La Edukada Servo
de I-LO en Tarnovo
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materialoj por geliceanoj

  Librejo       Enhavo       Reen       Antaŭen  


MEDICINA ESPERANTA TERMINARO

Aŭtoro: D-ro Josef Hradil

©2024 Geo
I-LO en Tarnovo

La Enhavo

O

obdukci-o, malnova termino de aŭtopsio (precipe jurmedicina)

obduraci-o, (A. obduracy), obstineco

obez-a, PIV, (L. obesus = korpulenta, grasega), -eco (A. obesity)

objektlens-o, (de mikroskopo), objektivo

objektiv-a, PIV, -a rimptomo

oblat-o, PIV

obliigator-a deva

oblikv-a muskolo

obliter-i (tr), (A. obliterate), -a, -o, -ita ŝtop-i

oblikv-a, PIV, (L. obliquus, A. oblique), supera -a muskolo (de la okulo)

oblong-a, PIV, -a mjelo (medolo)

obnubilaci-o, (L. obnubilare = kovri), malklara stato de menso

obscen-a maldeca, malĉasa

obsed/a -iga

observ-i (tr), PIV, -o, -ado

obsesi-o, (L. obsessio), deviga ideo

obskur-a, PIV, -eco

obstakl-o PIV, (A. obstacle)

obstetrik-/o, -a, PIV, (L. obstetricare = asisti ĉe akuŝo)

obstip-o, (A. obstipation), habituala -o

obstrukc-o, PIV, -i (tr), mal-i, naz-o, -a anurio

obtur-i (tr), PIV, (L. obturare), -a ileuso, -iteco

obtuz-a, PIV, (A. obtuse, L. obtusus), -a doloro, sono (ĉe perkuto)

odont-o, (Gr. odous, odontos = dento), -algio, -ito, -ologio, -omo

-odini-o, sfs, simila al "-algio", (Gr. odyne = doloro), akr-o, stomak-o, torak-o ktp

oestr-o, PIV, -a ciklo, -adiolo, -ogeno, -ono, -iolo oficinal-a medikamento fabrikita la´oficiala medikamentpriskribo

oftalmo-, PIV, (Gr. ophthalmos = okulo), -a aŭ -ika (nervo), -ito, -oblenoieo, -odinamografio, -/o, (A. frequency, G. Haufigkeit), -tonometrio

okcipit-o, -alo (-osto), PIV

okluzi-o, PIV, (A. Occlusion)

okronoz-o, (A. ochronosis, Gr. ochros = flava)

oksacilin-o antibiotiko

oksalat-o aŭ (pref) okzalato, -a acido

oksid-i (tr), -o, -ado, PIV, -oredukta, kontraŭ-ilo, ne-ebla, pero, hidrogenper-o (H2O2), -anto, -azo, -oxidoreduktaz-o

oksi/fil-a, (A. oxyphilic)oksi/fobi-o, (Gr. oxys = akra), -hemoglobino, -tocino, oksigen-o PIV kem. elemento(O), -i(tr), -a ŝuldo (A. oxygen debt, fiz), -azo, iga terapio, -igilo, -maksimuma -premo, -izo (A. oxygenation)

oksihemoglobin-o

oksitocin-o, hormono de hipofizo

oksiur-o, PIV, (L. Oxyuris), -iazo, -icido

okso-, -acido (ketoacido), -glutarato (ketoglutarato), -lina acido, okul-o, PIV, -angulo (ekstera, interna), -bandaĝo, -bulbo, -haro, -kamero (kunakva likvaĵo) -kuracisto, -lenso, -oĝira krizo (A. oculgyric crisis), -vitro, -omotorio (-omotora nervo), -umi (palpebrumi), nud-e, talp-a (forte miopa), intra-a (premo), okult-a, PIV, (L. Occulus = kaŝita), -a sango

oleat-o, PIV, -a acido (A. oleic acid)

olekran-o, PIV, anat (L. olecranon)

olfakt-o, PIV, (L. olfactus = flaro), flarsento, -a bulbo, nervo, organo

oligo-, PIV, (Gr. oligos = malmulta), -emio, -citemio, -daktilio, -dendroglio, -dendrogliomo, -dinamika agado, -elemento, -frenio, -laktlakcio, -hidramnio, -menoreo, -mero, -pepsio, -peptido, plasmio, --os/akarido, -sialio, -spermio, -trikio, -ozoospermio, -urio -ontogenez-o, oliv-o, anat (cerba nukleo), -eto insrumento nazologa por aerduŝo

omartrotz-o (de ŝultro)

-OLOG-o, PIV, finaĵo de teknikaj vortoj, indikanta la specialiston: farmak-o, pat-o; -io, psik-io

((omfalo- v. umbiliko-))

-omo, sfs, (Gr. -oma = tumoro)

oment-o, PIV, epiploo, granda (malgranda)

onanism-o, PIV seksa memirito

ond-o, PIV, -olongo, ultrakurt-a (diatermio), ultrasona –o

oneirism-o dumtaga reva duondorm-o

ONKO-, (Gr. onkos = tumoro), -gena, -geno, -grafo, -lizo, -logio, -logo, -RNAviruso (onkogena RNAviruso), (RNA = replikaza)

onkocerk-o, PIV, (L. Onchocerca), -ozo

ONIĤ/O-, oniko-, (A. onycho-, G. onyx = ungo), -odistrofio, -ofagio, -ofimo (hipertrofio de ungo), -ografo, -oida, -ito, -ozo

ONTOGENEZO-, aǔ ontogen-io evoluo de la specio.disvolvo de la homa korpo.amfiokso- primitiva fiŝosimila estaĵo. Ovolo, morulo, blastulo, gastrulo, ektoderma, endodermo, mjela sulko, notokordo(Nishi – ĥorda dorsalis.somito), Embrio, transversa sekcio tra la trunko; somito, somita pedunklo, , parietala kaj viscera lameno de mesodermo, mjelo notokardo, materialo por ostoj kaj muskoloj de la trunko, materialo por la seksglandoj kaj reno, aorto (arteria trunko) celomo, intesta tubo.

((oophoro- v. ovario))

opacit-o, (A. opacity), opakeco (de vitra korpo)

opak-a, PIV, (L. opacus, A. opaque), diafana, iugrade netralasanta lumon; -eco

OPERACI-o, -i (tr), PIV, -anto, -ato, -ebla, -ebleco, -ejo, -ito, post-a (flegado, kuracado), -a faritaĵo

operant-o, (A. operant), (termino pri behaviorismo)

operatora geno, (A. operator gene)

operon-o, funkcia unuo de geno, kiu kontrolas biosintezon de proteino

((ophthalmo- v. oftalmo-))

opi-o, PIV, (Gr. opion, L. opium), -ato (A. opiate)-omanio, --oido

-opi-o, sfs (Gr. ops = okulo, io = simptomo), an-o, mi-o, presbi-o ktp

opistotonus-o, (Gr. opisthen = malantaŭen)

opoterapi-o, (Gr. opos = suko), PIV

opres-i (tr), tirane premegi; PIV

-opsi-o, sfs, (Gr. opsis = vido, aspekto), cian-o (A. cyanopsia, cyanopia, blue vision)

opsin-o, proteina parto de jod-o, rod-o ka

opsomani-o, (Gr. opson = kuirita manĝajo)

opsonin-o, (Gr. opsonein = prepari manĝaĵon)

opt-o, PIV, grekdevena scienca vorto aŭ vortoelemento sig "vido"; -a (nervo), -(ik)o-kineza, -ometrio, -ometro, -otipo, optik-o, PIV, -a aktiveco, antipodo, denseco, izomero, nervo ( = opta nervo), -a lumomikroskopo, = isto

optimum-o, PIV, -a pH, temperaturo (de enzimo)

oral-a buŝa

orbikul-o, PIV, cirkla muskolo (buŝa, okula)

orbit-o PIV peri-ito

ordinat-o, PIV, vertikala akso (kontraŭabsciso)

OREL-o, PIV, -aŭriklo (-konko), -lobo, ekstera akustika meato, timpana membrano; meza -o, aŭdaj oste (inkudo, maleo, stapedo), aŭda tubo (Eustachi), intema -o, -bruo (-zumado, -zumoj), -spegulo, -vakso, -tuboduŝ-o (G Tubeneinblasung), v. ankaŭ OT/O

organ-o PIV, (Gr. organon = instrumento), -a, -elo (ĉela), -ismo, -ofosfato -izi, -ogenezo, -oleptika, -- -opreparaĵo, -oterapio, -toksa, -trpa

organik-a, PIV, -a kemio, ne-a kemio, -a kombinaĵo

organismo. PIV

orgasm-o, PIV, (Gr. orgein = pasia)

orific-o, PIV, (L. orifcium), -o uretera, uretra, utera, vagina; v.

ankaŭ "ostio"

origin-o, PIV, -a, -i (ntr)

original-a, PIV, -aĵo, -eco

ORKID/O-, ( Gr. orchis = testiko ), -algio, -ito, -ektomio, -ocelo, -opeksio, -optastio, -oepididimito

ornitin-o, aminoacido (membro de urea ciklo)

ornitoz-o, (Gr. ornis, ornithos = birdo) (A. ornithosis)

orofaring-o, (A. oropharynx), (L. os, oris = buŝo)

orotat-o, --a acido (Gr. oros = lakto-plasmo)

ORTO- (Gr. orthos = rekta, korekta), kem, , 1. (kontraŭ meta k para) ekz. - -dihidroksibenzeno; 2. (kontraŭ piro- k meta-), ekz. -fosfato; 3. prf sig "normala", "rekta", -diagrafo, --doncio, -droma (fiz), -gnata, -pedio, -pnea, -opsikiatrio, -stata (hipotensio, proteinurio)

osazon-o, ozazono (PIV), (termino en sukera kem)

osced-i (ntr), PIV, (L. oscitare, A. yawn)

oscil-i (ntr), PIV, (L. oscillare = svingiĝi), -o, -ado, -ografo, -oskopo

oseltamin-o antivirusa medikamento

osmi-o, PIV, kem. elemento (Os)

osmidroz-o, (Gr. osme = odoro, idros = ŝvito)

osm-ozo, PIV, (Gr- osmos = puŝo), -ometro, -oreceptoro, -oza koncentriteco, -a premo

OST- PIV, (Gr. osteon, L. os; ossa = ostoj), -a, -aro, -eco, -eto, -ogenezo neperfekta, -igi, -igado (A. ossifcation), -algio, -artikito = -artrito, -ito, -oblasto

-oborilo, -ocikatro, -ocito, -odermatopatio, --odismetamorfozo (feta), -odisplazio, -odistrofio, -ito, -ogena, -ogenezo ohipertrofio, -olizo, , -oklasto, -oklastomo, -okondromatozo, -ologio, -omalacio, -omedolo, -omjelito, -omedoloretikulozo, -omjelodisplazio, -nekrozo, opatio, -opetrozo, -oporozo, -opsatirozo, -orompiĝo (-rompo), --orompiĝemo, -osarkomo, -osintezo, -otomio, -otomo (-tranĉilo), ŝlosilo (klaviklo)

ostein/o, PIV, (A. ossein), malnova termino pri organika komponanto de osto.

osteo-, (Gr. osteon = osto), uzebta anstataŭ "osto-" -mjelito = ostomedolito, osteopat/o, PIV, (evitinda), kiropraktikisto

osti-o, (L. ostium = buŝo, orifico), abdomena -o (de utera tubo), utera -o (de tubo), utera - o, uretera -o, interna k ekstera uretra -o, vagina -o ktp

OT-, PIV, ( Gr. otos = orelo), -algio (-odinio), -obaropatio, -gena, -ito (ekstera, interna, meza) -olito, -ologio, -ologo, -omikozo, -orinolaringologio, -oreo, -osklerozo, -oskopo, -otokseco (post streptomicino)

OV- o, PIV, -albumino, -oblanko, -odukto, -ogenezo, -omucino, -omukoido

oval-a, PIV, elipsoida, -ocitozo, -a fenestro (vestibla fenestro de orelo), -a forameno, -a foso (de koro, foramen ovale)

OVARI-o PIV. (L. ovarium ), -a, -algio, -ektomio, -ilo, -ocelo, -ocentezo, oreksio; -a kisto, kistomo, teratomo; par-a kisto, par-o (G. Nebeneierstock)

ovol-o, PIV, -a, -ado, -falo (A. ovulation), -forma

-OZ-/o, PIV, sfs uzata en diversaj sencoj: 1. egalas al la angla "-osis", sig "malsano", "kondiĉo", ekz. acidozo; 2. egalas al la angla aŭ alilingva "-ose", sig "sukero", ekz. glukozo; 3. en neorganika kem, ekz. feroza klorido (v. "fero")

ozen-o, PIV, (A. ozena, ozaena, Gr. oze = malbonodoro), (nazmalsano)

ozon-o, PIV, (A. ozone, Gr ozein = odori), O3, -olizo (kem)


<<  |  <  |  >


La letero al prizorganto de la Edukada Servo

Via email: (se vi volas ricevi respondon)
La temo:
Atenton: ← Enskribu la vorton  ilo   , alie la letero malsendiĝos

Skribu la mesaĝon sube (ne pli ol 2048 literoj).

La nombro de literoj por uzado: 2048


La Fakgrupo de
Kemio-Fiziko-Informatiko

en la Unua Liceo Ĝeneraledukada
nomita al Kazimierz Brodziński
en Tarnowo
Str. Piłsudskiego 4
©2024 mag. Jerzy Wałaszek

La materialoj nur por edukada uzado. Ilia kopiado kaj multobligado licas
nur se oni sciigas pri la fonto kaj ne demandas monon por ili.

Bonvolu sendi demandojn al: i-lo@eduinf.waw.pl

Nia edukada servo uzas kuketojn. Se vi ne volas ricevi ilin, bloku ilin en via legilo.