UNIVERSALA ESPERANTO METODO

UNUA PARTO

DEKA LECIONO

Al lecionoparto: [1] [2][3]

CINDRULINO.

obrazek

Estis foje tre bela knabino, kiu havis tre malbonan duonpatrinon kaj du fierajn duonfratinojn. La duonpatrino devigis la knabinon labori en la kuirejo, purigi la ŝtuparojn, hejti la kamenon kaj ceterajn humilajn laborojn. Ŝia ripozloko estis en angulo de la kameno apud la cindroj, kaj pro tio oni nomis ŝin CINDRULINO.

obrazek

Okazis, ke la princo donis tritagan balon, kaj la du duonfratinoj de cindrulino estis invititaj. Memkompreneble, ke tio tre okupis ilin.

obrazek

Sed tio ankaŭ plimultigis la laborojn de cindrulino, ĉar ŝi devis lavi kaj gladi ilian tolaĵon, kombi kaj frizi iliajn harojn, kaj helpi ilin plibeligi iliajn vizaĝojn.

obrazek

Fine, kiam la du fratinoj foriris, cindrulino sidiĝis apud la kameno kaj ekploris.

Subite ŝi ekaŭdis dolĉan voĉon, kiu demandis: "Kial vi ploras, cindrulino? Ĉu vi volas iri al la balo?"

obrazek

La knabino turnis la kapon, kaj jen ŝi ekvidis maljunan virineton kun pinta ĉapeto sur la kapo kaj vergo en la mano. La virineto estis feino.

obrazek

"Jes." la knabino respondis, "Sed mi ne havas belajn vestojn."

"Bone," diris la feino, "vi iros, sed antaŭe, iru kaj alportu al mi kukurbon."

obrazek

Cindrulino obeis kaj tuj kuris en la ĝardenon, kaj trovis la plej grandan kukurbon kaj alportis ĝin al la feino.

obrazek

La feino tuŝis la kukurbon per sia vergo kaj ĝi tuj transformiĝis en belan oran kaleŝon.

"Nun," la feino diris, "vi trovos sub la ŝtuparo muskaptilon kun ses musoj, alportu ilin al mi." La knabino rapide kuris...

obrazek

... kaj kaptis la musojn. Ŝi alportis ilin al la feino kaj la feino tuj...

obrazek

... aliformigis ilin en ses belajn, blankajn ĉevalojn.

"Nun, cindrulino, ni bezonas koĉeron, ĉu ne? Iru do en la kelon, eble vi trovos raton en la ratkaptilo."

obrazek

Cindrulino ne hezitis momenton kaj tuj trovis la raton.

obrazek

La feino nur tuŝis la raton per la vergo kaj ĝi fariĝis koĉero.

"Nun," daŭrigis la feino, "iru en la ĝardenon kaj rigardu sub la ŝprucigilo. Vi trovos tie ses lacertojn. Alportu ilin al mi."

obrazek

Cindrulino tuj kuris tien kaj trovis la lacertojn. Ŝi alportis ilin al la feino.

obrazek

La feino nur tuŝis ilin per la vergo kaj ili tuj transformiĝis kaj  fariĝis lakeoj.

obrazek

"Nu, ĉu vi estas kontenta?" la feino demandis. "Jes," cindrulino respondis malgaje, "sed mi ne havas belajn vestojn."

Sed en tiu momento...

obrazek

... la feino tuŝis la knabinon per la vergo, kaj samtempe ŝiaj malbelaj vestoj ŝanĝiĝis en la plej mirindajn silkajn vestojn plektitajn per oraj kaj arĝentaj fadenoj kaj ornamitajn per multvaloraj diamantoj. Kaj sur ŝiaj piedoj troviĝis la plej belegaj vitraj ŝuetoj, kiujn iu iam vidis.

obrazek

"Nu eniru!" la feino diris, "sed memoru, filineto, ke vi nepre devas forlasi la balon antaŭ noktomezo, alie la kaleŝo denove fariĝos kukurbo, la ĉevaloj fariĝos musoj, la lakeoj ree turniĝos en lacertojn, tiu bela koĉero iĝos rato, kaj viaj silkaj vestoj – nur cifonoj."

obrazek

Cindrulino promesis obei, eniris la kaleŝon kaj forveturis, kiel vera princino.

obrazek

Kiam ŝi alvenis al la balo ĉiuj kredis, ke ŝi estas granda princino. La princo mem kuris ŝin akcepti.

obrazek

Li dancis nur kun ŝi la tutan vesperon kaj ĉiuj admiris ŝian belecon kaj ŝiajn belajn silkajn vestojn.

obrazek

Sed subite cindrulino ekaŭdis la sonon de la horloĝo. Jam estis tri kvaronoj de la dekdua. Kaj ŝi rapide eliris kaj forveturis.

obrazek

Kiam ŝi venis hejmen, ŝi rakontis al la feino ĉion, kio okazis kaj ŝi esprimis la deziron iri al la balo la sekvontan vesperon. La feino promesis al ŝi tion.

obrazek

La duan vesperon cindrulino estis vestita pli bele ol la unuan fojon, kaj la princo restis kun ŝi la tutan vesperon, kaj same, kiel antaŭe, ŝi rapide forkuris antaŭ ol la horloĝo sonoris la meznokton.

obrazek

Je la tria tago de la balo cindrulino estis vestita la plej bele. La princo ne forlasis ŝin eĉ momenton, kaj kiam ili dancis, ĉiuj ĉesis kaj nur admiris la belan paron.

Cindrulino estis tiel ravita, ke ŝi tute forgesis sian promeson al la feino. Ŝi ekmemoris tion nur tiam, kiam ŝi ekaŭdis la sonoron de la noktomezo. Ŝi rapide forkuris, sed...

obrazek

... en ŝia rapidiĝo ŝi perdis unu el siaj vitraj ŝuetoj. La princo ŝin post-sekvis kaj levis la perditan ŝueton.

obrazek

Sed subite la bela princino malaperis. La princo nur trovis grandan kukurbon, kelkajn musojn, lacertojn kaj knabinon ĉifone vestitan.

La sekvantan matenon la princo publikigis per grandaj afiŝoj, ke li edziĝos kun tiu, kies piedo almezuros la vitran ŝueton. La senditoj de la princo provis ĝin sur la piedoj de princinoj kaj ĉiuj fraŭlinoj de la korto, sed vane. La senditoj tiam iris de domo al domo por provi la piedojn de ĉiu fraŭlino.

obrazek

Kaj jen la sendito eniris la domon de cindrulino. La du duonfratinoj provis, sed sen sukceso. Cindrulino tiam petis, ke la sendito lasu ŝin provi. La duonfratinoj ekridis kaj mokis ŝin. Tamen la sendito sidigis ŝin, kaj al ilia surprizo la piedo de cindrulino facile englitis en la ŝueton.

obrazek

Cindrulino ekridis kaj eltiris el sia poŝo la duan ŝueton kaj metis ĝin sur la dua piedo. Ŝiaj duonfratinoj preskaŭ svenis de surprizo, kiam ili rekonis en ŝi la belan princinon de la balo. Ili sin ĵetis al ŝiaj piedoj kaj petis ŝian pardonon.

obrazek

En tiu ĉi momento aperis la virineto kun la pinta ĉapeto kaj tuŝis cindrulinon per sia vergeto, kaj tuj ŝiaj ŝifonoj iĝis la plej belaj vestoj.

obrazek

La sendito de la princo tiam forkondukis cindrulinon al la korto kaj la princo edziĝis kun ŝi en la granda kortega pompo.

 

Aktoro.  Teatro.  Destini.  Ĉefa.  Rolo.

Jen estas du fratoj. Ili ambaŭ estas AKTOROJ en la sama TEATRO. Unu ludas la ĈEFAN ROLON, ĉar li estas granda ARTISTO. La DESTINO de la dua jam estas tute alia, ĉar li ludas nur la plej malgrandajn ROLOJN.

obrazek

 

Voĉo.  Ŝati.  Teda.  Oscedi.

Fraŭlino X posedas tre malagrablan VOĈON, tamen, ŝi ĉiam ŜATAS kantadi. Jen ŝi jam delonge TEDAS kaj lacigas la aŭdantojn. Unu persono eĉ OSCEDAS antaŭ ŝia nazo, tamen ŝi daŭrigas kanti.

obrazek

 

Verki.

Jen estas la fama VERKISTO Tolstoj, kiu VERKIS la VERKON "Ana Karenina" konatan tra la tuta mondo, ĉar estas dubo, oni povas diri, ĉu troviĝas iu persono, kiu ne legis tiun verkon.

obrazek

 

Zorgi.

Ne nur la homo, sed ĉiuj bestoj, brutoj, birdoj kaj ĉiuj aliaj vivaĵoj ZORGAS pri siaj idoj. Jen rigardu la kokinon kun ĝiaj kokidetoj.

obrazek

 

Bari.

La granda ŝtono BARAS la vojon de la fluanta akvo en la rivereto.

obrazek

 

Sendi.

obrazek

Petro ricevis leteron kun mono, kiun lia frato el Ameriko SENDIS al li.

 

La Hundeto "Bimbi".

Posedi.  Propra.  Najbaro.  Pagi.  Komuna.  Interna.  Kaŭzo.  Egale.
Konscio.  Eksciti.  Perei.  Aĉeti.  Loĝi.  Savi.  Okazi.  Laŭte.  Motivo.

Petro POSEDAS sian PROPRAN dometon, kaj Johano ankaŭ POSEDAS sian PROPRAN dometon. Ĉar la du dometoj staras unu apud la alia, la du POSEDANTOJ, Petro kaj Johano, estas NAJBAROJ.

obrazek

Jen estas hundeto, kies nomo estas BIMBI. Bimbi estas la KOMUNA POSEDAĴO de la du amikoj, la NAJBAROJ Petro kaj Johano, ĉar ili ambaŭ KOMUNE AĈETIS la hundeton Bimbi, kaj PAGIS por ĝi dek dolarojn.

obrazek

Ĉar la hundeto Bimbi estis KOMUNA POSEDAĴO, tio estas – ĉar ĝi apartenis EGALE al ĉiu el la du NAJBAROJ, Bimbi havis du LOĜEJOJN. Unu tagon ĝi LOĜIS en la dometo de Petro, kaj la duan tagon ĝi LOĜIS en la dometo de Johano.

obrazek

OKAZIS, ke unu nokton, dum la du NAJBAROJ dormis en siaj litoj, ĉiu en sia PROPRA dometo, la hundeto, Bimbi, en la dometo de Petro ekbojis tiel LAŬTE, ke Petro vekiĝis. "Kio OKAZIS?" li demandis la hundeton. Sed Bimbi ne ĉesis salti kaj boji, ĝis Petro ellitiĝis kaj sekvis la hundon, kiu tiris lin al la pordo.

obrazek

Kiam Petro malfermis la pordon, li tuj ekvidis la MOTIVON (kaŭzon, kialon) de la EKSCITO de la hundo, ĉar la dometo de Johano estis tute en flamoj. Johano sin trovis INTERNE. Petro tuj sin ĵetis en la brulantan dometon por SAVI la vivon de sia amiko kaj NAJBARO Johano, kaj la hundeto Bimbi lin sekvis.

obrazek

Jen ni vidas kiel la SENKONSCIA Johano estas elportata el la brulanta dometo, sed ho ve! La hundeto Bimbi jam ne povis sin SAVI, kal ĝi PEREIS kune kun la detruita dometo.

obrazek

 

Almenaŭ.  Gajni.

ALMOZULO: – "Se vi ne volas doni al mi dolaron, donu al mi ALMENAŬ unu cendon."

RIĈULO: – "Ne. Iru for! Mi ne donos al vi eĉ cendon, ĉar vi estas sufiĉe forta por labori kaj GAJNI vivrimedojn por vi mem."

obrazek

 

obrazek

obrazek

Al lecionoparto: [1] [2][3]


La letero al prizorganto de la Edukada Servo

Via email: (se vi volas ricevi respondon)
La temo:
Atenton: ← Enskribu la vorton  ilo  , alie la letero pereos

Skribu la leteron sube (ne pli ol 2048 literoj).

La nombro de literoj por uzado: 2048


I Liceum Ogólnokształcące
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

(C)2019 mgr Jerzy Wałaszek
GNU Free Documentation License.