Klasa III - tematy ćwiczeń w programowaniu w języku C++

Wykorzystaj poniższy szablon programu w języku C++ do wypisania na ekranie monitora zadanej figury (proszę uzupełnić dane w komentarzu na początku programu) :

 

Code::Blocks
// Ćwiczenia w programowaniu w C++
// I LO w Tarnowie
// Klasa 3D
// Uczeń: imię i nazwisko ucznia
// Ćwiczenie nr: numer ćwiczenia
//------------------------------

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
 int i,j,n;
 
 cout << "Podaj rozmiar pola, n = "; cin >> n;
 
 cout << endl;
 
 for(i = 0; i < n; i++)
 {
   for(j = 0; j < n; j++)
    if(warunek) cout << "X";
    else    cout << ".";
   
   cout << endl;
 }
 
 cout << endl;
 
 return 0;
}

 

 

Ćwiczenie nr 1

XXXXX.....
.....XXXXX
.XXXX.....
.....XXXX.
..XXX.....
.....XXX..
...XX.....
.....XX...
....X.....
.....X....

 

Ćwiczenie nr 2

X....XXXXX
.X...X...X
..X..X...X
...X.X...X
....XXXXXX
X....XXXXX
X.....XXXX
X......XXX
X.......XX
X........X

 

Ćwiczenie nr 3

.XXXX.....
X.XXX.....
XX.XX.....
XXX.X.....
XXXX......
X........X
.X.......X
..X......X
...X.....X
....XXXXXX

 

Ćwiczenie nr 4

XXXXXXXXXX
X.......X.
X......X..
X.....X...
X....X....
....XXXXXX
...X.X...X
..X..X...X
.X...X...X
XXXXXXXXXX

 

Ćwiczenie nr 5

X.X....X.X
.X......X.
X.X....X.X
..........
....XX....
....XX....
..........
X.X....X.X
.X......X.
X.X....X.X

 

Ćwiczenie nr 6

XXXXXXXXXX
X........X
X........X
X........X
XXXXXXXXXX
....XX....
...X..X...
..X....X..
.X......X.
X........X

 

Ćwiczenie nr 7

....XXXXXX
....XX....
....XX....
....XX....
XXXXXX....
....XX....
...X..X...
..X....X..
.X......X.
XXXXXXXXXX

 

Ćwiczenie nr 8

....XX....
...X.X....
..X..X....
.X...X....
X....X....
X....X...X
X.....X.X.
X......X..
X.....X.X.
XXXXXX...X

 

Ćwiczenie nr 9

....XXXXXX
...X......
..X.......
.X........
XXXXXXXXXX
X........X
X.......X.
X......X..
X.....X...
XXXXXX....

 

Ćwiczenie nr 10

XXXXXXXXXX
X...X....X
X...X....X
X...X....X
XXXXX....X
....X...X.
...X...X..
..X...X...
.X...X....
X...X.....

 

Ćwiczenie nr 11

...XX....
....XX....
....XX....
....XX....
XXXXXXXXXX
X........X
.X......X.
..X....X..
...X..X...
....XX....

 

Ćwiczenie nr 12

XXXXXXXXXX
.X.......X
..X......X
...X.....X
....X....X
X....X....
XX....X...
X.X....X..
X..X....X.
XXXXXXXXXX

 

Ćwiczenie nr 13

.XXXXXXXXX
X.XXX....X
XX.XX....X
XXX.X....X
XXXX.....X
X....X....
X.....X...
X......X..
X.......X.
XXXXX....X

 

Ćwiczenie nr 14

X.X.X.....
.X.X......
X.X.X.....
.X.X......
X.X.X.....
.....XXXXX
.....X...X
.....X...X
.....X...X
.....XXXXX

 

Ćwiczenie nr 15

....XXXXXX
...X.X...X
..X..X...X
.X...X...X
XXXXXX...X
.....X...X
.....X...X
.....X...X
.....X...X
.....XXXXX

 

Ćwiczenie nr 16

XXXXXXXXXX
XXXXX....X
XXXXX....X
XXXXX....X
XXXXX....X
.XXXXX....
..XXXXX...
...XXXXX..
....XXXXX.
.....XXXXX

 

Ćwiczenie nr 17

X....XXXXX
.X...X...X
..X..X...X
...X.X...X
....XXXXXX
XXXXXX....
X...X.X...
X...X..X..
X...X...X.
XXXXX....X
 

Ćwiczenie nr 18

XXXXXX....
....X.X...
....X..X..
....X...X.
....X....X
X....X....
.X...X....
..X..X....
...X.X....
....XXXXXX

 

Ćwiczenie nr 19

X...XX....
.X..XX....
..X.XX....
...XXX....
....XXXXXX
....XXXXXX
...XXX....
..X.XX....
.X..XX....
X...XX....

 

Ćwiczenie nr 20

X.X.X.....
.X.X......
X.X.X.....
.X.X......
X.X.X.....
.....X.X.X
......X.X.
.....X.X.X
......X.X.
.....X.X.X

 

Ćwiczenie nr 21

X....XXXXX
........XX
.......X.X
......X..X
.....X...X
X...X.....
X..X......
X.X.......
XX........
XXXXX....X

 

Ćwiczenie nr 22

....XX....
...X..X...
..X....X..
.X......X.
X........X
XXXXXXXXXX
X..X..X..X
X.X....X.X
XX......XX
XXXXXXXXXX

 

Ćwiczenie nr 23

XXXXX.....
.XXXXX....
..XXXXX...
...XXXXX..
....XXXXX.
....XXXXX.
...XXXXX..
..XXXXX...
.XXXXX....
XXXXX.....

 

Ćwiczenie nr 24

X.XXXXXX.X
..........
X.X....X.X
X..X..X..X
X...XX...X
X...XX...X
X..X..X..X
X.X....X.X
..........
X.XXXXX.X

 

 

Twoim zadaniem w ćwiczeniu jest zaprojektowanie odpowiedniego warunku dla instrukcji if, która znajduje się w wewnętrznej pętli for. W warunku użyj znanych ci funkcji logicznych języka C++. Tekst działającego programu (plik main.cpp) zapisujesz na swoim dysku sieciowym we wskazanym przez nauczyciela katalogu. Programy testuj dla n=10. Dla wartości n > 10, program powinien rysować podobne figury, tylko odpowiednio większe.

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe