Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla klasy I

Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

SPIS TREŚCI

Kopiowanie komórek

Często w arkuszu wystąpi potrzeba wypełniania wielu komórek wartościami pobranymi z innych komórek arkusza. Z tego powodu musisz umieć wykonywać operację kopiowania. Wykonamy kilka prostych ćwiczeń.

Uruchom arkusz LibreOffice Calc.

Do komórki A1 wpisz liczbę 156:

Ustaw kursor na komórce A1:

Przyglądnij się kursorowi. Po prawej stronie u dołu znajduje się mały kwadracik:

Jest to "uchwyt kopiowania". Wskaż ten kwadracik kursorem myszki i przeciągnij go lewym przyciskiem myszki w dół, tak aby kursor objął komórki A1...A10. W trakcie przeciągania trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl.:

Zwolnij lewy przycisk myszki oraz klawisz Ctrl. Obszar objęty kursorem zostanie wypełniony liczbą 156:

Zwróć uwagę, iż teraz kursor obejmuje obszar komórek od A1 do A10. Ponownie przeciągnij uchwyt kopiowania na kolumny B, C i D z wciśniętym klawiszem Ctrl, po czym zwolnij lewy przycisk myszki i klawisz Ctrl:

Wypełniłeś liczbą 156 blok 40 komórek arkusza. Naciśnij klawisz Delete. Zawartość komórek objęta kursorem zostanie skasowana.

Wpisz do kolejnych komórek arkusza w kolumnie A 3 dowolne liczby:

Przeciągnij po tych liczbach kursorem myszki z wciśniętym lewym przyciskiem. W ten sposób zaznaczysz obszar komórek od A1 do A3:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl przeciągnij uchwyt kopiowania na kolumny B, C i D:

Często występuje sytuacja, gdy kolejne komórki w kolumnie lub w wierszu należy wypełnić wartościami tworzącymi pewien ciąg arytmetyczny , np. 1, 2, 3, 4, 5, ... Proste ciągi z przyrostem o stałą wartość w Libre Office Calc uzyskuje się bardzo łatwo. Procedura jest następująca:

Do pierwszej komórki wpisz pierwszy wyraz ciągu:

Do komórki poniżej (jeśli chcesz wypełnić komórki w kolumnie; obok, jeśli chcesz wypełniać komórki w wierszu) wpisz drugi wyraz ciągu i zaznacz obie komórki z wpisanymi liczbami przeciągając po nich kursorem myszki z wciśniętym lewym przyciskiem:

Teraz przeciągnij uchwyt kopiowania w dół, tak aby zaznaczenie objęło obszar komórek do A10:

Zwróć uwagę na małe okienko pod kursorem myszki. Pokazuje ono ostatni wyraz ciągu, który zostanie wpisany do ostatniej komórki w zaznaczanym obszarze. Zwolnij lewy przycisk myszki. Obszar zostanie wypełniony kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego:

Wyrazy ciągu nie muszą rosnąć. W komórkach B1 i B2 wpisz 10 i 9, zaznacz te komórki i przeciągnij w dół uchwyt kopiowania do komórki B10:

Wyrazy ciągu nie muszą być całkowite. Do komórki C1 wpisz 0,1, do C2 wpisz 0,2, zaznacz obie komórki i przeciągnij w dół uchwyt kopiowania do komórki C10:

A teraz mała ciekawostka. Wpisz do komórki D1 wyraz poniedziałek, do D2 wpisz wtorek, zaznacz obie komórki i przeciągnij uchwyt kopiowania do komórki D7:

W komórce E1 wpisz styczeń, w E2 luty, zaznacz obie komórki i przeciągnij uchwyt kopiowania do komórki E12. Dopasuj szerokość kolumny E:

 
Na początek:  podrozdziału   strony 

Kopiowanie formuł

Wypełnijmy komórki kolumny od A1 do A10 kolejnymi liczbami nieparzystymi. Do A1 wpisz 1, do A2 wpisz 3, zaznacz A1 i A2, po czym skopiuj komórki do A10:

Komórki od B1 do B10 wypełnij w podobny sposób kolejnymi liczbami od 0 do 9:

Do komórki C1 wpisz formułę:

Wciśnij klawisz Enter. Arkusz policzy sumę komórek A1 i B1 i wyświetli wynik 1. Ustaw kursor na komórkę C1 i przeciągnij uchwyt kopiowania w dół do komórki C10:

W kolumnie C otrzymasz sumę komórek z dwóch sąsiednich kolumn. Przyjrzyjmy się formułom w komórkach kolumny C. Naciśnij klawisze Ctrl + ` (w lewym górnym rogu klawiatury pod klawiszem ESC). Excel zmieni sposób wyświetlania komórek arkusza i w kolumnie C zobaczysz formuły, a nie ich wyniki:

Zwróć uwagę, że formuły w każdej komórce są nieco inne. Przy kopiowaniu formuł obowiązuje zasada zachowania położenia argumentów względem komórki z formułą. Popatrz na komórkę C1. Umieszczona w niej formuła zawiera adresy A1 i B1, czyli adresy komórek leżących w tym samym wierszu, lecz w sąsiednich kolumnach A i B. Gdy formułę skopiujemy do komórki A2, to adresy argumentów zostaną tak zmienione, aby w nowym miejscu formuły zachowane było takie samo położenie względem komórki z formułą. Zatem w C2 formuła zawiera adresy dwóch sąsiednich komórek leżących w tym samym wierszu w kolumnach A i B:

Naciśnij ponownie klawisze Ctrl+', aby wrócić do poprzedniego widoku. Zaznacz komórki od C1 do C10. Następnie przeciągnij uchwyt kopiowania w prawo na kolumny D i E:

Zmień widok na widok formuł (Ctrl + `):

Zauważ, iż w formułach skopiowanych do kolumny adresy kolumn A i B zmieniły się odpowiednio na kolumny B i C, aby zachować ten sam układ, jaki panował w formułach z kolumny C: wciąż jest to suma komórek z tego samego wiersza, lecz leżących w dwóch sąsiadujących kolumnach B i C.

Zapamiętaj:

Adresy komórek w kopiowanej formule podążają za formułą i w nowym położeniu tworzą ze sobą ten sam układ.

Adresy komórek w postaci: A5, C12, U77 są tzw. adresami względnymi. Przy kopiowaniu formuły wszystkie adresy względne zmieniają się odpowiednio. Jednakże czasem zależy nam, aby adres komórki się nie zmieniał przy kopiowaniu formuły.

Utwórz nowy arkusz. Do komórki A1 wpisz liczbę 5:

Komórki od B1 do B10 wypełnij kolejnymi liczbami 1, 2, 3...:

Kliknij myszką w komórkę C1, aby umieścić na niej kursor. Wpisz znak = i kliknij w komórkę A1. W C1 pojawi się:

Wciśnij klawisz F4. Adres A1 zmieni się na:

Wpisz znak + i kliknij komórkę B1:

Wciśnij klawisz Enter. Arkusz wyświetli wynik formuły, czyli sumę 5 + 1 = 6:

Skopiuj komórkę C1 na komórki C2...C10:

Przełącz się na widok formuł (Ctrl + `):

Komórka B1 była adresowana względnie, dlatego przy kopiowaniu jej adres został odpowiednio zmieniony. Komórka A1 została zaadresowana bezwzględnie – znak $ przy oznaczeniach kolumny i wiersza oznacza zablokowanie zmian kolumny i wiersza. Dlatego w kolejnych kopiach adres pozostał niezmienny.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Ćwiczenia

W małej firmie pracuje 10 osób (nazwiska i imiona możesz sobie wymyślić). Każda z nich posiada swoją stawkę godzinową (płacę brutto za 1 godzinę pracy w firmie) oraz ilość przepracowanych godzin. Wszystkie zatrudnione osoby płacą ten sam podatek dochodowy równy 23%.

Zaprojektuj arkusz kalkulacyjny, który dla wszystkich osób zatrudnionych w firmie obliczy:

  1. Pensje brutto.
  2. Kwotę płaconego podatku dochodowego.
  3. Pensję netto.

Gotowy arkusz zapisz na swoim dysku i wyślij go do oceny w załączniku listu do nauczyciela. W temacie listu umieść: swoje imię, nazwisko, klasę i kod AK2.


Utworzyć arkusz kalkulacyjny, który obliczy czasy spadku i prędkości końcowe ciał na czterech ciałach naszego układu słonecznego z zadanych wysokości. Wykorzystaj tabelkę:

Lp. h
[m]
Ziemia Księżyc Mars Jowisz
g[m/s2]=   g[m/s2]=   g[m/s2]=   g[m/s2]=  
t
[s]
Vk
[m/s]
t
[s]
Vk
[m/s]
t
[s]
Vk
[m/s]
t
[s]
Vk
[m/s]
1. 1                
2. 10                
3. 100                
4. 1000                
5. 10000                

Wzory są następujące:

t - czas spadku
h - wysokość spadku
g - przyspieszenie grawitacyjne
Vk - prędkość końcowa spadku

Gotowy arkusz zapisz na swoim dysku i wyślij go do oceny w załączniku listu do nauczyciela. W temacie listu umieść: swoje imię, nazwisko, klasę i kod AK3.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.