Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny15

Komparator analogowy

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI

obrazek

Komparator analogowy (ang. Analog Comparator) porównuje wartości napięć na wejściu nieodwracającym PB0 (AIN0) i na wejściu odwracającym PB1 (AIN1).
obrazek

Gdy napięcie na wejściu nieodwracającym PB0 (AIN0) jest wyższe niż napięcie na wejściu odwracającym PB1 (AIN1), wyjście komparatora analogowego (ang. Analog Comparator Output, ACO) jest ustawiane w stan jeden. Wyjście komparatora może wyzwolić osobne przerwanie, wyłączne dla komparatora analogowego. Użytkownik może wybrać wyzwolenie tego przerwania przy zboczu narastającym/opadającym lub zmianie poziomu na wyjściu ACO. Poniższy rysunek przedstawia schemat blokowy komparatora analogowego:

obrazek

Opis rejestrów

ACSR – Analog Comparator Control and Status Register – Rejestr sterowania i stanu komparatora analogowego

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x08 ACD ACBG ACO ACI ACIE - ACIS1 ACIS0 ACSR
Zapis/Odczyt Z/O Z/O O Z/O Z/O O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 X 0 0 0 0 0  

Bit 7 – ACD: Analog Comparator Disable – Wyłączenie komparatora analogowego

Gdy ten bit zostanie ustawiony na 1, zasilanie komparatora analogowego wyłącza się. Bit ACD można ustawić w dowolnym momencie, aby wyłączyć komparator analogowy. Przy zmianie bitu ACD przerwania od komparatora analogowego muszą być wyłączone przez wyzerowanie bitu ACIE wrejestrze  ACSR. W przeciwnym razie może pojawić się przerwanie, gdy bit jest zmieniany.

Bit 6 – ACBG: Analog Comparator Bandgap Select – Wybór napięcia odniesienia dla komparatora analogowego

Ustawienie tego bitu w stan 1 powoduje zastąpienie napięcia z wejścia AIN0 (wejście nieodwracające) stałym napięciem o wartości 1,22 ± 0,05V. Gdy bit ACBG jest wyzerowany, na wejście nieodwracające podawane jest napięcie z końcówki AIN0 w normalny sposób.

Bit 5 – ACO: Analog Comparator Output – Wyjście komparatora analogowego

ACO jest bezpośrednio połączone z wyjściem komparatora.

Bit 4 – ACI: Analog Comparator Interrupt Flag – Znacznik przerwania od komparatora analogowego

Ten bit jest ustawiany w stan 1, gdy zdarzenie na wyjściu komparatora wyzwala przerwanie w trybie zdefiniowanym bitami ACI1 i ACI0. Procedura obsługi przerwania z komparatora analogowego jest wykonywana, jeśli bit ACIE jest ustawiony na 1 oraz znacznik I w rejestrze SREG jest również ustawiony. Bit ACI jest zerowany sprzętowo, gdy zostanie wykonany odpowiadający mu wektor obsługi przerwania. Alternatywnie bit ACI jest zerowany przez wpisanie logicznej jedynki do tego znacznika.

Bit 3 – ACIE: Analog Comparator Interrupt Enable – Włączenie przerwań z komparatora analogowego

Gdy bit ACIE jest ustawiony na 1 oraz bit I w rejestrze stanu jest również ustawiony, aktywne staje się przerwanie od komparatora analogowego. Gdy bit jest wyzerowany, przerwanie to jest zablokowane.

Bit 2 – Zarezerwowany

Ten bit jest zarezerwowany w ATtiny15L i przy odczycie daje stan 0.

Bity 1:0 – ACIS1:0: Analog Comparator Interrupt Mode Select – Wybór trybu przerwań z komparatora analogowego

Bity te określają rodzaj zdarzenia komparatora, które wyzwoli przerwanie od komparatora analogowego. Znaczenia poszczególnych ustawień bitów ACIS1:0 przedstawia poniższa tabela:

ACIS1 ACIS0 Tryb przerwań
0 0 Przerwanie przy zmianie wyjścia komparatora
0 1 Zarezerwowane
1 0 Przerwanie przy opadającym zboczu sygnału na wyjściu komparatora
1 1 Przerwanie przy narastającym zboczu sygnału na wyjściu komparatora
Uwaga:   Przy zmianie bitów ACIS1/ACIS0 przerwania od komparatora muszą być wyłączone przez wyzerowanie bitu uaktywniającego je w rejestrze ACSR. W przeciwnym wypadku może pojawić się przerwanie w momencie zmiany tych bitów.
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.