Płytka krystaliczna w świetle równoległym

W opracowaniach dotyczących polaryzacji chromatycznej spotykamy się na ogół z następującym ujęciem. Najpierw rozważa się polaryzację chromatyczną w wiązce równoległej (ortoskopowej), a następnie zbieżnej (konoskopowej). W niniejszej pracy proponuje się podejście odwrotne.

Usuwamy instrukcję warunkową w pętli 1 przenosząc treść pętli 2 poza koniec pętli 1. Pętla 1 jest tak zbudowana, że po jej zakończeniu kąt padania promieni świetlnych na płytkę przyjmuje wartość φ  = 0 (wiązka równoległa) i program przechodzi natychmiast do wykonania zmodyfikowanej pętli 2. Poniżej zamieszczony jest listing programu zmodyfikowanego wg powyższych wskazówek. Z programu usunięto instrukcje graficzne.

Listing 5

' POLARYZATOR + ANALIZATOR

Cls

' WPROWADZANIE DANYCH

Dim As Double f, f1, f2, BC, BC1
Dim As Double CE, AC, AC1, delta
Dim As Double a, b, I, I1, I2

Const pi = 3.14
Const n1 = 1.498
Const n2 = 1.683
Const d = 1.0
Const l = 0.000420

For f = pi / 2 To 0 Step -.01
 f1  = Asin(Sin(f) / n1) 
 f2  = Asin(Sin(f) / n2)
 BC  = d * Tan(f1)
 BC1  = d * Tan(f2)
 CE  = (BC1 - BC) * Sin(f)
 AC  = d / Cos(f1)
 AC1  = d / Cos(f2)
 delta = 2 * pi / l * (AC1 * n1 - AC * n2 - CE)
Next

' ANALIZATOR

a = pi / 6
b = pi / 4 + pi / 2 
I = 100
I1 = Sqr(I) * Cos(a) * Cos(b)
I2 = Sqr(I) * Sin(a) * Sin(b)

' DRGANIA WYPADKOWE

I = (I1 + I2 * Cos(delta))^2 + (I2 * Cos(delta))^2

Print Int(I),l
Sleep
End
zmodyfikowana pętla 2
 

amplituda wiązki wejściowej
  

amplituda wypadkowa wiązki wyjściowej


 

Analizując natężenie I  wiązki opuszczającej układ w zależności od wprowadzonych zmiennych możemy również rozpatrzyć kilka przypadków szczególnych:

Z omawianymi powyżej przypadkami łączy się ściśle pojęcie tzw. barw dopełniających, z którymi spotykamy się w innych zagadnieniach, np. w teorii widzenia barwnego, katalogowaniu barw (kolorymetria), mieszaniu kolorów, fotografii barwnej, itp. [3]. Przy ustalonych α, β, d, λ, n1 i n2 uzyskujemy pewną wartość natężenia wiązki I. Jeżeli wartości kątów α lub β  zwiększymy lub zmniejszymy o kąt π/2 (lub ich nieparzystą wielokrotność), tzn. obracając polaryzator lub analizator o kąty proste, uzyskujemy I' = I0 - I. Przy okazji można pokazać, że kierunek obrotu nie odgrywa roli. Ale na problem można popatrzeć w inny sposób: Poszukajmy takiej długość fali, dla której I  = I'; uzyskana w ten sposób długość fali odpowiada barwie dopełniającej. Co ciekawe; rezultat nie zależy ani od rodzaju substancji dwójłomnej i jego parametrów geometrycznych, ani od ustawienia polaryzatora i analizatora względem osi optycznej kryształu, oczywiście z wyjątkiem równoległych czy skrzyżowanych polaroidów. Długość fali świetlnej odpowiadającej szukanej barwie dopełniającej można szybko i z wielką dokładnością ustalić wprowadzając dodatkową pętlę For l  .... Next z dowolnie małym krokiem (tabela II).

Tabela II

Barwa zasadnicza Długość fali
[µm]
Barwa dopełniająca Długość fali
[µm]
Czerwona 0.6590 Zielononiebieska 0.4918
Pomarańczowa 0.6400 Niebieska 0.4808
Pomarańczowożółta 0.5840 Błękit cyjanowy 0.4808
Żółta 0.5770 Indygo 0.4444
Zielonożółta 0.5650 Fioletowa 0.4385
Zielona 0.520 Purpurowa  *)
Zielononiebieska 0.4900 Czerwona 0.6557
Niebieska 0.4850 Pomarańczowa 0.6192
Błękit cyjanowy 0.4810 Pomarańczowożółta 0.5842
Indygo 0.4710 Żółta 0.5640
Fioletowa 0.4200 Żółtozielona 0.5522

*) Barwy widmowe nie obejmują purpury i różnych odcieni barwy różowej.


   I Liceum Ogólnokształcące   
im. Kazimierza Brodzińskiego
w Tarnowie

©2024 mgr Jerzy Wałaszek

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl

W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe