La Edukada Servo
de I-LO en Tarnovo
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materialoj por geliceanoj

  Librejo       Enhavo       Reen       Antaŭen  


MEDICINA ESPERANTA TERMINARO

Aŭtoro: D-ro Josef Hradil

©2024 Geo
I-LO en Tarnovo

La Enhavo

S

Sabina –vacino

sabur/o, PIV, mukeca materio, kovranta la langon okaze de iuj malsanoj.

sadism/o, PIV, -a temperamento, -ulo

sadist/o, PIV, -a plezuro

safen/o, PIV, (L. saphena, Gr. saphenes = manifesta), -a vejno

safism/o, PIV, (F. saphisme, A. sapphism, lesbianiam), -ulino (lesbanino), (Sappho, helena poetino) (pref. sapfismo) sagital/a, PIV. (L. sagitta = sago)

sak/o, PIV, (L. saccus), endolimfa -o, lamia -o, testik-o, -eto (L. sacculus) (de interna orelo)

sakar/o-, PIV, grekdevena elemento de teknika vorto, kun la sig: sukero (Gr. saccharo-), -ata acido (A. saccharic acid), -azo (A. sucrase), mono (di, tri ktp) -ido, -ino (kemie ne rilatas al sukero), -ogena (amelazo), -ometro, -omiceto, -ozo (sukrozo = unu de di-idoj, A. sucrose)

sakr/o, PIV, (L. sacrum = sankta), -a osto (L. os sacrum) -algio (-odinio), -alizo (A. sacralization)

sal/o, PIV, 1. Natria klorido (NaCl), kuir-o, 2. produkto el acido kaj bazo. -a -i (tr), -aĴo, -igi, -iĝi, enigo (A. salting in), el-iĝo (A. salting out), -gusta, sen-a salinik-a enhavanta salojn kaj mineralajn substancojn

salut-o deziro de sanstato

salicilat/o, PIV, acetil-a acido = aspirino

salicin/o PIV, (glukozido)

saliv/o, PIV, -i (ntr), -ado (A. salivation), -iga, -umi (ntr), -a glando (parotido, submandibla, sublanga), --a kalkulso, -a suko

salvio kuracherbo forte odora-a

salmonel/o, PIV, (L. Salmonella), -ozo

salpetr/o. PIV, (A. saltpetrae = L. salpetrae), kalia nitreto (KNO3)

salping/o, PIV, 1. Utera tubo. 2. Eŭstakia tubo; hidro-o, -ito, peri-ito, pio-o, endo-ito; okateterismo, -olizo, -orafio, -ostomio, -otomio, -opeksio, -oplastio

salubr/a, PIV, (A. salubrious, L. salubris = saniga), favora al la

sano, -a aero, -eco ne-a

salv-o (de ekg-osciloj)

salvarsan/o, PIV, medikamento kontraŭ sifiliso

sambuk-o arbusta kuracherbo kun nigraj beroj

SAN-/o, -a, -iga, -iĝa, -itara, -ulo, -stato; mal-a, mal-o, mal-iĝi, mal-ulo, mal-ulejo, nere-igebla, re-- --igi, re-iĝi, sanatori/o, PIV, (L. sanare = resanigi)

sang/o. PIV, (L. sanguis) -a, -i (ntr.), -ado, -a cirkulado, bildo, -kreaj organoj, - plasmo, -sero, -obanko, -odonanto, -oglobeto (-okorpeto, blanka k ruĝa, leŭkocito keritrocito), -ogrupo, -okoaguliĝo, - okreado, -premo, -oricevanto, -osedimentiĝa rapideco (A. blood sedimentation rate), -osukero, -osputo, --otransfuzo, -ovazo, sam-a, sam-ulo

sangvin/a, PIV, (A. sanguine, sanguineous, L. sanguis = sango), sangoplena

sap/o, PIV, (L. -o), -igo -igebla, -iĝo, -onino, -ofekaĵo (A. soapstool, G. Seifenstuhl)

sapor/o, PIV, (L. sapor = gusto ), ĉio kio impresas la gustosenson; acida, amara, dolĉa -o; -i (ntr) = gusti

saprofit/o, PIV, (A. saprophyte, Gr. sapros = putrinta)

sarcin/o, PIV, (L. sarcina = pakajo), genro de bakterio

sardon/a, PIV, (A. sardonic), -a rido

sark/o-, (Gr. sarx, sark- = karno), -oidozo, -olemo, -omatozo, -omero, -omo, -oplasmo, -osomo, -otubulo (-otubeto)

sartori/o, PIV, (L. m. sartorius, sartor = tajloro)

sat/a, PIV, -i (ntr), -e, -igi, -iĝi, ĝis-e, mal-a, mal-o, mal-morto, mal-kontra-hiĝo (de stomako)

satiriaz/o, PIV, (Gr. satyros = A. satyr) (A. satyriasis), tro forta

seksimpulso ĉe viro

satur/i (tr), PIV, (A. saturate, L. saturace = plenigi), -ado, -eco, -iĝi, -ita (solvaĵo ka), -punkto, super-i (tr), super-ado

saŭn/o, PIV, ŝvitbanejo

saŭriaz/o, (A. sauriasis aŭ ichtyosis, Gr. sauros = lacerto), ankaŭ saŭriozo, (L. ketatosis follicularis)

sav/i (tr), PIV, (L. salvare), -ado, -ebla, -iĝi, -ito, -sero, sen-a

scienc/o, PIV, -a, -isto

scinti/grafio, (A. -graphy), -skanilo (A. -scanner), -skaningo (A. -scanning)

scintil/i (ntr), PIV, (G. funkeln, L. scintilla, A. sparkle), trembrili, -ado-nombrilo aŭ -atoro (A. -ation counter -ator)

scirh-o, -a

seb/o, PIV, (L. sebum, G. Talg) -oreo (A. -orrhea), -a glando, okul-o (G. Augenbutter), -umo, - –uma kisto

sedativ/a, PIV, (L. sedare = trankviligi), -o = -a drogo ; -aj antihidtaminoj rapideco de -iĝo eritrocitoj sediment/o, PIV, (L. -um), -a, -i (ntr), -iĝo, kem. precipitaĵo, urina -o, -iĝa koeficiento (de Svedberg), segment/o, PIV, (L. -um) -iĝo (de mjelo, ovolo)

sek-a, PIV, (L. siccare = sekigi), -eco, -igi, -igilo (ekz. CaCl2), -igujo (A. desiccator), vakua -igujo, -a lakto (A. dry milk)

sekc-i(tr), PIV, (L. seco = tranĉi), -ado, -aĵo, -anto, de-i (tr), dis-i (tr), dis-ejo, viv-i (tr), viv-ado

sekestr/i (tr). PIV. v. "sekvestri"(2), osta parto trafita de nekrozo. -ado

sekrec-o, ekstera, intema -o, -anto (A. secretor) (tiu, kiu -as sangotipan substancon en salivo ka), -aĵo, hiper -o

sekretin-o, PIV, (hormono de duodena mukozo)

SEKS-o, PIV, -a, -umi (ntr), -allogo, -ardo, -atenco, -impulso, -kuniĝo, -matura, -okromatino, -ologio, -ologo, -oterapio, -oterapeŭto, -urĝo; ambaŭ-a, in-a (femala), sam-ema, sen-a, vir-a, -aj karaktetoj (primasa, sekundara), -a deviacio, -a komunikiĝo (G. Geschlechtsverkehr, A. sexual intercourse)

sekundar-a, PIV, (A. secondary), kem. -a alkoholo, amino; -a sifiliso

sekv-aĵo, PIV, (2. med. ), pli-malpli fruaj k daŭraj komplikaĵoj, apetantaj aŭ restantaj post malsano.

sekvenc-o PIV aminoacido- -o (en proteino)

sekvestr-i, PIV, v. ankaŭ "sekestri", -otomio

sel-o, PIV, (L. sella), anat. turka -o (L. sella turcica), -a nazo, -oforma lumbo (dum gravedeco)

selegilin-o medikamento de Parkimsona malsano

selekt-i (tr), PIV, (L. seligere), -ado, naturado; -iva betablokilo

selen-o PIV kem. elemento (Se)

sem-i (tr), PIV, (L. semen = semo), dis-i (tr), -o (spermo), disita tuberkulozo

SEMI-, PIV, internacia scienca pfs (L. semis = duono). v. ankaŭ duon- k hemi-; -cirklaj kanaloj, duktoj; -luna, -luksacio, - permeabila (membrano), -konserva replikado (bk) -sintezo

seminom/o, (A. -a), speco de testika teratomo

semiologi/o, PIV (A. symptomatology)

semipolar/a, -a ligo (A. coordinate covalent bond, kem)

semi- semifleksio maligno, kvanttativasintezo kem.

senc/o, PIV, (L. sentire = senti ), dub-a, kontraŭ-a, sen-a, senaĵo, unu-a

senescent-o x pubescent-o

senil/a, PIV, (L. senilis = maljuna, A. senile), -eco, -iĝo, -a demenco, atrofio

sen-/o, PIV, kvin -oj (aŭdado, flarado, gustumado, tuŝado k vidado), -a, -aĵo, ebla, -ema, -iva, -ometrio, -organo, ne-iva, super-eca sensac/o, PIV

sensaci-o, PIV, (A. sensation), -a

sensor-a, PIV, -a fibro, neŭrono, nervo; -a areo (de la cerba kortiko)

sensor-/o, PIV, (L. -um), centro de la sensacoj, sentoj k intelekto.

sent-/i (tr), PIV, -o, -a, -ebla, -ema, -iva, -iveco, -ivigi, antaŭ-i (o), ne-ebla, ne-ema, sen-a, tro-ema, flar-i (tr), prem-o, tiklo-ema, veter-ema

senistiv-a, sentem-a

sentimental-a, PIV, -eco

sepsa, PIV, (A. septic, Gr. septikos = A. putrid, putra), -eco, -emio, anti-o (kontraŭ-o), anti-i (tr), anti-a

sept-o, PIV, (L. septum), anat. interatria, interventrikla, naza -o

sepult-i (tr), PIV, -(ad)o (A. sepulture), -ejo, -entreptenisto

SER-o, PIV, (L. serum), -a, -umo (antimikroba, antitoksina), imuna -umo, -ologio, -ologo, --mukoido, -oterapio -umologio

serat-o, PIV, (L. serra = segildento), (L. m. serratus)

serĉ-/i (tr), PIV, re-i (tr) (A. research), re-aĵo

serio, PIV, (L. sero), -a (diluado), -ografio, -ografo

serin/o, aminoacido

serotonin/o, 5-hidroksitriptamino; -a j receptiloj

seroz/o, PIV, (L. serosus = A. serous = seroza), -a membrano, -aĵo, -ito

serpigin/a, PLV, (L. serpo = rampi)

serv/o, -i (ntr), PIV, sav-o, kurac-o

seton-o, PIV, (A, F. seton, L. seta), duloka dreno

sezam-o, PIV, (L. Sezamum; A. sesame), -a oleo, -oido (A. sesamoid bone, G. Sesambein)

sfacel-o, PIV. (A. sphacele, L. sphacelus, F. sphacele), (seka, parta) gangreno

sfenoid-o, PIV (L. os sphenoidale), -a sinuso

sferocit-o, (Gr. sphaira = sfero, kytos = ĉelo) (A. spherocyte), -ozo

sfigm-o-, PIV, (Gr. sphygmos = pulso), scienca vortradiko, -ografio, -ografo, -omanometro

sfingo-, PIV, - ocitozo, -olipido, -omjelino, -ozino

ŝift-o baskulo (CD)

sfingofosfatido-, -citozo, -lipoidoj

sfinkter-o, PIV, anusa, irisa, pilora -o, -otomio

sĥistosomiaz-/o, = bilharziozo. entrobiosis, parazita malsano, plataj vermoj

sĥizo- (evitinda), v. skizo

sial/o-, PIV, grekdevena radiko sig: salivo. -adenito, -ata acido

(A. sialic acid), -ogena, -ografio, -olitiazo, -oreo

siamaj ĝemeloj, PlV, (A. siamese twins)

sid-ilo man-ringa, portilo improvizata. teno de manradikoj de du portantoj

sider-o-, (Gr. sideros = fero), -oblasto, -ocito, -odermo, -odromofobio (-ofobio), ofibrozo, -ofila, -ofdino (transferino), -openio, -ofono (A. -ophone), -osilikozo, -oskopo, -ozo (bulba, hepata)

sifilis/o, PIV, (A. syphilis), -a, -ofobio, kontraŭ-a (anti-a); (ankaŭ sifil- estas uzata: -oida, -omo, -ologio)

sigelringo-ĉelo, (A. seal ring cell, G. Siegel-ringzelle)

sigmatism/o, fuŝparolo (A. sigmatism)

sigmoid/o, PIV, (Gr. sigma = litero S, eidos = simileco), -a kojlo, -ito, -oakopio (romanoskopio)

sikoz/o, (A. sycosis, Gr. sykon = figo), -tuberkulozo

silici/o, PIV, kem. elemento (Si)

silik-o, PIV, SiO2. -a ĝelo, -ata acido (H2SiO3), -ozo puvorigita pulmo

silimarin-o heparoprotektivo

simbioz-o, PIV, (Gr. symbion = kune vivi), -nto, -to -za

simbol-o, PIV, -igi

simetri-o, PIV -a, -eco

simfiz-o, PIV, (Gr. symphysis = kuna kresko), mentona -o, pubia -o, -otomio

SIMPAT-a, PIV, (Gr. sympathein = kune senti), -a ganglio, trunko, nervo, oftalmio; -ino, -ektomio, -olitiko, -omimetiko, para-o

simpozi-o, PIV, (A. symposium)

simpleks-a nekoplika

simptom-o, PIV, (Gr. symptoma ), -aro, -ologio

simultan-a samtempe trairanta

simuli (tr), PIV, ŝajnigi malsanon, -ado, desimuli/o, PIV, (L. Simulium), sangosuĉanta moskito

SIN-, grekdevena pfs. (syn = kune), -artrozo, -blefarono, -daktilio, -ekio, -ergio, -ergismo, -falangio, - ostozo

sinapso, PIV, (L. Sinapis, A. mustard), -a kataplasmo

sinaps-o, PlV, (A. synapse, Gr. synapsis = kontakto)

sinaptosom-o, fiz.

sinartr-o, PIV, (A. synarthrosis, Gr. syn = kune, arthrosis = artikiĝo), senmovaj artikoj (L. junctura fibrosa kaj cartilaginea) sinciti/o, PIV, (A. syncytium, Gr. syn = kune, kytos = ĉelo)

sindaktili- kungresko de fingroj

sindrom-o, PIV, (A. syndrome, Gr. syn = kune, dromos = kurado), seka sinusa sindromo

sinergism/o, PIV, (A. synergism, synergy; Gr. kuna laboro)

singult-i (ntr), PIV, (A. to hiccup), -o (A. hiccup, L. singultus)

sinkiaz-o, (A. synchiasis aŭ synchysis), likviĝo de vitrea korpo; scintilanta -o; (laŭ Br. sinkizo)

sinistr-a, PIV, (L. sinister = maldekstra), malbonsigna, -o (katastrofo, kaŭzanta gravajn perdojn), -ozo (psika sindromo post gravaj akcidentoj, dum kiu la viktimo sen lezo korpa aŭ nerva sentas sin nekapabla, malsana)

sinistrotrop-a, -ismo

sinistroĝir-a, -eco, kem. maldekstroĝira, v. livoĝira (A. levogyrous)

sinklina muro, rtg. (A. synclinal wall)

sinkop-o, PIV, (A, F. syncope, G. Ohnmacht, Gr. synkope), sveno (A. Swoon)

sinkron-a, PIV, (A. synchronous, Gr. synchronos), -eco, -igi, -igilo, -oskopo, mal-igi, post-igi

siniatria nodo

snostoz-o kukrsko de ostoj

sinmortig/o, memmortigo (PIV)

sinobronk-a sindromo

sinovi-o, PIV, -a, -ito, -a epitelo, fluidaĵo, membran-o

sinpendig-o, mempendigo

sintaz-o, sinteza enzimo per reversa reago de liazo

sintetaz-o, sinteza enzimo (per kupla reakcio kun ATP-disiĝo ka)

sintez-o PIV, (A, Gr. synthesis) -a (cezino), -i (tr), semi-o

sntofilin-o spirmedikamento

sinus-o, PIV, (L. sinus = kavo), -algio, -ito, -oido, -otomio; karotida, fruntala, maksila –-a ritmo kora, sipingg-o (perbuŝe smaĉi nutridrinkaĵon)

siringo-, PIV, (Gr. syrinx = kanao, fistulo), -bulbio, -encefalio, -kistomo, -mjelio, -mjelobulbio, -mo

sirop/o, PIV, (L. syrupus, sirupus, A. syrup, sirup)

sistem/o, PIV, (Gr. systema, A. system), -a, -iĝi

sistol/o, PIV, (Gr. systole = kontrahiĝo), a-sistol-io

sito-fobi-o, (Gr. sitos = manĝajo), timo manĝi, sitostrol-o

sitomani-o, grandega apetito

situ-o, PIV (L. situs, A. site = loko), -i (ntr)

skabi-o, PIV, (A. scabies, L. scabere = grati)

skafoid-o, PIV, (L. scaphoides = boatoforma, Gr. skaphe = boato, barko), (L. os scaphoideum)

skal-o, PIV, (L. scala, A. scale), -o de termometro

skalen-o, PIV, (Gr. skalenos = neregula), (L. m. scalenus)

skalp-o, PIV, l. akcidenta forŝiro de la krania haŭto. 2. krania haŭto ĉirkaŭtranĉita, -i (tr), (fortranĉi kranihaŭton)

skalpel-o, PIV, tranĉilo por sekci k disskeci (L. scalpellum = diminutivo de "scalprum")

skan-o, (A. scanner, L. scandere = grimpi) bildo de scintigafio, -ilo

skaninga elektronmikroskopo, (A. scanning electronmicrescope)

skapol-o, PIV, (L. scapula, A. shoulder blade), -a, -algio

skarifik-i(tr), PIV, (A. scarify), -a, -o, -ilo, -atoro, skarofili-o patologia flaremo de fiodoraĵoj.

skarlatin-o, PIV, (L-scadatum = scarlet; A. scarlet fever), -oforma (erupcio)

skatofagi-o, (Gr. skatos = fekaĵo), patologia manĝemo de propraj sterkaĵoj.

skatofilio, patologia emo por malpuraĵoj; (seksa aberacio), koprofilio

skatol-o, PIV kem. (A. skatole), 3-metilindolo

skelet-o, PIV, (A, Gr. skeleton)

skeptik-a, PIV, (Gr. skeptikos = dubema), -ismo, -ulo

skiaskopi-o, (A. skiascopy, Gr. skia = ombro, skopein = ekzameni, rigardi)

skibal-o, (Gr- skybalon = ekskreciaĵo, A. scybalum)

skir-o PIV, (A. scirrhus, Gr. skiros = malmola), malmola kancero

skistosom/-, PIV, (L. Schistosoma), -ozo

skizofreni/o, PIV, (A. schizophrenia, Gr. schizo = dividi), -ulo, ambulatoria, katatonia, hebefcenia, nuklea, paranoida, simpla

skizogoni-o, (A. schizogony)

skizoid-a, PIV, -ulo; -ismo

skizont-o (A. schizont)

skizotimi-o, (A. schizothymia), -a temperamento

skiagrafi-o

SKLER-o-, PIV, (Gr. skleros = malmola), arterio-ozo, ateroozo, plat-ozo (aŭ multobla -ozo), -edemo, ---emo (A. sclerema), -odermo, -oproteino, -ozo

sklerot-o, PIV, (A. selera), okulblanko (PIV)

skoleks-o, PIV, (Gr. scolex = vermo)

skolioz-o, PIV, (Gr. skoliosis, A. scoliosis) derormo de vertebrao

skopofili-o, PIV, (A. scopophilia, voyeurism)

skopofobi-o (G. skopeo = rigardi)

skopolamin-o, PIV, (A. scopolamine, hyoscine)

skorbut-o; PIV, (A. scurvy, G. Skorbut). -a anti-a vitamino = askorbata acido (vit. C)

skotofili-o, (Gr. skotos = mallumo, A. scotophylia)

skotofobi-o, (A. scotophobia)

skotop-a, (Gr. skotos = mallumo, A. scotopic), -a vido (A. scotopic vision)

skrap-i(tr), PIV, (A. scrape), -ado (operacio, per kiu oni purigas kavaĵon ekz. utero, artiko, absceso) + metodo de fiz.terapio

skrining-o helpe de giagnozaj testoj amasa elserčo de malsanaj personoj

skrofol-o, PIV, (A. scrofula), -odermo, -ozo, -ulo

skrot-o, PIV, (A, L. scrotum, G. Hodensack)

skvam-o, PIV, (A. scale, L. squama)

smegm-o, (A. G. Gr. smegma), -a bacilo, -olito (A. G. Smegmolith)

smog-o sustrata alpurigaga atmosfero

snuf-i naz-enspiri

sodoku-o, PIV, (japane so = rato, doku = veneno, A. rat-bite fever), malsano pro ratmordo

sodomi-o PIV, (A. sodomy), kompleksa seksa aberacio, -i (tr), -ano, -anto

soiu-o, PIV, (A. thirst), -i (ntr), sen-igaĵo, sen-igi

sofrologi-o psikosomataj kuracmetodoj, sugesta relaksado, jogo, zeno.

sojl-o, PIV, (A. threahold, G. Schwelle), rena sukera -o, -o de senteblo

solari-o artefarits sunrsdisdo

solv-i (tr) PIV, (L. solvere, A. dissolve), -a, -ado, -aĵo (diluita, koncentrita), -ebla, -iĝi, -ilo, (A. solvate), formi sferojn de solvilo ĉirkaŭ la molekuloj; hidrati (kiam la solvilo estas akvo)

solenta kapabla pagi, rekompenci

somat-o, PIV, (Gr. somatikos = korpa), -a (A. somatic), -omedino, -ostatino, -otropino, psiko-a

somnambul-o, PIV, (A. -ist; L. somnus = dormo, ambulare = paŝi), -ismo

somnol-o, PIV, (A. somnolence), -a (A. somnolent), -i (ntr) (L. somniare = sonĝi), -ema, -emo

sond-i (tr), PIV, (G. sondieren); -ilo (G. Sonde)

sonĝ-o, PIV, -i (tr), -interpretado, tra-i (tr), -aj statoj (A. dreamy states, Gr. oneiroid)

sonograf-o dupleksa (duobla), dplera, kolora

soor-o, (A. thrush, G. Soor)

sopor-o, PIV, (L. sopor = profunda dormo)

sorb-i (tr), PIV, (A. absorb, G. absorbieren, resorbieren, L. sorbere = ensuĉi), en-i, en-iĝi, ne-ema

sorbitol-o, alkoholo deveninta de glukozo

sorĉistina lakt-o, (A. witch's milk, G. Hexen-milch)

spaciokardiografi-o, plivastigita vektoro-kardiografio

spam-o amasreklamo (nepostulata, CD)

sparadrap-o PIV (A, F. sparadrap), gluplastro, adhera rubando

spasm-o, PIV, (A. spasm, L. spasmus), -a, anti-a, -ogena, -ofila, -ofilio, -oliza, -olizo, -olizilo, spatel- o, PIV, (A. spatula), ligna esplorilo de buŝspaco

speci-o, PIV, (A. L. species), sub-o, -ospecifa (A. speciesspecific)

special-a, PIV, (L. specialitas, A. special), -igi, -igo, -isto

specif-i (tr), PIV, -a malsano, medikamento, pezo (A. specific gravity), varmo; -a dinamika ago (A. -ic. dynamic action, SDA, bk), -aĵo

specimen/o, PIV, (A. specimen, sample), samplo, -i (tr)

spegul-o, PIV, (L. speculum), -i (tr), -umo (anusa, naza, orela, vagina)

spektr-o, PIV, -ofotometrio, -ografio, -oskopo, -oskopio, absorba -o, larĝ-a (antibiotiko)

spekul-i(ntr), PIV, -a, -ado (-acio, A. speculation), -aĵo, -anto

sperm-o PIV, (Gr. sperma = semo), -a, -elĵeti (ntr), -ocistito, -a

veziketo (A. seminal vesicle) -a funiklo (A. spermatic cord)

spermacet-o, PIV, (A, L. spermaceti)

spermati-o, PIV sekva virĉelo nemova

spermato-, PIV, grekdevena komenco de sciencaj vortoj, kun la

sig: spermo. -cito, -dukto, -ido, -genezo, -reo, -tuboj, -zoo

spikobandaĝ-o, (A, F, L. spica = botanika termino), spikosimila bandaĝo

spin-o, PIV, (L. spina, A. spine, backbone, thorn), 1. vertebra kolumno: -o bifida, inter-a, cerbo-a (likvaĵo); 2. dorno: skapola -o, iliakaj -oj; 3. fizika termino

spir-o, -i (ntr), PIV, (L. spiritus = spirado, menso) -a, -ado artefarita, , -ada (acidozo, alkalozo, centro, enzimo); -halto, -kvociento (A. R. Q.) -manko, -ometro, -ometrio, -aj reguliloj, ek-i (ntr), el-i (tr), en-i (tr), enatoro, kraĉo-i (ntr)

spiril-o, PIV, (L. spir = spiralo) (L. Spirillum), -oforma bakterio, -ozo

spirit-o, PIV, (L. spiritus = menso), -foresto, -manko (pasema perdo de la memoro aŭ eĉ de la konscio, kaŭzata de troa laciĝo aŭ de toksiĝo per alkoholo, opio ka)

spiroket-o, PIV, (L. Spirochaeta), -ozo

spironem-o, malnova nomo de spiroketo

spirosom-o, malnova genra nomo de bakterio (nun apartenas al genro de spirilo)

SPLANKN-, kunmetformo sig visceron. (Gr. splanchnos = viscero), -ektopio, -estezo (viacera senso), -iko (L. n. splanchnicus), -ologio, -omegalio, -omikrio (malgrandaj visceroj), -optozo, -osklerozo

splen-o-, PIV, grekdevena radiko, sig: lieno. -ektomio, -ito, -ogena(anemio), -omegalio

spleni-o PIV (Gr. splenion = bandaĝo), plata muskolo de la nuko ka (L. m. splenius colli ka)

splint-o, PIV, (A. splint, G. Schiene), -i (tr), -bandaĝi, apogi

spondil-oo, (Gr. spondylos = vertebro), -artrozo, -ito, -izemo (A. spondylizema ), -olistezo, -olizo, --otomio, -ozo

spongi-o-, (Gr. spongia = spongo), -oblasto, -oblastomo, -ocito, -ito (inflamo de sponga korpo de peniso)

spontan(e)-a, PIV, (L. -eus), -a (doloro), -a gangreno

spor-o, PIV, (A. spore), -ocisto, -ogenezo, -ogonio, -ontos

sporangi-o, PIV, (F. Gr, L. -um) sporujo, -oforo, -osporo

sporotrik-o, PIV, (L. Sporotricum, Sporothrix), -ozo

sprej-o dispecigo en gutetojn de kuraciila solvaxjo

spru-o, (A. F. G. Sprue), tropika, netropika

sput-i (tr), PIV, kraĉi, -ado, -o, -aĵo (L. sputum, A. spittle), -ujo

sRNA, solvebla RNA = tRNA (transfera RNA)

stabil-a, PIV, (L. stabilis, A. stable), -eco, -igi, -igilo, mal-a, ne-a (angoro, sub-stanco), -a izotopo

stafilokok-o, PIV, (L. Staphylococcus)

stafilom-o, PIV, (A. staphyloma)

stagn-i halti, stari

stalagmometr-/o, (Gr. stalagma = guto) mezurilo de surfaca tensio, pere de kalkulado de la nombro de falantaj gutoj de la likvaĵo.

stan-o, PIV; kem. ekmento (Sn), -oza klorido (SnCl2), -ika

klorido (SnCl4)

staped-o, PIV, (L.A. stapes = piedingo), unu de la tri ostetoj de la interna orelo.

stapler-o kirurgi-a kunigito prec.de vazoj

statik-a, PIV, -a (A. static), -a muskola laboro

statin-o lipostatiko

statistik-o, PIV, (A. statistics), -i (tr) -isto

statokoni-o, statolito (L. statoconia, A. statoliths) amasŝtonet-oj

el kalcikarbonato

status-o hospitala protokolo pri kuracado de paciento

staz/o, PIV, (Gr. stasis = stagnado)

stearat/o PIV, -a acido (Astearic acid)

steato-, PIV, (Gr. stear, steatos = graso), -lizo, -mo, -puga, -reo, -zo

stekiometri/a, PIV, kem. (A. stoichiometric), -o

stenoz-o, PIV, (A. Gr. stenosis)

stereo-, PIV, vortero en sciencaj vortoj sig: spaco. -izometrio (-izomerismo ), -izomero, -kemio, -radiografio (-rentgenografio)

steril-a, PIV, (L. -is, A. -e), 1. nekapabla naski infanon, -igi, -eco; 2. asepsa, -izi (asepsi) -izado, -izatoro

sterk-o, PIV, (L. stercus = fekaĵo, A. feces, dung), -obilino, industria -aĵo, -akvo

sterno-, PIV, mallongigita vortero sig: sternumo. -klavidomastoida muskolo ka.

sternum/o, PIV, (L. Gr. sternon = brusto), -a manubrio, korpo, ksifoido

steroid-o, PIV, -hormono

sterol-o, PIV, ergo-o, kole-o

stetoskop-o, PIV, (Gr sthetos = brusto, A. stethoscope), -i (tr), -io

stimul-i (tr), PIV, (L. stimulare), -o, -ado, -anto -ilo

stokastik-o, PIV, probabloteorio k statistika teorio, kiu baziĝas sur probabloteorio.

stomak-o, PIV, (Gr. stomachos, A. stomach), -a acido, suko, perturbo, strato (G. Magenstrasse)

stomato-, PIV, grekdevena komenco de sciencaj vortoj, sig: buŝo. (Gr. stoma, stomatos = enirejo), -ito, -ologo, -ologio, -oskopo

-stomi-o, PIV, grekdevena finaĵo de teknika vorto, uzata por nomi operacion, per kiu oni aperigas organon al la ekstero, aŭ per kiu oni anastomozas du organojn inter si, gastro-o, sigmoido-o

strangol-i mem/stangoli, -urini, mem/pendumi

strtratifikaci-o (de risko)

strepto/kok-o, PIV, -kokozo, -kinazo, -lizino -micino

strangol-i sufokigi

stres-o, PIV, (A. stress), -anta aganto (A. stressor)

stri-o, PIV, (L. stria), -ita korpo (L. corpus striatum), -ita muskolo

striat-o PIV, (L. corpus striatum) cerbopart-o

stridor-o, (A, L stridor), blovsono dum spirado

striknin/o, PIV, (A. strychnine)

striktur-o, (L. strictura, A. stricture)

stroful-o, (L. strophulus)

stroboskop-o, (A. stroboscope)

strofantin-o, PIV, (A. strophanthin)

strom-o, PIV, (A. Gr. L. stroma)

stronci-o, PIV, tem. elemento (Sr)

struktur-o, PIV, -a formulo (kem), -geno, -izomero, -o normala, -aj ŝanĝoj

strum-o, PIV, (A. L. struma), -ektomio, -ipriva (L. privus = forprenita), -ito

stump/o, PIV, -igi -ulo -o de amputita brako

stumbl-i mispaŝi

stupid-a, -eco, (stult/a, PIV)

stupor-o PIV (A. L. stupor) -i (ntr), -a, -iga ridiĝ-o

stupr-o, (F. stupre), seksa perfortigo

SUB-, PIV, (latindevena pfs), -acideco, -akuta, -araknoida

(hemoragio), -ĉela (A. -cellular), -dura, --febra, -fertileco, -frenika -genro, -halucinogena. -haŭta (-kutanea), -iktera, -involucio, -kapsula, ---mobila, -letala, -klavia, -klinika, , -konscia, -korteksa, -kronika acio, -maksimuma, -mandibla, -luks -mikrona (malpli granda ol), -kronika, -langa, -talama, -totala, -misiva, -mukoza, -seroza, --ungva

subit-a, senpera, -unuo aŭ -unito (A. -unit)

subjektiv-a, PIV -a simptomo

sublim/i (tr), PIV, (A. sublime, sublimate), -ado, -iĝi

sublimat/o, PIV, hidrargika klorido (HgCl2)

substanc/o, PIV, -a

substitu/i (tr) PIV, (A-te), -a, -aĵo, -o, -a reakcio (kem)

substrat/o, PIV, bk. la substanco, sur kiun enzimo agas

subtila bacilo, PIV, (L. Bacilus subtilis)

suĉ/i (tr), PIV, (A. suck G. saugen), -ado, ek-i, el-i, en-i, -igi, -infano

sudamin/o. ( A, L. sudamen, pl. sudamina; sudare = ŝviti)

sudor/o, (L. sudor = ŝvito, A. sweat), -ofera (ŝvitiga)

sufer/i (ntr, tr), PIV, -i de la varmo, de soifo, pro manko de akvo, je ftizo; -i malsaton, malsanon

sufok/i (tr), PIV, (A. suffocate), -ado, -iĝi, -iĝo, prem-i (tr), -sento

sufuz/i (ntr), PIV, -o (A. suffusion)

sugesti/o, PIV, -i (tr), -ebla (en hipnotismo)

sugilac-o sufuzo sebderma

suicid/o, PIV, (A. suicide, L. sui = sin, caedo = mortigi), sinmortigo, memmortigo

sukcenat-o, PIV, -a acido (A. succinic acid)

SUKER-, PIV, 1. sukrozo, 2. ofte uzata kiel ĝenerala nomo de karbonhidratoj; -a diabeto, -ometro, amino-o, sanga -o

sukces-iva

sukroz- PIV, kansukero (A. sucrose, cane sugar)

sukur-i (tr), PIV (G. sukkurieren), doni unuan helpon al vunditoj. -ado, -ejo, -ismo, -isto

sulf-o, PIV, mallongigo de sulfuro, uzata en nomoj de kombinaĵoj. -ato, -ata acido (H2SO4), tio-ato, tio--ata acido (H2S2O3), -ita acido (H2SO4), hipo-ita acido (H2SO2), -ido (salo de -ida acido aŭ -hidrogen-ido, H2S), , -hidrilgrupo (-SH), natria -ido (Na2S), -onilureo, -salazino

SULFO- radikalo -SO3H, -salicilata acido (C6H3OHCOOHSO3H), -nata acido (RSO3H, R = alkilo), -benzen-ata acido (C6HSSO3) sulfon/o, PIV, substanco kun la ĝenerala formulo R2SO2. -amido (RSO2NH)

sulfur-o, PIV, kem. elemento (S)

sulk-o, PIV, (L. sulcus), cerebra -o, -i (tr) (frunton) -iĝi, -ado

sun-o, PIV, -bano (helioterapio), -brulvundo, -bruno, -eritemo, -frapo, -umi (tr), -radia desinfektado

SUPER-, PIV, -acideco, -cilia, -ego, -fekundiĝo, -fetacio (A. -fetation), -oksido-dismutazo (enzimo, kiu katalizas la reakcion 2O2- + 2H+ - H2O2 + O2), infekto, -konsilio, superoxid-dismutaza (enzimo) -olluza, nuliganta superoksidan radikalon

superficial-a, (A. superficial), surfaca

supin-i (tr), PIV, (A. Supinate), -ado, -atoro (L. m. supinator)

suplement-o, PIV, -a aero (rezerva aero, fiz)

supozitori-o. PIV, (A. supporsitory)

supres-i (tr), (A. supress), subpremi (tr) (PIV), -iva, -oro, -ora geno, -ora mutacio.imunos-o

SUPRA-, pfs. sig. pozicion super la sekvanta vortero (anat). -klavikla, -mama, -pubia, -rena, (surrena), --skapola, -ventrile

supurad-o

SUR-, -faco, -faca (antigeno, energio, tensio), -faktanto (A. surfactant, fiz, surfaĵe aktiva materio), -fundaĵo ( = restaĵo, sedimento), -rena glando, -fac-aktiva (A. surface activa)

sur-o, PIV, (L. sura; A. calf; G. Wade), -a

surd-a -omuta, surogat-o, PIV, (A. surrogate), anstataŭanto

surd-a, PIV (L. surdu = A. deaf), -eco, -igi, -iĝi, -ulo, -amuta (A. surdomute, deafmute), -mutulo

suspens-o, PIV, (L. kem), -aĵo, -oido

suspensori-o, PIV, bandaĝo, por subteni skroton, -a

sutur-o PIV, (A. -e; L. -a), -ero, -nadlo, s-tenilo

surfaktant, -o grasajo kovranta internon de pulmaj alveoloj. Ĝi baras kolapson de pulma hosto

survejanc-o demografia observa metodo de popoltavolo kun altigita risko de certa malsano

sven-i (ntr), PIV, -o (mallonga perdo de la konscio), -igi


<<  |  <  |  >


La letero al prizorganto de la Edukada Servo

Via email: (se vi volas ricevi respondon)
La temo:
Atenton: ← Enskribu la vorton  ilo   , alie la letero malsendiĝos

Skribu la mesaĝon sube (ne pli ol 2048 literoj).

La nombro de literoj por uzado: 2048


La Fakgrupo de
Kemio-Fiziko-Informatiko

en la Unua Liceo Ĝeneraledukada
nomita al Kazimierz Brodziński
en Tarnowo
Str. Piłsudskiego 4
©2024 mag. Jerzy Wałaszek

La materialoj nur por edukada uzado. Ilia kopiado kaj multobligado licas
nur se oni sciigas pri la fonto kaj ne demandas monon por ili.

Bonvolu sendi demandojn al: i-lo@eduinf.waw.pl

Nia edukada servo uzas kuketojn. Se vi ne volas ricevi ilin, bloku ilin en via legilo.