2008 5
17. 27-03-2008 6
18. 28-03-2008 3
19. 29-03-2008 2
Razem: 72 Kumulacja: 2041
Lp. Data l.godz.

KWIECIEŃ 2008

1. 02-04-2008 2 Algorytmy wyszukujące:

- najmniejsza wspólna wielokrotność
- pierwszość liczny naturalnej
- algorytmy naiwne
- chiński test pierwszości
- małe twierdzenie Fermata
- test Rabina-Millera,
- liniowe generatory liczb pseudolosowych
- generator Park-Miller
- generator Mersene-Twister
- wbudowane generatory liczb pseudolosowych
- generowanie liczb pseudolosowych
- liczby Fibonacciego
- system liczbowy Fibonacciego
- tablice, wektory
- podstawowe operacje na tablicach
- wyszukiwanie liniowe
- wyszukiwanie liniowe z wartownikiem
- zliczanie wg kryterium
- wyszukiwanie max lub min
- jednoczesne wyszukiwanie max i min.

Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym.

2. 03-04-2008 4
3. 04-04-2008 3
4. 05-04-2008 3
5. 05-04-2008 4
6. 06-04-2008 3
7. 07-04-2008 5
8. 08-04-2008 3
9. 09-04-2008 3
10. 11-04-2008 2
11. 12-04-2008 3
12. 13-04-2008 3
13. 14-04-2008 3
14. 15-04-2008 3
15. 16-04-2008 2
16. 18-04-2008 3
17. 19-04-2008 3
18. 20-04-2008 4
19. 22-04-2008 4
20. 23-04-2008 4
21. 24-04-2008 3
22. 25-04-2008 4
23. 26-04-2008 4
24. 28-04-2008 3
25. 29-04-2008 2
26. 30-04-2008 4
Razem: 84 Kumulacja: 2115
Lp. Data l.godz.

MAJ 2008

1. 01-05-2008 3 Algorytmy wyszukujące:

- sortowanie przez wybór
- wyszukiwanie dominanty
- wyszukiwanie lidera
- wyszukiwanie binarne
- wyszukiwanie interpolacyjne
- kwadratowy pierwiastek całkowity
- k-ty największy element
- szybkie wyszukiwanie k-tego największego elementu
- wyszukiwanie mediany
- łańcuchy znakowe
- podstawowe pojęcia przy przetwarzaniu tekstów
- podstawowe operacje na łańcuchach znakowych
- naiwne wyszukiwanie wzorca w tekście.

Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym.

2. 02-05-2008 4
3. 03-05-2008 3
4. 04-05-2008 3
5. 06-05-2008 3
6. 07-05-2008 4
7. 08-05-2008 4
8. 09-05-2008 2
9. 09-05-2008 2
10. 10-05-2008 3
11. 12-05-2008 4
12. 13-05-2008 3
13. 15-05-2008 4
14. 16-05-2008 3
15. 17-05-2008 3
16. 18-05-2008 2
17. 19-05-2008 2
18. 20-05-2008 3
19. 21-05-2008 3
20. 24-05-2008 3
21. 25.05-2008 2
22. 26-05-2008 2
23. 28-05-2008 3
24. 29.05-2008 4
25. 30-05-2008 3
Razem: 75 Kumulacja: 2190
Lp. Data l.godz.

CZERWIEC 2008

1. 01-06-2008 3 Algorytmy wyszukujące:
- maksymalny prefikso-sufiks
- algorytm Morrisa-Pratta
- algorytm Knutha-Morrisa-Pratta
- algorytm Boyera-Moore'a

Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym.

2. 02-05-2005 3
3. 03-05-2008 4
4. 04-05-2008 3
5. 05-05-2008 4
6. 06-05-2008 3
7. 07-05-2008 4
8. 09-05-2008 5
9. 10-05-2008 4
10. 12-05-2008 2 Przebudowa szaty graficznej Serwisu Edukacyjnego - zmiana wyglądu wszystkich stron sekcji serwisu, przebudowa menu
11. 14-05-2008 2
12. 15-05-2008 3
13. 18-05-2008 4 Kompletna przebudowa modułu statystycznego Serwisu Edukacyjnego, napisanie nowych procedur obsługi zliczania wizyt w języku PHP, nowa szata graficzna modułu prezentacji danych statystycznych, włączenie do statystyki wszystkich artykułów opublikowanych w Serwisie Edukacyjnym, zmiana sposobu funkcjonowania poczty - dodanie możliwości wylogowywania się oraz zatrzymywania całego serwisu dla celów konserwacyjnych.
14. 19-05-2008 5
15. 20-05-2008 4
16. 25-05-2008 3
17. 26-05-2008 4
Razem: 60 Kumulacja: 2250
Lp. Data l.godz.

LIPIEC 2008

1. 02-07-2008 2 Kompletna przebudowa modułu statystycznego Serwisu Edukacyjnego, napisanie nowych procedur obsługi zliczania wizyt w języku PHP, nowa szata graficzna modułu prezentacji danych statystycznych, włączenie do statystyki wszystkich artykułów opublikowanych w Serwisie Edukacyjnym, zmiana sposobu funkcjonowania poczty - dodanie możliwości wylogowywania się oraz zatrzymywania całego serwisu dla celów konserwacyjnych.
2. 03-07-2008 2
3. 03-07-2008 3
4. 09-07-2007 4 Algorytmy wyszukujące:

- algorytm Karpa-Rabina
- zliczanie słów
- dzielenie na słowa
- wyszukiwanie najdłuższego słowa
- wyszukiwanie najdłuższego wspólnego podłańcucha
- wyszukiwanie najdłuższego wspólnego podciągu
- wyszukiwanie najkrótszego wspólnego nadłańcucha
- wyszukiwanie słów podwójnych.

Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym.

5. 10-07-2008 3
6. 11-07-2008 2
7. 12-07-2008 4
8. 13-07-2008 3
9. 15-07-2008 3
10. 16-07-2008 3
11. 17-07-2008 4
12. 18-07-2008 3
13. 19-07-2008 4
14. 20-07-2008 4
15. 21-07-2008 3
16. 22-07-2008 4
17. 29-07-2008 4
18. 30-07-2008 4
19. 31-07-2008 4
Razem: 65 Kumulacja: 2315
Lp. Data l.godz.

SIERPIEŃ 2008

1. 08-08-2008 3 Algorytmy wyszukujące:

- wyszukiwanie palindromów
- Master Mind - algorytm kodowania oraz rozwiązywania kodu
- szyfr Cezara
- szyfrowanie z pseudolosowym odstępem
- szyfr Enigmy + program symulatora Enigmy

Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym.

2. 09-08-2008 4
3. 10-08-2008 4
4. 11-08-2008 3
5. 12-08-2008 4
6. 13-08-2008 5
7. 14-08-2008 3
8. 17-08-2008 4
9. 20-08-2008 5
10. 21-08-2008 3
11. 22-08-2008 3
12. 25-08-2008 4
13. 26-08-2008 4
14. 27-08-2008 3 Przygotowanie szablonu nowego artykułu - Informatyka i TI w I-LO w Tarnowie
15. 28-08-2008 2 Zmiana szaty graficznej artykułu - Rozkład materiału z informatyki
16. 29-08-2008 3 Przygotowanie planu pracy koła informatycznego
17. 30-08-2008 2
Razem: 59 Kumulacja: 2374
Lp. Data l.godz.

WRZESIEŃ 2008

1. 05.09.2008 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- przygotowanie wprowadzenia dla klas I, II i III informatycznych
- przygotowanie wprowadzenia dla klas I nieinformatycznych

2. 06.09.2008 2
3. 08.09.2008 1
4. 10.09.2008 2 Informatyka i TI w I-LO - Koło informatyczne: - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Instalacja i obsługa środowiska programowania w języku C++

5. 11.09.2008 1
6. 12.09.2008 3 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Corel Draw - edytor grafiki wektorowej - klasy nieinformatyczne
- Wstęp do informatyki - klasa I informatyczna
- Powtórka z języka C++ - klasa III informatyczna

7. 13.09.2008 2
8. 14.09.2008 2
9. 15.09.2008 2 Informatyka i TI w I-LO - Koło informatyczne: - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Pierwsze programy w języku C++

10. 16.09.2008 1
11. 16.09.2008 1 Informatyka i TI w I-LO: - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Corel Draw - podstawowe operacje na obiektach graficznych - klasa I nieinformatyczna
- Pozycyjne systemy liczbowe - system binarny - klasa I informatyczna
- Zakres liczb w naturalnym kodzie binarnym - klasa I informatyczna
- Zmienne w języku C++ - klasa III informatyczna

12. 17.09.2008 2
13. 18.09.2008 2
14. 19.09.2008 2
15. 21.09.2008 1 Informatyka i TI w I-LO - Koło informatyczne: - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

Zmienne w języku C++

16. 22.09.2008 1
17. 23.09.2008 2 Przygotowanie materiałów na "Małopolską Noc Naukowców".
Opracowanie prezentacji multimedialnych - skład filmów oraz slajdów PowerPoint.
Zainstalowanie serwisu na laptopie, z którego będą prezentowane strony Koła Astronomicznego.
Instalacja stanowiska prezentacyjnego w Domu Kultury w Tarnowie-Mościcach.
Uczestnictwo w imprezie.
18. 24.09.2008 3
19. 25.09.2008 2
20. 26.09.2008 8
21. 27.09.2008 2 Informatyka i TI w I-LO: - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.
- instrukcja warunkowa i instrukcja wyboru - koło informatyczne
- instrukcje warunkowe w języku C++ - klasa III informatyczna
22. 28.09.2008 2
Razem: 46 Kumulacja: 2420
Lp. Data l.godz.

PAŹDZIERNIK 2008

1. 01.10.2008 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Corel Draw - wbudowane figury wektorowe - prostokąt, elipsa, wielokąt, spirala i krata - klasa I nieinformatyczna
- Wprowadzenie do języka C++ - kompilacja, kompilator - klasa I informatyczna
- Przygotowanie środowiska Dev-C++ do pracy - klasa I informatyczna
- Strumienie cin i cout - klasa III informatyczna

2. 02.10.2008 3
3. 03.10.2008 3
4. 04.10.2008 2
5. 06.10.2008 3
6. 07.10.2008 2 Informatyka i TI w I-LO  - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Pętle warunkowe i iteracyjne - koło informatyczne
- Instrukcje petli warunkowych while i do while - klasa III informatyczna

7. 08.10.2008 2
8. 09.10.2008 3 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Corel Draw - obiekty tekstowe, tekst ozdobny i akapitowy - I klasa I nieinformatyczna
- Wprowadzenie do języka C++, kompilacja, kompilator, IDE - klasa I informatyczna
- Przygotowanie środowiska Dev-C++ do pracy

9. 10.10.2008 2
10. 11.10.2008 2
11. 12.10.2008 2
12. 14.10.2008 1 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.
- Corel Draw - wypełnienia interaktywne tonalne - klasa I nieinformatyczna
- Corel Draw - wypełnienia interaktywne deseniowe, teksturowe i postscriptowe - klasa I nieinformatyczna
- Corel Draw - przezroczystość interaktywna - klasa I nieinformatyczna
- Corel Draw - interaktywne cieniowanie - klasa I nieinformatyczna
- Struktura programu w języku C++ - klasa I informatyczna
- Instrukcja pętli iteracyjnej for - klasa III informatyczna
13. 16.10.2008 2
14. 17.10.2008 2
15. 18.10.2008 2
16. 20.10.2008 2
17. 22.10.2008 1
18. 24.10.2008 2
19. 25.10.2008 2
20. 26.10.2008 2 Informatyka i TI w I-LO - koło informatyczne - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Gra - zgadywanka liczbowa
- Gra - zgadywanka liczbowa, inna wersja

21. 27.10.2008 3
Razem: 45 Kumulacja: 2465
Lp. Data l.godz.

LISTOPAD 2008

1. 2.11.2008 2 Informatyka i TI w I-LO - koło informatyczne - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Gra - bierki

2. 3.11.2008 1
3. 4.11.2008 2 Informatyka i TI w I-LO: - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.

- Corel Draw - krzywe Beziera - klasa I nieinformatyczna
- Liczby całkowite - kod U2 - klasa I informatyczna
- Tablice w języku C++ - klasa III informatyczna

4. 5.11.2008 2
5. 6.11.2008 3
6. 7.11.2008 3
7. 8.11.2008 3 Prace związane z przeniesieniem całości Serwisu Edukacyjnego na nowy serwer HTTP.
Zmiana struktury katalogów.
Przeróbka skryptów PHP.
Całkowita zmiana modułu statystyki odwiedzin serwisu.
Modyfikacja wszystkich stron WWW (ponad tysiąc) w celu przystosowania ich do nowej struktury serwisu.
Dodanie opcji przerwy technicznej.
Opracowanie nowego szablonu stron WWW - rezygnacja z ramek, które okazywały się kłopotliwe dla użytkowników.
8. 10.11.2008 3
9. 11.11.2008 4
10. 12.11.2008 4
11. 13.11.2008 4
12. 14.11.2008 3
13. 15.11.2008 3
14. 17.11.2008 2 Przeróbka strony głównej serwisu - nowa szata graficzna, zmiana układu strony
15. 18.11.2008 4 Zmiana szaty graficznej działów: Astronomii, Esperanta, Fizyki i Informatyki.
16. 19.11.2008 2 Likwidacja ramek i zastosowanie nowego szablonu w artykułach:

- Studnia potencjału grawitacyjnego - dział Astronomia
- Własności geometryczne figur Chladniego - dział Fizyka
- Kryształy jednoosiowe - dział Fizyka
- Krzywe algebraiczne i linie z nimi stowarzyszone - Dział Fizyka
- Algorytmy wyszukujące - dział Informatyka
- Mały leksykon struktur danych - dział Informatyka
- Algorytmy sortujące - dział Informatyka
- Całkowanie numeryczne - dział Informatyka
- Miejsca zerowe funkcji - dział Informatyka
- Binarne kodowanie liczb - dział Informatyka
- Mikroprocesor Intel 4004 - dział Informatyka
- Komputery Colossus - dział Informatyka
- Zadania z konkursów ACM - dział Informatyka
- Asembler dla Windows - dział Informatyka
- Maszyna Turinga - dział Informatyka
- Przykładowa Maszyna Cyfrowa II - dział Informatyka
- Przykładowa Maszyna Cyfrowa - dział Informatyka
- Proste gry logiczne - dział Informatyka

17. 20.11.2008 2
18. 21.11.2008 2
19. 22.11.2008 3
20. 23.11.2008 2
21. 24.11.2008 1
22. 25.11.2008 3
23. 26.11.2008 2
24. 27.11.2008 2
25. 28.11.2008 3
26. 29.11.2008 1
27. 30.11.2008 1
Razem: 67 Kumulacja: 2532
Lp. Data l.godz.

GRUDZIEŃ 2008

1. 1.12.2008 3 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.
- Biblioteka newconio - koło informatyczne
- Corel Draw - interaktywne narzędzia kształtowania - klasa I nieinformatyczna
- Zmienne całkowite w języku C++ - klasa I informatyczna
- Dynamiczne struktury danych - klasa III informatyczna
2. 2.12.2008 3
3. 3.12.2008 2
4. 4.12.2008 2
5. 5.12.2008 2
6. 6.12.2008 2
7. 8.12.2008 3 Dopracowywanie skryptów PHP statystyki serwisu
8. 9.12.2008 2 Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich publikacja w serwisie.
- Corel Draw - dopasowanie tekstu do ścieżki - klasa I nieinformatyczna
- Corel Draw - tematy projektów zaliczeniowych - klasa I nieinformatyczna
- Wprowadzenie do algorytmów - klasa I informatyczna
- Zastosowanie biblioteki newconio - gra Bombowiec - koło informatyczne
9. 11.12.2008 2
10. 12.12.2008 2
11. 15.12.2008 1
12. 17.12.2008 1
13. 18.12.2008 2
14. 19.12.2008 2 Założenie nowego działu - Retrocomputing, w którym docelowo znajdą się artykuły opisujące sprzęt informatyczny, na którym pracował w przeszłości Jerzy Wałaszek
15. 20.12.2008 4 Tłumaczenie z języka angielskiego książki - Programowanie w języku ZX81 Basic, publikacja w dziale Retrocomputing
16. 21.12.2008 4
17. 27.12.2008 4
18. 28.12.2008 4
Razem: 87 Kumulacja: 2579