Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny24/44/84

Podsumowanie rejestrów

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Rejestry mikrokontrolerów ATtiny24/44/84

Adres Nazwa Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
0x3F (0x5F) SREG I T H S V N Z C
0x3E (0x5E) SPH SP9 SP8
0x3D (0x5D) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0
0x3C (0x5C) OCR0B Rejestr B Output Compare Timera/Licznika 0
0x3B (0x5B) GIMSK INT0 PCIE1 PCIE0
0x3A (0x5A) GIFR INTF0 PCIF1 PCIF0
0x39 (0x59) TIMSK0 OCIE0B OCIE0A TOIE0
0x38 (0x58) TIFR0 OCF0B OCF0A TOV0
0x37 (0x57) SPMCSR RSIG CTPB RFLB PGWRT PGERS SPMEN
0x36 (0x56) OCR0A Rejestr A Output Compare Timera/licznika 0
0x35 (0x55) MCUCR BODS PUD SE SM1 SM0 BODSE ISC01 ISC00
0x34 (0x54) MCUSR WDRF BORF EXTRF PORF
0x33 (0x53) TCCR0B FOC0A FOC0B WGM02 CS02 CS01 CS00
0x32 (0x52) TCNT0 Timer/licznik 0
0x31 (0x51) OSCCAL CAL7 CAL6 CAL5 CAL4 CAL3 CAL2 CAL1 CAL0
0x30 (0x50) TCCR0A COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 WGM01 WGM00
0x2F (0x4F) TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 WGM11 WGM10
0x2E (0x4E) TCCR1B ICNC1 ICES1 WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10
0x2D (0x4D) TCNT1H Timer/licznik 1 – starszy bajt
0x2C (0x4C) TCNT1L Timer/licznik 1 – młodszy bajt
0x2B (0x4B) OCR1AH Timer/licznik 1 – starszy bajt rejestru A Output Compare
0x2A (0x4A) OCR1AL Timer/licznik 1 – młodszy bajt rejestru A Output Compare
0x29 (0x49) OCR1BH Timer/licznik 1 – starszy bajt rejestru B Output Compare
0x28 (0x48) OCR1BL Timer/licznik 1 – młodszy bajt rejestru B Output Compare
0x27 (0x47) DWDR DWDR[7:0]
0x26 (0x46) CLKPR CLKPCE CLKPS3 CLKPS2 CLKPS1 CLKPS0
0x25 (0x45) ICR1H Timer/licznik 1 – starszy bajt rejestru Input Capture
0x24 (0x44) ICR1L Timer/licznik 1 – młodszy bajt rejestru Input Capture
0x23 (0x43) GTCCR TSM PSR10
0x22 (0x42) TCCR1C FOC1A FOC1B
0x21 (0x41) WDTCSR WDIF WDIE WDP3 WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
0x20 (0x40) PCMSK1 PCINT11 PCINT10 PCINT9 PCINT8
0x1F (0x3F) EEARH EEAR8
0x1E (0x3E) EEARL EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0
0x1D (0x3D) EEDR Rejestr danych EEPROM
0x1C (0x3C) EECR EEPM1 EEPM0 EERIE EEMPE EEPE EERE
0x1B (0x3B) PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0
0x1A (0x3A) DDRA DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0
0x19 (0x39) PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0
0x18 (0x38) PORTB PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0
0x17 (0x37) DDRB DDB3 DDB2 DDB1 DDB0
0x16 (0x36) PINB PINB3 PINB2 PINB1 PINB0
0x15 (0x35) GPIOR2 Rejestr we/wy nr 2 ogólnego przeznaczenia
0x14 (0x34) GPIOR1 Rejestr we/wy nr 1 ogólnego przeznaczenia
0x13 (0x33) GPIOR0 Rejestr we/wy nr 0 ogólnego przeznaczenia
0x12 (0x32) PCMSK0 PCINT7 PCINT6 PCINT5 PCINT4 PCINT3 PCINT2 PCINT1 PCINT0
0x11 (0x31) Zarezerwowane
0x10 (0x30) USIBR Rejestr bufora USI
0x0F (0x2F) USIDR Rejestr danych USI
0x0E (0x2E) USISR USISIF USIOIF USIPF USIDC USICNT3 USICNT2 USICNT1 USICNT0
0x0D (0x2D) USICR USISIE USIOIE USIWM1 USIWM0 USICS1 USICS0 USICLK USITC
0x0C (0x2C) TIMSK1 ICIE1 OCIE1B OCIE1A TOIE1
0x0B (0x2B) TIFR1 ICF1 OCF1B OCF1A TOV1
0x0A (0x2A) Zarezerwowane
0x09 (0x29) Zarezerwowane
0x08 (0x28) ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0
0x07 (0x27) ADMUX REFS1 REFS0 MUX5 MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0
0x06 (0x26) ADCSRA ADEN ADPS0 ADPS1 ADPS2 ADIE ADIF ADATE ADSC
0x05 (0x25) ADCH Starszy bajt rejestru danych przetwornika A/C
0x04 (0x24) ADCL Młodszy bajt rejestru danych przetwornika A/C
0x03 (0x23) ADCSRB BIN ACME ADLAR ADTS2 ADTS1 ADTS0
0x02 (0x22) Zarezerwowane
0x01 (0x21) DIDR0 ADC7D ADC6D ADC5D ADC4D ADC3D ADC2D ADC1D ADC0D
0x00 (0x20) PRR PRTIM1 PRTIM0 PRUSI PRADC
Uwagi: 1. W celu zachowania kompatybilności z przyszłymi wersjami mikrokontrolera bity zarezerwowane powinny być zapisywane stanem zero przy dostępie. Zarezerwowane adresy we/wy nie powinny nigdy być używane do zapisu.
  2. Rejestry we/wy w zakresie adresów 0x00 ... 0x1F są bezpośrednio dostępne bitowo przy użyciu instrukcji SBI i CBI. W tych rejestrach wartość pojedynczych bitów można sprawdzać instrukcjami SBIS i SBIC.
  3. Niektóre znaczniki stanu są zerowane przez zapis do nich jedynki logicznej. Zwróć uwagę, iż w przeciwieństwie do większości innych mikrokontrolerów AVR instrukcje CBI i SBI działają tylko na wybranym bicie i z tego powodu mogą być stosowane do rejestrów zawierających takie znaczniki stanu. Instrukcje CBI i SBI działają tylko z rejestrami od 0x00 do 0x1F.
  4. Gdy są używane specjalizowane rozkazy we/wy IN i OUT, należy używać w nich adresów 0x00 - 0x3F. Gdy rejestry we/wy są adresowane jako przestrzeń danych za pomocą instrukcji LD i ST , to do ich adresu należy dodać 0x20
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.