Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny25/45/85

Parametry elektryczne

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Parametry ekstremalne

UWAGA: Przeciążenie układu poza podane tutaj wartości ekstremalne może spowodować jego trwałe uszkodzenie. Również wystawienie układu przez dłuższy czas na podane tutaj warunki ekstremalne może wpłynąć na poprawność działania mikrokontrolera.
Temperatura pracy   -55°C do +125°C
Temperatura przechowywania   -65°C do +150°C
Napięcie względem masy na dowolnej  końcówce z wyjątkiem RESET   -0,5V do VCC+0,5V
Napięcie względem masy na końcówce RESET   -0,5V do +13,0V
Maksymalne napięcie pracy   6,0V
Prąd stały na końcówkę we/wy   40,0 mA
Prąd stały na końcówkach VCC i GND   200,0 mA

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry dla prądu stałego

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Max. Jednostka
VIL Napięcie wejściowe dla stanu 0 z wyjątkiem końcówek XTAL1 i RESET VCC = 1,8 - 2,4V
VCC = 2,4 - 5,5V
-0,5   0,2VCC(3)
0,3VCC(3)
V
VIH Napięcie wejściowe dla stanu 1 z wyjątkiem końcówek XTAL1 i RESET VCC = 1,8 - 2,4V
VCC = 2,4 - 5,5V
0,7VCC(2)
0,6VCC(2)
  VCC +0,5
VCC +0,5
V
V
VIL1 Napięcie wejściowe dla stanu 0 na końcówce XTAL1 z wybranym zegarem zewnętrznym VCC = 1,8V - 5,5V -0,5   0,1VCC(3) V
VIH1 Napięcie wejściowe dla stanu 1 na końcówce XTAL1 z wybranym zegarem zewnętrznym VCC = 1,8 - 2,4V
VCC = 2,4 - 5,5V
0,8VCC(2)
0,7VCC(2)
  VCC +0,5
VCC +0,5
V
V
VIL2 Napięcie wejściowe dla stanu 0 na końcówce RESET VCC = 1,8V - 5,5V -0,5   0,2VCC(3) V
VIH2 Napięcie wejściowe dla stanu 1 na końcówce RESET VCC = 1,8V - 5,5V 0,9VCC(2)   VCC +0,5 V
VIL3 Napięcie wejściowe dla stanu 0 na końcówce RESET jako końcówce we/wy VCC = 1,8 - 2,4V
VCC = 2,4 - 5,5V
-0,5
-0,5
  0,2VCC(3)
0,3VCC(3
V
V
VIH3 Napięcie wejściowe dla stanu 1 na końcówce RESET jako końcówce we/wy VCC = 1,8 - 2,4V
VCC = 2,4 - 5,5V
0,6VCC(2)
0,7VCC(2)
  VCC +0,5
VCC +0,5
V
V
VOL Napięcie wyjściowe dla stanu 0(4) z wyjątkiem końcówki RESET(6) IOL = 10 mA, VCC = 5V
IOL = 5 mA, VCC = 3V
    0,6
0,5
V
V
VOH Napięcie wyjściowe dla stanu 1(5) z wyjątkiem końcówki RESET(6) IOL = 10 mA, VCC = 5V
IOL = 5 mA, VCC = 3V
4,3
2,5
    V
IIL Wejściowy prąd upływu na końcówce we/wy VCC = 5,5V, końcówka w stanie 0
(wartość bezwzględna)
  < 0.05 1 μA
IIH Wejściowy prąd upływu na końcówce we/wy VCC = 5,5V, końcówka w stanie 1
(wartość bezwzględna)
  < 0.05 1 μA
RRST Opornik podciągający resetu VCC = 5,5V, wejście w stanie 0 30   60
RPU Opornik podciągający końcówki we/wy VCC = 5,5V, wejście w stanie 0 20   50
ICC Prąd zasilania(7) Aktywny 1MHz, VCC = 2V   0,3 0,55 mA
Aktywny 4MHz, VCC = 3V   1,5 2,5 mA
Aktywny 8MHz, VCC = 5V   5 8 mA
Bezczynny 1MHz, VCC = 2V   0,1 0,2 mA
Bezczynny 4MHz, VCC = 3V   0,35 0,6 mA
Bezczynny 8MHz, VCC = 5V   1,2 2 mA
Tryb wyłączenia(8) WDT aktywny VCC = 3V     10 μA
  WDT wyłączony VCC = 3V     2 μA
Uwagi: 1. Wartości typowe dla +25°C.
  2. “Min” oznacza najniższą wartość, dla której stan końcówki zostanie odczytany jako wysoki.
  3. “Max” oznacza najwyższą wartość, dla której stan końcówki zostanie odczytany jako niski.
  4. Chociaż każdy port we/wy może pochłaniać prąd większy niż w czasie testów (10 mA przy VCC = 5V, 5 mA przy VCC = 3V) w warunkach stanu ustalonego (nie przejściowego),  to jednak suma wszystkich prądów wejściowych w stanie niskim dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 60mA. Jeśli IOL wykracza poza warunki testowe, to VOL może przekroczyć specyfikację. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą w stanie pochłonąć większy prąd od podanego w warunkach testowych.
  5. Chociaż każdy port we/wy może oddawać prąd większy niż w warunkach testowych (10 mA przy VCC = 5V, 5 mA przy VCC = 3V) w stanie ustalonym (nie przejściowym),  to jednak suma wszystkich prądów wyjściowych w stanie wysokim dla wszystkich portów nie powinna przekraczać 60mA. Jeśli IOH wykracza poza warunki testowe, to VOH może przekroczyć specyfikację. Nie gwarantuje się, iż końcówki będą w stanie oddawać większy prąd od podanego w warunkach testowych.
  6. Końcówka RESET musi tolerować wyższe napięcia przy programowaniu mikrokontrolera i w efekcie posiada niższe parametry prądowe w porównaniu ze standardowymi końcówkami we/wy.
  7. Podane wartości odnoszą się do taktowania zegarem zewnętrznym przy pomocy metod opisanych w podrozdziale “Minimalizowanie poboru energii”. Ograniczenie poboru prądu jest włączone (PRR = 0xFF) i wyjścia nie są obciążane.
  8. BOD wyłączone.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Stopnie prędkości

Maksymalna częstotliwość działania mikrokontrolera zależy od napięcia zasilającego VCC. Jak pokazują poniższe rysunki, zależność maksymalnej częstotliwość w funkcji VCC jest liniowa w zakresach 1,8V < VCC < 2,7V oraz 2,7V < VCC < 4,5V.

Maksymalna częstotliwość pracy w funkcji VCC dla ATtiny24V/44V/84V
obrazek

Maksymalna częstotliwość pracy w funkcji VCC dla ATtiny24/44/84
obrazek


Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry zegarowe

Dokładność wewnętrznego, kalibrowanego oscylatora RC

Możliwa jest ręczna kalibracja wewnętrznego oscylatora, aby osiągnąć większą dokładność od standardowej kalibracji fabrycznej. Zwróć uwagę, że częstotliwość tego oscylatora zależy od temperatury i napięcia.

Dokładność kalibracji wewnętrznego oscylatora RC

Metoda kalibracji Częstotliwość
docelowa
VCC Temperatura Dokładność(1)
Kalibracja fabryczna 8MHz(2) 3V 25°C ±10%
Kalibracja użytkownika Ustalona częstotliwość
6...8 MHz
Ustalone napięcie:
1,8V...5,5V(3)
2,7V...5,5V(4)
Ustalona temperatura:
-40°C ... +85°C
±1%
Uwagi: 1. Dokładność częstotliwości oscylatora w punkcie kalibracji (ustalona temperatura i ustalone napięcie).
  2. Tylko ATtiny25/V: 6,4 MHz w trybie kompatybilności z ATtiny15
  3. Zakres napięć dla ATtiny25V/45V/85V.
  4. Zakres napięć dla ATtiny25/45/85.

Zegar zewnętrzny

Przebieg sygnału dla zegara zewnętrznego

obrazek

Parametry zegara zewnętrznego

Symbol Parametr VCC = 1,8 - 5,5V VCC = 2,7 - 5,5V VCC = 4,5 - 5,5V Jednostki
Min. Max. Min. Max. Min. Max.
1/tCLCL Częstotliwość  zegara 0 4 0 10 0 20 MHz
tCLCL Okres zegara 250   100   50   ns
tCHCX Czas stanu wysokiego 100   40   20   ns
tCLCX Czas stanu niskiego 100   40   20   ns
tCLCH Czas narastania   2,0   1,6   0,5 μs
tCHCL Czas opadania   2,0   1,6   0,5 μs
ΔtCLCL Zmiana okresu z cyklu na cykl   2   2   2 %

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry systemowe i resetu

Parametry resetu, wykrywania spadku napięcia zasilania i wewnętrznego napięcia odniesienia

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Max. Jednostki
VRST Napięcie progowe końcówki RESET   0,2 VCC   0,9VCC V
tRST Minimalna szerokość impulsu na końcówce RESET VCC = 3V     2,5 μs
VHYST Histereza detektora spadku napięcia zasilania     50   mV
tBOD Minimalna szerokość impulsu dla resetu przy spadku zasilania   2     μs
VBG Wewnętrzne napięcie odniesienia VCC = 5,5 V
TA = 25°C
1,0 1,1 1,2 V
tBG Czas włączania napięcia odniesienia VCC = 2,7 V
TA = 25°C
  40 70 μs
IBG Pobór prądu przez układ napięcia odniesienia VCC = 2,7 V
TA = 25°C
  15   μA

Zaimplementowano dwie wersje resetu przy włączaniu w sposób następujący:

Standardowy reset przy włączaniu zasilania

Ta implementacja resetu przy starcie istniała we wcześniejszych wersjach mikrokontrolera ATtiny25/45/85. Poniższa tabelka opisuje Parametry tego resetu i obowiązuje tylko w następujących mikrokontrolerach:

Uwaga: Oznaczenia wersji znajduje się na obudowach (obudowy 8P3 i 8S1: spód, obudowa 20M1: góra)

Parametry standardowego resetu przy włączaniu. TA = od -40 do +85°C

Symbol Parametr Min.(1) Typ.(1) Max.(1) Jednostka
VPOR Próg uwalniania resetu przy starcie(2) 0,7 1,0 1,4 V
VPOA Próg aktywacji resetu przy starcie(3) 0,05 0,09 1,3 V
SRON Nachylenie zbocza narastania napięcia 0,01   4,5 V/ms
Uwagi: 1. Wartości jedynie orientacyjne.
  2. Próg, gdy mikrokontroler jest zwalniany z resetu przy narastającym napięciu.
  3. Reset przy włączeniu nie zadziała, jeśli napięcie zasilania nie spadło poniżej VPOA.

Rozszerzony reset przy włączeniu zasilania

Ta implementacja resetu przy starcie istnieje w nowszych wersjach mikrokontrolera ATtiny25/45/85. Poniższa tabelka opisuje Parametry tego resetu i obowiązuje tylko w następujących mikrokontrolerach:

Parametry rozszerzonego resetu przy włączaniu. TA = od -40 do +85°C

Symbol Parametr Min.(1) Typ.(1) Max.(1) Jednostka
VPOR Próg uwalniania resetu przy starcie(2) 1,1 1,4 1,6 V
VPOA Próg aktywacji resetu przy starcie(3) 0,6 1,3 1,6 V
SRON Nachylenie zbocza narastania napięcia 0,01     V/ms
Uwagi: 1. Wartości jedynie orientacyjne.
  2. Próg, gdy mikrokontroler jest zwalniany z resetu przy narastającym napięciu.
  3. Reset przy włączeniu nie zadziała, jeśli napięcie zasilania nie spadło poniżej VPOA.

Wykrywanie spadku napięcia zasilania (ang. Brown-Out Detection, BOD)

VBOD w funkcji kodowania bitów bezpiecznikowych BODLEVEL

BODLEVEL[2:0] Min.(1) Typ.(1) Maks.(1) Jednostki
111 Moduł BOD wyłączony
110 1,7 1,8 2,0 V
101 2,5 2,7 2,9
100 4,1 4,3 4,5
0XX Zarezerwowane
Uwaga: 1. VBOT może być poniżej nominalnego minimalnego napięcia zasilania w niektórych mikrokontrolerach.
Jeśli występuje taki przypadek, to mikrokontroler jest testowany w dół do VCC = VBOT podczas testu produkcyjnego. Zapewnia to wystąpienie resetu przy spadku zasilania przed spadkiem VCC do poziomu, przy którym nie można już zagwarantować poprawnego działania mikrokontrolera.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry komparatora analogowego

Parametry komparatora analogowego, TA = -40°C do +85°C

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Maks. Jednostki
VAIO Wejściowe napięcie niezrównoważenia VCC = 5V, VIN = VCC / 2   <10 40 mV
ILAC Wejściowy prąd upływu VCC = 5V, VIN = VCC / 2 -50   50 nA
tAPD Opóźnienie propagacji analogowej
(od nasycenia do lekkiego przesterowania)
VCC = 2,7V   750   ns
VCC = 4,0V   500  
Opóźnienie propagacji analogowej
(zmiana o dużą wartość)
VCC = 2,7V   100  
VCC = 4,0V   75  
tDPD Opóźnienie propagacji cyfrowej VCC = 1,8V - 5,5V   1 2 CLK
Uwaga:   Wszystkie dane oparte są na wynikach symulacji i nie testuje się ich w produkcji.

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry przetwornika analogowo-cyfrowego

Parametry przetwornika A/C, kanały nieróżnicowe, TA = -40°C do +85°C

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Maks. Jednostki
  Rozdzielczość       10 Bity
  Dokładność bezwzględna (łącznie ze wszystkimi błędami przetwarzania) VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  2   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 1MHz
  3   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
Tryb zmniejszania szumów
  1,5   LSB
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 1MHz
Tryb zmniejszania szumów
  2,5   LSB
  Nieliniowość całkowa (INL, po kalibracji wzmocnienia i niezrównoważenia) VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  1   LSB
  Nieliniowość różniczkowa
(DNL)
VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  0,5   LSB
  Błąd wzmocnienia VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  2,5   LSB
  Błąd niezrównoważenia VREF = 4V, VCC = 4V,
Zegar przetwornika = 200 kHz
  1,5   LSB
  Czas przetwarzania Tryb pracy ciągłej 14   280 μs
  Częstotliwość zegarowa   50   1000 kHz
VIN Napięcie wejściowe   GND   VREF V
  Szerokość pasma     38,4   kHz
AREF Zewnętrzne napięcie odniesienia   2,0   VCC V
VINT Wewnętrzne napięcie odniesienia   1,0 1,1 1,2 V
RREF Oporność wejścia odniesienia     32  
RAIN Oporność wejścia analogowego     100  
  Wynik przetwarzania   0   1023 LSB

Parametry przetwornika A/C, kanały różnicowe, TA = -40°C do +85°C

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Maks. Jednostki
  Rozdzielczość Wzmocnienie = 1 x     10 Bity
Wzmocnienie = 20 x     10
  Dokładność bezwzględna (łącznie ze wszystkimi błędami przetwarzania) Wzmocnienie = 1 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  10,0   LSB
Wzmocnienie = 20 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  20,0   LSB
  Nieliniowość całkowa (INL, po kalibracji wzmocnienia i niezrównoważenia) Wzmocnienie = 1 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  4,0   LSB
Wzmocnienie = 20 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  10,0   LSB
  Błąd wzmocnienia Wzmocnienie = 1 x   10,0   LSB
Wzmocnienie = 20 x   15,0   LSB
  Błąd niezrównoważenia Wzmocnienie = 1 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  3,0   LSB
Wzmocnienie = 20 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  4,0   LSB
  Czas przetwarzania Tryb pracy ciągłej 70   280 μs
  Częstotliwość zegarowa   50   200 kHz
VIN Napięcie wejściowe   GND   VCC V
VDIFF Wejściowe napięcie różnicowe       VREF/Wzmocnienie V
  Szerokość pasma     4   kHz
AREF Zewnętrzne napięcie odniesienia   2,0   VCC-1,0 V
VINT Wewnętrzne napięcie odniesienia   1,0 1,1 1,2 V
RREF Oporność wejścia odniesienia     32  
RAIN Oporność wejścia analogowego     100  
  Wynik przetwarzania   0   1023 LSB

Parametry przetwornika A/C, kanały różnicowe, tryb bipolarny, TA = -40°C do +85°C

Symbol Parametr Warunki Min. Typ. Maks. Jednostki
  Rozdzielczość Wzmocnienie = 1 x     10 Bity
Wzmocnienie = 20 x     10
  Dokładność bezwzględna (łącznie ze wszystkimi błędami przetwarzania) Wzmocnienie = 1 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  8,0   LSB
Wzmocnienie = 20 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  8,0   LSB
  Nieliniowość całkowa (INL, po kalibracji wzmocnienia i niezrównoważenia) Wzmocnienie = 1 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  4,0   LSB
Wzmocnienie = 20 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  5,0   LSB
  Błąd wzmocnienia Wzmocnienie = 1 x   4,0   LSB
Wzmocnienie = 20 x   5,0   LSB
  Błąd niezrównoważenia Wzmocnienie = 1 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  3,0   LSB
Wzmocnienie = 20 x
VREF = 4V, VCC = 5V,
Zegar przetwornika = 50...200 kHz
  4,0   LSB
  Czas przetwarzania Tryb pracy ciągłej 70   280 μs
  Częstotliwość zegarowa   50   200 kHz
VIN Napięcie wejściowe   GND   VCC V
VDIFF Wejściowe napięcie różnicowe       VREF/Wzmocnienie V
  Szerokość pasma     4   kHz
AREF Zewnętrzne napięcie odniesienia   2,0   VCC-1,0 V
VINT Wewnętrzne napięcie odniesienia   1,0 1,1 1,2 V
RREF Oporność wejścia odniesienia     32  
RAIN Oporność wejścia analogowego     100  
  Wynik przetwarzania   -512   511 LSB

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry programowania szeregowego

Czasy w programowaniu szeregowym

Przebiegi sygnałów w programowaniu szeregowym
obrazek

Parametry programowania szeregowego, TA = -40°C do +85°C, VCC = 1,8 - 5,5V (o ile nie podano inaczej)

Symbol Parametr Min. Typ. Maks. Jednostki
1/tCLCL Częstotliwość oscylatora (VCC = 1,8 - 5,5 V) 0   4 MHz
tCLCL Okres oscylatora (VCC = 1,8 - 5,5 V) 250     ns
1/tCLCL Częstotliwość oscylatora (VCC = 2,7 - 5,5 V) 0   10 MHz
tCLCL Okres oscylatora (VCC = 2,7 - 5,5 V) 100     ns
1/tCLCL Częstotliwość oscylatora (VCC = 4,5 - 5,5 V) 0   20 MHz
tCLCL Okres oscylatora (VCC = 4,5 - 5,5 V) 50     ns
tSHSL Szerokość impulsu 1 SCK 2 tCLCL (1)     ns
tSLSH Szerokość impulsu 0 SCK 2 tCLCL (1)     ns
tOVSH Ustalanie MOSI przy SCK 1 tCLCL     ns
tSHOX Utrzymywanie MOSI po SCK 1 2 tCLCL     ns
tSLIV Ustalenie MISO przy SCK 0     100 ns
Uwaga: 1. 2 tCLCL dla fck < 12 MHz, 3 tCLCL dla fck >= 12 MHz

Na początek:  podrozdziału   strony 

Parametry wysokonapięciowego programowania szeregowego

Czasy w wysokonapięciowym programowaniu szeregowym
obrazek

Parametry wysokonapięciowego programowania szeregowego, TA = 25°C, VCC = 5.0V (o ile nie podano inaczej)

Symbol Parametr Min. Typ. Maks. Jednostki
tSHSL SCI (PB3) Szerokość impulsu 1 125     ns
tSLSH SCI (PB3) Szerokość impulsu 0 125     ns
tIVSH Ważność SDI (PB0) i SII (PB1) do stanu 1 na SCI(PB3) 50     ns
tSHIX Utrzymanie SDI (PB0) i SII (PB1) po stanie 1 na SCI(PB3) 50     ns
tSHOV Stan 1 SCI(PB3) ważny dla SDO(PB2)   16   ns
tWLWH_PFB Oczekiwanie po instr.3 przy zapisie bitów bezpiecznikowych   2,5   ms

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.