Serwis Edukacyjny
Nauczycieli
w I-LO w Tarnowie

obrazek

Materiały dla uczniów liceum

  Wyjście       Spis treści       Wstecz       Dalej  

Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek

©2024 mgr Jerzy Wałaszek
I LO w Tarnowie

SDL2

Interfejs SDL2:

Tablica wartości kodów matrycowych klawiszy w SDL

SPIS TREŚCI

Rozdział jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji dla biblioteki SDL2. Oryginał znajdziesz pod tym adresem: https://wiki.libsdl.org/CategoryAPI.

Tablica wartości kodów matrycowych klawiszy w SDL

Dziesiętnie Szesnastkowo Stała SDL_Scancode
0 0x000 SDL_SCANCODE_UNKNOWN
4 0x004 SDL_SCANCODE_A
5 0x005 SDL_SCANCODE_B
6 0x006 SDL_SCANCODE_C
7 0x007 SDL_SCANCODE_D
8 0x008 SDL_SCANCODE_E
9 0x009 SDL_SCANCODE_F
10 0x00A SDL_SCANCODE_G
11 0x00B SDL_SCANCODE_H
12 0x00C SDL_SCANCODE_I
13 0x00D SDL_SCANCODE_J
14 0x00E SDL_SCANCODE_K
15 0x00F SDL_SCANCODE_L
16 0x010 SDL_SCANCODE_M
17 0x011 SDL_SCANCODE_N
18 0x012 SDL_SCANCODE_O
19 0x013 SDL_SCANCODE_P
20 0x014 SDL_SCANCODE_Q
21 0x015 SDL_SCANCODE_R
22 0x016 SDL_SCANCODE_S
23 0x017 SDL_SCANCODE_T
24 0x018 SDL_SCANCODE_U
25 0x019 SDL_SCANCODE_V
26 0x01A SDL_SCANCODE_W
27 0x01B SDL_SCANCODE_X
28 0x01C SDL_SCANCODE_Y
29 0x01D SDL_SCANCODE_Z
30 0x01E SDL_SCANCODE_1
31 0x01F SDL_SCANCODE_2
32 0x020 SDL_SCANCODE_3
33 0x021 SDL_SCANCODE_4
34 0x022 SDL_SCANCODE_5
35 0x023 SDL_SCANCODE_6
36 0x024 SDL_SCANCODE_7
37 0x025 SDL_SCANCODE_8
38 0x026 SDL_SCANCODE_9
39 0x027 SDL_SCANCODE_0
40 0x028 SDL_SCANCODE_RETURN
41 0x029 SDL_SCANCODE_ESCAPE
42 0x02A SDL_SCANCODE_BACKSPACE
43 0x02B SDL_SCANCODE_TAB
44 0x02C SDL_SCANCODE_SPACE
45 0x02D SDL_SCANCODE_MINUS
46 0x02E SDL_SCANCODE_EQUALS
47 0x02F SDL_SCANCODE_LEFTBRACKET
48 0x030 SDL_SCANCODE_RIGHTBRACKET
49 0x031 SDL_SCANCODE_BACKSLASH
50 0x032 SDL_SCANCODE_NONUSHASH
51 0x033 SDL_SCANCODE_SEMICOLON
52 0x034 SDL_SCANCODE_APOSTROPHE
53 0x035 SDL_SCANCODE_GRAVE
54 0x036 SDL_SCANCODE_COMMA
55 0x037 SDL_SCANCODE_PERIOD
56 0x038 SDL_SCANCODE_SLASH
57 0x039 SDL_SCANCODE_CAPSLOCK
58 0x03A SDL_SCANCODE_F1
59 0x03B SDL_SCANCODE_F2
60 0x03C SDL_SCANCODE_F3
61 0x03D SDL_SCANCODE_F4
62 0x03E SDL_SCANCODE_F5
63 0x03F SDL_SCANCODE_F6
64 0x040 SDL_SCANCODE_F7
65 0x041 SDL_SCANCODE_F8
66 0x042 SDL_SCANCODE_F9
67 0x043 SDL_SCANCODE_F10
68 0x044 SDL_SCANCODE_F11
69 0x045 SDL_SCANCODE_F12
70 0x046 SDL_SCANCODE_PRINTSCREEN
71 0x047 SDL_SCANCODE_SCROLLLOCK
72 0x048 SDL_SCANCODE_PAUSE
73 0x049 SDL_SCANCODE_INSERT
74 0x04A SDL_SCANCODE_HOME
75 0x04B SDL_SCANCODE_PAGEUP
76 0x04C SDL_SCANCODE_DELETE
77 0x04D SDL_SCANCODE_END
78 0x04E SDL_SCANCODE_PAGEDOWN
79 0x04F SDL_SCANCODE_RIGHT
80 0x050 SDL_SCANCODE_LEFT
81 0x051 SDL_SCANCODE_DOWN
82 0x052 SDL_SCANCODE_UP
83 0x053 SDL_SCANCODE_NUMLOCKCLEAR
84 0x054 SDL_SCANCODE_KP_DIVIDE
85 0x055 SDL_SCANCODE_KP_MULTIPLY
86 0x056 SDL_SCANCODE_KP_MINUS
87 0x057 SDL_SCANCODE_KP_PLUS
88 0x058 SDL_SCANCODE_KP_ENTER
89 0x059 SDL_SCANCODE_KP_1
90 0x05A SDL_SCANCODE_KP_2
91 0x05B SDL_SCANCODE_KP_3
92 0x05C SDL_SCANCODE_KP_4
93 0x05D SDL_SCANCODE_KP_5
94 0x05E SDL_SCANCODE_KP_6
95 0x05F SDL_SCANCODE_KP_7
96 0x060 SDL_SCANCODE_KP_8
97 0x061 SDL_SCANCODE_KP_9
98 0x062 SDL_SCANCODE_KP_0
99 0x063 SDL_SCANCODE_KP_PERIOD
100 0x064 SDL_SCANCODE_NONUSBACKSLASH
101 0x065 SDL_SCANCODE_APPLICATION
102 0x066 SDL_SCANCODE_POWER
103 0x067 SDL_SCANCODE_KP_EQUALS
104 0x068 SDL_SCANCODE_F13
105 0x069 SDL_SCANCODE_F14
106 0x06A SDL_SCANCODE_F15
107 0x06B SDL_SCANCODE_F16
108 0x06C SDL_SCANCODE_F17
109 0x06D SDL_SCANCODE_F18
110 0x06E SDL_SCANCODE_F19
111 0x06F SDL_SCANCODE_F20
112 0x070 SDL_SCANCODE_F21
113 0x071 SDL_SCANCODE_F22
114 0x072 SDL_SCANCODE_F23
115 0x073 SDL_SCANCODE_F24
116 0x074 SDL_SCANCODE_EXECUTE
117 0x075 SDL_SCANCODE_HELP
118 0x076 SDL_SCANCODE_MENU
119 0x077 SDL_SCANCODE_SELECT
120 0x078 SDL_SCANCODE_STOP
121 0x079 SDL_SCANCODE_AGAIN
122 0x07A SDL_SCANCODE_UNDO
123 0x07B SDL_SCANCODE_CUT
124 0x07C SDL_SCANCODE_COPY
125 0x07D SDL_SCANCODE_PASTE
126 0x07E SDL_SCANCODE_FIND
127 0x07F SDL_SCANCODE_MUTE
128 0x080 SDL_SCANCODE_VOLUMEUP
129 0x081 SDL_SCANCODE_VOLUMEDOWN
133 0x085 SDL_SCANCODE_KP_COMMA
134 0x086 SDL_SCANCODE_KP_EQUALSAS400
135 0x087 SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL1
136 0x088 SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL2
137 0x089 SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL3
138 0x08A SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL4
139 0x08B SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL5
140 0x08C SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL6
141 0x08D SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL7
142 0x08E SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL8
143 0x08F SDL_SCANCODE_INTERNATIONAL9
144 0x090 SDL_SCANCODE_LANG1
145 0x091 SDL_SCANCODE_LANG2
146 0x092 SDL_SCANCODE_LANG3
147 0x093 SDL_SCANCODE_LANG4
148 0x094 SDL_SCANCODE_LANG5
149 0x095 SDL_SCANCODE_LANG6
150 0x096 SDL_SCANCODE_LANG7
151 0x097 SDL_SCANCODE_LANG8
152 0x098 SDL_SCANCODE_LANG9
153 0x099 SDL_SCANCODE_ALTERASE
154 0x09A SDL_SCANCODE_SYSREQ
155 0x09B SDL_SCANCODE_CANCEL
156 0x09C SDL_SCANCODE_CLEAR
157 0x09D SDL_SCANCODE_PRIOR
158 0x09E SDL_SCANCODE_RETURN2
159 0x09F SDL_SCANCODE_SEPARATOR
160 0x0A0 SDL_SCANCODE_OUT
161 0x0A1 SDL_SCANCODE_OPER
162 0x0A2 SDL_SCANCODE_CLEARAGAIN
163 0x0A3 SDL_SCANCODE_CRSEL
164 0x0A4 SDL_SCANCODE_EXSEL
176 0x0B0 SDL_SCANCODE_KP_00
177 0x0B1 SDL_SCANCODE_KP_000
178 0x0B2 SDL_SCANCODE_THOUSANDSSEPARATOR
179 0x0B3 SDL_SCANCODE_DECIMALSEPARATOR
180 0x0B4 SDL_SCANCODE_CURRENCYUNIT
181 0x0B5 SDL_SCANCODE_CURRENCYSUBUNIT
182 0x0B6 SDL_SCANCODE_KP_LEFTPAREN
183 0x0B7 SDL_SCANCODE_KP_RIGHTPAREN
184 0x0B8 SDL_SCANCODE_KP_LEFTBRACE
185 0x0B9 SDL_SCANCODE_KP_RIGHTBRACE
186 0x0BA SDL_SCANCODE_KP_TAB
187 0x0BB SDL_SCANCODE_KP_BACKSPACE
188 0x0BC SDL_SCANCODE_KP_A
189 0x0BD SDL_SCANCODE_KP_B
190 0x0BE SDL_SCANCODE_KP_C
191 0x0BF SDL_SCANCODE_KP_D
192 0x0C0 SDL_SCANCODE_KP_E
193 0x0C1 SDL_SCANCODE_KP_F
194 0x0C2 SDL_SCANCODE_KP_XOR
195 0x0C3 SDL_SCANCODE_KP_POWER
196 0x0C4 SDL_SCANCODE_KP_PERCENT
197 0x0C5 SDL_SCANCODE_KP_LESS
198 0x0C6 SDL_SCANCODE_KP_GREATER
199 0x0C7 SDL_SCANCODE_KP_AMPERSAND
200 0x0C8 SDL_SCANCODE_KP_DBLAMPERSAND
201 0x0C9 SDL_SCANCODE_KP_VERTICALBAR
202 0x0CA SDL_SCANCODE_KP_DBLVERTICALBAR
203 0x0CB SDL_SCANCODE_KP_COLON
204 0x0CC SDL_SCANCODE_KP_HASH
205 0x0CD SDL_SCANCODE_KP_SPACE
206 0x0CE SDL_SCANCODE_KP_AT
207 0x0CF SDL_SCANCODE_KP_EXCLAM
208 0x0D0 SDL_SCANCODE_KP_MEMSTORE
209 0x0D1 SDL_SCANCODE_KP_MEMRECALL
210 0x0D2 SDL_SCANCODE_KP_MEMCLEAR
211 0x0D3 SDL_SCANCODE_KP_MEMADD
212 0x0D4 SDL_SCANCODE_KP_MEMSUBTRACT
213 0x0D5 SDL_SCANCODE_KP_MEMMULTIPLY
214 0x0D6 SDL_SCANCODE_KP_MEMDIVIDE
215 0x0D7 SDL_SCANCODE_KP_PLUSMINUS
216 0x0D8 SDL_SCANCODE_KP_CLEAR
217 0x0D9 SDL_SCANCODE_KP_CLEARENTRY
218 0x0DA SDL_SCANCODE_KP_BINARY
219 0x0DB SDL_SCANCODE_KP_OCTAL
220 0x0DC SDL_SCANCODE_KP_DECIMAL
221 0x0DD SDL_SCANCODE_KP_HEXADECIMAL
224 0x0E0 SDL_SCANCODE_LCTRL
225 0x0E1 SDL_SCANCODE_LSHIFT
226 0x0E2 SDL_SCANCODE_LALT
227 0x0E3 SDL_SCANCODE_LGUI
228 0x0E4 SDL_SCANCODE_RCTRL
229 0x0E5 SDL_SCANCODE_RSHIFT
230 0x0E6 SDL_SCANCODE_RALT
231 0x0E7 SDL_SCANCODE_RGUI
257 0x101 SDL_SCANCODE_MODE
258 0x102 SDL_SCANCODE_AUDIONEXT
259 0x103 SDL_SCANCODE_AUDIOPREV
260 0x104 SDL_SCANCODE_AUDIOSTOP
261 0x105 SDL_SCANCODE_AUDIOPLAY
262 0x106 SDL_SCANCODE_AUDIOMUTE
263 0x107 SDL_SCANCODE_MEDIASELECT
264 0x108 SDL_SCANCODE_WWW
265 0x109 SDL_SCANCODE_MAIL
266 0x10A SDL_SCANCODE_CALCULATOR
267 0x10B SDL_SCANCODE_COMPUTER
268 0x10C SDL_SCANCODE_AC_SEARCH
269 0x10D SDL_SCANCODE_AC_HOME
270 0x10E SDL_SCANCODE_AC_BACK
271 0x10F SDL_SCANCODE_AC_FORWARD
272 0x110 SDL_SCANCODE_AC_STOP
273 0x111 SDL_SCANCODE_AC_REFRESH
274 0x112 SDL_SCANCODE_AC_BOOKMARKS
275 0x113 SDL_SCANCODE_BRIGHTNESSDOWN
276 0x114 SDL_SCANCODE_BRIGHTNESSUP
277 0x115 SDL_SCANCODE_DISPLAYSWITCH
278 0x116 SDL_SCANCODE_KBDILLUMTOGGLE
279 0x117 SDL_SCANCODE_KBDILLUMDOWN
280 0x118 SDL_SCANCODE_KBDILLUMUP
281 0x119 SDL_SCANCODE_EJECT
282 0x11A SDL_SCANCODE_SLEEP
283 0x11B SDL_SCANCODE_APP1
284 0x11C SDL_SCANCODE_APP2

Na początek:  podrozdziału   strony 

Zespół Przedmiotowy
Chemii-Fizyki-Informatyki

w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie
ul. Piłsudskiego 4
©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.

Informacje dodatkowe.