Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_RendererInfo

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_RendererInfo

Struktura zawiera informacje o możliwościach sterownika grafiki lub bieżącego kontekstu graficznego.

Pola danych

const char* name nazwa kontekstu graficznego
Uint32 flags maska obsługiwanych znaczników kontekstu graficznego; zobacz do Uwag.
Uint32 num_texture_formats liczba dostępnych formatów tekstur
Uint32[16] texture_formats dostępne formaty tekstur; zobacz do Uwag.
int max_texture_width maksymalna szerokość tekstury
int max_texture_height maksymalna wysokość tekstury

Uwagi

Pole flags może zawierać 0 lub być maską jednego lub kilku z następujących wartości SDL_RendererFlags połączonych ze sobą alternatywą bitową:
SDL_RENDERER_SOFTWARE grafika tworzona programowo bez akceleratora.
SDL_RENDERER_ACCELERATED kontekst będzie używał akceleratora.
SDL_RENDERER_PRESENTVSYNC przesłania na ekran będą synchronizowane z odświeżaniem.
SDL_RENDERER_TARGETTEXTURE kontekst obsługuje tworzenie grafiki na teksturach.

Zwróć uwagę, iż jeśli znaczniki nie zostaną dostarczone, to priorytetem staną się dostępne konteksty SDL_RENDERER_ACCELERATED.

Pole texture_formats jest tablicą wartości SDL_PixelFormatEnum reprezentujących dostępne formaty tekstur dla danego kontekstu:

Makra formatów pikseli:

SDL_PIXELTYPE(format) typ formatu pikseli, zobacz na Uwagi.
SDL_PIXELORDER(format) uporządkowanie kanałów lub bitów w formacie pikseli, zobacz na Uwagi.
SDL_PIXELLAYOUT(format) wzór bitowy kanałów formatu pikseli, zobacz na Uwagi.
SDL_BITSPERPIXEL(format) liczba bitów informacji koloru w formacie pikseli.
SDL_BYTESPERPIXEL(format) liczba bajtów na piksel.
SDL_ISPIXELFORMAT_INDEXED(format) prawda dla formatów pikseli z paletą
SDL_ISPIXELFORMAT_ALPHA(format) prawda dla formatów pikseli z kanałem alfa.
SDL_ISPIXELFORMAT_FOURCC(format) prawda dla formatów pikseli reprezentujących szczególne formaty, na przykład formaty YUV.

Wartości formatów pikseli:

SDL_PIXELFORMAT_UNKNOWN  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX1LSB  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX1MSB  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX4LSB  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX4MSB  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX8  
SDL_PIXELFORMAT_RGB332  
SDL_PIXELFORMAT_RGB444  
SDL_PIXELFORMAT_RGB555  
SDL_PIXELFORMAT_BGR555  
SDL_PIXELFORMAT_ARGB4444  
SDL_PIXELFORMAT_RGBA4444  
SDL_PIXELFORMAT_ABGR4444  
SDL_PIXELFORMAT_BGRA4444  
SDL_PIXELFORMAT_ARGB1555  
SDL_PIXELFORMAT_RGBA5551  
SDL_PIXELFORMAT_ABGR1555  
SDL_PIXELFORMAT_BGRA5551  
SDL_PIXELFORMAT_RGB565  
SDL_PIXELFORMAT_BGR565  
SDL_PIXELFORMAT_RGB24  
SDL_PIXELFORMAT_BGR24  
SDL_PIXELFORMAT_RGB888  
SDL_PIXELFORMAT_RGBX8888  
SDL_PIXELFORMAT_BGR888  
SDL_PIXELFORMAT_BGRX8888  
SDL_PIXELFORMAT_ARGB8888  
SDL_PIXELFORMAT_RGBA8888  
SDL_PIXELFORMAT_ABGR8888  
SDL_PIXELFORMAT_BGRA8888  
SDL_PIXELFORMAT_ARGB2101010  
SDL_PIXELFORMAT_RGBA32 alias (nazwa zastępcza) dla ciągu bajtów RGBA danych koloru na bieżącej platformie (>= SDL 2.0.5).
SDL_PIXELFORMAT_ARGB32 alias dla ciągu bajtów ARGB danych koloru na bieżącej platformie (>= SDL 2.0.5).
SDL_PIXELFORMAT_BGRA32 alias dla ciągu bajtów BGRA danych koloru na bieżącej platformie (>= SDL 2.0.5).
SDL_PIXELFORMAT_ABGR32 alias dla ciągu bajtów ABGR danych koloru na bieżącej platformie (>= SDL 2.0.5).
SDL_PIXELFORMAT_YV12 tryb planarny: Y + V + U (3 płaszczyzny).
SDL_PIXELFORMAT_IYUV tryb planarny: Y + U + V (3 płaszczyzny).
SDL_PIXELFORMAT_YUY2 tryb spakowany: Y0+U0+Y1+V0 (1 płaszczyzna).
SDL_PIXELFORMAT_UYVY tryb spakowany: U0+Y0+V0+Y1 (1 płaszczyzna).
SDL_PIXELFORMAT_YVYU tryb spakowany: Y0+V0+Y1+U0 (1 płaszczyzna).
SDL_PIXELFORMAT_NV12 tryb planarny: Y + U/V z przeplotem (2 płaszczyzny) (>= SDL 2.0.4)
SDL_PIXELFORMAT_NV21 tryb planarny: Y + V/U z przeplotem (2 płaszczyzny) (>= SDL 2.0.4)

Powiązane enumeracje

Powiązane funkcje


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.