1943 n.e.
Alan Turing i COLOSSUS

Podczas Drugiej Wojny Światowej Alan Turing (wynalazca Maszyny Turinga) pracował jako kryptograf, dekodując kody i szyfry w jednym z najbardziej tajnych, angielskich ośrodków dekryptażu, zlokalizowanym w Bletchley Park.

obrazek W tym okresie Turing był główną postacią przy złamaniu szyfru sławnej obecnie, niemieckiej maszyny szyfrującej ENIGMA. Jednak oprócz szyfru ENIGMA, Niemcy posiadali jeszcze jeden szyfr, który był stosowany do przesyłania najbardziej tajnych wiadomości.

Szyfr ten, będąc dużo bardziej skomplikowany od szyfru ENIGMA, tworzony był w maszynie zwanej przez Niemców Geheimfernschreiber  (tajny telegraf), a Alianci opisali ją terminem "Fish" (ryba).

obrazek
Alan Turing

Copyright (c) 1997. Maxfield & Montrose Interactive Inc.

obrazek W styczniu 1943 wraz z liczną grupą kolegów Turing rozpoczął budowę elektronicznej maszyny do dekryptażu szyfru Geheimfernschreiber. Maszyna ta, którą ochrzcili mianem COLOSSUS, zawierała 1800 lamp elektronowych i została w pełni uruchomiona i przygotowana do pracy już w grudniu tego samego roku!

Jakkolwiek byśmy na to nie popatrzyli, COLOSSUS  był jednym z pierwszych na świecie działających, programowanych komputerów cyfrowych. Lecz była to maszyna o specjalnym przeznaczeniu, która w rzeczywistości nadawała się do wąskiego zakresu zadań (na przykład nie potrafiła mnożyć dziesiętnie). Gdy to już stwierdziliśmy, musimy jednak przyznać, iż COLOSSUS  pomimo tego, iż był komputerem o specjalnym zastosowaniu, to jednak dowiódł on swojej wystarczającej elastyczności, aby można go było programować do wykonywaniu przeróżnych zadań.

obrazek obrazek obrazek

Historia Komputerów znalazła się na  serwerze I LO w Tarnowie  za zgodą firmy
Maxfield & Montrose Interactive Inc, która jest autorem opracowania umieszczonego pod adresem
http://www.maxmon.com/history.htm
Z języka angielskiego tłumaczenie wykonał: mgr Jerzy Wałaszek