Lp. Data l.godz.

STYCZEŃ 2006

1. 02-01-2006 3 Przebudowa systemu wysyłania wiadomości do administratora Serwisu Edukacyjnego. Utworzenie skryptów PHP oraz systemu odczytu poczty z autoryzacją dostępu.
2. 03-01-2006 5 Dalsza przebudowa skryptów PHP poczty administratora. Dodanie formatowania HTML przychodzących wiadomości oraz sterowania pocztą z poziomu przeglądarki internetowej.
3. 04-01-2006 4 Poprawa wszystkich stron serwisu - wymiana formy zaimka tą na tę. Publikacja nowej wersji serwisu.
4. 06-01-2006 5 Praca nad artykułem o algorytmach wyszukujących - opracowanie wstępu do rozdziału o przeszukiwaniu tekstów. Utworzenie przykładowych programów w języku Pascal, C++, Basic, Python oraz JavaScript. Opublikowanie artykułu w serwisie.
5. 07-01-2006 3 Dopracowanie skryptów PHP systemu poczty dla administratora serwisu. Publikacja nowej wersji serwisu.
6. 08-01-2006 5 Praca nad artykułem o algorytmach wyszukujących - opracowanie rozdziału o naiwnym algorytmie wyszukiwania wzorca w tekstach. Utworzenie listy kroków, schematu blokowego wraz z opisem i przykładowych programów w języku Pascal, C++, Basic, Python oraz JavaScript. Opublikowanie artykułu w serwisie.
7. 09-01-2006 5
8. 10-01-2006 3
9. 11-01-2006 3 Rozpoczęcie prac nad artykułem z zadaniami dla uczniów. Przygotowanie szablonu oraz wstępu.
10. 12-01-2006 4 Opracowanie listy zadań dla artykułu z zadaniami dla uczniów. Sprawdzenie rozwiązań. Przygotowanie artykułu do publikacji w serwisie edukacyjnym.
11. 14-01-2006 4 Poprawa rozdziału o naiwnym wyszukiwaniu wzorca w artykule o algorytmach wyszukujących. Przebudowa tekstu, listy kroków, schematu blokowego oraz wszystkich programów. Dodanie nowego zadania dla uczniów.
12. 15-01-2006 4 Praca nad rozdziałem o algorytmie KMP w artykule o algorytmach wyszukujących.
13. 16-01-2006 4 Praca nad rozdziałem MS Access w artykule o zadaniach z informatyki
14. 17-01-2006 2
15. 18-01-2006 2
16. 19-01-2006 2
17. 23-01-2006 4 Praca nad rozdziałem o wyszukiwaniu interpolacyjnym w artykule o algorytmach wyszukujących.
18. 24-01-2006 4
19. 25-01-2006 3 Praca nad rozdziałem o algorytmie KMP w artykule o algorytmach wyszukujących (opis algorytmu, przykłady, tabelki, schematy blokowe. listy kroków, przykładowe programy). Publikacja artykułu w serwisie edukacyjnym.
20. 27-01-2006 4
21. 28-01-2006 4
22. 29-01-2006 5
23. 30-01-2006 4
24. 31-01-2006 4
Razem: 90 Kumulacja: 623
Lp. Data l.godz.

LUTY 2006

1. 01-02-2006 3 Praca nad rozdziałem o algorytmie KMP w artykule o algorytmach wyszukujących (opis algorytmu, przykłady, tabelki, schematy blokowe. listy kroków, przykładowe programy).
2. 02-02-2006 2
3. 03-02-2006 4 Aktualizacja Graficznych Interfejsów Użytkownika - dodanie rozdziału o systemach Xerox Alto, Xerox Star 8010 i 6085 oraz Xerox GeneralView 2.1. Reorganizacja menu. Publikacja w serwisie.
4. 04-02-2006 5
5. 05-02-2006 3
6. 06-02-2006 4 Praca nad rozdziałem o algorytmie KMP w artykule o algorytmach wyszukujących (opis algorytmu, przykłady, tabelki, schematy blokowe. listy kroków, przykładowe programy). Publikacja artykułu w serwisie edukacyjnym.
7. 07-02-2006 5
8. 08-02-2006 3
9. 09-02-2006 3 Aktualizacja Graficznych Interfejsów Użytkownika - dodanie rozdziałów:
Apple Lisa Office System 1.0   Apple Lisa Office System 3.1
MacOS 1.1 MacOS 9.2.2
At Ease 2.0 At Ease for Workgroups 4.0
MacOS 10.3.4 Wine, aplikacje Windows działające bez Windows
Solaris 10 z Java Desktop Citrix Metaframe
Microsoft Terminal Server X11 - X Windowing System
VNC Telnet i Terminale Znakowe

 

Publikacja w serwisie.

10. 10-02-2006 4
11. 11-02-2006 3
12. 16-02-2006 3
13. 17-02-2006 2
14. 18-02-2006 4
15. 19-02-2006 3
16. 20-02-2006 5
17. 21-02-2006 3
18. 22-02-2006 4
19. 23-02-2006 2
20. 24-02-2006 3
21. 25-02-2006 4
22. 26-02-2006 3
Razem: 75 Kumulacja: 698
Lp. Data l.godz.

MARZEC 2006

1. 05-03-2006 2 Aktualizacja Graficznych Interfejsów Użytkownika - dodanie rozdziałów:
Aplikacje Klient/Serwer   Sieć Internet
GEM 1.1 GEM 2.0
Atari TOS 1.0 GEOS dla Commodore 64
GEOS dla Apple II Tandy Deskmate3.69
Breadbox Ensemble QNX z dyskietki
IBM OS/2 2.0 Windows 3.0 z rozszerzeniami multimedialnymi
ReactOS 0.2 ReactOS 0.2.9
Silicon Graphics IRIX eComstation Demo CD
PubTech File Organizer 2.11     PubTech File Organizer 3.10

 

Publikacja w serwisie.

2. 06-03-2006 2
3. 07-03-2006 1
4. 08-03-2006 2
5. 09-03-2006 3
6. 10-03-2006 2
7. 11-03-2006 4
8. 13-03-2006 4
9. 16-03-2006 3
10. 17-03-2006 3
11. 22-03-2006 4
12. 23-03-2006 2
13. 24-03-2006 3
14. 25-03-2006 4
15. 29-03-2006 3
16. 30-03-2006 2
Razem: 44 Kumulacja: 742
Lp. Data l.godz.

KWIECIEŃ 2006

1. 01-04-2006 3 Aktualizacja Graficznych Interfejsów Użytkownika - dodanie rozdziałów:
Packard Bell Navigator 1.1    Packard Bell Navigator 3.5
Calmira II Workplace Shell dla Windows

 

Publikacja w serwisie.

2. 02-04-2006 3
3. 03-04-2006 2
4. 04-04-2006 1
5. 05-04-2006 1
6. 06-04-2006 1
7. 07-04-2006 2 Dodanie do artykułów informacji o ilości odwiedzin.
8. 08-04-2006 2 Dodanie wielu tysięcy nowych terminów w słowniku polsko-esperancko-angielskim.

Modyfikacja programu generacji słownika.

Kompilacja słownika i uaktualnienie serwisu.

9. 09-04-2006 2
10. 10-04-2006 3
11. 11-04-2006 2
12. 14-04-2006 3
13. 15-04-2006 3
14. 18-04-2006 4
15. 19-04-2006 3
16. 22-04-2006 3
17. 23-04-2006 3
18. 26-04-2006 4
19. 27-04-2006 5
20. 28-04-2006 6
21. 29-04-2006 5
22. 30-04-2006 6
Razem: 67 Kumulacja: 809
Lp. Data l.godz.

MAJ 2006

1. 01-05-2006 6 Kontynuacja prac z kwietnia 2006.

Dodanie wielu tysięcy nowych terminów w słowniku polsko-esperancko-angielskim.

Modyfikacja programu generacji słownika.

Kompilacja słownika i uaktualnienie serwisu.

2. 02-05-2006 3
3. 03-05-2006 2
4. 04-05-2006 4
5. 05-05-2006 3
6. 09-05-2006 3
7. 10-05-2006 4
8. 11-05-2006 3
9. 12-05-2006 3
10. 13-05-2006 4
11. 14-05-2006 4
12. 16-05-2006 4
13. 17-05-2006 4
14. 20-05-2006 3 Poprawa programów w języku Pascal we wszystkich artykułach serwisu - usunięcie operatorów C- podobnych z kodów programów i zastąpienie ich konstrukcjami zgodnymi ze standardem ANSI.
15. 21-05-2006 2
16. 25-05-2006 4 Praca nad rozdziałem o algorytmie Knutha-Morrisa-Pratta w artykule o Algorytmach Wyszukujących. Opracowanie tekstu, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładowych programów w językach Pascal, C++, Basic, Python i JavaScript. Publikacja artykułu w Serwisie Edukacyjnym.
17. 26-05-2006 3
18. 27-05-2006 2
19. 28-05-2006 4 Praca nad rozdziałem o algorytmie Boyera-Moore'a i Boyera-Moore'a-Horsepoola w artykule o Algorytmach Wyszukujących. Opracowanie tekstu, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładowych programów w językach Pascal, C++, Basic, Python i JavaScript. Publikacja artykułu w Serwisie Edukacyjnym
20. 29-05-2006 3
21. 30-05-2006 4
22. 31-05-2006 4
Razem: 76 Kumulacja: 885
Lp. Data l.godz.

CZERWIEC 2006

1. 01-06-2006 2 Poprawa błędów w artykułach zgłoszonych przez czytelników. Testowanie programów opublikowanych w tych artykułach.
2. 02-06-2006 4 Przebudowa systemu poczty dla administratora - dodanie opcji odrzucania listów bez wprowadzonego adresu pocztowego nadawcy oraz bez tematu wiadomości.
3. 03-06-2006 2
4. 05-06-2006 2 Odpowiedzi na listy czytelników serwisu.
5. 06-06-2006 2 Przebudowa szaty graficznej strony głównej serwisu - zmiana układu hiperłączy oraz grafiki dla poszczególnych działów. Dzięki tej zmianie będzie możliwe dołączenie następnego działu - chemii - postulowanego przez kolegę M. Ilkowa. Publikacja zmian w serwisie.
6. 07-06-2006 1
7. 09-06-2006 2 Praca nad rozdziałem o algorytmie Boyera-Moore'a i Boyera-Moore'a-Horsepoola w artykule o Algorytmach Wyszukujących. Opracowanie tekstu, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładowych programów w językach Pascal, C++, Basic, Python i JavaScript. Publikacja artykułu w Serwisie Edukacyjnym
8. 10-06-2006 1
9. 12-06-2006 2
10. 14-06-2006 2
11. 19-06-2006 2 Dodanie opisów dla języków:
Borland Delphi 7.0 Personal Edition
Borland C++ 6.0 Builder Personal Edition
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
12. 20-06-2006 1
13. 22-06-2006 2 Zmiana procedur generowania statystyk odwiedzin serwisu.
14. 23-06-2006 2 Odpowiedzi na listy czytelników serwisu.
15. 25-06-2006 2 Poprawa błędów zauważonych przez czytelników serwisu w artykule o liczbach pierwszych.
Razem: 29 Kumulacja: 914
Lp. Data l.godz.

LIPIEC 2006

1. 02-07-2006 2 Przygotowanie rekonstrukcji artykułu o znajdowaniu miejsc zerowych funkcji. Artykuł zawiera kilka poważnych błędów, które muszą zostać usunięte.
2. 03-07-2006 3 Praca nad nowym wstępem dla artykułu o znajdowaniu miejsc zerowych funkcji. Opracowanie prezentacji Macromedia Flash obrazującej miejsce zerowe, opracowanie odpowiednich definicji i wzorów. Dodanie sekcji o porównywaniu liczb zmiennoprzecinkowych, opracowanie przykładowych programów w Delphi i C++ pokazujących róże pułapki przy stosowaniu liczb zmiennoprzecinkowych.
3. 04-07-2006 2
4. 05-07-2006 4
5. 06-07-2006 4 Praca nad rozdziałem o rozwiązywaniu równania liniowego z jedną niewiadomą. Przygotowanie opisów, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładów w Delphi, C++ Builder, Visual Basic, Python i JavaScript.
6. 07-07-2006 3
7. 08-07-2006 4 Praca nad rozdziałem o rozwiązywaniu układu 2 równań liniowych z dwoma niewiadomymi. Przygotowanie opisów algorytmu, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładów w Delphi, C++ Builder, Visual Basic, Python i JavaScript.
8. 09-07-2006 4
9. 10-07-2006 3
10. 11-07-2006 4 Praca nad rozdziałem o obliczaniu wyznacznika macierzy metodą rozwijania wg wiersza podaną przez Lagrange'a. Przygotowanie opisów algorytmu, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładów w Delphi, C++ Builder, Visual Basic, Python i JavaScript.
11. 12-07-2006 3
12. 13-07-2006 3
14. 14-07-2006 3 Praca nad rozdziałem o rozwiązywaniu układu n równań liniowych z n niewiadomymi za pomocą metody wyznacznikowej Cramera. Przygotowanie opisów algorytmu, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładów w Delphi, C++ Builder, Visual Basic, Python i JavaScript.
15. 15-07-2006 3
16. 16-07-2006 3
17. 17-07-2006 3 Praca nad rozdziałem o rozwiązywaniu układu n równań liniowych z n niewiadomymi przy pomocy eliminacji Gaussa. Przygotowanie opisów algorytmu, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładów w Delphi, C++ Builder, Visual Basic, Python i JavaScript.
18. 18-07-2006 4
19. 19-07-2006 3
20. 20-07-2006 4 Praca nad rozdziałem o rozwiązywaniu układu n równań liniowych z n niewiadomymi przy pomocy ulepszonej eliminacji Gaussa-Crouta. Przygotowanie opisów algorytmu, specyfikacji, listy kroków, schematu blokowego oraz przykładów w Delphi, C++ Builder, Visual Basic, Python i JavaScript.
21. 21-07-2006 4
22. 23-07-2006   Wyjazd na warsztaty informatyczne w Nowym Sączu organizowane przez Komitet Olimpiady Informatycznej dla nauczycieli, których uczniowie zakwalifikowali się do II etapu olimpiady. Warsztaty trwają od 23-07-2006 do 30-07-2006.
23. 31-07-2006   WAKACJE - wyjazd na wczasy!
Razem: 66 Kumulacja: 980
Lp. Data l.godz.

SIERPIEŃ 2006

1. 15-08-2006 3 Opracowywanie rozkładu materiału z technologii informacyjnej oraz z informatyki rozszerzonej.
Opracowanie planu poszczególnych lekcji.
Opracowanie kryteriów dla poszczególnych ocen.
Publikacja w Serwisie Edukacyjnym.
2. 16-08-2006 4
3. 17-08-2006 3
4. 20-08-2006 4
5. 21-08-2006 2
6. 23-08-2006 5 Przebudowa artykułu o wyszukiwaniu informacji. Publikacja nowej wersji.
7. 24-08-2006 3 Zmiana wszystkich przykładów programowych z FreeBasica na Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition w artykułach o całkowaniu numerycznym i miejscach zerowych funkcji.
8. 26-08-2006 3
Razem: 27 Kumulacja: 1007
Lp. Data l.godz.

WRZESIEŃ 2006

1. 01-09-2006 2 Opracowywanie rozkładu materiału z technologii informacyjnej oraz z informatyki rozszerzonej.
Opracowanie planu poszczególnych lekcji.
Opracowanie kryteriów dla poszczególnych ocen.
2. 02-09-2006 1
3. 03-09-2006 2
4. 06-09-2006 3 Przygotowanie szablonu dla nowego artykułu o strukturach danych. Opracowanie wstępu
5. 08-09-2006 4 Praca nad pierwszym rozdziałem artykułu o strukturach danych. Opracowanie podrozdziałów i przykładowych programów w językach Pascal oraz C++:
- liczba całkowita bez znaku
- liczba ze znakiem
- liczba rzeczywista
- znak
- wartość logiczna
- liczba pseudolosowa
6. 09-09-2006 3
7. 10-09-2006 3
8. 11-09-2006 4
9. 12-09-2006 2
10. 14-09-2006 3
11. 16-09-2006 2
12. 19-09-2006 2
13. 22-09-2006 1 Praca nad drugim rozdziałem artykułu o strukturach danych. Opracowanie podrozdziałów i przykładowych programów w językach Pascal oraz C++:
- wskazanie
- rekord
14. 23-09-2006 2
15. 24-09-2006 2
16. 25-09-2006 3
17. 26-09-2006 2 Utworzenie nowego szablonu artykułu w dziale Astronomia/Nauka na temat przykładowego rozwiązywania zadań astronomicznych. Opracowanie HTML rozwiązania zadania o wyznaczaniu procentowej fazy Księżyca na podstawie zdjęć teleskopowych wykonanych przez Koło Astronomiczne. Dodanie artykułu do modułu zliczania ilości odwiedzin. Publikacja artykułu w serwisie.
18. 27-09-2006 3
19. 28-09-2006 2
Razem: 46 Kumulacja: 1053
Lp. Data l.godz.

PAŹDZIERNIK 2006

1. 01-10-2006 2 Opracowanie działu chemii w serwisie. Przygotowanie funkcji statystyki odwiedzin. Przygotowanie logo oraz ikony dla działu chemii, założenie tablicy ogłoszeń, podział na poszczególne dyscypliny. Oprogramowanie w PHP stron indeksowych. Opracowanie HTML, PHP, JavaScript oraz publikacja w serwisie chemicznym artykułów:

- Szkolny etap konkursu wiedzy chemicznej 2006/2007
- Program nauczania chemii
- Komputerowe programy chemiczne

2. 02-10-2006 2
3. 04-10-2006 3
4. 05-10-2006 2
5. 07-10-2006 2
6. 08-10-2006 2
7. 09-10-2006 3 Przeszkolenie mgr M.Ilków w tworzeniu artykułów dla serwisu chemicznego:

- struktura serwisu
- wykorzystanie szablonów
- standardowy arkusz stylów dla stron serwisu
- nawigacja w serwisie
- instalacja licznika odwiedzin
- konfiguracja edytora FrontPage 2003
- publikacja w serwisie
- konfiguracja programu komunikacyjnego WinSCP

8. 12-10-2006 3
9. 16-10-2006 3
10. 19-10-2006 3
11. 30-10-2006 2
11. 10-10-2006 6 Opracowanie algorytmu MiniMax do gry w Kółko i Krzyżyk. Publikacja w serwisie. - materiały dla koła informatycznego
12. 14-10-2006 3 Opracowanie biblioteki procedur obsługi konsoli znakowej w Windows, opracowanie opisu wszystkich procedur i funkcji zawartych w tej bibliotece. Publikacja w serwisie. Opracowanie odpowiednich przykładów wykorzystania tej biblioteki - materiały dla koła informatycznego.
13. 15-10-2006 2
14. 17-10-2006 4
15. 21-10-2006 2 Rozbudowa biblioteki procedur obsługi konsoli znakowej o nowe funkcje. Opracowanie odpowiednich opisów procedur w dokumentacji biblioteki. Publikacja w serwisie.
16. 22-10-2006 2
17. 25-10-2006 2 Opracowanie HTML i publikacja wstępnej wersji artykułu "Studnia grawitacyjna" autorstwa mgr T. Sypka w dziale Nauki Astronomii.
18. 27-10-2006 2
Razem: 50 Kumulacja: 1103
Lp. Data l.godz.

LISTOPAD 2006

1. 02-11-2006 3 Przebudowa systemu statystyki zliczania odwiedzin w PHP - dany czytelnik jest w ciągu dnia zaliczany tylko jeden raz dla każdego artykułu i działu. Daje to prawdziwy obraz odwiedzalności naszego serwisu.
2. 04-11-2006 2
3. 05-11-2006 2 Dodanie modułu PHP blokowania "niegrzecznych" użytkowników serwisu, którzy piszą do administratora bardzo obraźliwe listy zupełnie bez powodu. Zablokowanie uniemożliwia takiemu delikwentowi przeglądania stron naszego serwisu.
4. 06-11-2006 1
5. 07-11-2006 2
6. 07-11-2006 4 Opracowanie materiałów dydaktycznych dla zajęć koła informatycznego:
- grafy i ich reprezentacje w komputerze
- podstawowy algorytm Dijkstry wyszukiwania najkrótszych ścieżek w grafach skierowanych i nieskierowanych

- kopiec i jego własności
- kolejka priorytetowa
- zastosowanie kolejek priorytetowych w algorytmie Dijkstry
- opracowanie odpowiednich przykładów w C++

7. 08-11-2006 2
8. 10-11-2006 3
9. 13-11-2006 2
10. 14-11-2006 4
11. 15-11-2006 2
12. 11-11-2006 4 Publikacja w serwisie artykułu o bitwie Polskich Legionistów pod Łowczówiem w 1914 roku. Umieszczenie galerii zdjęć.
13. 12-11-2006 3
14. 16-11-2006 2 Praca nad artykułem: Mały Leksykon Struktur Danych. Opracowanie podrozdziałów wraz z rysunkami, animacjami oraz przykładowymi programami w języku C++.

Rozdziały:
  Czym jest bit i po co jest on nam potrzebny.
  Kodowanie informacji za pomocą bitów
  Algebra Boole'a
  Kod Gray'a
  Minimalizacja funkcji logicznych
  Logika w C++
  Operacje bitowe w C++

15. 17-11-2006 3
16. 18-11-2006 2
17. 20-11-2006 3
18. 21-11-2006 2
19. 22-11-2006 2
20. 23-11-2006 4
21. 24-11-2006 5
22. 26-11-2006 3
23. 27-11-2006 3
24. 28-11-2006 2
25. 29-11-2006 4
Razem: 69 Kumulacja: 1172
Lp. Data l.godz.

GRUDZIEŃ 2006

1. 02-12-2006 2 Praca nad artykułem: Mały Leksykon Struktur Danych. Opracowanie podrozdziałów wraz z rysunkami, animacjami oraz przykładowymi programami w języku C++.

Rozdziały:
  Transmisja cyfrowa
  Kody detekcyjne EDC
  Kody korekcyjne ECC
  Bramki logiczne
  Cyfrowe układy scalone TTL i CMOS
  Zasilanie układów TTL i CMOS
  Układy kombinatoryczne z bramek cyfrowych:
    Projekt 01 Bramka sterowana OR - AND - EXOR - NAND
    Projekt 02 Czytnik klawiatury numerycznej
    Projekt 03 Transkoder kodu 8421 na kod Gray'a
    Projekt 04 Transkoder kodu Gray'a na kod 8421

2. 03-12-2006 2
3. 04-12-2006 3
4. 07-12-2006 3
5. 10-12-2006 4
6. 14-12-2006 3
7. 15-12-2006 3
8. 16-12-2006 4
9. 17-12-2006 4
10. 18-12-2006 3
11. 21-12-2006 5
12. 22-12-2006 6
13. 23-12-2006 6
14. 05-12-2005 4 Opracowanie materiałów dla koła informatycznego:
  gra Bombowiec w C++
  gra Pole Minowe w C++
15. 12-12-2006 2
16. 19-12-2006 3
17. 20-12-2006 4
Razem: 61 Kumulacja: 1233