Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek
Uaktualniono: 31.07.2022

©2023 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

Interfejs SDL2:

SDL_DisplayMode

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2.

SDL_DisplayMode

Struktura zawiera opis trybu wyświetlania.

Pola danych

Uint32 format jedna z wartości SDL_PixelFormatEnum; zobacz do Uwag.
int w szerokość we współrzędnych ekranowych.
int h wysokość we współrzędnych ekranowych.
int refresh_rate tempo odświeżania (w Hz) lub 0, jeśli nie jest określone.
void* driverdata dane specyficzne dla sterownika, inicjowane na 0.

Przykładowy kod

 static int display_in_use = 0; /* Wykorzystywany jest tylko pierwszy wyświetlacz */

  int i, display_mode_count;
  SDL_DisplayMode mode;
  Uint32 f;

  SDL_Log("SDL_GetNumVideoDisplays(): %i", SDL_GetNumVideoDisplays());

  display_mode_count = SDL_GetNumDisplayModes(display_in_use);
  if (display_mode_count < 1) {
    SDL_Log("SDL_GetNumDisplayModes failed: %s", SDL_GetError());
    return 1;
  }
  SDL_Log("SDL_GetNumDisplayModes: %i", display_mode_count);

  for (i = 0; i < display_mode_count; ++i) {
    if (SDL_GetDisplayMode(display_in_use, i, &mode) != 0) {
      SDL_Log("SDL_GetDisplayMode failed: %s", SDL_GetError());
      return 1;
    }
    f = mode.format;

    SDL_Log("Mode %i\tbpp %i\t%s\t%i x %i", i,
    SDL_BITSPERPIXEL(f), SDL_GetPixelFormatName(f), mode.w, mode.h);
  }

Uwagi

format może być jednym z następujących:

 

SDL_PixelFormatEnum.top"> SDL_PixelFormatEnum.line-1"> SDL_PixelFormatEnum.line-2">
SDL_PIXELFORMAT_UNKNOWN  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX1LSB  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX1MSB  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX4LSB  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX4MSB  
SDL_PIXELFORMAT_INDEX8  
SDL_PIXELFORMAT_RGB332  
SDL_PIXELFORMAT_RGB444  
SDL_PIXELFORMAT_RGB555  
SDL_PIXELFORMAT_BGR555  
SDL_PIXELFORMAT_ARGB4444  
SDL_PIXELFORMAT_RGBA4444  
SDL_PIXELFORMAT_ABGR4444  
SDL_PIXELFORMAT_BGRA4444  
SDL_PIXELFORMAT_ARGB1555  
SDL_PIXELFORMAT_RGBA5551  
SDL_PIXELFORMAT_ABGR1555  
SDL_PIXELFORMAT_BGRA5551  
SDL_PIXELFORMAT_RGB565  
SDL_PIXELFORMAT_BGR565  
SDL_PIXELFORMAT_RGB24  
SDL_PIXELFORMAT_BGR24  
SDL_PIXELFORMAT_RGB888  
SDL_PIXELFORMAT_RGBX8888  
SDL_PIXELFORMAT_BGR888  
SDL_PIXELFORMAT_BGRX8888  
SDL_PIXELFORMAT_ARGB8888  
SDL_PIXELFORMAT_RGBA8888  
SDL_PIXELFORMAT_ABGR8888  
SDL_PIXELFORMAT_BGRA8888  
SDL_PIXELFORMAT_ARGB2101010  
SDL_PIXELFORMAT_RGBA32 alias (nazwa zastępcza) dla ciągu bajtów RGBA danych koloru na bieżącej platformie (>= SDL 2.0.5).
SDL_PIXELFORMAT_ARGB32 alias dla ciągu bajtów ARGB danych koloru na bieżącej platformie (>= SDL 2.0.5).
SDL_PIXELFORMAT_BGRA32 alias dla ciągu bajtów BGRA danych koloru na bieżącej platformie (>= SDL 2.0.5).
SDL_PIXELFORMAT_ABGR32 alias dla ciągu bajtów ABGR danych koloru na bieżącej platformie (>= SDL 2.0.5).
SDL_PIXELFORMAT_YV12 tryb planarny: Y + V + U (3 płaszczyzny).
SDL_PIXELFORMAT_IYUV tryb planarny: Y + U + V (3 płaszczyzny).
SDL_PIXELFORMAT_YUY2 tryb spakowany: Y0+U0+Y1+V0 (1 płaszczyzna).
SDL_PIXELFORMAT_UYVY tryb spakowany: U0+Y0+V0+Y1 (1 płaszczyzna).
SDL_PIXELFORMAT_YVYU tryb spakowany: Y0+V0+Y1+U0 (1 płaszczyzna).
SDL_PIXELFORMAT_NV12 tryb planarny: Y + U/V z przeplotem (2 płaszczyzny) (>= SDL 2.0.4)
SDL_PIXELFORMAT_NV21 tryb planarny: Y + V/U z przeplotem (2 płaszczyzny) (>= SDL 2.0.4)

Powiązane funkcje

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2023 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.