Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny25/45/85

Podsumowanie rejestrów

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Rejestry mikrokontrolerów ATtiny25/45/85

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0x3F SREG I T H S V N Z C
0x3E SPH SP9 SP8
0x3D SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
0x3C Zarezerwowane
0x3B GIMSK  – INT0 PCIE
0x3A GIFR INTF0 PCIF
0x39 TIMSK OCIE1A OCIE1B OCIE0A OCIE0B TOIE1 TOIE0
0x38 TIFR OCF1A OCF1B OCF0A OCF0B TOV1 TOV0
0x37 SPMCSR RSIG CTPB RFLB PGWRT PGERS SPMEN
0x36 Zarezerwowane
0x35 MCUCR BODS PUD SE SM1 SM0 BODSE ISC01 ISC00
0x34 MCUSR WDRF BORF EXTRF PORF
0x33 TCCR0B FOC0A FOC0B WGM02 CS02 CS01 CS00
0x32 TCNT0 Timer/licznik 0
0x31 OSCCAL Rejestr kalibracyjny oscylatora
0x30 TCCR1 CTC1 PWM1A COM1A1 COM1A0 CS13 CS12 CS11 CS10
0x2F TCNT1 Timer/licznik 1
0x2E OCR1A Rejestr A Output Compare timera/licznika 1
0x2D OCR1C Rejestr C Output Compare timera/licznika 1
0x2C GTCCR TSM PWM1B COM1B1 COM1B0 FOC1B FOC1A PSR1 PSR0
0x2B OCR1C Rejestr B Output Compare timera/licznika 1
0x2A TCCR0A COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 WGM01 WGM00
0x29 OCR0A Rejestr A Output Compare timera/licznika 0
0x28 OCR0B Rejestr B Output Compare timera/licznika 0
0x27 PLLCSR LSM PCKE PLLE PLOCK
0x26 CLKPR CLKPCE CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0
0x25 DT1A DT1AH3 DT1AH2 DT1AH1 DT1AH0 DT1AL3 DT1AL2 DT1AL1 DT1AL0
0x24 DT1B DT1BH3 DT1BH2 DT1BH1 DT1BH0 DT1BL3 DT1BL2 DT1BL1 DT1BL0
0x23 DTPS1 DTPS11 DTPS10
0x22 DWDR DWDR[7:0]
0x21 WDTCSR WDIF WDIE WDP3 WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x20 PRR PRTIM1 PRTIM0 PRUSI PRADC
0x1F EEARH EEAR8
0x1E EEARL EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0
0x1D EEDR Rejestr danych EEPROM
0x1C EECR EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE
0x1B Zarezerwowane
0x1A Zarezerwowane
0x19 Zarezerwowane
0x18 PORTB PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x17 DDRB DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
0x16 PINB PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x15 PCMSK PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0
0x14 DIDR0 ADC0D ADC2D ADC3D ADC1D AIN1D AIN0D
0x13 GPIOR2 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia 2
0x12 GPIOR1 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia 1
0x11 GPIOR0 Rejestr we/wy ogólnego przeznaczenia 0
0x10 USIBR Rejestr buforowy USI
0x0F USIDR Rejestr danych USI
0x0E USISR USISIF USIOIF USIPF USIDC USICNT3 USICNT2 USICNT1 USICNT0
0x0D USICR USISIE USIOIE USIWM1 USIWM0 USICS1 USICS0 USICLK USITC
0x0C Zarezerwowane
0x0B Zarezerwowane
0x0A Zarezerwowane
0x09 Zarezerwowane
0x08 ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIS1 ACIS0
0x07 ADMUX REFS1 REFS0 ADLAR REFS2 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
0x06 ADCSRA ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0
0x05 ADCH Górny bajt rejestru danych przetwornika A/C
0x04 ADCL Dolny bajt rejestru danych przetwornika A/C
0x03 ADCSRB BIN ACME IPR ADTS2 ADTS1 ADTS0
0x02 Zarezerwowane
0x01 Zarezerwowane
0x00 Zarezerwowane
Uwagi: 1. W celu zachowania kompatybilności z przyszłymi wersjami mikrokontrolera bity zarezerwowane powinny być zapisywane stanem zero przy dostępie. Zarezerwowane adresy we/wy nie powinny nigdy być używane do zapisu.
  2. Rejestry we/wy w zakresie adresów 0x00 ... 0x1F są bezpośrednio dostępne bitowo przy użyciu instrukcji SBI i CBI. W tych rejestrach wartość pojedynczych bitów można sprawdzać instrukcjami SBIS i SBIC.
  3. Niektóre znaczniki stanu są zerowane przez zapis do nich jedynki logicznej. Zwróć uwagę, iż w przeciwieństwie do większości innych mikrokontrolerów AVR instrukcje CBI i SBI działają tylko na wybranym bicie i z tego powodu mogą być stosowane do rejestrów zawierających takie znaczniki stanu. Instrukcje CBI i SBI działają tylko z rejestrami od 0x00 do 0x1F.
  4. Jeśli nazwa rejestru jest w kolorze czerwonym, to jego opis znajduje się na kilku różnych stronach instrukcji. W takim przypadku klikaj w nazwy bitów, aby przejść do ich opisu.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.