La Edukada Servo
de I-LO en Tarnovo
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materialoj por geliceanoj

  Librejo       Enhavo       Reen       Antaŭen  


MEDICINA ESPERANTA TERMINARO

Aŭtoro: D-ro Josef Hradil

©2024 Geo
I-LO en Tarnovo

La Enhavo

R

rabio, PIV, (A. rabies, L. rabere = furiozi), hidrofobio, -a, -ulo, kontraŭ-a

rabdovirus-o (Gr rhabdo-stangeto) karakterforma viruso kaǔzanta (ekz lison)

racema, PIV, (L. racemus = grapoto de vinberoj), kem, -aĵo, -azo, -a kombinaĵo, -ig

racional-a, PIV, -ismo, -igo, -a formulo (kem, A. rational formula)

RADI-o, PIV, -a, -i (ntr), -adi (ntr), -ado (fluoreska, korpuskla, kosma, nedependa, normala, onda, transruĝa, transviola), -atoro, alfa-oj, beta--oj, gama--oj, ikr-oj (X-oj, rentgenaj -oj, kanal-oj, katod-oj, sun-o); -aktiva, -oaŭtografio, -ografi (tr), -ografio (rekta, nerekta), -ogramo, -oimunomezurado, -oizotopo, -okemio, -ologio, -ologo, -orezista, -osentema. -oskopio, -oterapio

radiaci-o, PIV, nomo de pluraj nervaj traktusoj. akustika, optika -o

radial-a, PIV

radiko, PIV, -o de dento, ungo, haro; naz-o, man-o

radikal-a, PIV, -a operacio, terapio; kem, -o -atomgrupo, libera -o

radikl-o, PIV, radiko de krania aŭ spina nervo antaŭa (malantaŭa) -o, -a paralizo, -ito, poli-ita neŭrito

RADIO- -dermito, -farmako, -foro, -jodo, -nuklido, -mietikoj, -protektivoj

radium/o, PIV, kem. elemento (Ra), radius-o, PIV, anat (laterala osto de antaŭbrako)

radon-o PIV, kem. elemento (Rn), -oterapio.

rafe-o, PIV, (A. Gr. raphe), anat, -o de faringo, lango, perineo, skroto, vango

rafin-i (tr), PIV, kem, plipurigi, -i sukeron, petrolon ktp, -ado, -aĵo

rafinoz-o, PIV, (A. raffinose), trisakarido

ragad-o, (Gr. chagas, pl. rhagades; G. Rhagade)

-ragio hemo-, metro-.

rajdoterapi-o, terapio per rajdado

raki-o, PIV, anat ( Gr. rhachis = vertebra kolumno), -a, -a

likvaĵo, -algio (odinio), -omedolito, -otomio, -skizo (Gr. schisis = dividiĝo)

rakit-o, PIV, (A. rickets; G. Rachitis). -a (A. rachitic), -ismo, -odona, -ogena

randomiz-a (ekz studo) hazarde elektita

ran-o, PIV, -a kisto

ranc-a, PIV, (A. rancid), -a butero, oleo, -i-gi (G. ranzigwerden)

randomiz-a studo hazarde elektita

rapt- o (L. raptus), subita, fortega atako: hemoragia, histeria

-o, mania -o, melankolia -o

rapidec- o, PIV, permesita -o (de rtg radiarasl/o), rasl-o PIV, (A. rale; F. rattle, rale; G. Rassel, Rasselgeräusch), kavema, krepita, seha, sibla, ronka, rasp- i PIV modeli ostojn –ilo, -atorio

raŝ-o, PIV, (A. rash), efemera ekzantemo, -atori-o v.rasp-i

rati-o, laŭ PIV evitinda, proporcio

raŭk-a, PIV, (A. raucous, L. raucus), -iĝi, -o, -a voĉo, -eco (A. raucity; G. Heiserkeit) RE-, PIV, prf, sig: "denove", "ripete". reabsorb/i, -ado

reag-i (ntr), -o

reakci/i (ntr), PIV, -o. -ilo, ĉen-o, kolor-o

reaktant-o elira substanco por kemiaj reagoj

reaktiv-a -eco

recenz-i(4) PIV, -o

recept-, PIV, -i (ntr), (L. reciper = ricevi), -oro

reces-o PIV, anat, (L. recessus, A. recess), piroforma -o, pleŭra -o

recesiv-a, PIV, ceda (A. recessive)

recidiv-o, PIV, -i (ntr)

recipient-o 1. PIV, ricevujo; 2. ricevanto (ekz. de sango)

redistribu-o

Redon-a dreno

redukt-o PIV -oksigen-iĝa; - a potencialo

redres-o reĝustiĝa kir interveno

redukt/i (tr), PIV, -o, -ebla, -iĝi, -ilo, -ita, -anto; -o de frakturo, hernio

reeduk-o rehabilitado

referi (ntr), PIV, -aĵo (-ato), -enco (PIV), referencaj valoroj

refleks-o, PIV, (A. reflex), -a arko, kuntiriĝo; kondiĉita –o, arefleks-io

reflekt-i (tr), PIV, -o (A. reflection)

refluks-o

refrakt-i (tr), PIV, -o (A. refraction), duobla -o, -eco, -a difekto (de vidkapablo), -a indico; --ometro(mezurilo de radiorompo)

refrakt-a, PIV, -a periodo

regeneraci-o, PIV, regenerado, regeneri (ntr)

region-o, PIV korpoparto; deltoida, lumba -o

regres-o (ntr), PIV, (A. regress), malprogresi, -a (A. regressive), -o

reguli (tr), PIV, -ado, -atoro, -ilo, -a enzimo, geno, proteino

reĝa akvo, PIV, miksaĵo de klorida acido k nitrata acido (3:1).

reĝa ĵeleo, (A. royal jelly).

reĝgimo ekz dieta

RE, -acio, -ado, -fertiligo, -flekso, -fluo, -frakta difekto, -infekto, -jekcio, -kanaligo, -kombino, -habilit/i

(tr), (L. habilitas = kapableco), --jekto, -kombino (kuniĝo de du DNA), -ombinananta, -konvalesko, -laksa, -mita febro, -operacio, -stringi, -suscitacio, -tarda, -teni- oksigeniĝo, -perfuzo, -petitorio, -plantiĝo, -pono, -pozicio, -vaziĝo

rekt-a, PIV (L. rectus), abdomena -a muskolo

rektifik-o(tr), PIV, -o, -ilo (rektifilo, A. reclifier)

rektumo, PIV, -ito, -ocelo, -oskopo, -oskopio, -a nutrado

rekurant-a, -a nervo (L. n. recurrens), -a febro

relakso, -i (tr), (A. relax), -ilo, -ino (hormono de lutea korpo)

relativ-a, -e

relief-.a esprima, okullfrapa

REM-dorm-o, (A. rapid eye movement sleep, paradoxical sleep), periodo de rapida okulmovado, kiu aperas dum kutima dormo kelkfoje ripete k en kiu elektroencefalogramo similas al tiu de vekita stato.

rem/o, rtg (A. roentgen-equivalent-man)

remaĉ- i (tr), PIV, -o, -ado, -ulo

remedi-o, (A. remedy; L. remedium; G. Heilmittel)

remet-o, -i (tr), PIV, -i elartikigitan membron, repozicio (A. repositioning)

remit-o, PIV, (A. cemission: L. remissio)

ren-o, PIV, (L. ren; Gr. nephros), a, sur-a glando, -a glukozario (-a diabeto), ŝvebanta -o, -opunkturo, -ovaza hipertensio

renin-o, rena enzimo, kiu hidrolizas angiotensinogenon en sangoplasmo.

renit-i(ntr), PIV, rezisti al la palpado, tamen lasante sin enpremi -anta organo, tumoro

rentgen-o, PIV, -a antaŭtuko, -aparato, -dermatito, -lampo, -radioj, -sinklina muro, -rerapio. -tubo

reobaz-o, PIV, fiz. (A. rheobasis)

reologi-o, PIV, (A. rheology)

reostat-o, PIV, (A. rheostat)

reotakigrafi-o, (A. rheotachygraphy)

reotaksis-o, (A. rheotaxis)

reotropism-o, (A. rheotropism)

reovirus-o, (A. reovirus)

reparaci-o, PIV, en med. renormaligo de damaĝita histo organo ka.

replik-o, PIV, -i(tr), -ado de DNA, RNA ktp.

repozici-o, (A. reposition, repositioning)

resekc-o (A. resection)

reserpin-o, drogo por hipertensio, neŭroleptiko

resoluci-o, PIV, 1. fino de inflamo sen pusado; 2. malfortiĝo aŭ malapero de muskolaj kontrahiĝoj en anestez-o, asfiksio, paralizoj. resorb/i (tr), -o; -ado

resonanc-o magneta

respir-i (ntr). -ado (spirado), -atoro

restaŭr-i (tr), PIV, -ado (A. restoration)

restnitrogen-o, (G. Reststickstoff, A. nonprotein nitrogen, NPN)

resuscitad-o, (A. resuscitation) reanimado

resus-o, PIV, (A. rhesus; L Macaca rhesus), -o-faktoro (Rhfaktoro)

retikul-o, PIV, (L. reticula = reteto ), -a, -acio, -ocito, -oendotelia sistemo, -o-endoteliozo, -osarkomo, --ozo

reten-i - obstakli

retin-o, PIV, (L. retina), -a, -ito, oblastomo, -opatio, -oskopio; -alo (viamino A-aldehido), -olo (alia n nomo de vit. A), -oata acido (A. -oic acid, G. Retinsäure, vitamino A -aĉido)

retinakl-o, PIV, (L. retinaculum), larĝa ligamento, kiu retenas

muskolajn tendenojn ĉe la karpo kaj tarso.

retort-o, PIV, kem

RETRO-, (re-, pst-) PIV, neoficiala pfs, sig. movon aŭ agon, faratan kontraŭe al la normala direkto. –bulba, -fleksi(tr), -ceka, -flekso (de utero), -fleksanta, -klini (la kapon), -lensa fibroplazio, --spekta, --sternuma, versio

reŭmat-o, PIV, (ave reǔmo = botanka esprimo) -a, -ismo, -oida, -ologio, -ologo -a febro, nodo; artika, muskola -ismo

revakcin-i (tr)

revaskularizaci-o

revers-i (tr), PIV, -ebla, ne-ebla reakcio

revizi-i = revizori, PIV

revulsi-o, PIV, (A. revulsion), altiro de la sango en punkton plimalpli malproksiman de la malsana organo, per kupoj, sangeltiro, sinapizo, kaŭterizo ks.

rezerv-o, PIV, -i (tr) (L. -are), -a aero (aŭ volumeno) (de pulmo, fiz), -ita sango, nutra -o (graso ka), -ejo (F. reservoir)

rezidu-o, PIV, (A. residue, L. residuum), -a aero (aŭ volumeno, fiz; A. residual air)

rezin-o, PIV, (L. resina, A. resin). arta (artefarita), natura –o, fibratoj.

rezis-i (ntr), PIV, (L. resistere), -o, -eco, infekto-o, drogo-a, plurdrogo-a

rezorcin-o, PIV, meta-dihidroksibenzeno

ribo-, PIV. pfs. sig. ĉeeston de ribozo; -flavino (vit. B2), deoksi-zo, -zo (pentozo), -nukleata acido, -ricin-o malobstipilonukleotid-o, -nukleozido

ricev-i (tr), PIV, (L. recipere), = anto, -ema (sensiva)

ricin-o, PIV, -a oleo, -oleata acido (A. ricinoleic acid)

ridgas/o, (A. laughing gas, G. Lachges), N2O

rigardospasm-o. (A. visual spasm)

rigid-a, PIV, (L. rigidus), -eco (de ŝultro ka), postmorta -eco (G. Totenstarre)

rikeci-o, PIV, (A. Rickettsia) (H. T. Ricketts, usona patologo), -ozo

rino-, PIV, (A. rhin-, Gr. rhis = nazo), -ito, -encefalo, -ofimo (A. rhinophyma), otalio (nazvoĉo), -ologio, -ologo, oplastio, -osklecomo, -oskopio, -osporidiozo, -oviruso

Ridgas-o paradiza g.

rigor-o, rigideco

ringer-a solvaĵo, (Sydney Ringer, angla fiziologo)

rip-o, PIV, (A. rib, G. Aippe), -a, inter-a (muskolo, nervo, neŭralgio), -a arko, kartilago, osto; -otomio, -otomo; falsa, fluktuanta, sterna (vera) -o

riskfaktor-o, (A. risk factor)

ritm-o, PIV, (A. rhythm, Gr, rhythmos), -o de korbatoj, -a, -i (tr), -eco (A. rhythmiciry), -igilo (A. pacemaker), junkcia (eliasel la areo de transiro el atrioj al korventrikloj)

rizo-, PIV, (A. rice), -akvo-simila fekaĵo (A. rice-water stool), , -melika (A. rhizomelic), -po (L. Rhizopus, genro de fungo), -tomio (A. rhizotomy, radicotomy) rizori-o, PIV, (L. ridere = ridi), ridmuskolo (L. m. risorius)

RNA, ribonukleata acido, r-(ribosoma RNA), s-(solvebla -), t-(transfera- = sRNA)

rodopsin-o, (A. rhodopsin, Gr. rhodon = ruĝa aŭ rozkolora)

romanoskopi-o, (L. romanum = sigmoido), sigmoidoskopio

romboid-a, (A. rhomboid, Gr. rhombos), -a muskolo (de la dorso)

rombencefal-o, (A. rhombencephalon)

romp-i (tr) PIV ost-o (aŭ ost-iĝo)

rond-a, PIV, (A. round, F. rond), -a fenestro (L. fenestera cochleae)

ronk-i (ntr), PIV, (L. rhonkare), -o, -ado

rostr-o, PIV, (L. rostrum), -uloj, sfenoida -o

rotaci-i (ntr), PIV, (L. rotace, A. rotate), -a, -o, dekstro-a (kem. optika aktiveco), -a vaporigilo (A. rotary evaporator)

rotator-o, PIV, -a muskolo (de kolo, lumbo ka)

rotor-o, PIV, (A. rotor), -o de motoro, centrifugilo

rozace-o, (L. acne rosacea, A. rosacea)

rozari-o, PIV (A. rosary), rakita -o

rozeol-o, PIV, (A. L. roseola rose rash)

RQ, (A. respiratory quotient), spira kvociento

rubeol-o, PIV, (A. rubella, G. Röteln, F. rubéole, L. rubeola)

rubidi-o, PIV, kem. elemento (Rb)

rubor-o, (L. rubor = ruĝeco, ruĝiĝo), signo de inflamo.

rubrofici-o, mikozo, kaŭzita de "Trichophyton rubrum" (A. trichophytosis)

rudimento, (L. -um), -a (A. -ary)

ruĝ-a, PIV, -iĝi, -iĝemo, -iĝemulo, infra-a (trans-a), ruĝa-verda blindeco

rukt-i (ntr), PIV, (L. eructare, A. belch), -o (L. roctus, A. ructation, eructation), -aĵo

(ruminaci v. rukti, mericismo, regurgito), rumen-o, PIV

rulprem-o - (masaĝo)

rupi-o, PIV, (A. rupia, filth, Gr. rhypos), kakeksia, sifilisa -o

ruptur-o (A. -e L. ruptura)

rusiopati-o, (L. rhusiopathia) (A. erysipeloid, pseudoerysipelas), patogena bakterio = Erysipelothrix rhusiopathiae

rutin-o refarado de spertulo

rutino PIV, -a (A. routine), -ismo, -ulo; bk unu de P-vitaminoj (A. G. Rutin, F. rutine)


<<  |  <  |  >


La letero al prizorganto de la Edukada Servo

Via email: (se vi volas ricevi respondon)
La temo:
Atenton: ← Enskribu la vorton  ilo   , alie la letero malsendiĝos

Skribu la mesaĝon sube (ne pli ol 2048 literoj).

La nombro de literoj por uzado: 2048


La Fakgrupo de
Kemio-Fiziko-Informatiko

en la Unua Liceo Ĝeneraledukada
nomita al Kazimierz Brodziński
en Tarnowo
Str. Piłsudskiego 4
©2024 mag. Jerzy Wałaszek

La materialoj nur por edukada uzado. Ilia kopiado kaj multobligado licas
nur se oni sciigas pri la fonto kaj ne demandas monon por ili.

Bonvolu sendi demandojn al: i-lo@eduinf.waw.pl

Nia edukada servo uzas kuketojn. Se vi ne volas ricevi ilin, bloku ilin en via legilo.