Tablice dwuznaków


Tematy pokrewne Podrozdziały

 

Użycie Książki Szyfrów i tablic dwuznaków.

  1. Wybierz pewien trójznak z Książki Kluczy, powiedzmy YLA.
  2. Zobacz na Zuteilungsliste, aby dowiedzieć się, które kolumny Książki Kluczy są przydzielone do tego wybranego klucza (Wody Terytorialne, U Boot, itp.).
  3. Wybierz inny trójznak (Schlüssel Kenngruppe), powiedzmy YVT.

Formularz wiadomości

Wpisz do pól na górze formularza wiadomości:

. Y V T
Y L A .

Zastąp kropki dowolnymi literami, otrzymując powiedzmy:

Q Y V T
Y L A G

 

obrazek

Teraz wyszukaj pionowe pary liter w Tabelach Dwuznaków, zapisując wynikowe pary.

obrazek

UB LK RS PW

Zostają one wysłane jako cztery dwuliterowe grupy na początku oraz na końcu zaszyfrowanej wiadomości.

Gdy wiadomość zostaje odebrana przez zamierzonego adresata, pary liter są ponownie wyszukiwane w Tablicach Dwuznaków w celu odkrycia Trójgramu, który następnie zostaje odszyfrowany na maszynie Enigma poczynając od ustawień Grund, aby otrzymać startowe ustawienia dla wiadomości.

 

Problem deszyfrantów

1. Rozpracowanie Tablic Dwuznaków.

To musiało się rozpocząć od przechwycenia zbioru tablic. Gdy rozpoczęto łamanie wiadomości, było możliwe nie bez trudności rozpracowanie nowych tablic dwuznaków. Tablice te były regularnie zmieniane co rok.

2. Wykrywanie kluczy dziennych.

Czyli kolejności bębnów oraz ustawień bębnów (Grund). Istnieje 336 kombinacji kolejności bębnów oraz 263 lub 264 pozycji początkowych, tj. pomiędzy 6.000.000 a 150.000.000 kombinacji do przebadania w celu znalezienia tej właściwej. Wymagało to testu rozpoznającego dobrą i złą pozycję oraz bardzo szybkich środków stosowania takiego testu.

 

obrazekTesty do wykrywania poprawnych ustawień maszyny.

"Cribs" - Ściągi

Crib w terminologii stosowanej w Bletchley Park oznaczało przypuszczenie, domysł na temat fragmentu niemieckiego tekstu, który był rozszyfrowywany w celu otrzymania rozszyfrowanej wiadomości. Takie przypuszczenie wymagało wskazówek, a Niemcy dostarczali je w obfitości:

  1. Ze względu na długość, czas nadania, sygnał wywoławczy wiadomość taka zaczynała się prawdopodobnie od frazy w stylu: VORHERSAGEBEREICH SIEBEN (prognoza pogody dla obszaru siedem).
  2. Rutynowe wiadomości były wysyłane dzień w dzień o mniej więcej tej samej porze, z tego samego miejsca, tej samej długości i rozpoczynały się dokładnie w ten sam sposób.
  3. Ponowne szyfrowanie polegało na powtórce transmisji wiadomości wysłanych z innym kluczem.
     

Wszystkie zamieszczone w tym opracowaniu materiały zostały umieszczone na serwerze edukacyjnym I LO w Tarnowie za zgodą profesora Tony'ego Sale'a, kustosza muzeum w Bletchley Park.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe