La Edukada Servo
de I-LO en Tarnovo
Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materialoj por geliceanoj

  Librejo       Enhavo       Reen       Antaŭen  


MEDICINA ESPERANTA TERMINARO

Aŭtoro: D-ro Josef Hradil

©2024 Geo
I-LO en Tarnovo

La Enhavo

P

((pace-maker v. pejsmejkro = kardiostimulilo))

((paĥi-v. paki- ))

paki-, PIV, (Gr. pachys = dika), -blefarozo, -bronkito, -daktilio, -menio(-dermo, -dermio), -meningo, -meningito, -metro, -pleŭrito pal/a, -iĝo (de vizaĝo)

palat-o, PIV, (L. palatum), -a velo, -ito, -oskizo, mola kaj malmola –o

paletr-o (ekz de medikamentoj)

paliativ-a, PIV, (A. paliative), -a terapio

palilali-o, (Gr. palin = ripete, lalein = babili, A. L. -a, paliphrasia)

palium-o, PIV, (A. pallium = mantelo), cerebra kortekso

palmitat-o, PIV, -a acido

palmitoleat-o, grasacido, -a acido

palp-i (tr), PLV, (L. palpare, A. patp), -ado, dumana -ado

palpebr-o, PIV, (L. -a), -a, -ito, -umi (ntr)

palpitaci-o, PIV, (L. palpitatio)

pampinoform-a, (L. pampinus = planta ĉiro), -a plekso (L. plexus pampiniformis)

PAN-, prf (Gr. pan, pantos = tuta), -arteriito, -artrito, -atrofio, -citopenio, -demio, -encefalito, -kardiito, -oftalmio, medoloftizo, -medolopatio, -mjelozo, -ostito, -otito, -plegio, -sinusito

panace-o, PIV, (Cr. panakeia, A. panacea) unversala medikamento

panarici-o inflamo haǔta kaj ofte pusa de fingro

panikl-o, PIV, (L. panniculus), grasa, -ito, penda ppankreat-o, PIV, -a, (Gr. pan = tuta, kreas = karno), -ito, -a suko, -ektomio, -ino, -olipazo

pankreozimin-o, (intesta hormono), = kolecistokinino

pans-i (tr), PIV, (F. panser), purigi vundon k bandaĝi ktp, -aĵo, pretpansaĵ-o

panfobi-o, (Gr. pan = ĉio), fobio kontraŭ ĉio

pantotenat-o, -a acido f (A. pantothenic acid)

papaverin-o papavera alkaloido

paper-a, -a kromatografio, a elektroforezo

paroniĥi-o, PIV, (A. paronychia Gr. para = ĉirkaŭ, najbare de, onyx = ungo) panus-o, PIV, (L. pannus = peco de tuko), alergia, fliktena, karneca, trakoma, seka -o, ring-o

papil-o, PIV, (L. papilla = A. nipple), -o hara, inciziva, langa, mama, oplika, rena, saliva; -omo, -omozo, -ito, kongesta -o (de okulo)

papir-o, PIV, (scienca mallongigo de papiruso), -eca lameno

papul-o, PIV, (L. papula = akno k similaĵoj)

PAR/A-, prf, uzata en diversaj sencoj sig: "malnorma, tra, najbara, akcesora, ĉirkaŭ" -biozo, -bulio, -centezo, -dentozo, -adenito, -adoksa, -adoksa dormo (REMdormo), -epilepsio, -afazio, -fimozo, -aminobenzoata acido (PAMBA), -a-aminosalicilata acido

(PAS), frenio, -gangliomo, grafio, -gramatismo, -hemofilio, hepatito, -keratozo, -kinezio, -kolio, -kortika (areo de limfonodo), -lakso, -lalio, -lergia, -lizo, -logio, -logismo, -magneta, -medicina, -metro, -metrio, -a- -mioklonio, - miotonio, amnezio, -naza (kavo), -nefrito, -neoplasmo, -noida, -noio, -nomio, -pertuso, -plegio, -proteinemio, --prostatito, -psoriazo, -aritmio, - simpata (nerva sistemo), -litiko, -sinusito, -spasmo, -tifo, -tiroido, -athormono, -enkimo, - entera/a, -estezio, -oksisma, -oreksio, -osmio

par-o, -a (ne-a) nombro -para, (L. parere = naski, A. –parous), , -da elektronoj; unu (du, tri multo)-paragonim/o, (ekz. Paragonimus Westermani) parakokokcidiomikoz/o

parazit-o mikrobiologia danĝera transportanto de infekto

pareidopio fandazia vidado, halucinado

parenkim-o

parenterala

parez-o, PIV, (Gr. paresis = A. relaxation)

pariet-o, PIV, (L. paries = muro), -osto(-alo), -a ĉelo (de stomako)

parkinson-a, PIV, -a sindromo, -ismo, pseŭdo-a

parodontoz-o, paradentozo (malsana stato de histoj ĉirkaŭ dento aŭ dentoj)

paroksism-o, PIV

parol-i (ntr), -tumulto, naz-i, paroniĥi-o, (A. paronychia), inflamo, ĉirkaŭ la ungo(j), panaricio

parotid-o, PIV, (A. parotid), -ito

part-o, PIV, (L. pars, partes), -a (premo de gaso), -a surdeco, -eto, -igo (de krom osomoj ĉe ĉeldividiĝo) -partigo

partenogenez-o, PIV, (Gr. partenos = virgulino)

partikl-o, PIV, (L. particula = parteto, A. particle ), elementa -o (ekz. elektrono, protono, neŭtrono ka). En fiziko ĝi havas ankaŭ alian sencon (punkto nehavanta dimension). – parvo-viruso

pasaĝ-o, rtg-o, nutraj-o

pasiflor-o PIV, (L. Passiflora)

pasiv-a malaktiva

paspalism-o, toksiĝo pro semoj de "Paspalum scrobiculatum"

pasteŭrel-o, (L. Pasteurella)

pasteŭr-izi (tr), PIV, (Pasteur, Louis: franca biologo), -acio

pastoz-a, pasta, past/edema (ekz. ĉe tronutritaj infanoj, malplirezistaj kontraŭ infektoj)

paŝ-i (ntr), PIV, -ado (irmaniero, A. gait, G. Gang), anasa, ataksia, cerebela, pareza, spasma -ado

patagi-o, (A. patagium, Gr. pterygion = flugilo)

patel-o, PIV, -a reflekso

patogen-a, PIV, -ezo, (Gr. patos = malsano)

patognomi-o, (Gr. pathos+gnome; A. pathog- nomy)

patognomoni-a, (Gr. pathos+gnomonikos)

patolog-o, PIV, -io, -ia, kosmo-io

PCB, (A. polychlorinated biphenil), poliklorizita bifenilo

PCFU, tribĉeloj sangaj, cirkulantaj en periferia sango, versimile subpopulacio de CFU.

PCTA perhaǔtakorkrona translumena angiooplastiko

pederasti-o, PIV, (Gr. pais = knabo, erastes = amanto), -ulo

pediatr-o, -io, PIV (Gr. pais, paidos = infano)

pedikl-o, citoplasmaj elstaraĵoj de pedocitoj, kiuj ĉirkaǔaskaplroj de renaj glomeruloj

pedikuloz-o (A. pediculosis)

pedofili-o, (Gr. pais, paidos = infano)

pedofobi-o

pedunkl-o, PIV, (L. pedunculus), cerebra, cerebela -o

pejsmejkro, (A. pace maker ), kardio- stimulatoro, korritmigilo

peks-io fiksado

pektine-o, PIV, (L. pecten = kombilo), (m. pectineus)

pektoral-o, PIV, (L. pectus = brusto), (m. pectoralis major, minor)

pektoriloki-o, (A. pectoriloquy = brusto+paroli) brustprol-i

pelagr-o, PIV, (itale pelle = haŭto, agro = malglata), -oida

pelioz-o, haˇuta sangado, subhaˇutaj peteĥioj

peloid-o, ŝlimo-simila substanco; (Gr. pelos = ŝlimo)

pelv-o, PIV, -a, -eto, -imetro, -imetrio, -ografio, rena -eto

pemfig/o, PIV, (A. pemphigus, Gr. pemphix = haŭta veziko)

pendolmov-o, ŝancelo

penetr-i/ (tr, ntr), PIV, (L. penetratum), -ebla, -ema, -o, -ado, tra-i, duon-ebla

pentoz-o, PIV, -ano (arabano, ksilano ka), -urio, -fosfata ciklo

penicilin-o antibiotiko

penis-o, PIV, -ito, -ingo (portata de primitivuloj)

penombr-o duonombro ultrasona

pepsin-o, PIV -ogeno

peptid-o, PIV, -azo. -oglikano, -a ligo

pepton-o, PIV peptostreptokoklo

peracetat-o, -a acido (A. peracetic acid, CH3COOOH)

percept-o PIV, -i(tr), -ado, -aĵo -ebla

perfor-o (tr), PIV, -ado, -iĝo -anta ulcero

perfotmanc-o kir.efiko, realig-o, procedo, efektivigo, operacio.

perfuz-i(tr), PIV -o (A. perfusion), infuzo, perfuz-oro (perfuza pumpo)

pergamen-o, PIV, -kraketo (A. parchment crepitation), -a

papero (A. parchment paper G. Pergamentpapier) perhidrol-o, PIV, komerca nomo de H2O2- solvaĵo (30%-a)

per-operacio

PERI-, prf, (Gr. peri = ĉirkaŭ), -adenito, -angiito, -anusa (absceso), -aortito, -apika, -arteriito (nodeca), - artikito, -centra, -feria (nervo, sangovazo ka), -flebito, -fokusa, -gastrito, -kardio, -kardiito, -kojlo, -kojfito, -kondro, -kondrito, - korneo, -korneito, -kolecistito, -limfo (de interna orelo), -metro (por testi vidkampon), mjelografio, -nefrito, -natala -natologio, -odontito, -proktito (Gr. proktos = anuso), -tendenito, -toneo, -toneito, -tonsilito, -vaskulito -vejnito

perine-o, PIV (Gr. perinaion), -orafio (A. -orrhaphy), -orupturo -otomio

period-o, PIV, -a lego, tabelo (A. periodic law table)

peristalt-o, -a, anti-a, PIV, (A. pelistalsis)

perkut-i (tr) PIV, (L. percutere), -o -ado, perl-o, PIV, -omalsano (A. pearl disease, G. Perlsucht) = bova tuberkulozo

perleĉ-o, PIV (F. perleche), kontaĝa fendeto ĉe lipangulo

permanent-a, PIV, -a dento (kontraŭ laktodento)

permeabl-a, PIV, -eco tralas-eblo

permesita rapideco de rtg radiado

permutit-o, PIV, adsorbilo (jono-interŝanĝilo)

perni-o(L), PIV, frostosvelo, frostabsceso (A. chilblain, -osis)

pernicioz-a, PIV, (L. perniciosus) -e anemio

peroksid-o, PIV, hidrogena -o (H2O2), lipid-o, -azo, hidro-o (de lipido)

peroksisom-o, enĉela organelo enhavanta diversajn oksidoreduktazojn.

peromeli-o, (Gr. peios = kripligita, melos = membroj), denaska misformiĝo de gambo (A. peromelia)

perone-a (ekz muskolo), vada

per-oral-a, pref. perbuŝa aŭ trabuŝa, (L. per = tra; oris = buŝo)

persekutmani-o, PIV

perseveraci-o, (A. perseveration)

persist-i (ntr) PIV -ema

perspir-i (ntr), PIV, -ado nesentebla -ado

persv/ad-o -i (tr), PIV (A. persuade), ŝanĝi opnion de iu

pertubaci-o, (A. Pertubation, G.Durchblasung)

perturb-o, PIV, -i (tr), glut-o, stomak-o, nutra -omisfunkcio

pertus-o, (L. pertussis, per = forta, tussis = tuso)

perversi-o, PIV, (L. per = tra, versio = turniĝo), seksa -o, -eco, -io, -iulo

pesari-o, PIV, (L. pessarium) virina atikonceptilo enmetata en vaginon

pes-i (tr), -ilo, PIV, aŭtomata -ilo

pest-o, PIV

pesticid-o

peteĥi-o, (A. L. petechia) makuleto

peing-o antaǔkoita lud/amado

petri-o, Br. vitra skatolo (aŭ pelveto) de Petri

petrosit-o, (L. petrositis, G. Pyramidenspitzeneiterung)

petr-oza ŝtoniĝa

pafanso - pia deziro

H, PIV, pH = -log[H+] logaritmo de negativaj iontoj

piamatr-o, PIV, (L. pia mater = pia patrino), membrano cerba, , spina

piartr-ozo pusa artrikito

PFC, (A. plaque-forming cell)

PFU, (A. plaque-forming unit)

pied-o, PIV, bul-a (L. pes varus), ĉeval-a (A. horsefoot, L. talipes equinus), palm-a, plat-a, -ingo (stapedo, osteto en la mezorelo)

piel-o, PIV, (Gr. pyelos = pelvo), ofte uzata en kunmetita vorto; -ito, -ocistito, -ografio, -onefrito, -oureterografio

pigment-o, PIV, (L. pigmentum), -i (tr), -a degenerado (de retino)

pigopag-o, (G. L. pygopagus, Gr. pyge = gluteo, pagos = fiksita aĵo), (A. duobla monstro, G. Doppelmissbildung)

piknolepsi-o dormemo, piknoepilepsi-o, (Gr. pyknos = ofta, dika)

piknometr-o, PIV, (Gr. pyknon = dika), elektrorezista mezuraparato de specifa pezo de likvaĵo

pikn-ozo, (A. pyknosis ) obezec-o

pilokarpin/o, PIV- alkaloido phthapmika.o

pinĉ-egi masaĝo de haǔta aldo

pinocit-ozo (fagocitozo)

pint-o (apekso)

pioflebit-o

pio/gen-a, -ekz pilotrombozo

pil-e- rilate al porta bejno

pilol-o, PIV, buleto-forma de medikamento, suker-o

pilor-o, PIV, (Gr-a-korpo, L. pinea = pinkonuso) pink-morbo, akrodinia eritemo

pinocitoz-o, (Gr. pin = trinki, kytos = ĉelo)

pinset-o, pinĉilo (F. pincctte)

PIO-, PIV, (Gr. pyon = puso), -artrozo, bacilozo, -celo, -cianino, -dermio, (pi)emio, -gena, -kolpo, -ktanino, -metro, -nefrito, -nefrozo, -perikardio, -perikardiito, -pneŭmotorako, -reo, -salpingito, -spermio, -torako

piperazin-o (antiuratiko)

pipet-o, PIV, -i (tr), (A. pipet, pipette)

piramid-o, anat, -a trakto, ekstra-a trakto

piramidal-o, PIV, v. "triketro"(os triquetrum)

piramidon-o, PIV, antifebra drogo

piran/o, PIV, -ozo, -ozido (A. pyranoside)

piridoksin-o, PIV, vitamino B6 (inkluzive de -alo k -amino)

pirimidin/o, -bazo

pirimidin-o em bazo por kreo de sulfonamidoj, vitaminojbarbituratoj

pirofosfat-o, PIV, -a acido (H4P2O7), -azo

pirogajl-o, PIV, (A. pyrogallol)

pirogen/o, (Gr. pyr = fajro, gen = produkti), -a

pirokatekin-o, (A. pyrocatechin)

pirol-o, PIV, (A. pyrrok), kem. -idino

piromani-/o, (A. pyromania)

pirometr-o. PIV, (A. pyrometer)

piroterapi-o, (A. pyrotherapy)

pirotik-o, anti-o kontraŭ-o ŭ g

piroz-o, PIV, (A, Gr. pyroms = bruligo, A. burning)

pistaxxĵo fojna (Lfolia senna)

piruvat-/o, -a acido (d. pyruvic acid)

pivini-o anthelmitiko

pis-i (ntr), PIV, lit-ado, -poto

pist/i (tr), PIV, -ado, -aĵo, -ilo (A. pestle), -ujo

pitekantrop-o, PIV

pitiat-a, PIV, (A. pithiatic), -a malsano, perturbo, -ismo

pitiriaz-o, PIV, (Gr. pityron = brano), -o diverskolora, graseca, bara, kapa, langa, likensimila, nigra, ronda, rozkolora, ruĝa, seka, simpla vulgara

pitirospor-o, (Gr. Pityrosporum), genro de fungo

pitresin-o, vazopresino (hormono de hipofizo)

pituit-o, PIV pitui-a glando

pituitari-o, PIV, hiofizo, -a glando, hiper-o, hipo-smo

pituitrin-o, PIV

piuri-o, (A. pyuria)

pizoform-/a, PIV, a osto (de karpeo, os pisiforme)

placeb-o, PIV (L)falsa medikamento

placent-o, PIV, (A. L. -a = plata kuko), -ito, -ografio, frutempa -a separiĝo

plak- o, PIV, ateroma -o, denta -o, -oformanta ĉelo

pland-o, PIV, -a arko (L. arcun plantarin)

planimetr-o, PIV, (L. planus = plata), pref. planometro

plankton-o, PIV

planum-o, PIV, (L. planus = plata), plata osto

PLASM-o, PIV, -a ĉelo (-ocito), -ocitomo, -oferezo, -alogeno, inogeno, -okino (A. plasmoquin), sango-o, -olizo, -o

plasmid-o, eksternuklea geno (parageno)

plasmin-o, -ogeno

plasmodi-o, PIV

plastid-o, organelo en plantoĉelo

plasti-o, PIV, (Gr, plasso = formi), -a, rino-o, torako-o, -a kirurgio, -a operacio

plastr-o, PIV, (A. plaster, L. emplastrum) pansaĵo

plat-o, PIV, -piedo (A. flat foot, G. Plattfuss), platibazi-o, (A. platybasla) mukoza -o ĉe sifilisulo - (kondilomo -a), -a epitelo, -a vertebro; man-o (polmo), fin-o (A. end-plale, fiz), -aĵo (F. plateau)

platen-o, PIV, kem. ekmento (Pt)

platism-o, PIV, (m. platysma)

-plazi/o, PIV, sfs (Gr. plasis = formado), hiper-o, hipo-o, neo-o

-plegi-o sfs (Gr. plege = paralizo), hemi-o, oftalmo-o, pare-o ktp.

pleks-o, PIV, anat (L. plexus), korioida -o

plesimetr-o, (Gr. plesso = bati, A. pleuimeter aŭ plexometer)

pletismografi-o -tutkorpa, falopletismogafio (mezurado de peniso dum erekcio)

pletor-o, PIV, (A. L. plethora; Gr. plethor = pleneco)

pleŭr-o, PIV, (Gr. pleura = ripo), -a, -algio (-odinio), -ito, -a kaluso (G. Heuraschwarte)

plik-o, PIV, (L. plica), en anat uzata en diversaj kazoj.

plodi-o (signado de nombro da kromozomoj) - (diplopio, oligoplopio, multplopio ks)

plomb-o, -i (tr), PIV

plumb-o PIV, kem. elemento (Pb), -a anemio, -a koliko, -a

linio (A. lead line, G. Bleisaum), -ismo

plur-, PIV. prf, -cikla (A. polycyklic), -potenca, -valenta, plurpotenca sanga tribĉelo, (A. colony-form-ing units, CFU)

plutoni-o, PIV, kem. elemento (Pu)

PNEŬM/O-, (Gr. pneuma = aero), -atozo, -aturio, -cisto, -cito, -ogastra, -ogastrogcafio, -okoko, ---koniozo, operikardiito, -operitoneo, -opielografio, -oretroperitoneo, -takigrafio, -otorako, -oreno (A. pneumoren)

PNEUMON/O, PIV, (Gr. pneumon = pulmo), -ektomio, -io (-ito), -okoniozo, -olitiazo, -olizo, -ologio, -okirurgio, -omikozo, -omoniliazo

poetin-o hemo-pot-o, PIV, (A. potion, L. potio), likva medikamento

podagr-o, PIV, (Gr. podos = piedo, agra = atako; A. gout, F. podagre), -a atako, -a tofo

-poez-o, sfs (A. -poiesis, Gr. poiein = formi), eritro-o, koleo, urato-o, urino-o

poikilo-, (Gr. poikilos = varia), -cito, -citozo, -dentozo (A. mottled enamel), -dermo, -terma animalo (malvarmsanga animalo)

pojn-o, PIV, (F. poignet) manradiko

poks-o, PIV, bova -o aŭ kaŭ-o

polakisuri-o, polakiurio, (Gr. pollakis = ofte)

polar-a, PIV, -eco (A. polarity), -izi (tr), -izita lumo (A. polarized light), -izaciomikroskopo, -izilo (A. polarizer), -ografio, -oskopo

poleks-o, PIV, (L. pollex), mana dikfingro, -osuĉado -ogena

polen-o, PIV, -alergio, -ozo (A. pollenosis)

POLI-, PIV, prf (Gr. polys = multa, multobla), -amino, -artrito, -citemio, -daktilio, -dipsio, -eno (kombinaĵo kun pluraj duoblaj ligoj), -fagio, -falangismo, -hidramnio, -hidroksila (alkololo), -kliniko, -mastio, -menoreo, -meriĝo (A. polymerization), -mero, -morfa, -morfonuklea, -neŭrito, -nuklea, -orkismo, -peptido, -peptidazo; -pneo, -radikuloneŭrito, -ribozomo -sakarido, -ploida (A. polyptoidy ), -sinusito, -som-o (ergosomo, -ribosomo), -spermio, -urio, -valenta, -vinilklorido

poli-o, PIV, -mjelito, -viruso

polioma viruso, (A. polyoma v.) viruso de parotida tumoro de muso ka.

polip-o, PIV, (L. polypus), -ozo, -ektomi-o

polm-o, PIV, (L. palm), manplato

poluci/o, PIV, (L. pollucio), atmosfera -o, nokta –o7

polus-o, (L), PIV

polv-o, PIV, (hispane, polvo; itale, polvere), -ometro, sen-igi

pomp-o urtikaria eflorescenco

pont-o, anat (L. pons cerebelli)

pontvoj-o bajpaso

poplit-o, PIV, (L. poples), genukavo (-a kavo), -a muskolo (m. popliteus)

populaci-o, PIV homsro

por-o, PIV, (Gr. poros; L. porus), -eco (A. porosity), -encefafio

porci-o, PIV, (A. porĜon, ration), -umi (tr)

pord-o, PIV, (ĉefe pri hepata pordo), -a vejno (A. portal vein), -a hipertensio

porfin-o, bk

porfiri-o, (A. porphyria)metabola malsano

porfirin-o, hemato-o, kopro-o, proto-o, -urio

porfuopsin-o, (A. porphyropsin, bk)

poriomani-o, (Gr. poreia = paŝado, vojaĝo)

pornograf-o, PIV, (Gr. porne = prostitutino), -io, -omanio

pornolali-o, porocefal-o, (parazito)

porokeratoz-o, (Gr. poros = poro)

port-i(tr), PIV, -anto (A. carrier; G. Trager), -o eniro por laparaskopio, -ahpertensio, -kava ŝunto, -sistemo.

posologi-o terio pri dozado de medikamentoj

POST-, PIV prf (L-devena), -akuŝa, -ganglia (nervofibro), -graduala progresanta post fino de eduko, eriora (posta) -infarkta sindromo, -kastracia sindromo, -koita, -komocia, -malsana, -manĝa (A. – randial), -morta ekzantemno (kadavra ekzanteno), -naskajo (placento), -operacia, -pandiala, -radiada, - transfuza, -ŝarĝo (A.afterload) –tromboza, - urala(neǔrolia, rilata al staranta posicio) ktp

potator-o alkoholulo

.postit-o, (A. posthitis; Gr. posthe = prepucio), balanito

potenc-o, PlV, (A. potency, L. potentia = forto), -a

potencial-o, PIV, (A. potential), -a energio, - diferenco

potenciometr-o, PIV mezurilo de potenco

pozici-o, PIV, -a drenado ( A. positional drainage), -o Tredelenburga

pozitron-o, (pozitono laŭ PIV)

pozitiv-a, -a fidbako

praktik-o, -a, -i (tr), -ado, -isto, -eco, PIV

PRE-, PIV, (L. prae, Gr. pro), internacia prf, uzata en sciencaj nomoj k sig. "tempe antaŭ" aŭ "anoncanta"; -albumino, -blastomatozo, -diabeta, -dispozicio, -gangliona, -kancera, -kancerozo, --klimakso, (-koks-a) -kursoro (A. precursor), -menstrua (tensio), -medikacio, -molaro, -morba, -morta, natala-skripco, -operacia

precipit-i tr, PIV, -aĵo, -iĝi, -ita

pregnan/diol-o, -triolo

prem-i(tr), PIV, -česado (masaĝo) -doloro, -receptoro, puls-o, sango-o, tra-ado

prepar-i (tr), PIV, -a, -aĵo FT

prepuci-o, PIV, (A. prepuce, L. praeputium) penisa antaǔhaǔto

presbiopi-a, PIV, (Gr. presbys = maljunulo, ops = okulo)

presbiakuz-o, (A. presbyacusia, presbycousis, Gr. akousis = aŭdo)

presbiofreni-o, (A- presbyophrenia, phren = animo)

prevalenc-o apero, incidenc-o

prevent-i (tr), PIV, -a medicino, -ilo, -orio

prezent/i (tr), PIV, -iĝi, -iĝo (G. Lage) (de feto en utero), puga -o (en akuŝo)

priapism-o, (Gr. priapus = peniso), daŭra erektiĝo de peniso

primar-a, PIV, -a zorgo (flego) (A. primary care), -a infekto, -a foliklo (A. primordial follicle)

PRI-, -lavado (balneologio), mat-o PIV, (L. primus = unua), primipar-a, -eco (A. primiparity, L. parere = naski) priservej-o, (rtg), apartigita apud/ejo, de kie oni priservas (ekz. rivelejo ktp).

primi- para, -oinfekto, PRO- -bando (esplorita pacienti-bstora) (punkcio), -bakteriofag-o, -duktiva, -fago (bateriofag.o, kiu estas en bakterio eintegrita en propra kromozomo).-filo, -staglandin-oj (substancoj homonsimilaj en ĉiuj korpoĉeloj)-spektivo, -stanoido (prostaglandin-o)

proced-i (ntr), PIV, -o (Aprocess), -uro

proces-o, 1. anat (L. processus), 2. = procezo (natura sinsekvo de fenomenoj)

prodrom-o, PIV, (A. prodrome, Gr. prodromos)

produkt-i (tr), -a, -o, -ado, -aĵo (metabola)

proenzim/o, (A. proenzyme, G. Proferment)

proeritroblast-o

profesi-o, PIV, -a malsano (A. occupational disease)

profilakt-i (tr), PIV, = preventi, -iko, -ika procedo, rimedo

profund-a PIV, -oterapio, -odozo, -a sento

progeri-o, (A. progeria)

progesteron-o, PIV

prognat-a, PIV, (A. prognathic, Gr. gnatos = makzelo), -ismo

prognoz-o, -i (tr), PIV

progresiv-a, PIV, -a muskola distrofio

prohib-i (tr), PIV, (L. prohibeo), malpermesi, -icio

projekci-o, -i (tr), dekstra, oblikva -o (rtg) antaǔeposta

proksim-a, PIV, -ala (anat, L. proksimus = plej proksima)

PROKT/O-, (Gr. prottos = anuso), en kunmetitaj vortoj sig "anuso" aŭ rektumo"; -ito, -ektomio, -ocelo, --okluzo, -okojlito, -odinio, -ologio, -oparalizo, -oplastio, -oplegio, -optozo, -oragio, -orafio, -oskopio, -otomio

PRO-laktin-o, PIV, -liberiga hormono, prius-o, --viruso

prolamin-o, speco de proteino

prolan-o. PIV, malnova termino, -o A = FSH, -o B = IĈSH aŭ LH

prolaps-o, PIV, (L. prolapsus = falo), ptozo; anusa, rektuma, utera, vagina -o

prolifer-i (ntr), PIV, -ado, -ema

prolin-o, PIV, hidroksi-o

promegakariocit-o

promjelocit-o

prominenc-o, PIV, anat; (L. prominentia, elstaraĵo)

promontor-o, PIV, anat; timpana, sakra -o

promoci-o (tr), PIV, -o, -anta faktoro (A. promoting factor)

promotor-o, pron-i(tr), PIV, -ado, = atoro, kvadrata -atoro (L. m. pronator quadratus)

propag-i (tr), PIV, -ado, -iĝi

propedeǔtik-o

propionat-o PIV, -a acido (CH3CH2COOH)

propolis-o, PIV, (A. propolis)

proporci-o, PIV

propriocept-i (tr), PIV, -a (A. -ive). -ado, -oro (propra receptoro, sensorunuo, nerva fino en muskoloj k – tendenoj)

proptoz-o, ekzoftalmo -proputa-i (tr), PIV, -a, -o (A. proputsion)

prosektor-o, PIV, -i (tr)

prostaciklin-o, PGI2 (prostaglandino 12)

prostaglandin-o

prostanoa-o, -a acido (A. prostanoic acid)

prostat-o, PIV, -a hipertrofio, -ektomio, -ito, -ismo, -ografio, -oreo

prostet-a, PIV, kem, -a grupo (A. prosthetic group)

prostitu-i (ntr), PIV, -o, -isto, -istino

prostraci-o, PIV, (A. prostration)

protamin-o, PIV, unu de simplaj proteinoj, protein-o, PIV, -azo, -opoento (A. -score, nut), -urio

proteoglikan-o, nova esprimo de "mukoproteino".

proteoliz-o, PIV, hidrolizo de proteino, -a enzimo

proteŭs-o bacilo

protez-o, PIV, denta, krura -o (Gr. prothesis)

PROTO-, PIV, grekdevena internacia, neoficiala prf, sig: "unua". -diastol/o, -hormono, -onkogen-o –

plasmo, -plasto, -porfirin-o, -trofia, -zoo

prote-azoj enzimoj

proton-o, PIV

protrombin-o

protrud-a, PIV, -eco, -aj okuloj

protuberanc-o, PIV, anat (L. protuberantia), okcipitala -o

provitamin-o, -o A = karotenoj

provirus-o

provok-i (tr), PIV, -ado (A. provocation)

prozencefal-o, (A. prosencephalon) evolua difekto de la cerbo

prurig-o. PIV. (A. L.)juka haǔtmalsano

prurit-o, PIV, (L. prurire = juki) juks simptomo de maljunuloj, sen hist.ŝanĝoj, ev. nur atrofio.

psamom-o, kalkita tumoro, (A. psammoma, Gr. psammos = sablo)

pselism-o, dislalio, (A. psellism)

PSEŬDO-, PIV, neoficiala, teknika prf. sig: "falsa", "neaŭtentika". -artiko, -artrozo, -cisto, -demenco, -ekzoftalmio, -estezo, -fluktuado, -globulino, -hermafrodito, -hipertrofio, -fiolero (infana), -kila (A. pseudochylous), -trupo, -leŭkemio, -manio, -membrano, -miopio, -neŭrastenio, -neŭrito

hipermetropa, -pelado (A. pseudopelade, alopecia cicatrisata), -sklerozo, -tumoro, -uridino (bk)

pseŭdomonas-o

PSIK/O, PIV, (Gr. psyche = animo, spirito, menso), -a (forto, difekto), -astenio, -edelismo, -farmako ---geno, -iatrio, -iatro, -analisto, -analizo, -dramo, -diagnostiko, -fiziologio, -kirurgio, -logio, -logo, ----imetiko, -motoria, -opatio, -pato, -somata, -somatozo, -stimula, -zo, -zulo, -tekniko, -terapio, -tropa

psikrometr-o, PIV, (Gr-psychros = malvarma), aparato por mezuri humidecon, (speco de higrometro)

psitakism-o, PIV, (Gr. psittakos = papago), senvola ripelado de la laste aŭdita silabo.

psitakoz-o, PIV, infekta malsano (A. parrot fever)

psoas-o, (L), -o majora k minora (granda k eta -o, PIV)

psoit-o, intlamo de granda psoaso.

psoriaz-o, PIV, (Gr. psora = juko)

PTA, (Aplasma thromboplastin antecedent), faktoro XI de sanga koaguliĝo

PTC, (A, plasma thromboplastin component), faktoro IX de sanga koaguliĝo

pteridin-o, kem. subslanco (bk)

pterigi-o, (Gr. pterypon = Pugilo)dupliaturo de konjunktia faldo, pli ofte angula

pteroilglutamat-o, -a acido (folata acido)

ptialin-o, (ankaŭ ptialazo laŭ PIV), (Gr. ptyalon = salivo)

ptialism/o, troa salivado ( A. ptyalism, salivation )

ptomain-o, PIV, (Gr- ptoma = kadavro) kaavra toksino

ptoz-o, PIV, (Gr. ptosis = falo), gastro-o, rena -o

pub-o, PIV, -arko -haro, -a monto (monto de Venuso), -a osto, -a pediko (ftiro), -a simfizo, -lipo (granda, eta), -puber-a, PIV, -eco (A. puberty)

pubi-o, PIV, (L. os pubis), -otomio, akuša operacio oublik/a, PIV, -a higieno

pudend-o, PIV, -a arterio, nervo, vejno

pueril-a, (L. puer = infano), -a parolo, -eco (-ismo)

puerper-a, PIV, -a febro

pufr-o kem

pugn-o, PIV, -igi (manon)

puleks-o korpinsekto de mamuloj-o

PULM-O, PIV, -a, -ektomio, -ito, -okapacito, -okoniozo, -osilikozo; -a apikito, -kancero, -tuberkulozo

pulp-o, PIV, (L. pulpa = karno), -a, -ito (denta), blanka, ruĝa -o (de lieno)

puls-o, PIV, (L. pulsare = bati), -a, -i (ntr), -a premo, alternanta

-o, -obato, -ado, paradoksa -o, pre-, pro-kvar-a rtg aparato (plifrue, kvarklapa)

pulvor-a, PIV, (L. pulvis), -a, -eco, -igi

punkci-i (tr), PIV, -o

punkt-o, PIV, (L. punctum), -i (tr), fando-o, foca -o (malproksima -o), nul-o, proksima -o, konverĝa -o, larma -o

punktur-o, PIV, (L. punctura), akvo-o, elektro-o, nadlo-o (akuo), abdomena -o, dialieta -o (A. diabetic puncture, G. Zuckerstich), lumba -o

pupil-o, PIV, -a distanco

pur-igi (ev.purifi)

purin-o, -bazo (adenino, guanino ktp)

purpur-o, PIV, -a, -aĵo (rodopsino)

purpura-o, PIV, plejofte punktforma haŭta hemoragio. 2 Nomo de diversaj sindromoj, kies karakteriza lezo estas la -o. infekta, ekzantema -o

pus-o, PIV, (L. pus), -i (ntr), -a urino, -ado, -korpusklo

pustul-o, PIV, (A- pustule), -a, -ozo

putamen-o, anat (L. putamen)

putr-i (ntr), PIV, (L. puter = putra), -a, -ado, -o, -iga (A. putrefactive), -ema, kontraŭ-a

putrescin-o, dekarboksitprodukto de ornitino


<<  |  <  |  >


La letero al prizorganto de la Edukada Servo

Via email: (se vi volas ricevi respondon)
La temo:
Atenton: ← Enskribu la vorton  ilo   , alie la letero malsendiĝos

Skribu la mesaĝon sube (ne pli ol 2048 literoj).

La nombro de literoj por uzado: 2048


La Fakgrupo de
Kemio-Fiziko-Informatiko

en la Unua Liceo Ĝeneraledukada
nomita al Kazimierz Brodziński
en Tarnowo
Str. Piłsudskiego 4
©2024 mag. Jerzy Wałaszek

La materialoj nur por edukada uzado. Ilia kopiado kaj multobligado licas
nur se oni sciigas pri la fonto kaj ne demandas monon por ili.

Bonvolu sendi demandojn al: i-lo@eduinf.waw.pl

Nia edukada servo uzas kuketojn. Se vi ne volas ricevi ilin, bloku ilin en via legilo.