Artykuł zawiera treści przeprowadzonych lekcji oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów I LO w Tarnowie. Celem artykułu jest umożliwienie uczniowi powtarzanie materiału przerobionego na lekcjach oraz wykonywanie różnych ćwiczeń. Numery rozdziałów odpowiadają jednostkom tematycznym realizowanym w ramach lekcji - jedna lekcja może składać się z kilku takich jednostek lub jedna jednostka może obejmować kilka lekcji. Opisywane tematy nie obejmują lekcji, na których były wykonywane jedynie ćwiczenia (MS-Word, MS-Excel, MS-Access, tworzenie stron WWW w MS-Frontpage), lub lekcji dokładnie opisanych w podręczniku.

Technologia informacyjna - wszystkie klasy I

Informacje wstępne o BHP, rozkładzie materiału i kryteriach oceniania
Materiały dydaktyczne z roku 2008

Informatyka - klasa II

Informacje wstępne o BHP, rozkładzie materiału i kryteriach oceniania
Materiały dydaktyczne z roku 2008

Informatyka - klasa III

Informacje wstępne o BHP, rozkładzie materiału i kryteriach oceniania
Tematy ćwiczeń w programowaniu w języku C++
Dane do ćwiczeń z wyszukiwania informacji
Materiały dydaktyczne z roku 2010

Materiały pomocnicze i dydaktyczne

Rozkład materiału i kryteria ocen w formacie MS-Word 2003

Koło informatyczne 2011/2012

Zajęcia koła informatycznego w I LO będą się odbywały we wtorki w godzinach 1600 - 1800 w sali internetowej na parterze. W zajęciach mogą uczestniczyć również uczniowie z innych szkół średnich.  Z powodu ograniczonej liczby stanowisk komputerowych chętnych prosimy o kontakt z opiekunem koła informatycznego mgr Jerzym Wałaszkiem.

 

Lp. Temat
01 Wprowadzenie do grafów, reprezentacja grafów macierzą sąsiedztwa, macierzą incydencji i listami sąsiedztwa
Przykładowe grafy - dane dla programów
Rozwiązania zadań 1...5 - macierz sąsiedztwa
Rozwiązania zadań 6...8 - macierz incydencji
Rozwiązania zadań 9...11 - listy sąsiedztwa
02
03
04
05 Przechodzenie grafu - metody DFS i BFS
Zadanie domowe - metoda DFS dla macierzy sąsiedztwa i macierzy incydencji
Znajdowanie drogi w labiryncie metodą DFS - demonstracja wizualna z wykorzystaniem biblioteki newconio
Znajdowanie najkrótszej drogi w labiryncie metodą BFS - demonstracja wizualna z wykorzystaniem biblioteki newconio
Rozwiązanie zadań 12 ... 16 - DFS
Rozwiązanie zadań 17...20 - BFS
06
07
08
09
10 Grafika SDL - przekształcenia na płaszczyźnie
11 Grafika SDL - Wstęp do grafiki 3D
12 Grafika SDL - przekształcenia w 3D: przesunięcie, obrót, skalowanie
13 Grafika SDL - zasłanianie ścian
14 Grafika SDL / OpenGL - tworzenie prostych obiektów 3D i animowanie ich
15 Grafika SDL / OpenGL - tworzenie figur przestrzennych

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe