Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Poprzedni       Następny  

©2019 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

 

 

Warsztat elektronika

Kurs Inkscape

Linie

 

Odcinki

Uruchom aplikację Inkscape lub wyczyść rysunek (Ctrl+A i Delete). Naciśnij klawisz 5, aby powiększyć widok kartki na cały ekran. W przyborniku wybierz narzędzie Ołówek (F6). Aby narysować odcinek, wskaż myszką na kartce jego punkt początkowy, kliknij lewym przyciskiem myszki, przesuń kursor myszki do punktu końcowego i kliknij ponownie lewym przyciskiem myszki. Pomiędzy tymi dwoma punktami zostanie narysowany odcinek. Narysuj w ten sposób kilka odcinków:

 

Odcinek ostatnio narysowany jest odcinkiem "aktywnym". Końce tego odcinka są oznaczone jako węzły kwadratowe (ich zastosowanie poznasz dalej). Aby wybrać określony odcinek, przełącz się na narzędzie Wskaźnik (Spacja) i kliknij go lewym przyciskiem myszki:

Odcinek jest normalnym obiektem wektorowym i możesz nad nim wykonywać wszystkie opisane dotychczas operacje edycyjne (przesuwanie, skalowanie, obracanie, tworzenie duplikatów, itp.). Przy skalowaniu zmienia się odpowiednio grubość odcinka:

Odcinek posiada kontur, nie posiada wypełnienia. Kolor konturu aktywnego odcinka możesz wybierać na palecie u spodu ekranu prawym przyciskiem myszki lub w okienku dialogowym Wypełnienie i kontur na zakładce Kontur (to rozwiązanie pozwala ci na stosowanie gradientów i deseni – gradient edytujesz w sposób opisany przy projektach kuli i kwiatka). Działają również opcje rozmywania (blur) i nieprzezroczystości (opacity) okienka Wypełnienie i kontur. Jak widzisz, możliwości masz wiele. Pokoloruj swoje odcinki na różne kolory:

W okienku Wypełnienie i kontur na zakładce Styl konturu masz możliwość ustalenia grubości odcinka oraz rodzaju linii. Ustaw różne parametry dla swoich odcinków:

Wymaż rysunek (Ctrl+A i Delete). Często występuje potrzeba narysowania odcinka dokładnie poziomego, pionowego lub narysowanego pod równym kątem (30º, 45º, 60º...). Procedura jest następująca:

Kliknij lewym przyciskiem myszki w miejscu, gdzie ma się rozpocząć odcinek. Gdy przesuniesz kursor, to będzie od tego miejsca do pozycji kursora rysowany odcinek. Jeśli teraz wciśniesz i przytrzymasz wciśnięty klawisz Ctrl, to rysowanie odcinków będzie ograniczone do odcinków pochylonych pod równymi kątami co 15º. Łatwo zatem narysujesz odcinek poziomy i pionowy. Wskaż miejsce, gdzie odcinek ma się kończyć i ponownie kliknij lewym przyciskiem myszki. Narysuj w ten sposób kilka odcinków poziomych, pionowych i pod katem 45º (pamiętaj, aby klawisz Ctrl wciskać po pierwszym kliknięciu lewym przyciskiem myszki na początku odcinka, a zwalniać po drugim kliknięciu na końcu odcinka):

Krzyżyk

Wymaż rysunek (Ctrl+A i Delate).

Narysuj odcinek poziomy (z pomocą klawisza Ctrl). Przełącz się na Wskaźnik (Spacja):

Utwórz duplikat (Ctrl+D) i kliknij go lewym przyciskiem myszki, aby otrzymać uchwyty obrotów:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl obróć duplikat o kąt 90º:

Wciśnij klawisz Shift i kliknij poziomy odcinek – zostaną zaznaczone oba odcinki:

Naciśnij Ctrl+K. Operacja ta połączy oba odcinki w jeden obiekt (różni się to tym od grupowania Ctrl+G, iż powstaje jeden obiekt o wspólnym konturze i wypełnieniu, a w grupie każdy z obiektów może posiadać swoje własne wypełnienie i kontur).:

Koło rowerowe

Wyczyść rysunek (Ctrl+A i Delete). Narysuj poziomą linię z pomocą klawisza Ctrl i przejdź do narzędzia Wskaźnik (Spacja). Utwórz duplikat (Ctrl+D) i kliknij go ponownie lewym przyciskiem myszki, aby otrzymać uchwyty obrotów:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl obróć duplikat o 15º:

Powtarzaj tworzenie duplikatów i ich obroty o 15º, aż otrzymasz poniższą figurę:

Naciśnij Ctrl+A, aby wybrać wszystkie odcinki. Naciśnij Ctrl+K, aby odcinki połączyć w jeden obiekt:

Kliknij lewym przyciskiem myszki obok figury, aby skasować jej wybór.

Na przyborniku wybierz narzędzie Okrąg (F5). Wskaż kursorem myszki środek figury, naciśnij jednocześnie klawisze Shift i Ctrl, a następnie wciśnij lewy przycisk myszki i przeciągaj kursorem pod kątem tak, aby narysować koło pokrywające figurę. Na razie nie przejmuj się konturem i wypełnieniem tego koła.

Przełącz się na Wskaźnik (Spacja). W oknie Wypełnienie i kontur na zakładce Fill ustaw brak konturu. Następnie ustaw kontur czarny o grubości 10:

Wciśnij Ctrl+A i zgrupuj obiekty za pomocą klawiszy Ctrl+G (Ctrl+K nie jest tu odpowiednie, ponieważ powstałby jeden obiekt o wspólnym konturze i szprychy byłyby nieproporcjonalnie grube!).

 

Krzywe

Narzędzie Ołówek (F6) umożliwia również rysowanie linii krzywych.

Wymaż rysunek (Ctrl+A i Delete). Na przyborniku wybierz Ołówek (F6). Wskaż myszką miejsce rozpoczęcia linii. Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszki. Przesuwając kursor myszki rysuj linię krzywą. Zakończ linię, zwalniając lewy przycisk myszki.

Narysuj w ten sposób kilka linii krzywych:

Każdą z linii krzywych możesz edytować w sposób opisany dla odcinków. Przełącz się na Wskaźnik (Spacja) i ustaw kolory, grubość oraz styl linii dla narysowanych krzywych:

 

 

Rozetka

Wymaż rysunek (Ctrl+A i Delete).

W przyborniku wybierz Ołówek (F6) i narysuj u góry kartki dowolny, niezbyt duży bazgrołek z krzywej (kształt nie jest istotny):

Przełącz się na Wskaźnik (Spacja) i utwórz duplikat (Ctrl+D). Kliknij lewym przyciskiem myszki w duplikat, aby dostać się do uchwytów obrotów:

Z wciśniętym klawiszem Ctrl przeciągnij środek obrotu (krzyżyk) poniżej bazagrołka:

 

Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl obróć duplikat wokół środka obrotu o 15º:

 

Powtarzaj tworzenie duplikatu (Ctrl+D) i obrót o 15º (z wciśniętym klawiszem Ctrl), aż uzyskasz zamkniętą rozetkę. Na koniec połącz krzywe w jedną krzywą (Ctrl+A i Ctrl+K):

W ramach ćwiczenia zastanów się, jak uzyskać poniższą figurę:

 

 

Łamane

Łamana jest figurą zbudowaną z odcinków lub segmentów krzywych połączonych końcami. W aplikacji Inkscape łamane rysuje się bardzo prosto.

Wyczyść rysunek (Ctrl+D i Delete).

W przyborniku wybierz Ołówek (F6) i narysuj odcinek w sposób opisany powyżej.

Gdy skończysz rysowanie odcinka, na jego końcach pojawią się dwa małe kwadraty, które będziemy nazywać węzłami. Węzeł wskazywany przez kursor myszki zostaje pokolorowany na czerwono. Jeśli teraz narysujesz kolejny odcinek, to zostanie on połączony z poprzednim - uzyskasz dwa segmenty łamanej:

Czynność tę możesz dowolnie kontynuować. Jeśli ostatni odcinek łamanej zakończysz w węźle startowym, to otrzymasz łamaną zamkniętą:

Taka figura może posiadać wypełnienie (ustawiasz je za pomocą palety na dole okna programu lub w oknie dialogowym Wypełnienie i kontur):

Łamana może zawierać również segmenty krzywej. Tworzysz je wg opisu powyżej – przy rysowaniu naciskasz i przytrzymujesz wciśnięty lewy przycisk myszki:

Trójkąt prostokątny

Wymaż rysunek (Ctrl+A i Delete). W przyborniku wybierz Ołówek (F6). Narysuj poziomy odcinek (kliknij lewym przyciskiem myszki, aby rozpocząć rysowanie odcinka, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie przeciągnij kursor myszki poziomo i kliknij lewym przyciskiem, aby zakończyć rysowanie odcinka):

Teraz wskaż myszką jeden z węzłów końcowych (zmieni kolor na czerwony) i rozpocznij rysowanie odcinka pionowego (procedura taka sama jak przy rysowaniu odcinka poziomego):

Teraz już bez klawisza Ctrl połącz odcinkiem węzły końcowe łamanej. Powstanie trójkąt prostokątny:

Trójkąt jest łamaną zamkniętą, możesz zatem pokolorować jego wnętrze wybranym wypełnieniem, np. tonalnym (przełącz narzędzie na strzałkę naciskając spację):

 

Krzywe Beziera

Pierre Étienne Bézier (1910-1999) był francuskim inżynierem i matematykiem, który opisał pewien rodzaj krzywych, będących obecnie w powszechnym użyciu w grafice komputerowej. Sam Bezier stosował je w swojej pracy w zakładach Renault przy projektowaniu nadwozi samochodów. Nie będziemy tutaj omawiać całej skomplikowanej dosyć teorii matematycznej tych krzywych. Omówimy jedynie ich własności z punktu widzenia grafika komputerowego. Najlepiej zrobić to bezpośrednio na przykładzie.

Wyczyść rysunek (Ctrl+A i Delete).

Wybierz Ołówek (F6) i narysuj krzywą w kształcie litery S:

Teraz w przyborniku wybierz narzędzie Edycja węzłów (F2):

Kursor myszki zmieni kształt, a krzywa będzie wyglądała następująco:

Na konturze krzywej pojawiły się małe romby na końcach i małe kwadraty wewnątrz. Są to tzw. węzły krzywej Beziera. Węzły możesz teraz przemieszczać za pomocą myszki. Linia pomiędzy węzłami nazywa się segmentem krzywej Beziera. Segmenty możesz wyginać kursorem myszki przez przeciąganie.

Gdy klikniesz w segment lub w węzeł, to spowoduje to wybranie do edycji do edycji sąsiadujących z nim węzłów. Wybrane węzły są zaznaczane niebieskim wypełnieniem:

Wybrane węzły można przesuwać za pomocą klawiszy kursora lub przez przeciąganie myszką. Zwróć uwagę, że od obok węzła pojawiają się dodatkowe węzły okrągłe, które są połączone z węzłem niebieską linią pomocniczą. Są to tzw. punkty kontrolne segmentów krzywej Beziera. Każdy punkt kontrolny związany jest z jednym segmentem krzywej. Węzły skrajne mają po jednym punkcie kontrolnym, ponieważ wychodzi z nich tylko jeden segment. Węzły wewnętrzne mają po dwa takie punkty kontrolne. Do czego one służą? Otóż punkty kontrolne regulują krzywiznę segmentu w pobliżu węzła. Im dalej punkt kontrolny od węzła, tym większa staje się krzywizna segmentu w okolicy tego węzła. Jeśli przeciągniesz punkt kontrolny do samego węzła, to krzywizna zmaleje do 0. Jeśli zrobisz tak przy obu końcach segmentu, to segment stanie się odcinkiem:

Jeśli zechcesz ten odcinek zamienić z powrotem w segment krzywy, to przeciągnij go myszką:

Punkty kontrolne mogą być powiązane z węzłem na trzy sposoby. Rodzaj powiązania, czyli tryb pracy węzła, wybierasz za pomocą jednej z trzech ikon na górnym pasku własności:

Tryb ostry:

Wybierz jeden z wewnętrznych węzłów, klikając w niego lewym przyciskiem myszki. Następnie kliknij lewym przyciskiem myszki w pierwszą z ikon: .

Wybrany węzeł zmieni się z kwadratu w romb:

Od tego momentu możesz przeciągać myszką niezależnie od siebie każdy z punktów kontrolnych węzła (przeciągać możesz również same segmenty, zmieniając w ten sposób ich krzywizny). Powoduje to, że krzywizny obu przyległych do węzła segmentów stają się niezależne i segmenty te w węźle mogą się ze sobą łączyć, tworząc ostry narożnik:

 

Tryb gładki:

Teraz kliknij lewym przyciskiem myszki w drugą ikonę trybu węzła:.

Kształt węzła powróci do kwadratu. Jednocześnie punkty kontrolne ustawią się tak po obu stronach węzła tak, iż węzeł będzie się znajdował w jednej linii z nimi. Taka konfiguracja powoduje, że przejście jednego segmentu w drugi w węźle jest gładkie, bez narożników. Jednakże krzywizna może być regulowana niezależnie (odległość punktu kontrolnego od węzła).

Tryb symetryczny:

Kliknij w trzecią ikonę trybu węzła: .

Tryb symetryczny jest bardzo podobny do trybu gładkiego. Punkty kontrolne ustawiają się po obu stronach węzła w jednej z nim linii. Różnica polega na tym, iż odległość obu punktów (a zatem i krzywizny segmentów) jest taka sama. Tryb ten stosuje się tam, gdzie chcemy zachować pewną symetrię obu segmentów:

 

Pojedynczy segment krzywej nie może przyjmować dowolnych kształtów. Jeśli chcesz skomplikować kształt krzywej, to musisz dodać do niej węzły. Robi się to bardzo prosto. Wskaż miejsce gdzie się ma pojawić nowy węzeł i kliknij w nie dwukrotnie lewym przyciskiem myszki:

Inny sposób wstawiania węzła (węzłów) polega na wybraniu segmentu (lub segmentów) klikając w niego lewym przyciskiem myszki (wiele segmentów wybierasz klikając w kolejne z wciśniętym klawiszem Shift), a następnie należy kliknąć w ikonę wstawiania węzła na pasku własności u góry okna: .

Jeśli z jakiś powodów chcesz usunąć węzeł, to zaznacz go (kliknij w niego lewym przyciskiem myszki) i naciśnij klawisz Delete. Kilka węzłów zaznaczasz albo klikając w nie po kolei z wciśniętym klawiszem Shift, albo obejmując je prostokątem zaznaczenia:

Czasem występuje potrzeba przerwania krzywej w wybranym węźle. Zaznacz węzeł (musi to być węzeł wewnętrzny) i kliknij w ikonę rozdzielenia ścieżki: .

Następnie rozsuń węzły:

W podobny sposób możesz usunąć jeden lub więcej segmentów z krzywej. Zaznacz segmenty do usunięcia i kliknij w ikonę usuwania segmentów: .

Możesz oczywiście wykonać operacje odwrotne. Aby połączyć dwa węzły w jeden, zaznacz je (muszą to być węzły skrajne) i kliknij ikonę łączenia węzłów. Z dwóch węzłów powstanie jeden:

Istnieje jeszcze możliwość połączenia dwóch węzłów skrajnych segmentem. Zaznacz węzły i kliknij ikonę łączenia węzłów segmentem:

Aby utrwalić sobie te informacje, wykonajmy teraz kilka prostych ćwiczeń.

Zaokrąglony narożnik

Wyczyść rysunek (Ctrl+A i Delete), w przyborniku wybierz Ołówek (F6) i narysuj łamaną złożoną z dwóch odcinków:

Teraz dobrze będzie pracować w powiększeniu – naciśnij klawisz 4. W przyborniku wybierz Edycję węzłów (F2). W niewielkiej odległości od wierzchołka łamanej dodaj po jednym węźle na obu odcinkach (przez wskazanie myszką i podwójne kliknięcie jej lewym przyciskiem):

 

 

Usuń węzeł wierzchołkowy (kliknij go myszką i naciśnij klawisz Delete):

Zaznacz oba węzły (kliknij w pierwszy, wciśnij Shift i kliknij w drugi lub obwiedź je prostokątem zaznaczenia). Wybierz dla nich tryb gładki, klikając myszką w ikonę trybu:

Węzły powinny zmienić swój kształt z rombów na kwadraty. W trybie gładkim środkowy segment będzie płynnie przechodził w segmenty boczne:

Przeciągnij myszką segment środkowy aż przyjmie ładny kształt łuku (możesz również przeciągać punkty kontrolne węzłów):

Gotowe. Wróć do widoku strony (klawisz 5), przełącz się na Wskaźnik (Spacja) i kliknij obok figury, aby skasować jej wybór:

 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2019 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.