Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

W naszym serwisie jest nowszy artykuł o obliczaniu pierwiastków funkcji: "Metody numeryczne".

Układ równań z dwoma niewiadomymi

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

Algorytm

Układ równań liniowych z dwoma niewiadomymi ma następującą postać:

Wyrazy a, b, c, ..., f nazywamy współczynnikami (ang. coefficients), a x i y nazywamy niewiadomymi (ang. variables). Rozwiązaniem takiego układu równań są takie wartości x i y, dla których równanie jest prawdziwe (spełnione).

Przykład:

Rozwiązaniem dla poniższego układu równań:

są dwie liczby: x = 1 oraz y = 2, ponieważ:

Układ równań z dwoma niewiadomymi możemy rozwiązać analitycznie. Oto jeden ze sposobów (nie jedyny i nie najlepszy!). Z pierwszego równania wyznaczamy niewiadomą y:

Wyliczonym wyrażeniem zastępujemy niewiadomą y w drugim równaniu i wyliczamy niewiadomą x:

Otrzymany wzór pozwala wyliczyć niewiadomą x. Wyrażenie to wstawiamy w miejsce x w równaniu pierwszym i wyliczamy y:

Otrzymaliśmy wzory, które pozwalają obliczyć wartość niewiadomych dla danego układu równań liniowych:

i

Warunkiem istnienia jednoznacznego rozwiązania układu równań jest niezerowy mianownik w obu wyznaczonych ułamkach. Zatem wyrażenie db - ea musi być różne od zera. Z uwagi na błędy zaokrągleń warunek ten zastąpimy przez:

Jeśli warunek powyższy będzie prawdziwy, to układ równań nie będzie posiadał jednoznacznego rozwiązania (o takich równaniach mówimy, iż są sprzeczne lub liniowo zależne). W przeciwnym razie rozwiązanie takie istnieje i wyliczamy je zgodnie z podanymi wzorami.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Opis algorytmu

Specyfikacja problemu

Dane wejściowe

a,b,c,d,e,f – współczynniki układu równań, a,b,c,d,e,f R

Dane wyjściowe

x,y – wartości niewiadomych, x,y R lub informacja, iż układ równań nie posiada rozwiązania.

Zmienne pomocnicze

ε – dokładność porównania z zerem, ε R,  ε = 0.0000000001
m – mianownik wspólnego wyrażenia we wzorach na x i y. m R

Lista kroków

K01: Czytaj a,b,c,d,e,f
K02: mdb - ea
K03: Jeśli | m | < ε,
to idź do kroku K08
K04:
K05:
K06: Pisz x, y
K07: Zakończ
K08: Pisz "Brak rozwiązania"
K09: Zakończ

Schemat blokowy

 obrazek

Na początku algorytmu odczytujemy kolejne współczynniki układu równań oraz obliczamy mianownik m, który jest wykorzystywany we wzorach na niewiadome x i y. Dzięki temu zaoszczędzimy nieco na obliczeniach.

Sprawdzamy, czy mianownik m jest w dostatecznie bliskim otoczeniu zera. Jeśli tak, to układ równań nie posiada rozwiązania. Wypisujemy to i kończymy algorytm.

W przeciwnym razie obliczamy niewiadome x i y wg wyprowadzonych wzorów i wypisujemy je. Po tej operacji kończymy algorytm.

Zwróć uwagę, iż koncepcyjnie podany algorytm jest identyczny z algorytmem z poprzedniego rozdziału.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Programy

W celu uruchomienia przykładów zastosuj projekt aplikacji konsoli (ang. Console Application).

C++
// Program rozwiązuje układ dwóch równań liniowych
// ax + by + c = 0
// dx + ey + f = 0
//------------------------------------------------
// (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. Kazimierza Brodzińskiego
// w Tarnowie
//------------------------------------------------

#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
 const double EPS = 0.0000000001;

 double  a,b,c,d,e,f,m,x,y;

 cout << setprecision(4)   // 4 cyfry po przecinku
    << fixed;        // format stałoprzecinkowy

 cout << "Rozwiazywanie ukladu rownan liniowych:\n"
     "ax + by + c = 0\n"
     "dx + ey + f = 0\n"
     "--------------------------------------\n"
     "(C)2006 mgr J.Walaszek I LO w Tarnowie\n\n"
     "Wpisz wartosci wspolczynnikow:\n\n"
     "a = "; cin >> a;
 cout << "b = "; cin >> b;
 cout << "c = "; cin >> c;
 cout << "d = "; cin >> d;
 cout << "e = "; cin >> e;
 cout << "f = "; cin >> f;
 cout << "\n--------------------------------------\n"
     "WYNIKI\n\n";

 m = d * b - e * a;

 if(fabs(m) < EPS)
  cout << "Brak rozwiazania\n";
 else
 {
  x = (e * c - f * b) / m;
  y = (f * a - d * c) / m;
  cout << "x = " << setw(10) << x << "\n\ny = " << setw(10) << y << endl;
 }

 cout << "\n--------------------------------------\n\n";

 system("pause");

 return 0;
}
Pascal
// Program rozwiązuje układ dwóch równań liniowych
// ax + by + c = 0
// dx + ey + f = 0
//------------------------------------------------
// (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. Kazimierza Brodzińskiego
// w Tarnowie
//------------------------------------------------

program mzfl2;

const
 EPS = 0.0000000001; // dokładność porównania z zerem

var
 a,b,c,d,e,f,m,x,y : couble;

begin
 writeln('Rozwiazywanie ukladu rownan liniowych:');
 writeln('ax + by + c = 0');
 writeln('dx + ey + f = 0');
 writeln('--------------------------------------');
 writeln('(C)2006 mgr J.Walaszek I LO w Tarnowie');
 writeln;
 writeln('Wpisz wartosci wspolczynnikow:');
 writeln;
 write('a = '); readln(a);
 write('b = '); readln(b);
 write('c = '); readln(c);
 write('d = '); readln(d);
 write('e = '); readln(e);
 write('f = '); readln(f);
 writeln;
 writeln('--------------------------------------');
 writeln('WYNIKI');
 writeln;

 m := d * b - e * a;

 if abs(m) < EPS then
  writeln('Brak rozwiazania')
 else
 begin
  x := (e * c - f * b) / m;
  y := (f * a - d * c) / m;
  writeln('x = ',x:10:4);
  writeln;
  writeln('y = ',y:10:4);
 end;

 writeln;
 writeln('--------------------------------------');
 writeln('Koniec. Nacisnij klawisz Enter...');
 readln;

end.
Basic
' Program rozwiązuje układ dwóch równań liniowych
' ax + by + c = 0
' dx + ey + f = 0
'------------------------------------------------
' (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
' I Liceum Ogólnokształcące
' im. Kazimierza Brodzińskiego
' w Tarnowie
'------------------------------------------------

const EPS As Double = 0.0000000001 ' dokładność porównania z zerem

Dim As double a,b,c,d,e,f,m,x,y

Print "Rozwiazywanie ukladu rownan liniowych:"
Print "ax + by + c = 0"
Print "dx + ey + f = 0"
Print "--------------------------------------"
Print "(C)2006 mgr J.Walaszek I LO w Tarnowie"
Print
Print "Wpisz wartosci wspolczynnikow:"
Print
Input "a = ",a
Input "b = ",b
Input "c = ",c
Input "d = ",d
Input "e = ",e
Input "f = ",f
Print
Print "--------------------------------------"
Print "WYNIKI"
Print

m = d * b - e * a

If abs(m) < EPS then
 Print "Brak rozwiazania"
Else
 x = (e * c - f * b) / m
 y = (f * a - d * c) / m
 Print Using "x = #####.####";x
 Print
 Print Using "y = #####.####";y
End If

Print
Print "--------------------------------------"
Print "Koniec. Nacisnij klawisz Enter..."
Sleep
End
JavaScript
<html>
 <head>
 </head>
 <body>
  <div align="center">
   <form style="BORDER-RIGHT: #ff9933 1px outset;
          PADDING-RIGHT: 4px;
          BORDER-TOP: #ff9933 1px outset;
          PADDING-LEFT: 4px;
          PADDING-BOTTOM: 1px;
          BORDER-LEFT: #ff9933 1px outset;
          PADDING-TOP: 1px;
          BORDER-BOTTOM: #ff9933 1px outset;
          BACKGROUND-COLOR: #ffcc66" name="frmprg">
    <h3 style="TEXT-ALIGN: center">
     Rozwiązywanie układu równań liniowych
    </h3>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     <i>ax + by + c = 0<br>
       dx + ey + f = 0</i>
    </p>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
    </p>
    <hr>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     Podaj wartości współczynników:
    </p>
    <div align="center">
     <table border="0" cellpadding="4"
         style="border-collapse: collapse">
      <tr>
       <td align="right">
        <i>a</i> = <input type="text" name="inp_a"
                 size="20" value="2"
                 style="text-align: right">
       </td>
       <td align="right">
        <i>b</i> = <input type="text" name="inp_b"
                 size="20" value="3"
                 style="text-align: right">
       </td>
       <td align="right">
        <i>c</i> = <input type="text" name="inp_c"
                 size="20" value="-8"
                 style="text-align: right">
       </td>
      </tr>
      <tr>
       <td align="right">
        <i>d</i> = <input type="text" name="inp_d"
                 size="20" value="4"
                 style="text-align: right">
       </td>
       <td align="right">
        <i>e</i> = <input type="text" name="inp_e"
                 size="20" value="-3"
                 style="text-align: right">
       </td>
       <td align="right">
        <i>f</i> = <input type="text" name="inp_f"
                 size="20" value="2"
                 style="text-align: right">
       </td>
      </tr>
     </table>
    </div>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     <input type="button" value="Rozwiąż układ równań"
         name="B1" onclick="main()">
    </p>
    <hr>
    <p style="TEXT-ALIGN: center">
     <b>WYNIKI:</b>
    </p>
    <p style="TEXT-ALIGN: center" id="t_out">.</p>
   </form>

<script language=javascript>

// Program rozwiązuje układ dwóch równań liniowych
// ax + by + c = 0
// dx + ey + f = 0
//------------------------------------------------
// (C)2006 mgr Jerzy Wałaszek
// I Liceum Ogólnokształcące
// im. Kazimierza Brodzińskiego
// w Tarnowie
//------------------------------------------------

function main()
{
 var EPS = 0.0000000001;
 var a,b,c,d,e,f,m,x,y,t;

 a = parseFloat(document.frmprg.inp_a.value);
 b = parseFloat(document.frmprg.inp_b.value);
 c = parseFloat(document.frmprg.inp_c.value);
 d = parseFloat(document.frmprg.inp_d.value);
 e = parseFloat(document.frmprg.inp_e.value);
 f = parseFloat(document.frmprg.inp_f.value);

 if(isNaN(a) || isNaN(b) || isNaN(c) || isNaN(d) || isNaN(e) || isNaN(f))
  t = "<b><font color=red>Nieprawidłowe współczynniki</font></b>";
 else
 {
  m = d * b - e * a;
  if(Math.abs(m) < EPS)
   t = "<b><font color=red>Brak rozwiazania</font></b>";
  else
  {
   x = (e * c - f * b) / m;
   y = (f * a - d * c) / m;
   t = "x = " + x + ",&nbsp;&nbsp;&nbsp; y = " + y;
  }
 }
 document.getElementById("t_out").innerHTML = t;
}

</script>
  </div>
 </body>
</html>
Wynik:
Rozwiązywanie układu równań liniowych:
ax + by + c = 0
dx + ey + f = 0
--------------------------------------
(C)2006 mgr J.Wałaszek I LO w Tarnowie

Wpisz wartości współczynników:

a = 2
b = 3
c = -8
d = 4
e = -3
f = 2

--------------------------------------
WYNIKI

x = 1,0000

y = 2,0000

--------------------------------------
Koniec. Naciśnij klawisz Enter...

Rozwiązywanie układu równań liniowych

ax + by + c = 0
dx + ey + f = 0

(C)2006 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie


Podaj wartości współczynników:

a = b = c =
d = e = f =


WYNIKI:

.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.