Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

logo

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

 

SDL2

Interfejs SDL2:

SDL_MouseMotionEvent

Rozdziały:
     Interfejs SDL2 wg nazw
     Interfejs SDL2 wg kategorii

 

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2. Oryginał znajdziesz pod tym adresem: https://wiki.libsdl.org/CategoryAPI.

SDL_MouseMotionEvent

Struktura zawiera informację o zdarzeniu ruchu myszki.

Pola danych

Uint32 type rodzaj zdarzenia; SDL_MOUSEMOTION.
Uint32 timestamp czas zdarzenia.
Uint32 windowID okno ze skupieniem myszki, jeśli istnieje.
Uint32 which identyfikator myszki lub SDL_TOUCH_MOUSEID; zobacz do Uwag.
Uint32 state stan przycisku; zobacz do Uwag.
Sint32 x współrzędna X względem okna.
Sint32 y współrzędna Y względem okna.
Sint32 xrel względny ruch w osi X.
Sint32 yrel względny ruch w osi Y.

Uwagi

Struktura SDL_MouseMotionEvent należy do uniii SDL_Event i jest używana przy zgłaszaniu zdarzenia typu SDL_MOUSEMOTION. Dostęp do niej uzyskujesz poprzez pole zdarzenia motion.

Zdarzenie SDL_MOUSEMOTION występuje, gdy użytkownik porusza kursorem myszki wewnątrz okna aplikacji lub przy wywołaniu SDL_WarpMouseInWindow().

Pole state jest 32-bitową maską przycisków i reprezentuje bieżący stan przycisku; jego wartość jest taka sama jak wartość zwracana przez SDL_GetMouseState(). Możesz testować stan różnych przycisków za pomocą następujących masek:

SDL_BUTTON_LMASK
SDL_BUTTON_MMASK
SDL_BUTTON_RMASK
SDL_BUTTON_X1MASK
SDL_BUTTON_X2MASK

Pole which może mieć wartość SDL_TOUCH_MOUSEID dla zdarzeń wygenerowanych przez urządzenie dotykowe, a nie przez rzeczywistą myszkę. Jeśli twoja aplikacja obsługuje już zdarzenie SDL_TouchFingerEvent, możesz zignorować je.

Względny ruch zostaje zapamiętany w polach xrel i yrel i odnosi się do ostatnio zgłaszanej pozycji w poprzednim zdarzeniu. Jeśli tryb względny muszki zostanie uaktywniony za pomocą SDL_SetRelativeMouseMode(), to myszka będzie dawać zdarzenia ruchu względnego, nawet jeśli jej kursor osiągnie krawędź ekranu.

Powiązane enumeracje

Powiązane struktury

Powiązane funkcje

 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.