Serwis Edukacyjny
w I-LO w Tarnowie
obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla klasy II

Arkusz kalkulacyjny – ćwiczenia

SPIS TREŚCI

Instrukcja

Wykonaj następujące czynności:

Ćwiczenie jest oceniane.


Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadanie 1

Po równi pochylonej pod katem α do poziomu zsuwa się bez tarcia obiekt o masie m = 1kg. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi wynosi g = 9,81 [m/s2]. Utwórz arkusz, który dla podanych wysokości h [m] oraz kątów α [rad] obliczy czas t [s] zsunięcia się obiektu po równi pochyłej oraz prędkość końcową V [m/s]. W arkuszu możesz wykorzystać funkcje Sin(kąt w radianach) i Cos(kąt w radianach).

h [m] α [rad] = π/6 α [rad] = π/4 α [rad] = π/3
t [s] V [m/s] t [s] V [m/s] t [s] V [m/s]
1            
2            
5            
10            
25            

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadanie 2

Po prostoliniowym torze wyścigowym porusza się ze stałą prędkością V [km/h] samochód. W pewnym momencie mija on punkt kontrolny. W tej samej chwili z punktu kontrolnego rusza drugi samochód zwiększający swą prędkość ze stałym przyspieszeniem a [m/s2]. Twoim zadaniem jest określenie czasu t [s], po którym drugi samochód dogoni pierwszy oraz w jakiej odległości s [m] od punktu kontrolnego to nastąpi.

V [km/h] a [m/s2] = 4 a [m/s2] = 8 a [m/s2] = 12
t [s] s [m] t [s] s [m] t [s] s [m]
50            
80            
120            
180            
220            

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zadanie 3

Klient umieszcza w banku lokaty na określony procent. Bank po każdym roku przechowywania lokaty zwiększa ją o podany procent. W ten sposób na początku kolejnego roku kwota lokaty jest większa. Po upływie kolejnego roku bank znów oblicza procent p od tej powiększonej lokaty i dodaje go do niej, znów zwiększając jej wartość. Utwórz arkusz, który dla określonych kwot początkowych lokat obliczy ich wartości w kolejnych latach oszczędzania. Na końcu ma policzyć zarobek klienta banku.

Procent Lokata Po 1 roku Po 2 latach Po 3 latach Po 4 latach Po 5 latach Zysk
3% 100 zł            
5% 500 zł            
6% 2000 zł            
10% 5000 zł            
12% 10000 zł            

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.