Lp. Data l.godz.

CZERWIEC 2005

1. 20-06-2005 4 Dodanie do artykułu "Całkowanie Numeryczne" programów w języku Basic oraz Python. Publikacja nowej wersji w Serwisie Edukacyjnym I LO
2. 21-06-2005 3 Dodanie do artykułu "Miejsca Zerowe Funkcji" programów w języku Basic oraz Python. Publikacja nowej wersji artykułu w Serwisie Edukacyjnym I LO
3. 22-06-2005 6 Usuwanie zauważonych błędów w programach dodanych do artykułów "Całkowanie Numeryczne" oraz "Miejsca Zerowe Funkcji".
Zaprojektowanie statystyki odwiedzin Serwisu Edukacyjnego w języku php i publikacja na serwerze. Przystosowanie artykułów serwisu do współpracy z modułem zbierania statystyk odwiedzin.
4. 23-06-2005 5 Uruchomienie statystyki odwiedzin Serwisu Edukacyjnego I LO. Praca nad programami w języku Basic i Python dla artykułu "Liczby Pierwsze i Ich Zastosowania". Publikacja nowej wersji artykułu "Liczby Pierwsze" - usunięcie kilku zauważonych błędów w formatowaniu, dodanie opisu metod tworzenia liczb pseudolosowych w językach Basic oraz Python. Praca nad programami w języku Basic i Python dla artykułu "Kodowanie Liczb"
5. 24-06-2005 5
6. 27-06-2005 3
7. 28-06-2005 4
8. 29-06-2005 2
9. 30-06-2005 4
Razem: 36 Kumulacja: 36
Lp. Data l.godz.

LIPIEC 2005

1. 01-07-2005 4 Praca nad programami w języku Basic i Python dla artykułu "Kodowanie Liczb"
Dodanie sekcji o typach danych w języku Basic w artykule "Kodowanie Liczb".
Publikacja w Serwisie Edukacyjnym nowej wersji artykułu "Kodowanie Liczb"
2. 02-07-2005 3 Praca nad artykułem "Zadania z konkursów ACM"
3. 03-07-2005 3 Praca nad PMC II - tworzenie kodu symulatora w javascript. Testowanie PMC. Opracowanie wstępu. Praca nad rozdziałami dla PMC II:  wstęp, budowa, asembler, programowanie, zadania. Modyfikacja symulatora PMC II. Dodanie zadań do poszczególnych rozdziałów PMC II. Publikacja gotowego artykułu w Serwisie Edukacyjnym
4. 04-07-2005 4
5. 09-07-2005 6
6. 10-07-2005 8
7. 11-07-2005 3
8. 12-07-2005 3
9. 13-07-2005 3
10. 14-07-2005 4
11. 15-07-2005 5
12. 16-07-2005 3
13. 17-07-2005 2
14. 18-07-2005 5
15. 19-07-2005 6 Praca nad artykułem "Zadania z konkursów ACM"
16. 20-07-2005 4
Razem: 66 Kumulacja: 102
Lp. Data l.godz.

SIERPIEŃ 2005

1. 09-08-2005 1 Praca nad artykułem "Zadania z konkursów ACM". Poprawa błędów zgłoszonych przez czytelników w różnych artykułach. Dodanie nowego pakietu FreeBASIC 0.14 oraz edytora FBIDE. Uaktualnienie serwisu.
2. 10-08-2005 3
3. 14-08-2005 3
4. 15-08-2005 5
5. 16-08-2005 4
6. 17-08-2005 4
7. 18-08-2005 3
8. 19-08-2005 3
9. 20-08-2005 2
10. 25-08-2005 4
11. 26-08-2005 5 Praca nad rozkładem materiału z TI oraz informatyki dla klas I, II, III - utworzenie nowego artykułu, dodanie dla niego statystyk odwiedzin, modyfikacja modułu wyliczania statystyk odwiedzin (dodanie nazw działów w sekcji informatycznej).
12. 28-08-2005 5 Praca nad rozkładem materiału dla technologii informacyjnej oraz kryteriach oceniania z tego przedmiotu. Praca nad artykułem "Zadania z konkursów ACM".
Razem: 42 Kumulacja: 144
Lp. Data l.godz.

WRZESIEŃ 2005

1. 01-09-2005 3 Praca nad rozkładem materiału dla klas informatycznych.
Praca nad artykułem "Zadania z konkursów ACM".
Dodanie nowych haseł do słownika pol-ang-esp.
Uaktualnienie serwisu.
2. 02-09-2005 2
3. 03-09-2005 5
4. 04-09-2005 6
5. 05-09-2005 3 Praca nad tematami zajęć rozszerzających. Publikacja artykułu na serwerze.
6. 06-09-2005 3 Wprowadzenie odnośników do podręcznika w rozkładzie materiału, opracowanie tematyki zajęć uzupełniających, publikacja nowej wersji rozkładu materiału w serwisie edukacyjnym.
7. 07-09-2005 4 Uzupełnienie rozkładu zajęć. Poprawa artykułu o wyznaczaniu miejsc zerowych funkcji ciągłych - dodanie specyfikacji algorytmów i list kroków. Publikacja nowych wersji w serwisie.
8. 08-09-2005 4 Poprawa artykułu o liczbach pierwszych - opracowanie specyfikacji algorytmów oraz list kroków.
9. 12-09-2005 4
10. 13-09-2005 3
11. 14-09-2005 5 Zmiana systemu nawigacji stron w artykułach serwisu. Zmiana układu artykułu "Znajdowanie Miejsc Zerowych Funkcji". Publikacja nowej wersji artykułu.
12. 15-09-2005 3 Poprawa artykułu o liczbach pierwszych - reorganizacja rozdziałów, ulepszenie schematów blokowych.
Publikacja nowej wersji artykułu
13. 16-09-2005 3
14. 17-09-2005 7
15. 18-09-2005 6
16. 19-09-2005 3 Poprawa i reorganizacja artykułu o binarnym kodowaniu liczb. Dodanie specyfikacji problemu oraz listy kroków, dopracowanie schematów blokowych. Publikacja nowej wersji artykułu w serwisie.
17. 20-09-2005 4
18. 21-09-2005 5
19. 22-09-2005 5
20. 23-09-2005 6 Poprawa i reorganizacja artykułu o algorytmach sortujących. Dodanie specyfikacji problemu, zmiana list kroków, modyfikacja schematów blokowych. Publikacja artykułu w serwisie.
21. 24-09-2005 6
22. 25-09-2005 8 Modernizacja modułu statystycznego serwisu - dodanie licznika dzisiejszych, wczorajszych oraz maksymalnych odwiedzin artykułów.
Praca nad reorganizacją i rozbudową artykułu o algorytmach sortujących - dodanie specyfikacji problemu, zmiana list kroków oraz schematów blokowych.
23. 26-09-2005 1
24. 27-09-2005 2
25. 28-09-2005 2
26. 29-09-2005 3
27. 30-09-2005 4
Razem: 120 Kumulacja: 264
Lp. Data l.godz.

PAŹDZIERNIK 2005

1. 01-10-2005 6 Praca nad nową wersją artykułu o algorytmach sortujących - opracowanie opisu algorytmów, specyfikacji, list kroków, schematów blokowych i programów w językach Pascal, C++, Basic i Javascript. Opracowanie list zadań oraz problemów dla uczniów.
Poprawienie skryptu nawigacyjnego. Publikacja nowej wersji w serwisie edukacyjnym.
2. 02-10-2005 6
3. 03-10-2005 4
4. 04-10-2005 6 Większa reorganizacja struktury katalogów serwisu mająca na celu usprawnienie tworzenia nowych artykułów oraz usunięcie kilku niedogodności z arkuszami styli. Poprawa układu wszystkich artykułów serwisu.
5. 05-10-2005 4 Praca nad nową wersją artykułu o algorytmach sortujących - opracowanie opisu algorytmów, specyfikacji, list kroków, schematów blokowych i programów w językach Pascal, C++, Basic i Javascript. Opracowanie list zadań oraz problemów dla uczniów.
Zmiana stylistyki serwisu edukacyjnego.
Drobne poprawki w module statystycznym
6. 06-10-2005 3
7. 07-10-2005 3
8. 08-10-2005 6
9. 09-10-2005 4
10. 10-10-2005 3
11. 11-10-2005 2
12. 12-10-2005 3
13. 13-10-2005 2
14. 14-10-2005 5
15. 16-10-2005 5
16. 22-10-2005 2 Obróbka zdjęć z obserwacji tranzytu Wenus dla artykułu w dziale Astronomii
17. 23-10-2005 3 Poprawa artykułów "Algorytmy Sortujące" oraz "Liczby Pierwsze i Ich Zastosowania" - zmiana układu menu nawigacyjnego oraz reorganizacja hiperłączy
18. 24-10-2005 4 Poprawa artykułu "Całkowanie numeryczne" - zmiana układu menu oraz optymalizacja - zastąpienie kilkunastu rysunków wzorów ich odpowiednikami w HTML.
19. 29-10-2005 5 Praca nad nową wersją artykułu o algorytmach sortujących - opracowanie opisu algorytmów, specyfikacji, list kroków, schematów blokowych i programów w językach Pascal, C++, Basic i Javascript. Opracowanie list zadań oraz problemów dla uczniów.
Aktualizacja serwisu.
20. 30-10-2005 6
21. 31-10-2005 6
Razem: 88 Kumulacja: 352
Lp. Data l.godz.

LISTOPAD 2005

1. 01-11-2005 5 Praca nad nową wersją artykułu o algorytmach sortujących - opracowanie opisu algorytmów, specyfikacji, list kroków, schematów blokowych i programów w językach Pascal, C++, Basic i Javascript. Opracowanie list zadań oraz problemów dla uczniów.
Aktualizacja serwisu.
2. 02-11-2005 4
3. 03-11-2005 2
4. 04-11-2005 3
5. 07-11-2005 4
6. 08-11-2005 4
7. 09-11.2005 6
8. 10-11-2005 3
9. 13-11-2005 4 Praca nad nowymi zadaniami dla PMC II. Uaktualnienie serwisu.
10. 14-11-2005 4
11. 15-11-2005 5 Praca nad nową wersją artykułu o algorytmach sortujących - opracowanie opisu algorytmów, specyfikacji, list kroków, schematów blokowych i programów w językach Pascal, C++, Basic i Javascript. Opracowanie list zadań oraz problemów dla uczniów.
Opracowanie programu w języku Pascal do badania szybkości sortowania przez poszczególne algorytmy sortujące. Publikacja w serwisie ostatecznej wersji artykułu o algorytmach sortujących.
12. 16-11-2005 3
13. 17-11-2005 3
14. 19-11-2005 7
15. 20-11-2005 5 Przeróbka artykułów z HTML na PHP w celu zwiększenia elastyczności modyfikacji serwisu i scentralizowania zarządzania układem logicznym stron WWW. Uaktualnienie modułu statystycznego. Publikacja nowej wersji serwisu.
16. 21-11-2005 6
17. 22-11-2005 3 Praca nad nowym artykułem o algorytmach wyszukujących. Opracowanie specyfikacji, algorytmów, list kroków, schematów blokowych wraz z opisami, programów w języku Pascal, C++, Basic, Python oraz JavaScript, opracowanie zadań i problemów dla uczniów.
18. 23-11-2005 4
19. 24-11-2005 3
20. 25-11-2005 2
21. 27-11-2005 3
22. 28-11-2005 4
23. 29-11-2005 3
24. 30-11-2005 4
Razem: 94 Kumulacja: 446
Lp. Data l.godz.

GRUDZIEŃ 2005

1. 01-12-2005 3 Praca nad nowym artykułem o algorytmach wyszukujących. Opracowanie specyfikacji, algorytmów, list kroków, schematów blokowych wraz z opisami, programów w języku Pascal, C++, Basic, Python oraz JavaScript, opracowanie zadań i problemów dla uczniów.
2. 02-12-2005 4
3. 03-12-2005 2
4. 04-12-2005 5
5. 05-12-2005 5
6. 06-12-2005 3
7. 07-12-2005 3
8. 08-12-2005 2
9. 09-12-2005 4
10. 10-12-2005 4
11. 11-12-2005 6
12. 12-12-2005 3
13. 13-12-2005 3
14. 14-12-2005 2
15. 16-12-2005 4
16. 17-12-2005 5
17. 18-12-2005 3
18. 19-12-2005 2
19. 20-12-2005 3
20. 21-12-2005 3 Przeróbka skryptów php do nawigacji w serwisie mająca na celu ułatwienie centralnego sterowania zawartością stron WWW. Uaktualnienie artykułów. Publikacja nowej wersji serwisu edukacyjnego.
21. 28-12-2005 6 Poprawa artykułu o algorytmach sortujących, publikacja nowej wersji
22. 29-12-2005 6 Praca nad nowym artykułem o algorytmach wyszukujących. Opracowanie specyfikacji, algorytmów, list kroków, schematów blokowych wraz z opisami, programów w języku Pascal, C++, Basic, Python oraz JavaScript, opracowanie zadań i problemów dla uczniów.
23. 30-12-2005 6
Razem: 87 Kumulacja: 533