Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

Do strony głównej I LO w Tarnowie

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

©2021 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

logo

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

 

SDL2

Interfejs SDL2:

SDL_MouseButtonEvent

Rozdziały:
     Interfejs SDL2 wg nazw
     Interfejs SDL2 wg kategorii

 

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2. Oryginał znajdziesz pod tym adresem: https://wiki.libsdl.org/CategoryAPI.

SDL_MouseButtonEvent

Struktura zawiera informację o zdarzeniu związanym z przyciskiem myszki.

Pola danych

Uint32 type rodzaj zdarzenia; SDL_MOUSEBUTTONDOWN lub SDL_MOUSEBUTTONUP.
Uint32 timestamp czas zdarzenia.
Uint32 windowID okno ze skupieniem myszki, jeśli takie jest.
Uint32 which identyfikator myszki lub SDL_TOUCH_MOUSEID; zobacz do Uwag.
Uint8 button przycisk, którego stan się zmienił; zobacz do Uwag.
Uint8 state stan tego przycisku; SDL_PRESSED lub SDL_RELEASED.
Uint8 clicks 1 dla pojedynczego kliknięcia, 2 dla podwójnego kliknięcia, itd. (>= SDL 2.0.2).
Sint32 x współrzędna X względem okna.
Sint32 y współrzędna Y względem okna.

Uwagi

Struktura SDL_MouseButtonEvent należy do unii SDL_Event i jest używana przy zgłaszaniu zdarzeń typu SDL_MOUSEBUTTONDOWN lub SDL_MOUSEBUTTONUP. Dostęp do nie uzyskujesz poprzez pole zdarzenia button.

Zdarzenie SDL_MOUSEBUTTONDOWN lub SDL_MOUSEBUTTONUP występuje, gdy użytkownik naciska lub zwalnia przycisk na myszce.

Pole button może przyjmować wartości:

SDL_BUTTON_LEFT
SDL_BUTTON_MIDDLE
SDL_BUTTON_RIGHT
SDL_BUTTON_X1
SDL_BUTTON_X2

Pole which może mieć wartość SDL_TOUCH_MOUSEID dla zdarzeń wygenerowanych przez urządzenie dotykowe, a nie przez rzeczywistą myszkę. Jeśli twoja aplikacja obsługuje już zdarzenie SDL_TouchFingerEvent, możesz zignorować je.

Powiązane enumeracje

Powiązane struktury

Powiązane funkcje

 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2021 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.