Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

obrazek

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Konsultacje: Wojciech Grodowski, mgr inż. Janusz Wałaszek

©2022 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Mikrokontrolery

ATtiny15

Licznik zegarowy

obrazek

Educational and Non-Profit Use of Copyrighted Material:

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s permission is not required when using copyrighted material in: (1) an academic report, thesis, or dissertation; (2) classroom handouts or textbook; or (3) a presentation or article that is solely educational in nature (e.g., technical article published in a magazine).

https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines

SPIS TREŚCI
Podrozdziały

obrazek

Opis

Licznik zegarowy (ang. Watchdog Timer) jest taktowany osobnym, wewnętrznym oscylatorem, który pracuje z częstotliwością 1MHz, typowo dla napięcia zasilania VCC = 5V. Typowe wartości dla innych napięć zasilania znajdziesz w rozdziale "Parametry typowe".

Przez sterowanie preskalerem licznika zegarowego okres przerwania od licznika zegarowego można ustawić w zakresie od 16 ms do 2048 ms.

Instrukcja WDR (ang. Watchdog Reset – reset licznika zegarowego) zeruje licznik zegarowy. W celu określenia okresu resetowania można wybrać osiem różnych okresów cykli zegarowych. Gdy okres resetowania upływa bez kolejnego resetowania licznika zegarowego, ATtiny15L resetuje się i rozpoczyna wykonywanie programu od wektora resetu.

W celu zapobieżenia niezamierzonemu wyłączeniu licznika zegarowego należy wykonać specjalną sekwencję wyłączającą. Szczegóły znajdziesz w opisie rejestru sterowania licznikiem zegarowym.

Schemat blokowy licznika zegarowego
obrazek

Na początek:  podrozdziału   strony 

Rejestr sterujący licznikiem zegarowym

WDTCR – Watchdog Timer Control Register – Rejestr sterujący licznika zegarowego

Bit 7 6 5 4 3 2 1 0  
0x21 - - - WDTOE WDE WDP2 WDP1 WDP0 WDTCR
Zapis/Odczyt O O O Z/O Z/O Z/O Z/O Z/O  
Wartość początkowa 0 0 0 0 0 0 0 0  

Bity 7:5 – Zarezerwowane

Te bity są zarezerwowane w ATtiny11/12 i przy odczycie zawsze dają wartość 0.

Bit 4 – WDTOE: Watchdog Turn-off Enable – Uaktywnienie wyłączania licznika zegarowego

Ten bit musi być ustawiony na 1, gdy jest zerowany bit WDE. W przeciwnym razie licznik zegarowy nie zostanie wyłączony. Po ustawieniu na 1, bit jest zerowany sprzętowo po upływie 4 cykli. Zobacz poniżej na opis bitu WDE i procedury wyłączania licznika zegarowego.

Bit 3 – WDE: Watchdog Enable – Uaktywnienie licznika zegarowego

Gdy bit WDE jest ustawiony na 1, licznik zegarowy jest aktywny i pracuje, a gdy bit WDE jest wyzerowany, licznik zegarowy jest wyłączony. Bit WDE można wyzerować tylko wtedy, gdy bit WDTOE jest ustawiony na 1. Aby wyłączyć licznik zegarowy, wykonaj poniższą sekwencję operacji:

  1. W tej samej operacji zapisz logiczne jedynki do obu bitów WDTOE i WDE. Logiczną jedynkę należy zapisać do WDE nawet wtedy, gdy jest on ustawiony na 1, aby rozpocząć operację wyłączania.
  2. W ciągu następnych 4 cykli zegara zapisz logiczne 0 do WDE. Spowoduje to wyłączenie licznika zegarowego

Bity 2:0 – WDP2, WDP1, WDP0: Watchdog Timer Prescaler – Preskaler licznika zegarowego

Bity WDP2, WDP1 and WDP0 określają współczynnik podziału częstotliwości oscylatora licznika zegarowego w preskalerze, gdy licznik zegarowy został uaktywniony. Szczegóły podane są w poniższej tabeli:

WDP2 WDP1 WDP0 Liczba cykli
oscylatora
0 0 0 16K
0 0 1 32K
0 1 0 64K
0 1 1 128K
1 0 0 256K
1 0 1 512K
1 1 0 1024K
1 1 1 2048K
Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2022 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.