Alan Turing i Enigma Kriegsmarine


Tematy pokrewne Podrozdziały

 

Dzieło Turinga

obrazek
Rzeźba Alana Turinga w Bletchley Park, dzieło S. Kettle'a.

 

1) Złamanie systemu indykatorowego

Alan Turing rozpoczął w miejscu, w którym przerwali pracę Polacy, mając do dyspozycji około 100 wiadomości pochodzących z okresu od 1 do 8 maja 1937, dla których znane były pozycje startowe. Z nich miał dwie czteroliterowe grupy, indykatory z każdej wiadomości oraz także ustawienia wiadomości, tj. pozycje startowe do rozszyfrowania wiadomości, które Polacy znaleźli. Wykorzystując to oraz bardzo eleganckie dedukcje, Turing rozpracował pełny system indykatorowy.

W tym samym czasie, jak później powiedział, zastanawiał się nad metodą Banbarismus, lecz nie był pewny, czy zadziała ona w praktyce. Był wtedy koniec roku 1939.

2) Na początku roku 1940 wraz z Peterem Twinnem rozpoczął atak na wiadomości z 28 listopada 1938, używając wskazówek typu Forty Weepy Weepy. Powodem cofnięcia się tak daleko w czasie było to, że wtedy używano jedynie 6 podmian par liter, a wskazówki Forty Weepy Weepy działały. Wiadomości te zostały złamane po dwutygodniowej pracy.

Złamaniu szyfrów dopomogło również pierwsze użycie katalogu EINS.

 

Katalog EINS

Gdy wiadomości niemieckie zostały już rozszyfrowane, zdano sobie sprawę, że pojawiające się w nich słowo EINS jest najczęstszym słowem w depeszach Kriegsmarine.

Została więc podjęta decyzja o wykonaniu mrówczego zadania, które polegało na skatalogowaniu szyfrów słowa EINS dla wszystkich 105.000 możliwych pozycji startowych (na trzybębnowej Enigmie). Pracę tę wykonano RĘCZNIE. Później katalog EINS został umieszczony na kartach dziurkowanych do użycia na oddziale Freeborne'a.

W celu skorzystania z katalogu EINS w wiadomościach wyszukiwano grupy czterech kolejnych znaków, które następnie były sprawdzane, czy nie są zaszyfrowanym słowem EINS. Jeśli tak, maszyna Enigma była ustawiana na ten szyfr i sprawdzano, czy kolejne znaki rozszyfrowywały się w tekst niemiecki.

Wszystkie zamieszczone w tym opracowaniu materiały zostały umieszczone na serwerze edukacyjnym I LO w Tarnowie za zgodą profesora Tony'ego Sale'a, kustosza muzeum w Bletchley Park.

 

 


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2020 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe